Bergoglio over de McCarrick-affaire: “Ik wist van niets” – Mgr. Viganò: “Hij liegt”

Voor het eerst sinds het verschijnen van de brief van Mgr. Viganò vorig jaar, waarin hij onder andere Bergoglio beschuldigt van het toedekken van het seksueel misbruik van ex-Kardinaal McCarrick, heeft Bergoglio gereageerd. Na lang stilzwijgen ontkent hij nu de feiten, waarop Mgr. Viganò aan LifeSite liet weten dat hij liegt.

“Ik wist helemaal van niets,… niets, niets.” Zo zei Bergoglio in een interview dat gisteren werd gepubliceerd op Vatican News. Als antwoord zei de voormalige Apostolische Nuntius van de Verenigde Staten dat Bergoglio liegt. “Wat de ‘paus’ zei over het van niets weten is een leugen. Hij doet alsof hij niet weet wat ik hem vertelde over McCarrick, en hij doet alsof het niet hijzelf was die mij in de eerste plaats ondervroeg over McCarrick.”

Beide interviews vallen samen met de vrijgave van een gelekte correspondentie tussen Bergoglio, Kardinaal Parolin en de toenmalige Kardinaal McCarrick, die bevestigen dat er beperkingen aan McCarrick waren opgelegd door het Vaticaan in 2008, en dat McCarrick uitvoerig reisde onder Bergoglio, en een diplomatische sleutelrol speelde bij het tot stand brengen van de China-Vaticaan deal.

Bergoglio zei ook nog: “Ik wist duidelijk niets over McCarrick, niets niets. Ik heb al verschillende keren gezegd dat ik het niet wist, ik had er geen idee van.” En verder: “Wanneer Viganò zegt dat hij mij op die dag sprak, dat hij kwam… Ik herinner mij niet dat hij mij hierover vertelde, of het waar is of niet, geen idee! Maar je weet dat ik niets wist over McCarrick; anders zou ik niet blijven zwijgen hebben, oké?”

En Aartsbisschop Viganò zei over deze uitspraak: “Hij probeert sim te zijn, bewerend dat hij niet weet wat ik hem vertelde, terwijl hij diegene was die mij ondervroeg over McCarrick.”

Over de gelekte correspondentie zei Viganò dat de “brieven zingen”, omdat ze zo duidelijk weergeven dat Bergoglio en Parolin zeer goed op de hoogte waren van McCarricks situatie. Uit de gelekte brieven blijkt zelfs dat McCarrick aan het Vaticaan toegaf dat hij in één bed sliep met seminaristen, maar hij beweerde dat hij geen seksuele relaties had met hen – wat uiteraard een leugen was, zo is gebleken.

Bron: LifeSiteNews