Corpus Christi – Sacramentsdag

Vandaag is het Sacramentsdag, het feest van het H. Sacrament, of ook wel het feest van Corpus Christi genoemd – het Lichaam van Christus (in het H. Sacrament). Het was de Heer die via de Luikse zuster Juliana van Cornillon kenbaar maakte dat Hij dit feest wilde ingesteld zien ter ere van zijn Heilig Sacrament. In 1246 werd het in het bisdom Luik geïntroduceerd en in 1264 stelde Paus Urbanus IV dit feest in voor de hele Kerk. Traditioneel gaat er op die dag (of op de zondag daaropvolgend) een Sacramentsprocessie door de straten van elke stad en elk dorp, vergezeld met een periode van aanbidding van het uitgestald H. Sacrament in de kerk. Helaas is dit sinds Vaticanum II in vele gebieden onbruik geraakt, maar gelukkig kent deze devotie hier en daar een opleving.

Geloofd zij Jezus Christus in het Heilig Sacrament!

Corpus Christi in Rome, 2009:

Nog een mooie boodschap uit het Boek der Waarheid over Eucharistische aanbidding:

Mijn geliefde dochter, de door Mijn kinderen ontvangen genaden bij de Eucharistische Aanbidding zijn krachtig. Deze schenkt jullie niet alleen de genaden om het lijden van het leven aan te kunnen, maar maakt jullie ook sterker in jullie liefde voor Mij, jullie toegewijde en trouwe Redder. De liefde die tijdens de Aanbidding over de zielen uitgestort wordt, wordt in overvloed gegeven. De zielen voelen deze stroom van Mijn genaden op zoveel verschillende manieren. De eerst gave is er één van vrede in jullie ziel. Jullie zullen dat onmiddellijk voelen nadat jullie je tijd in nauwe vereniging met Mij afgerond hebben.

Zo heel veel van Mijn kinderen ontzeggen zich de vele gaven die Ik bij de Aanbidding, waar jullie één uur van jullie tijd voor Mijn Tegenwoordigheid op het altaar doorbrengen, te bieden heb. Hoewel Katholieken zich bewust zijn van de kracht van de Eucharistie, erkennen velen het belang niet van deze hoogst belangrijke tijd met Mij in contemplatie. Zij negeren dit geschenk gewoon. Het verveelt hen om die extra tijd met Mij te moeten doorbrengen. O, als je eens wist hoe sterk dit hen zou maken. Hun angsten en zorgen zouden verdreven worden, mochten ze Mij gewoon in een rustige, intieme bezinning gezelschap houden. Als Mijn kinderen het Licht zouden kunnen zien dat hun ziel omhult tijdens dit bijzonder heilig uur, zouden ze versteld staan.

Kinderen, het is gedurende dit uur dat jullie zeer, zeer dicht bij Mij komen. Dat is waar jullie stem, jullie smeekbeden, jullie beloftes van liefde voor Mij, gehoord zullen worden. Veel wonderbaarlijke genaden worden jullie in die tijd geschonken, kinderen, dus negeer Mijn smeekbeden om deze tijd in Mijn gezelschap door te brengen niet! De beloningen zullen jullie vrij van zorgen maken, licht van hart, geest en ziel, en rustiger in jezelf. Wanneer jullie Mij tijdens de Eucharistie ontvangen, zal Ik jullie ziel vervullen. Maar wanneer jullie in aanbidding tot Mij komen, zal Ik jullie zodanig omhullen dat de sluizen van Mijn barmhartige liefde jullie geest, lichaam en ziel zullen verzadigen. Jullie zullen een sterkte voelen die een rustig vertrouwen zal voortbrengen, wat jullie moeilijk zullen kunnen negeren.

Kom nu tot Mij, kinderen! Ik heb jullie gezelschap nodig. Jullie moeten met Mij spreken wanneer Mijn goddelijke Tegenwoordigheid op zijn sterkst is. Ik houd van jullie en wil al Mijn genaden over jullie uitstorten zodat jullie je ziel aan Mijn Heilig Hart kunnen verzadigen.

Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus (Het Boek der Waarheid, 12 juni 2011)