Opmars naar de Eén-wereldreligie

Bergoglio tijdens toespraak voor Zwitserse Garde: “Religieuze diversiteit is een rijkdom”

Tijdens een toespraak voor de Zwitserse Garde op 4 mei herhaalde Bergoglio min of meer zijn ketterij van in het Abu Dhabi-document, waarin hij zegt dat alle religies “door God gewild zijn”. Nu zei hij dat de veelheid aan religies een “rijkdom” is. 

Op zaterdag 4 mei vertelde Bergoglio tegen de elitekrachten van de Zwitserse Garde, die als zijn lijfwachten fungeren, dat het leven in de barakken hen zou voorbereiden op het leven in een bredere, snel veranderende samenleving. “Bovenal hebben jullie de gelegenheid om gezonde vriendschappen te creëren en jullie zelf te trainen om de bijzonderheden en de ideeën van anderen te respecteren, om in de ander een broeder en een metgezel te leren herkennen, met wie jullie sereen een stuk van de weg bewandelen.”

En dan kwam het: “Dit zal jullie helpen om in de maatschappij te leven met de juiste houding, waarbij jullie de culturele, religieuze en sociale diversiteit herkennen als menselijke rijkdom en niet als een bedreiging. Dit is in het bijzonder belangrijk in een wereld waar er, zoals nooit te voren, grote bewegingen van populaties zijn, en mensen op zoek naar veiligheid en een waardig leven.”

Deze uitspraak volgt op de reeds beruchte gezamenlijke verklaring van Bergoglio en El-Tayeb

“Het pluralisme en de diversiteit van religies, kleur, geslacht, ras en taal werd gewild door God, in Zijn wijsheid waarmee Hij menselijke wezens creëerde.”

                         4 februari 2019

In maart schreef een voormalige occultist:

Tijdens zijn recente trip naar de Verenigde Arabische Emiraten, tekende paus Franciscus een document dat, voor zover mogelijk, verlof geeft aan al het bovenstaande, op grond van dat ze gewild zijn door God – de orgieën, de tarotkaarten, de toverspreuken, de hekserij. Dit is direct tegengesteld aan en een tarting van het Eerste Gebod.

Erger nog misschien, is de dubbelhartigheid van diegenen die dit idee verdedigen als ‘perfect orthodox’, gebaseerd op het vijgenblad dat dit niets meer is dan Gods veroorlovende wil. Dat is totale en complete nonsens, en het ik heb de verdienste om dit van mijn kant volledig te weerleggen, omdat het hele ding diep beledigend is. Diegenen die zo’n bedriegerij hebben verspreid in de tekst [Jorge Mario Bergoglio], grijpen naar de strohalmen van orthodoxie die overblijven. Maar in werkelijkheid en in liefdadigheid: er is geen katholiciteit in dit document.

[…]

“Quoniam omneis dii gentium daemonia”- al de goden van de heidenen zijn duivels (Psalm 95:5). Het is een gnostische luciferiaanse cultus die, wanneer het geen persoonlijke verheerlijking en macht nastreeft, betrokken is in de aanbidding van demonen. Hoewel ik het zo niet zou genoemd hebben in die tijd, heb ik hen opgeroepen. Hekserij heeft niets dan een amper bedekte verachting voor onze Gezegende Heer Jezus Christus, en in het bijzonder Zijn Kerk. Ik leefde het, voor ongeveer vijftien jaar. Ik ging eruit voor een aantal redenen; één was dat de Kerk het zekerste bolwerk is tegen dit soort kwaad.

Ik dacht dat ik weggeraakt was van de heidenen, Godzijdank. Ik geraakte weg van de heksen, Godzijdank. Ik dacht niet dat de luciferianen mij opwachtten ín de Katholieke Kerk. Maar ze zijn binnen de muren. Ze zijn aanwezig op ieder niveau van de Kerk, en dat omvat het hoogste ambt.

In juni 2017 verscheen er reeds een soort promo-video voor een ene-wereldreligie:

 

Echter, Christus zei:

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.  (Joh. 14,6)

 

Bron: LifeSiteNews

5 antwoorden »

 1. Deze man die zich voor paus uit geeft kent allen maar een beneden christologie. Dat alle religies een verrijking zou zijn voor ons mensen dan vraag ik mij af waarom sommige in de radicale islam zich dan uit frustratie opblazen ? Neen diversiteit buiten Jezus is opnieuw de creatie van de toren van Babel.

 2. Bergoglio droomt hardop, gelukkig is de echte paus, paus Benedictus.

 3. Vrijmetselaar Bergoglio die tot zijn vrijmetselarijtroepen spreekt ?

  Ik weet het niet, maar het zou me niet verwonderen.

  In ieder geval, een totale miskenning en verloochening van Onze Lieve Heer.

 4. BERGOGLIO IS NIET EENS MEER KATHOLIEK!
  Vrijmetselaarstandpunt van Bergoglio. Ergo, Bergoglio is automatisch geexcommuniceerd. Alles wat hij zegt, doet of besluit heeft dus NUL en generlei waarde.

  DOE WAT OLM VRAAGT. BIDT DAGELIJKS DE MACHTIGE ROZENKRANS EN/OF ROZENKRANS VAN 7 SMARTEN EN DRAAG HAAR BRUIN SCAPULIER!!!