Katholieke traditie

Handvest van de Katholieke Geloofsleer nu ook gedrukt verkrijgbaar

Wij willen graag meedelen dat Uitgeverij JEANNE D’ARC drie documenten heeft gebundeld van enkele bisschoppen en kardinalen en dit op hun website heeft geplaatst. Het draagt de titel “Handvest van de Katholieke Geloofsleer” en wil bijdragen tot het wegnemen van eventuele verwarring die zou bestaan omtrent geloofswaarheden of punten van de kerkelijke leer.

In dit handvest zijn drie documenten of verklaringen opgenomen betreffende de geloofsleer. Een eerste document, van de hand van drie Kazachse bisschoppen, dateert van december 2017. Het tweede document is het Geloofsmanifest van Kardinaal Gerhard Müller, de voormalige Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer, welke gepubliceerd werd in februari 2019. Het derde document, dat dateert van juni 2019, is van de hand van Kardinalen Burke en Pujats en opnieuw de drie Kazachse bisschoppen Schneider, Lenga en Peta. Mogen deze gebundelde documenten, die omgedoopt werden tot ‘Handvest van de Katholieke Geloofsleer’ bijdragen tot het ophelderen van vragen en het wegnemen van eventuele verwarring met betrekking tot punten van geloof of kerkelijke doctrine.

Het is HIER te bestellen.

 

Categorieën:Katholieke traditie

2 antwoorden »

  1. Bedankt redactie voor de tip. Heb zopas besteld !
    Het zal ons houvast zijn voor de komende jaren !

  2. Geweldig, dit zal gelovigen een houvast bieden. Maar dit handvest loopt niet parallel met het handvest van paus Franciscus, ik ben daarom benieuwd welke kardinalen bisschoppen en priesters achter dit handvest zullen gaan staan. Dit handvest past duidelijk in de pluriforme Rooms Katholieke kerk van na het Tweede Vaticaanse Concilie. Dus alle modernistische priesters moeten dit ook geweldig vinden.