Restkerk TV

RESTKERK TV: Bergoglio en de H. Eucharistie (update)

We hebben ons videokanaal nieuw leven ingeblazen met deze eerste nieuwe video over de H. Eucharistie bij Bergoglio. We hebben er bewust voor gekozen om in de titel in de video ‘paus Franciscsus’ te gebruiken om meer mensen te kunnen bereiken met de video. In deze nieuwe video tonen we een aantal beruchte ‘Missen’ van Aartsbisschop Bergoglio in Buenos Aires, vervolgens citeren we wat Eucharistie volgens hem is, en tonen we zijn houding tegenover het Allerheiligste. Verspreid gerust deze eye-opener!

Update: er werd wat ingekorte versie gemaakt van de video:

 

Categorieën:Restkerk TV

8 antwoorden »

 1. Deze man is een politicus, geen priester en paus, er is maar een paus dat is paus Benedictus. Paus Franciscus heeft te weinig opvoeding, vorming en scholing genoten om priester te kunnen zijn, net als veel priesters in België en Nederland. Laten we bidden voor de terugkeer van de Tridentijnse Heilige Mis en het universele katholieke geloof.

  • Gekweten, Jozef ! Sommige van die Missen op de video lijken wel opeen verkiezingsspeech !

   • Zeker weten, Jozef ! Sommige van die Missen op de video lijken wel op een verkiezingsspeech !

 2. Stop calling this man a pope. Bergoglio is an apostate. Not even Catholic anymore.
  He lobbied to get chosen for the Chair of Peter = excommunication
  He gave abortionists a medal = excommunication
  He favors remarried people to go to communion = excommuncation
  He said God ‘failed on the Cross’ – ‘Christ was a normal man’ and ‘God is not all powerful.’
  And so on. And so on!

  LAZY CATHOLICS, YEST WE ARE, DO WHAT OUR LADY ASKED ZILLIONS OF TIMES. PRAY DAILY THE MIGHTY ROSARY/ROSARY OF SEVEN SORROWS AND WEAR HER BROWN SCAPULAR!!!!!

 3. Gebed om bescherming tegen satanisten

  Vader in de hemel, ik kom tot U in de naam van uw Zoon de Heer Jezus Christus, omdat Hij gezegd heeft dat, als we U iets vragen in zijn naam, U het zult doen.

  Ik verklaar dat Jezus Christus is gekomen om de werken van de boze te verbreken (1 Joh. 3:8). In zijn naam verklaar ik dat de Heer Jezus Christus overwinnaar is over alle demonische plannen, activiteiten en samenzweringen van satanisten, heksen en andere dienaars van de duisternis. Elke knie zal zich voor Hem buigen (Fil 2:10).

  In de naam van Jezus bind ik alle boze geesten van satan en de astrale geesten van de satanisten. Ik verbied ze in de naam van Jezus om kinderen van God aan te vallen in hun lichaam, ziel en geest, in hun gedachten en hun emoties. Hemelse Vader, wil hun gebeden tot satan verijdelen en maak hun vervloekingen krachteloos.
  Ik verbreek in de machtige naam van Jezus hun duistere plannen en beveel dat ze in de kiem gesmoord worden door het ontdekkende licht van Gods Woord en het gebed van Gods kinderen.

  Ik bid dat Gods licht zal schijnen over hun duistere daden, zodat ze aan het licht komen en als kwaad herkend worden (Ef. 5:11-13). Ik bid dat de leden van satanische groeperingen of heksenkringen ontmaskerd worden, tegelijk met hun werken. En dat wat zij in het verborgene zeggen en doen van de daken gepredikt zal worden, d.w.z. dat alle media er over zullen berichten, zodat iedereen weet wie zij zijn en waarmee zij zich bezighouden.

  Ik bid dat er vrede zal heersen in Gods kamp waar zijn kinderen wonen, maar in de naam van Jezus spreek ik verwarring uit over het kamp van de satan, zodat tweedracht en onenigheid daar zullen heersen en geen van hun duistere plannen zal slagen.

  Hemelse Vader, U zegt dat geen wapen dat tegen uw dienaren gesmeed is, iets zal kunnen uitrichten (Jes. 54:17). Wij nemen onze toevlucht tot U, want, ‘de naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige snelt daarheen en is onaantastbaar’ (Spr. 18:10). In dat vertrouwen nemen wij het schild van het geloof ter hand, dat alle vurige pijlen van de vijand zal doven. Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar (Spr. 29:25).

  Vader, ik sta op uw Woord, dat zegt dat U aan Jezus de heerschappij hebt gegeven “boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw.” (Ef. 1:21-22). Al zijn vijanden zullen zich aan Hem onderwerpen! Ik beroep me op uw belofte dat U weldra de satan onder onze voeten zult vertreden (Rom. 16:20).
  Amen.