Overwinning op het kwaad

Braziliaanse president laat Brazilië toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria

‘Op het einde zal mijn Onbevlekt Hart zegevieren’

O.L.Vrouw van Fatima

In navolging van zijn Peruviaanse ambtgenoot in 2016, heeft President Bolsonaro zijn land laten toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. Dit omdat de Braziliaanse bisschoppen daartoe niet waren bereid. En het Vaticaan heeft dezer dagen andere zorgen: broederschap, klimaatverandering, recht op ongelimiteerde migratie, en de vorming van een soort wereldregering.

Bergoglio had liever verder de linkse Werkerspartij aan de macht gezien in Brazilië, maar omdat de partij geplaagd werd door corruptieschandalen is dat er niet van gekomen. Vorig jaar betoonde Bergoglio nog zijn steun aan de wegens corruptie gevangen gezette ex-president Luiz Lula da Silva, lid van de Werkerspartij en pro-abortus en pro-LHBT. Hij vergeleek toen de toestand van de corrupte da Silva met die van de gevangen Jezus Christus. LifeSiteNews bracht eerder al verslag uit over het politieke discours van Lula da Silva. Hij steunde sterk de zaak van homoseksuelen en aborteurs in Brazilië. In zijn laatste jaar als president, vaardigde hij een wetgevend initiatief uit dat abortus als “mensenrecht” zou moeten verzekeren, en drong hij socialistische en homoseksuele ideologieën op in scholen en de media. Hij wilde ook alle kruisbeelden verbannen uit alle officiële overheidsgebouwen. Lula da Silva spendeerde miljoenen voor de pro-homoseksuele zaak, en hij introduceerde zelfs pro-homoseksueel educatief materiaal voor kinderen vanaf 7 jaar.

Maar in plaats van Luiz Lula da Silva kwam de katholieke Jair Bolsonaro, van de rechtsgezinde Sociale Liberale Partij aan de macht. Hij is een sterkte tegenstander van homohuwelijk en homoseksualiteit, abortus, liberalisering van drugs en secularisering. Zijn coalitie bestaat uit verschillende Christelijke Partijen, waarvan sommige evangelisch. De morgen van de toewijding tweette Bolsonaro: “‘En je zult de Waarheid kennen, en de Waarheid zal je vrij maken.’ Joh. 8:32. Deze boodschap gaat altijd vooraf aan onze missie. Goede morgen iedereen!”

Op 21 mei liet president Bolsonaro zijn land toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. De toewijdingsceremonie werd in het bijzijn van president Bolsonaro voorgegaan door Don Fernando Areas Rifan, de Apostolische Administrator van de Apostolische Administratie van St. Jean Maria Vianney, en is ’s werelds enige de facto bisdom in de traditionele ritus. De toewijding vond plaats in het Presidentieel Paleis. De president gaf de akte van de toewijding het kenmerk van de hoogste staatsautoriteit door zijn handtekening eronder te zetten. De toewijding is, jammer genoeg geen daad van de Braziliaanse bisschoppenconferentie, maar een initiatief van de Katholieke leken, waaronder de Mariale Congregatie.

De houding van de Braziliaanse bisschoppenconferentie, die reeds lange tijd geïnfecteerd is door de bevrijdingstheologie, gedroeg zich koud tegenover het staatshoofd. Ze reppen met geen woord over de Toewijding aan Maria. Zo ook blijft het Vaticaan in alle talen zwijgen.

Bron: Eponymousflower

8 antwoorden »

 1. Wat een fantastisch initiatief van de Braziliaanse president. Ik vraag mij echter wel af of deze toewijding ook daadwerkelijk “geldig” is als deze door een leek wordt uitgevoerd. Vreemd dat paus Franciscus hier niet op heeft gereageerd; het initiatief is n.b. genomen door de president zelf!! De paus had direct een datum moeten prikken voor een afspraak op korte termijn, dan was dit gebeuren wellicht breed uitgemeten door de pers en wereldnieuws geworden. Wie weet waar het nog toe had geleid……..Brazilië is een groot land met veel invloed in Zuid-Amerika. Wat een gemiste, unieke kans voor de paus!!! Ik weet zeker dat paus Benedictus wél van de gelegenheid gebruik had gemaakt en in het vliegtuig was gestapt…

  • Ach Anna, je kent modernistische Bergoglio hè. Dat jij de dezen nog ‘paus’ noemt… Denk je nu echt dat dat hem interesseert ?

 2. Er bestaat voor zo’n praktijk een aantal opmerkelijke precedenten. Een eerste dergelijke toewijding in de geschiedenis (aan de Gezegende Maagd), welke tot aan 1830 jaarlijks werd herdacht, was die op 15 augustus 1638 van koning Lodewijk XIII. Als toegift werd hem drie weken later een zoon geschonken in een huwelijk dat 23 jaar lang steriel was gebleven, alhoewel de wens voor een zoon tijdens de zorgvuldige voorbereidingen voor de toewijding (reeds meer dan negen maanden eerder) niet werd uitgesproken. Twee decennia later volgde Polen. Als gevolg van de “Zweedse Zondvloed” (1655-1660) verkeerde Polen in een uitzichtloze situatie. De aangerichte vernietiging in het land en het verlies aan mensenlevens was veel erger dan tijdens de Tweede Wereldoorlog. De wanhoop nabij deed koning Casimier in het begin van 1656 een plechtige gelofte. Alles leek verloren. In de kathedraal van Lwow (nu Lviv in de Oekraïne) zwoer hij onder plechtige ceremonie voor het altaar van Onze Genadige Vrouwe dat hij God trouw zou blijven en Polen-Litauen zou toewijden aan het koningschap van de Moeder Gods.

  Het derde precedent deed zich voor toen Portugal zich in 1931 in Fatima aan het Onbevlekt Hart van Maria toegewijdde in de aanwezigheid van 300.000 gelovigen die voor deze gebeurtenis speciaal naar Fatima toe waren gekomen. Gebeden werd dat het land van de communistische plaag mocht worden gered die toen als een epidemie over de wereld raasde. Een grote opwekking van het Katholieke leven volgde en inderdaad is het land voor het communisme bespaard gebleven alsook voor de burgeroorlog die bij haar buurland zoveel onheil stichtte. In 1938, op het derde eeuwfeest van de Franse toewijding, en tijdens de Spaanse burgeroorlog, werd de toewijding hernieuwd met akten van dankbaarheid. Die dankbaarheid gold ook voor het geschenk van een goede Katholieke burgerregering onder Antonio Salazar, die in 1932 premier werd en dat tot aan zijn dood in 1968 is gebleven. Hij deed er tijdens zijn bewind alles aan om het communisme en gelijksoortige stromingen te dwarsbomen en zette zich in voor de instandhouding van de familiale cel als essentiële bouwsteen van de maatschappij.

  Een vierde enigszins vergelijkbare toewijding vond in Lourdes plaats op 28 maart 1943 in navolging van de pauselijke toewijding van de wereld in het voorgaande jaar, toen het Franse episcopaat hun parochies aan het Onbevlekt Hart van Maria toewijdden.

  Een gedenkwaardige akte was de toewijding van de Poolse natie in Jasna Góra op 8 september 1946, eerst aan het Onbevlekt Hart van Maria, wat in het bijzijn van het voltallige episcopaat geschiedde en meer dan een miljoen gelovigen, en vervolgens aan het Allerheiligst Hart van Jezus. Het verwees naar de pauselijke toewijding van de wereld op 31 oktober 1942, maar bovenal naar de beloften van koning Casimier in 1656. De gebeurtenis van 1946 herbevestigde de keuze van Maria als koningin van Polen. Het zij vermeld dat de verdediging van het Jasna Góra klooster het begin inluidde van de overwinningen onder Casimier. Tien jaar later, dus in 1956, werden in Jasna Góra de Nationale Geloften afgelegd, die waren opgesteld door de geïnterneerde Kardinaal Wyszynski in Komancza, en deze werden opgevolgd door een jaren-novene ten behoeve van een geloofsopwekking, wat op het millennium eindigde van de geboortedatum van Polens eerste koning. Dit bleef niet zonder effect. U weet dat Paus Johannes Paulus van Poolse afkomst was en een belangrijke rol speelde in de omverwerping van het communistische regiem en we mogen terecht opmerken dat de solidariteitsbeweging in Polen heeft meegeholpen aan de ineenstorting van het communisme over geheel Oost-Europa. Tenslotte kwam het bericht dat op 19 november 2016 de Poolse bisschoppen samen met President Andrzei Duda Jezus Christus officieel als de koning van Polen hebben aangeroepen met het verzoek om over hun land, volk en politieke leiders te heersen. “Onsterfelijke Koning der Eeuwen, Heer Jezus Christus, onze God en Redder”, verklaarden ze tijdens de ceremonie. “Wij buigen onze hoofden voor U, Koning van het Heelal. Wij, waaronder degenen die in uw thuisland wonen maar ook daarbuiten, erkennen uw heerschappij over Polen. Wij wensen met groot geloof en liefde de majesteit van uw macht en glorie te aanbidden en daarom roepen wij: Heers over ons, Christus!”

  Ook in andere werelddelen vinden nu toewijdingen plaats, zoals recentelijk in Zuid Amerika. Op 25 oktober 2016 heeft de President van Peru, Pedro Pablo Kuczynski, zijn land toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van Maria: “Met de autoriteit die mij gegeven werd, doe ik een akte van toewijding van mijzelf, mijn familie, en de Republiek van Peru, tot de liefde en bescherming van de Almachtige God op voorspraak van het Heilig Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van Maria. (…) Ik bied de almachtige God mijn gedachten en beslissingen aan als president zodat Hij ze mag gebruiken voor het goed van ons land. Dat ik altijd de Tien Geboden voor ogen mag hebben terwijl ik regeer.” Aan het evenement namen ook belangrijke zakenmensen en politici deel waaronder de voorzitter van het congres, die ook een gebed zei. Nicaragua heeft wat dat betreft ook een lange traditie. De Mariale verering werd daar in 1522 door de ontdekkingsreiziger Gil Gonzalez de Avilla geïntroduceerd. De gewoonte onstond om elkaar te begroeten met “Wees gegroet, O zeer reine Maagd” waarop de ander antwoordde “zonder zonde ontvangen”. Op 13 mei 2001 heeft de episcopale conferentie van Nicaragua de Vrouwe van El Viejo als de patrones van Nicaragua erkend, wat op 28 april 2018 is bevestigd toen de Katholieke Kerk van Nicaragua de gehele natie tijdens een officiële toewijdingsakte aan de Heilige Maagd Maria heeft toegewijd. El Viejo is een beroemd bedevaartsoord geworden nadat Theresia van Avila via haar broer een mariabeeld aan de Franciscanen had geschonken. Dat beeld werd de focus werd van een Mariale verering en vele wonderen zijn op die wijze dankzij haar voorspraak geschied.

  Tenslotte heeft Aartsbisschop Monseigneur Léonard op het Hoogfeest van Maria Onbevekt Ontvangenis op 8 december 2015 in de Sint-Katharinakerk alle Belgische provincies aan de Allerheiligste Maagd toegewijd. In de toewijdingsakte stond o.a. “Door deze kerk met al haar parochianen en al haar devoties toe te wijden, willen wij ook met heel ons vaderhart toewijden aan U, Moeder van God en aan Uw Onbevlekt Hart dat lijdt, in het bijzonder in deze moeilijke tijden, de stad Brussel, heel het bisdom Mechelen-Brussel, alle provincies van België, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, de hoofdstad, Waals-Brabant, Henegouwen, de provincie Namen, de provincie Luxemburg, de provincie Luik, en heel ons land, door ze toe te wijden aan Uw machtige voorspraak en U te smeken om de heilzame plannen van Uw Goddelijke Zoon over hen te doen zegevieren, en om alle tijdelijke en geestelijke pogingen van het kwaad te doen mislukken.”

 3. Wij zitten met een door en door laffe en corrupte kerk. Hoe kan een paus er iets op tegen hebben dat een president zijn land wil toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. De paus had alle bisschoppen van Brazilië moeten oproepen aan deze toewijding hun zegen te geven. Dat ontnam hem niet de mogelijkheid kritiek te geven op de president en diens politiek, integendeel. Het was een uitgelezen moment om daarop eventueel kritiek te geven. Ik vermoed dat de kerk volledig in de pocket zit van globalisten als Soros. Een regelrechte schande. De kerk, uitverkocht aan het cultureel marxisme en satanisme. Beste leken-gelovigen, word wakker! Wanneer horen wij de bisschoppen nog kritiek geven op abortus, euthanasie, homoseksualiteit, de verwording van huwelijksliefde tot lustbevrediging binnen een concept van los samenleven zonder kinderen? Ja, veel bisschoppen zijn wel in staat maandelijks hun wedde op te strijken maar de gelovigen onderrichten in de katholieke leer of voorgaan in een traditioneel katholieke mis of het controleren van de leerplannen godsdienst op rechtgelovigheid, dat vertikken ze. Een schouderkloppende kerk, uitgehold en verstoken van inhoud en kracht, daarmee moeten we het doen. De Amerikaanse Bisschop Fulton Sheen zei het al een halve eeuw geleden: “Het zullen niet de bisschoppen of de priesters zijn die het katholieke geloof en de kerk zullen redden, maar de leken die hen wakkerschudden!” De tijd dringt. Ze zijn ingedommeld in een al te diepe slaap.

 4. Heel mooi en Bergoglio laat weer eens zijn ware aard zien . En de Braziliaanse president is een moedig man door zijn volk toe te wijden aan de Heilige Maagd Bedankt en wees steeds gezegend😇🙏🙏🙏❤️