Communisme

Overleden Chinese ondergrondse bisschop Stephen Li Side gedwongen gecremeerd, omdat hij niet erkend was

Links de opgebaarde bisschop en leden van de ‘bovengrondse’ Kerk die voorgaan in de plechtigheid. De meesten hebben echter tijdens hun leven nooit naar hem omgezien. Rechts: de urne op een tafeltje, klaar om in het piepkleine graf te worden geplaatst. Foto: Asianews.

In China is er ophef ontstaan vanwege de begrafenis van Mgr. Stephen Li Side, Bisschop van Tianjin. Hij was een niet door de overheid erkende, ondergrondse bisschop. Er werd massaal politie opgetrommeld en er was naar verluidt meer “veiligheidspersoneel” aanwezig bij de begrafenis dan gelovigen. Bijna niemand van de ondergrondse kerk werd toegelaten om een laatste groet te brengen. De Bisschop werd ook zijn titel als bisschop ontnomen. Vervolgens werd hij – tegen zijn wil in – gecremeerd en begraven op een staatskerkhof, omdat hij niet door de overheid erkend was. Als om de herinnering aan hem zoveel mogelijk uit te wissen.

De autoriteiten namen Mgr. Li’s lichaam mee naar een uitvaartcentrum in Ji Zhou, waar hij in een glazen kist werd geplaatst. Toen de priesters dit vernamen, kwamen ze, behalve zij die gemonitord worden (de ondergrondse priesters) naar het uitvaartcentrum. Beambten van het Verenigde Front, het Bureau voor Interne Veiligheid en de politie kwamen ook aan. In naam van de groep trachtten enkele van de priesters te bespreken hoe ze de begrafenis zouden aanpakken. Nadat Mgr. Li in het uitvaartcentrum was gebracht, kwamen ook zijn verwanten en gewone katholieken van over heel het bisdom hun medeleven betuigen. Initieel kon niemand naderen, maar na enige tijd werd het lichaam in een gekoelde elektrische kist geplaatst, onder 380 Volt, en werd de faciliteit afgesloten. Zo kon niemand nog naderen tot het lichaam.

Op Pinksteren kwamen vele parochianen naar het uitvaartcentrum, maar allen moesten voor dat ze binnengingen zich registreren, de naam van hun bisdom, parochie, naam, telefoonnummer, enz… opgeven, “om veiligheidsredenen”. Mensen werden slechts in kleine groepjes binnengelaten. Toen er enkele beambten binnenkwamen deden enkele priesters een paar verzoeken, zoals: geen crematie, begrafenis in de kerk of in het stadje Liang Zhuang Zi, dat Mgr. Shi (een ondergrondse bisschop van 92 jaar) de begrafenisplechtigheid zou leiden, enz… Maar alle werden afgewezen. De reden was altijd dezelfde: het lichaam begraven was illegaal, want Li en Shi zijn geen erkende bisschoppen enzovoort.  Ook het verzoek om enkele zusters mee te brengen, van de Congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart van de Moeder van Jezus die Mgr. Li gesticht heeft, werd afgewezen.

Dan twee dagen later werd er een Mis gecelebreerd, maar bijna niemand werd toegelaten, doordat het Bureau voor Religieuze Zaken alle bewegingen in de gaten hield en de politie verhinderde dat mensen hun dorp verlieten om naar de begrafenis te gaan. Er waren ongeveer 40 officiële priesters aanwezig in de visitatieruimte van het uitvaartcentrum (want er mocht geen Mis gehouden worden in een kerk) en er waren buiten meer mensen van de veiligheidsdiensten dan gelovigen. De gelovigen baden de rozenkrans. De autoriteiten zeiden dat niemand het lichaam mocht benaderen om vaarwel te zeggen. Sommigen die dit verbod negeerden en over de afsluiting klommen werden opgepakt.

Toen de crematie voltrokken was en de urne naar de begraafplaats werd gebracht, werden eerst de priesters en nonnen van de officiële kerk toegelaten om de ‘ter aardebestelling’ te leiden. Toen zij de begraafplaats verlieten, zagen de gelovigen tot hun ontsteltenis dat velen van hen, bij het buitengaan, aan het lachen en het babbelen waren.

Leden van de officiële Kerk zeiden dat vele officiële priesters geen band hadden met Mgr. Li. Toen hij in het ziekenhuis lag, gingen slechts weinigen hem bezoeken. Het contrast tussen de “officiële Kerk”, die onder de Chinese Katholieke Patriottistische Associatie staat en dus goedgekeurd is door de Communisten, en de ondergrondse, trouwe Katholieke Kerk, is enorm. De drang van het Vaticaan om middels de China-Vaticaan deal die ondergrondse (ware) Kerk op te doeken en iedereen te dwingen zich aan te sluiten bij de ‘officiële Kerk’ is dan ook ronduit misdadig.

Bron: Asianews

Categorieën:Communisme

7 antwoorden »

 1. Als wij in Europa onvoldoende op de bressen gaan staan dan krijgen wij dit soort taferelen ook in Europa, met dit verschil dat China nooit echt Christelijk is geweest en een lange geschiedenis van geloofsvervolging achter de rug heeft.

 2. Beste Lunsius,
  Ik ben met u volledig akkoord, dit zijn de wettige criminelen.
  Zelfs niet eens gekozen en hoogmoed gesproken, dat is er eentje die kan tellen.
  Ik ben van oordeel dat opperste gezag, onze Heer en schepper is.
  De koning der koningen, in dit aardse denken ze iets te zijn.
  Maar hij de Heer zal hen wel degelijk ter verantwoording gelasten.
  Dolf zijn clubje gaat goed aan te groeien.
  Laat ons maar klein maken en het aardse zo laten, aan die rotzooi is op dit ogenblik weinig te doen.
  Ooit zal deze club wel eens imploderen, maar dat nog even duren vrees ik.
  Laten we de wereld het woord van de Heer en 2 de komst verkondigen, als zijn hedendaagse leerlingen.

 3. Communisme is geen democratie, maar links facisme. Hetzelfde linkse facisme dat het globalisme in Europa promoot, een uniforme werelddemocratie met een uniforme wereldkerk, met allah als God. Paus Franciscus is een vurige voorstander van het globalisme.

 4. Dat is natuurlijk schandalig en niet verantwoord, en de reactie van het Vaticaan???

 5. Reactie Vaticaan? “We’re not going to go down a rabbit hole on this”, zou kard. Cupich zeggen. Klimaat en immigratie zijn veel belangrijkere issues, toch?

  Ziehier hoe de Chinese communistische heilstaat die de kerkelijke sociale leer volgens Mgr. Sanchez Sorondo (kanselier van de Pauselijke Academie van Wetenschappen) het allerbeste in praktijk brengt, in Hongkong tekeer gaat en de plaatselijke hulpbisschop tot wanhoop drijft.

  http://www.kath.net/news/68249