Bevrijdingstheologie

Kruisweg in Rome was volgens de katholieke Italiaanse journalist Tosatti dit jaar een ‘reclamespot voor de immigratiebusiness’

Bergoglio woont de Kruisweg bij. Foto: Vaticannews.

De Kruisweg die Bergoglio voorging in het Romeinse Colosseum op Goede Vrijdag, was volgens de bekende Italiaanse Vaticaanjournalist Marco Tosatti een “reclamespot voor de immigratiebusiness.” De tekst van de overwegingen werd geschreven door zuster Eugenia Bonetti, die werkt met vrouwen die het slachtoffer zijn van mensenhandel.

Marco Tosatti.

Tosatti noemde haar tekst “ideologisch” en “politiek”, maar van “zeer lage politiek”, en het promootte volgens hem het kwaad – de mensenhandel (namelijk: de migratie) – welke ze beweert te bestrijden. Tosatti voegde eraan toe dat hij voor het eerst in jaren niet deel heeft genomen aan deze Kruisweg, zelfs niet via de tv.

In de kruiswegmeditaties ging het over de sociale problemen van deze wereld. Bonetti’s meditaties wilden ingaan op de “nieuwe vormen van kruisiging” die vandaag in onze samenleving gebeuren. De eerste statie (Jezus wordt ter dood veroordeeld) ging over de “schreeuw van de armen, de daklozen, de jonge mensen, de migranten en de kinderen.” Een andere statie ging over de mensenhandel en de wegwerpcultuur. En de laatste statie (de graflegging van Jezus) ging over de “nieuwe graven” van vandaag: “de woestijnen en de zeeën, waar mannen, vrouwen en kinderen die wij niet kunnen redden, hun eeuwige rustplaats vinden.”

De meditaties besloten met de hoop dat “Jezus’ dood de wereldleiders bewust mag maken over hun rol in het verdedigen van elke menselijke persoon.” “Moge Zijn Verrijzenis een baken van hoop, vreugde, nieuw leven, aanvaarding en gemeenschap zijn tussen alle mensen van alle religies.”

bron: Gloria.tv, Vaticannews

Categorieën:Bevrijdingstheologie

6 antwoorden »

  1. Deze Paus wil het Westen helemaal kapot maken dat is zij doel en over de misbruiken in zijn moederland zwijgt hij in alle talen. Dit is één van de slechtste pausen in de kerkgeschiedenis.

  2. Van die migratiepropaganda had ik al iets van ver gehoord, maar het is dan toch nog waar geweest. Rome is nu echt zijn geloof aan het verliezen !

  3. «Zoekt eerst het koninkrijk Gods. De rest zal u dan worden toegeworpen.» Het één komt voor het ander, behalve als je bijvoorbeeld directeur bent van een organisatie zoals “Artsen zonder grenzen”. De paus is echter geen hoofd van een ideële organisatie en nog minder van een charitatieve of philantropische organisatie. Hij is hoofd van de grootste geloofsgemeenschap in de wereld, die nog nooit zo vervolgd is geworden als tegenwoordig, vooral in de Islamitische wereld. Maar het is niet bon ton om daar een meditatie over te geven. Dus daarom maar spreken over de immigratie en dat soort zaken, waar inderdaad misstanden bestaan. Een veel grotere misstand echter zijn de miljoenen geaborteerde kinderen. De stemmen van de moeders in Rama werden nog gehoord, maar dezen worden als afval weggesmeten en hun doodskreten worden gesmoord in de witkoele afstandelijkheid van onze moderne ziekenhuizen en abortaria.

  4. Het doel van Bergoglio, zo blijkt uit zijn pleidooi, is de reorganisatie van de sociale orde, niet de hernieuwing van de menselijke geest. Hij ziet alleen de riten en vormen van het Katholieke geloof en aanschouwt niet de inhoud: het mysterium fidei. Hij probeert de mens te veranderen door een verandering van regiem in plaats van het regiem te veranderen door in Christus de mens te veranderen. Iedere poging om de menselijke samenleving te verbeteren door de invoering van een radicaal nieuwe sociale orde (immigratie, vermenging van rassen en godsdiensten, etc.) is uiteindelijk tot mislukking gedoemd indien niet voorafgegaan door wat het eerste moet plaatsvinden en wat tot de heilige door God toegekende missie behoort van de Kerk: de hernieuwing van de mens, gemodelleerd naar ons grote voorbeeld. Jezus Christus heeft de ultieme prijs betaald waardoor de weg werd vrijgemaakt om de mens te enten in de goddelijke orde zoals die in het allereerste begin bestond. Daarom, richt de blik op Jezus. Daartoe, en alleen daartoe, dienen de kruiswegstaties. Deo gratias.