Apostasie

Getuigenis: ‘Als de paus zijn schouders ophaalt voor hekserij’

Getuigenis van Adrian Hau, een voormalige occultist:

Wat voor soort mensen moeten wij wel zijn, indien God deze man toelaat de Katholiciteit van de Kerk te vernielen, tot op de graad waarop het mogelijk is de Kerk te vernietigen?

De Poorten van de Hel zullen de Kerk niet overweldigen, maar dat betekent niet dat de vijand geen overweldigende schade kan toebrengen in zijn razernij tegen ons.

Ik heb er geen idee van of zij, mijn toenmalige kamergenote, mij de waarheid vertelde, omdat de Ordo Templi Orientis, de OTO, een gnostische geheime sociëteit is die geen kritiek toelaat. Dit gezegd zijnde, heb ik geen gegronde reden om te twijfelen aan het idee dat de laatste stap in de initiatie in die groep de bewustwording is dat men een godheid in z’n eigen recht is. Voor diegenen die nieuwsgierig kunnen zijn, de voorlaatste stap is, zoals mij verteld werd, rituele sodomie.

Ik geef er niet om om mijn levensomstandigheden in die tijd te bespreken, enkel dit wil ik meegeven: ik had verzaakt aan mijn Katholiek doopsel omdat, naar ik denk, ik niets zag dan dubbelzinnigheid in de institutionele Kerk, een probleem dat in mijn bisdom tot op vandaag blijft duren.

In de leegte die volgt op zo’n geloofsafval, zou ik mezelf gezien hebben als een occultist: ik las tarotkaarten, ik nam deel aan occulte rituelen, ik schreef er enkele, ik sprak toverspreuken, en af en toe was ik verontrustend effectief in het bereiken van natuurlijke dingen door beslist kwaadaardige en onnatuurlijke middelen. Misschien de grootste belediging in dit alles: ik noemde het religie.

De OTO is amper uniek te noemen onder de occulte groepen die experimenteren met variërende graden van seksuele vrijdenkerij en genotzucht als substituten voor authentieke religieuze vroomheid. De Heksenbijbel roept op tot rituele symbolische of echte, seksuele gemeenschap voor de derdegraads initiatie. Het kan zelfs amper nog een geheim genoemd worden.

Er zijn nog steeds plaatsen en tijden wanneer de gewillige blinden zich verzamelen in letterlijke orgieën, die aan iets meer gewijd dan hun genotzucht. Ik dank God dat dit iets is dat nooit is uitgekomen voor mij – niet dat ze niet enkele pogingen deden om mij erin te betrekken.

Ik keerde terug naar de Katholieke Kerk, voor een stuk omdat ze geroepen is om de enige schuilplaats te zijn in de wereld, de ene zekere rots tegen de genotzuchtige, zelfmisbruikende luciferiaanse religies die in de recente jaren zijn opgekomen zoals zoveel onkruid. Ik ontsnapte, en ik dankte God daarvoor – wat de reden is, naar ik denk, dat mij zo woedend heeft gemaakt over paus Franciscus’ recente goedkeuring van het document “Menselijke Broederlijkheid voor Wereldvrede en het Samenleven“.

Tijdens zijn recente trip naar de Verenigde Arabische Emiraten, tekende paus Franciscus een document dat, voor zover mogelijk, verlof geeft aan al het bovenstaande, op grond van dat ze gewild zijn door God – de orgieën, de tarotkaarten, de toverspreuken, de hekserij. Dit is direct tegengesteld aan en een tarting van het Eerste Gebod.

Erger nog misschien, is de dubbelhartigheid van diegenen die dit idee verdedigen als ‘perfect orthodox’, gebaseerd op het vijgenblad dat dit niets meer is dan Gods veroorlovende wil. Dat is totale en complete nonsens, en het ik heb de verdienste om dit van mijn kant volledig te weerleggen, omdat het hele ding diep beledigend is. Diegenen die zo’n bedriegerij hebben verspreid in de tekst [Jorge Mario Bergoglio], grijpen naar de strohalmen van orthodoxie die overblijven. Maar in werkelijkheid en in liefdadigheid: er is geen katholiciteit in dit document.

De lijn in kwestie:

“Vrijheid is een recht van ieder persoon: ieder individu geniet de vrijheid van geloof, gedachte, uiting en daden. Het pluralisme en de diversiteit van religies, kleur, geslacht, ras en taal werd gewild door God, in Zijn wijsheid, waarmee Hij menselijke wezens creëerde. Deze goddelijke wijsheid is de bron waarvan het recht tot vrijheid van geloof en de vrijheid om anders te zijn van afstamt.

Het algemeen taalgebruik laat niet toe dat de betekenis van iets in dezelfde zin wordt veranderd. Echter, de klare betekenis van de woorden zoals die geschreven staan, is dat de veelheid aan religies een werking is van Gods actieve wil. We weten, omdat zelfs de heidenen en de heksen geneigd zijn om te vieren naar de vorm van de diversiteit van de seksen: ze plaatsen en houden in hun liturgische riten de huwelijkse omarming [lees: seks] centraal, die een essentiële component is van de viering van man en vrouw. Daaruit volgt op natuurlijke wijze dat God ook moet gewild hebben dat ze heksen, heidenen en tovenaars zijn.

De enige alternatieve interpretatie die consistent is met dit taalgebruik is dat God toestaat dat mannelijke en vrouwelijke personen bestaan, maar dat ze niet intrinsiek goed zijn. Zoiets is absoluut vreemd aan alle traditionele religies. Indien dit begrip zou waar zijn, zou dit een vreselijke en beangstigende ironie zijn, dat in het beloven van tolerantie voor alle menselijke personen, paus Franciscus de meest fundamentele en intrinsieke identiteit heeft ondermijnd waarrond de meeste mensen zichzelf organiseren: man en vrouw.

Gegeven het overweldigende bewijs dat we redelijkerwijs gezien geen verklaring of correctie kunnen verwachten van de mond van Franciscus, ben ik geroepen om mijn lange stilte te doorbreken en te spreken: hekserij is uit den boze. “Quoniam omneis dii gentium daemonia”- al de goden van de heidenen zijn duivels (Psalm 95:5). Het is een gnostische luciferiaanse cultus die, wanneer het geen persoonlijke verheerlijking en macht nastreeft, betrokken is in de aanbidding van demonen. Hoewel ik het zo niet zou genoemd hebben in die tijd, heb ik hen opgeroepen. Hekserij heeft niets dan een amper bedekte verachting voor onze Gezegende Heer Jezus Christus, en in het bijzonder Zijn Kerk. Ik leefde het, voor ongeveer vijftien jaar. Ik ging eruit voor een aantal redenen; één was dat de Kerk het zekerste bolwerk is tegen dit soort kwaad.

Ik dacht dat ik weggeraakt was van de heidenen, Godzijdank. Ik geraakte weg van de heksen, Godzijdank. Ik dacht niet dat de luciferianen mij opwachtten ín de Katholieke Kerk. Maar ze zijn binnen de muren. Ze zijn aanwezig op ieder niveau van de Kerk, en dat omvat het hoogste ambt.

Ik geloof dat God op één of andere manier een zuivering van de Kerk zal bewerkstelligen. Indien dit getuigenis de vox populi kan aanmoedigen om deze boosdoeners van binnenin te verwerpen, moge God dan voordeel trekken uit al mijn slechte werken.

Vergis je niet: ze zijn bedrijvers van ongerechtigheid. Hoewel ze het ontkennen in een veelheid aan verstandelijke verklaringen, zijn modernisten en luciferianen allemaal tegen de verering en aanbidding van Onze Heer Jezus Christus. Wanneer ze gedwongen worden, antwoorden ze: “Non serviam Ik zal niet dienen. Ik zal mezelf dienen.

Wat soort volk moeten wij zijn dat God dit toelaat? Het ergste. Een generatie die er niet geweest is sinds de Vloed. Ik weet niet wat ik zal doen als boete en wroeging over mijn zonden, maar het zal zeker zo drastisch moeten zijn als het bouwen van een ark.

Ik kan niet zeggen als, maar wanneer God de wereld opnieuw zal vernietigen. Ik kan zeggen dat totdat deze bedriegers en boosdoeners gezuiverd zijn geweest uit de Kerk van de top tot de bodem, de onverbiddelijke afval onverminderd door zal gaan, en alles behalve ongebreideld.

Moge God mij barmhartig zijn. Moge God barmhartig zijn voor ons.

“Het meest duidelijke teken van Gods woede, en de meest vreselijke kastijding die Hij naar de wereld kan zenden wordt verwezenlijkt wanneer Hij toestaat dat Zijn volk in de handen valt van geestelijken die meer in naam priester zijn, dan in daad; priesters die de wreedheid van verscheurende wolven hebben, in plaats van de liefdadigheid en affectie van toegewijde herders.” – St. Jean Eudes.”

 

Bron: OnePeterFive

Categorieën:Apostasie

7 antwoorden »

 1. Zou de paus wel in God geloven hij is feitelijk een communist , en die geloven alleen in zichzelf. Ook tradities zijn aan deze paus niet besteed, ze zijn in zijn ogen saai . Hij beschuldigt anderen wel dat ze door de duivel bezeten zijn, mar hoe kun je van iets bezeten zijn wat er volgens de paus niet is?? Deze paus gelooft niet in Jezus maar in de mensheid, hij verwacht de verlossing uit de mensheid.

  • Niet te geloven hé ! Maar dit kun je verwachten van Jezuïeten. We moeten bidden voor roepingen, maar ik hoop dat de rangen van de Jezuïetenorde de komende jaren supersnel uitdunnen!

 2. De afgelopen periode heb ik mij wat verdiept in het occulte. Ik ga het voor het gemak in dit artikel satanisme noemen. Het heeft namelijk vele namen, maar het einddoel en de principes zijn hetzelfde.

  Ik ben me hier wat meer in gaan verdiepen, om wat puzzelstukjes te vinden die ik nog niet had. De aanleiding daarvoor is het hele Joris Demmink verhaal. Iets wat wereldwijd op dit moment aan de oppervlakte komt. Elk land heeft wel een of meerdere Joris Demminkjes. Satanische marionetten die de meest weerzinwekkende rituelen uitvoeren. En er tot nu toe mee weg lijken te komen.

  Dit soort elitaire lui zijn namelijk niet zomaar pedofiel. Het zijn satanische pedofielem. En Jorisje is zeker niet de enige satanist in Nederland. Bij lange na niet… Het krioelt van de satanisten in ons land. Het hele land wordt gecontroleerd en bestuurd door deze satanisten. Binnen de alternatieve media focussen we ons voornamelijk op Joris Demmink. Dat is ook goed, maar als het aan mij ligt ontmaskeren we niet alleen deze smeerlap. Nee, als we het goed doen, echt een grote schoonmaak willen maken, echt verlost willen zijn van het satanische gespuis wat ons land naar de klote heeft geholpen, dan pakken we ze allemaal aan. En dan heb ik het niet over de lage, niet zo invloedrijke satanisten, vrijmetselaars, en andere clubjes mensen die graag samen een borrel drinken. Nee, ik wil met dit artikel een begin maken met het ontmaskeren van de crème de la crème van de satanische kliek hier in Nederland.

  Veel van wat er te zien is in logo’s van deze satanisten, komt rechtstreeks uit het werk van Aleister Crowley. Crowley gebruikte de kabbala (een van oorsprong Joods mystiek boek) en maakten daarvan zijn eigen werk, zijn eigen satanische filosofie en boeken. Aleister Crowley zijn werk dient als basis voor onder meer de vrijmetselaars, satanisten, en vele andere genootschappen. Crowley was het hoofd van de “Ordo Templi Orientis”, een van oorsprong Duits geheim genootschap wat bekend stond en staat om satanische seksuele orgies en erger. Daar komt de link met Joris Demmink om de hoek kijken. Dit soort figuren zijn bezeten. Letterlijk. En eenmaal in zo’n orde of genootschap, dan is er geen weg terug. Door alle bizarre rituelen te ondergaan zijn de (meestal) heren op z’n minst chantabel. Daarnaast is de enige weg uit zo’n genootschap of orde, de dood.

  Om een beeld te krijgen wat de Ordo Templi Orientis (OTO) in een light vorm doet, raad ik een ieder aan de film ‘Eyes wide shut’ nog eens te bekijken. Deze film was het laatste kunstje van regisseur Stanley Kubrick. Vlak voor dat de film in premièe ging, werd Kubrick vermoord. Dit omdat hij een totaal ander script aan de producers had laten zien, dan het script wat hij uiteindelijk filmde. De film, met Tom Cruise in de hoofdrol, werd nog enigszins bewerkt, maar hetgeen te zien is komt toch aardig in de buurt van hetgeen dagelijks gebeurd, overal ter Wereld.

  Frits Salomonson, hof-advocaat van de koninklijke familie, stond in Nederland bekend om dit soort seksuele ‘feestjes’ te organiseren. Prins Claus was naar verluid een bekende gast en vriend van Salomonson. Salomonson, what’s in a name? Voor satanisten is de tempel van Salomon het hoogste goed. Salomon-son (in het Engels zoon) met andere woorden de zoon van Salomon, is dan een leuke bijkomstigheid voor iemand die aanzien wil hebben binnen deze satanische kliek.

  Aleister Crowley schreef vele werken. Hij bracht vele occulte satanische onderwerpen onder in én enkele filosofie. Zijn bekendste werk is ‘The book of the law’. Crowley schreef veel over hermetische kabbalah (waar de new age op geïspireerd is), tarot, magick, tantra, en allerlei andere occulte onderwerpen. Crowley zijn bijnaam was niet voor niets ‘the wickedest man in the world’.

  Crowley zijn werk zien we dagelijks terug in onze ‘realiteit’. Ook de hermetische kabbala is overal te zien. Men vereerd overmatig veel de zogenaamde ‘fallen angels’. De gevallen engelen. Deze gevallen engelen staan onder leiding van Lucifer himself. Ik heb me enigszins verdiept hierin. Het is basiskennis wat ik heb. Desalniettemin kom je die gevallen engelen te pas en te onpas tegen. Ik weet van 2 gevallen engelen dat ze zich nogal actief bezig houden met de mensheid. Baphomet is er eentje. En Azazel is een andere. Azazel heeft good old Batman inmiddels overgenomen, in de vorm van ‘The dark knight rises’. Wat deze figuren doen is onder meer mensen verleiden en overhalen. Het bekende ‘je ziel verkopen aan de duivel’ noemen we dat. Mensen die zich net als mij verdiept hebben in de muziek industrie, weten van het fenomeen ‘the rainman’. Aan deze figuur hebben popsterren als het ware hun ziel verkocht (niet echt natuurlijk, onze ziel is onaantastbaar). Met ziel verkopen bedoel ik jezelf verkopen aan een demoon, of hoe je deze figuren ook wilt noemen. Gevallen engel vindt ik persoonlijk teveel lof en eer, demoon komt meer overeen met wat ze doen en wat ze zijn. Deze demoon of demonen nemen het slachtoffer gedeeltelijk of geheel over. Zodat ze via deze persoon hun boodschap en hun wanstaltige ding kunnen doen. In ruil voor roem en faam. K-Rino legt dit prachtig uit in zijn nummer ‘The Meeting‘. Zover mij bekend is hij de enige artiest die niet gevallen is voor deze demonen. De rest (en dan heb ik het nu over de Amerikaanse popmuziek) staat onder controle van deze gevallen ‘engelen’. Het is te herkennen aan een aantal zaken. Een van die zaken (de rest laat ik voor nu achterwege) is het overmatig gebruik van satanisch symbolisme in de popmuziek. Daarbij valt de laatste tijd 1 symbool voornamelijk op. En dat is 66. 666 kennen de meesten van ons inmiddels wel, het teken van het beest (the mark of the beast), oftewel satan/de duivel. Maar 66 was voor mij nieuw. 66 komt voort uit Aleister Crowley’s werk. 66 staat voor het vereren van de gevallen engelen. 66 wordt niet alleen als cijfers gebruikt, men gebruikt het meer ‘verborgen’, in de vorm van letters. We weten allemaal wel dat FOX staat voor 666. De F is de 6e letter van het alfabet. De O de 15e, 1+5=6. De X is de 24e letter van het alfabet, 2+4=6. FOX staat dus voor 666. In het Hebreeuws staat de letter V voor 6. Dit kan je zo opzoeken via internet.

  Als ik zeg overmatig gebruik van 66, dan bedoel ik ook overmatig gebruik van 66. In alle soorten en maten. OX is 66. Zie de afbeeldingen hieronder van Madonna haar optreden bij de Superbowl en het X-Men logo. VV is dus ook 66. Zie de derde afbeelding hieronder.

  markofthebeast

  Oke….. The Voice is een door John de Mol bedacht programma. Wat doen die 2 V’s, die overduidelijk te zien zijn voor iedereen, in dat logo? En waarom dat ‘peace’ teken? Dat ‘peace’ teken moet je omdraaien om de satanische betekenis te weten (ze doen alles omgekeerd), dit teken staat voor Typhon “vader van alle monsters”. Nee lekker logo hoor John de Mol/Talpa! En wacht even Talpa, even dat logo bekijken. Zie hieronder het Talpa logo, en daarnaast een ander logo wat sprekend lijkt, sterker nog hetzelfde is.

  kabbalah-talpa

  Het logo van Talpa is een bijna exacte weergave uit de hermetische kabbala. Het is de geometrische ‘tree of life’ oftewel levensboom uit de hermetische kabbala. Dit staat voor, zover ik heb kunnen vinden tot nu toe, voor de satanische visie op het gevangen houden van ons, de laten we zeggen normale mensen. Je kan hierover van alles op internet vinden. Bizar, of niet, dat Talpa dit logo gebruikt wat overeenkomt met deze ‘levensboom’?

  Ik vind het niet vreemd. Ik had niet anders verwacht van een bedrijf wat eigendom is van John de Mol. Talpa is latijn voor mol. Het is John de Mol zijn BV.

  Endemol is ook voor 33 procent van John de Mol. Hij richtte het in de jaren 90 samen met Joop van den Ende op. Later werd het overgenomen door het Spaanse Telefonica. In 2007 kocht John de Mol 33 procent van de aandelen weer op. Eigenlijk deed hij dat samen met 2 zeer betrouwbare bedrijven, die ook allebei 33 procent in handen hebben. Deze bedrijven waar John de Mol dus mee samenwerkt zijn Silvio Berlusconi en Goldman Sachs. Meer satanisch dan dat ga je het haast niet krijgen.

  Het logo van Endemol dan? Valt daar iets aan op te merken? Laten we dat logo er eens bij pakken.

  endemol

  Dussss…. Creepy? Ja. Een vorm van het oog van Horus of Ra? Ja kan. Een reptillian oog? Ja kan. Het kan van alles betekenen, zoals gezegd ben ik geen expert hierin. Daarom roep ik mensen ook op om kennis te delen, om ons te richten op satanisme in Nederland. Samen staan we sterk. Samen hebben we meerdere puzzelstukjes. In uitzending 41 van NetNietLive deed ik deze oproep.

  Een leuke bijkomstigheid bij Endemol is de Engelse uitspraak van dit woord. “End ‘em all”. Goh…

  Heb ik bewijzen dat John de Mol onder grip staat van demonen? Dat hij bestuurd wordt door satanische shit? Nope. Maar heb ik dat nodig om het te ontmaskeren voor hetgeen hij doet? Zeker niet. Alles wijst er namelijk op.

  Zoals inmiddels wel bekend mag zijn, zijn het de miljardairs van deze Wereld die hoge satanisten zijn. Ze maken deel uit van het grote plan. Daarom mogen ze ook zoveel macht en geld hebben, ze maken er deel van uit. John de Mol bezit meer dan 2 miljard euro. Hij heeft een aandeel van 25 procent in RTL. 33 procent aandeel in SBS6. Onder Endemol hangen nog vele productie bedrijven. Al met al heeft John de Mol het grootste aandeel in de Nederlandse media. Dat moge duidelijk zijn. Endemol is verantwoordelijk voor het groot maken van Peter R de Vries. Ik noem er maar eentje… Peter R de Vries wordt voornamelijk gebruikt om ons op een dwaalspoor te brengen. Gisteren nog speelde hij die rol in Pauw en Witwasman. Jeroen Pauw zijn mediabedrijf wat zich op ‘nieuws’ richt? Tja dat is ook onderdeel van Endemol.. En zo gaat het maar door en door. Satanische pedofielen worden gedekt door Endemol. En het gedeelte van de media wat niet in handen is van Endemol? Dat is in handen van Reinout Oerlemans zijn Eyeworks. Leuke naam als je bedenkt dat dit bedrijf precies doet wat het alziend oog graag ziet wat ze doen. En dat is de boel afleiden. Cultuurvorming en mindcontrol. Het logo van Eyeworks dan. Op het eerste gezicht een redelijk normaal logo, toch?

  eyeworks_logo

  Toch niet. Want normaal vind ik het niet. Wat doet die Nike swoosh aan de rechterkant? Die is toch onnodig? En wat betekent die swoosh? Waar staat het symbool voor? Het staat symbool voor de ringen van Saturnus. De planeet die het meest vereerd wordt door satanisten en vrijmetselaars. Het logo, en de programma’s die men maakt, tja, het past in een bepaalde agenda, laten we het daar op houden. Een satanische agenda. Waar John de Mol ‘the Voice’, ‘Big-Brother’, en dan soort meuk produceert, daar komt Arnie Oerlemans zijn bedrijf met echt enkel troep. Maar die troep (Oh oh Cherso, bobo’s in de bush, sterren springen van een duikplank, sterren springen door gaten, bobo’s dit, bobo’s zus) hypnotiseert de massa, meer en meer. Het loopt de spuigaten uit. En het werkt ook nog, daarom doet/maakt men het ook. Het maakt de massa steeds dommer en onnozeler. Het zet zogenaamde ‘beroemdheden’ boven de rest van het klootjesvolk. We doen massaal die idioten na, denken dat het normaal is wat we te zien krijgen op het telescherm. Maar dat is het niet.

  Het dient allemaal een satanische agenda. Het is meestal vrouw onterend, het maakt van mannen macho’s, vrouwen moeten vooral dom en mooi zijn, mannen moeten stoer zijn en heel veel bier drinken en sport kijken, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is massa hypnose, mindcontrol, cultuurvorming. Onze cultuur wordt verziekt door deze mediabedrijven. Ook veel ‘wakkere’ mensen vallen ervoor. Onbewust. Hoe vaak ik wel niet mailtjes krijg met een link naar YouTube, wat ik MOET zien zo ontzettend mooi en prachtig is het… en dan krijg je een fragment uit the Voice of Holland. Of een andere talentenjacht. Emo-Tv is het. We moeten ontroerd raken, ahhh wat mooi, wat lief, wat gaaf een 7-jarig kind wat opera zingt… niemand heeft door dat het allemaal bullshit is. Gemaakt om ons af te leiden, zodat we geen vragen gaan stellen, ons niet verdiepen in zaken die er wel toe doen, en als voorgeprogrammeerde zombies door het leven gaan. Het is allemaal zooooo mooi en zooooo goed gezongen… totdat ze live moeten zingen ergens. Dan gaan ze af als een gieter.

  We moeten ontroerd raken door dit soort tv, en het verborgen symbolisme moeten we maar op de koop toe nemen. De mindcontrol maakt ons niet uit, want ahhhhh wat mooi en wat prachtig is het allemaal wat die zangeres doet… Who gives a damn?

  Al die tv programma’s hebben een doel, ze dienen de satanische agenda. Daarom ook het symbolisme in de Endemol, Talpa en Eyeworks logo’s. Ze maken deel uit van de satanische kliek, en door zo opzichtig satanische symbolen te gebruiken, laten ze zien dat ze deze agenda dienen. En daarom mogen enkel Endemol en Eyeworks groot worden en groot blijven.

  Het fenomeen satanisme in Nederland is zo groot, zo wijd verspreid, dat we niet doorhebben dat het zo groot is. We focussen ons in de alternatieve media liever op de VS en Israë bijvoorbeeld. Laten we eerst ons eigen landje eens ‘opruimen’. En ik weet ook dat het David tegen Goliath is. We houden het voorlopig nog niet tegen, maar we kunnen al wel de boel ontmaskeren voor wat het is. Daar begint het mee. Met dit artikel wil ik die intentie zetten. Ik weet dat velen in dit land enorm veel kennis hebben opgedaan over occulte en satanische zaken. Laten we die kennis gebruiken om de Nederlander uit zijn/haar hypnose te trappen. Laten we onze krachten nu eindelijk eens bundelen! Ik heb in het verleden meerdere mailtjes gekregen van mensen die op dance feesten waren geweest, en daar allerlei symbolisme en satanische aanbidding aantroffen, out in the open…. ik ben daar niet zo thuis in. Ik weet dat er velen zijn die daar ook vraagtekens bij hebben bijvoorbeeld. Laten we in een volgend deel van deze (wellicht) serie eens die dance feesten onder de loep nemen. Waar iedereen van de drugs van de kop af is, zich helemaal openstelt, en dan met bepaalde tonen in de muziek, verborgen symbolisme, en andere magische trucjes worden beïvloed. Het is mindcontrol van het zuiverste soort. De satanische agenda reikt echt ver, heel ver, ik ben er klaar mee, ik wil niet langer leven in een land wat gedomineerd wordt door satanische rituelen en mindcontrol. Ik wil liever de waarheid boven tafel, dan nog langer meedoen aan die rotzooi. Wie doet er mee?

 3. Ik weet veel van de praktijken van het Satanisme vanaf de vroegste geschiedenis tot nu toe. Tegenwoordig zijn hekserijclubjes op scholen heel gewoon. In de politiek heeft het Satanisme welhaast epidemische vormen aangenomen. Dat is ook logisch want waar de Vrijmetselarij zijn tentakels uitstrekt volgt in het zog het Satanisme. En dat is algemeen bekend, de Vrijmetselarij is in de politiek prominent aanwezig. In de hoogste regionen is de Vrijmetselarij puur duivelsaanbidding. Het mag ons niet verbazen dat de Vrijmetselarij in zijn vroegst herkenbare vorm te herleiden valt naar het Satanisch congres in Venetië in 1546, de Vicenza Colloquia genoemd. Toen de doge van Venetië van dit congres hoorde heeft hij de samenzweerders achtervolgd. Gulio Ghirlanda di Trévise en Francisco di Ruego wist hij op te pakken en heeft ze laten wurgen. Het zijn namen van vrijmetselaarsloges in Italië waar ze als martelaren worden vereerd. Vanaf 1546 kan de opkomst van de Vrijmetselarij, die toen natuurlijk anders heette, in ongebroken lijn worden gevolg tot aan de officiële proclamatie in Londen in 1717, waartoe reeds besloten werd tijdens het Satanisch congres in 1617, het Convent van Zeven geheten. Dat was in Magdeburg in een huis aan de Schwartzfegerstrasse. Waarom 1617 en 1717? Omdat Luther op 31 oktober 1517 aan de kapel in Witteberg zijn 95 theses spijkerde, wat als het begin van de Protestantse beweging wordt gezien.Het opschrift op Fausto Socinus’ grafsteen luidde destijds, in het Poolse Luslawice waar hij begraven lag: “Tota jacet Babylon destruxit tecta Lutherus, muros Calvinus, sed fundamenta Socinus”: als Luther erin is geslaagd het dak van de (met als ‘Babylon’ aangeduide) Roomse Kerk te slopen, als Calvijn het klaarspeelde haar muren omver te halen, dan komt Socinus de eer toe haar fundering te hebben vernietigd. Socinus was de eerste grote leider van de oorspronkelijke Vrijmetselarij. Ze noemden zich toen Socinianen. Hij is in 1607 overleden. Waarom ga ik hier zo diep op in? Omdat de Vrijmetselarij als de moeder van alle Satatische afsplitsingen kan worden gezien. Dat de Vrijmetselarij in haar officiële nieuwsbulletins Bergoglio, alias Paus Fransciscus, alle eer toezwaait is veelzeggend en wijst erop dat deze man erop uit is de ware kerk van Christus onherstelbare schade toe te brengen, wat natuurlijk onmogelijk is. Maar vergis u niet, zijn eerste doelstelling is de vernietiging van de Staat Israël als meest effectieve middel om Gods plan voor de oprichting van het Vrederijk te dwarsbomen. Daartoe zal met mooie zalvende woorden een tweestatenoplossing worden gepropageerd, wat voor vreselijke toestanden zal zorgdragen.

 4. |
  betreft zulk kwaad, doet de reformatie … nergens voor onder !! — maar wat betreft die ene bekeerde occultist : de Goede Herder, liet dit_! schaapje dus NIET in de afgrond tuimelen …

 5. @ lunsius 09/03/2019 om 10:16

  Beste lunsius, heel intresant goedgescheven stuk.
  Ik denk dat wij mogen zegen dat paus Franciscus, niet de paus is
  die Onze Lieve Heer Jezus vertegenwoordigd en aanbid.

  Bergoglio die eigelijk de paus van God en zijn Meester zou moeten zijn,
  aanbid een andere meester.
  Namelijk de gevallen engel Lucifer/de duivel, daarom dat hij ook Jeruzalem vernietigd wil zien.

  Hij is een zeer gevaarlijke glade aal of worm die over lijken zal gaan als het moet.
  En ja de kerk/het Vaticaan zal hij vernietigen tot op zijn grondvesten, want is de kerk niet toevallig Heer Jezus zelf. ( Daarmee vermoord hij Jezus een tweede maal en is hij ook geen rechtmatige paus van de Heer)

  Dus zal Heer Jezus en zijn kerk voor een tweede maal sterven, maar zijn kerk/ Jezus zal terug opstaan zoals een echte God dat kan.
  Bergoglio zit in het verkeerde kamp en zal zijn strijd verliezen, net als Satan/ de duivel.

  God is nog eens bereid om zichzelf en daarmee zijn kerk te laten afbreken.
  Zo bewijst hij God zijn nederigheid – zijn vergeving gezindheid – zijn zijn barmhartigheid en zijn onvoorwaardelijke liefde voor de mensheid van goede wil.

  God is goed en liefdevol, maar voor diegene die hem afvallig zijn en denken dat ze zelf god zijn.
  Zal hij heel streng oordelen, heeft iemand paus francicus ooit liefdevol geweest tegenover de katholieken en liefdevol behandeld!

 6. Ik wil er wel op wijzen dat Israël als staat geen enkele reden van bestaan heeft. Waarom sleuren jullie dat er nog bij ?