Kerk in België

Zusters Sacramentinnen uit Halle verzetten zich tegen sluitingsdrang van Bergoglio

Foto: website zusters Sacramentinnen.

Het Vaticaan wil dat het klooster van de zusters Sacramentinnen in Halle de deuren sluit. Reden? Er zouden te weinig zusters zijn. Ze werden zelfs al onderworpen aan een apostolische visitatie. Maar ze zijn niet van plan te vertrekken en hun gemeenschap zomaar te laten ontmantelen.

De zusters Sacramentinnen in Halle tellen momenteel drie zusters, welke zich toeleggen op de altijddurende aanbidding van de Heer in het Heilig Sacrament. Ze doen dat “om te bidden voor hen die niet kunnen bidden en lief te hebben voor degenen die niet meer kunnen beminnen. Door ons gebed en onze dagdagelijkse bezigheden willen wij eerherstel brengen aan Jezus in zijn eucharistische aanwezigheid onder ons,” aldus de zusters op hun website.

De orde van de Zusters Sacramentinen gaat terug op de 17e eeuwse pater Dominicaan, Antoine Lequieu, die zich geroepen voelde om een nieuwe religieuze familie aan de Kerk te schenken. Het was de tijd van enerzijds het opkomend Calvinisme dat de werkelijke aanwezigheid van Jezus Christus in het Heilig Sacrament loochende, en anderzijds het Jansenisme, dat de gelovigen ver verwijderd hield van de Heilige Communie. De Voorzienigheid schonk een nieuwe orde die door altijddurende aanbidding van het Heilig Sacrament in het tabernakel eerherstel zou brengen voor zoveel lauwheid onder de gelovigen. De opdracht van de nieuwe orde werd aldus geformuleerd:

 • beminnen voor degenen die niet kunnen beminnen,
 • bidden voor degenen die geen tijd hebben voor gebed,
 • gehoorzamen voor diegenen die slechts hun eigen wil doen,
 • aanbiddend neerknielen voor degenen die lastertaal spreken.

Waar het om gaat zijn plaatsvervangende liefdeblijken tijdens de aanbidding, neergeknield voor het tabernakel, maar ook tijdens de dagdagelijkse bezigheden. Gans het leven van de orde is bezield door deze eerherstellende daden. De moniale orde en haar plechtige geloften werden op 6 november 1693 kerkrechtelijk goedgekeurd door Zijne Heiligheid Paus Innocentius XII. Een nieuwe goedkeuring volgde in 1935 door Zijne Heiligheid Paus Pius XI. De Zusters Sacramentinen bezitten verschillende kloosters in Frankrijk en Amerika. Ook in ons klooster in Halle probeert een kleine gemeenschap van zusters trouw de Constituties van de Orde te beleven in dankbare liefde voor de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in het Heilig Sacrament.

Het Vaticaan zou het liefst de orde in Vlaanderen opdoeken, maar de drie overgebleven zusters (30, 60 en 90 jaar) zijn niet van plan te wijken. Desnoods worden ze begijn, zodat ze onafhankelijk van Rome hun eerherstellende daden kunnen verderzetten in een gemeenschap. Maar van ontmantelen en tot de lekenstaat teruggebracht worden: geen sprake van!

Bergoglio’s verwoestende werk in diverse kloosters is ons allang bekend. Het laatste klooster dat het moest ontgelden was dat van de Kleine Zusters van Maria, Moeder van de Verlosser in Frankrijk. Een orde waar ook de liefde voor het H. Sacrament centraal stond. Marco Tosatti schreef daar toen over: “Net zoals de Franciscanen van de Immaculata (en het Broederschap van de HH. Apostelen) delen ze de herontdekte liefde voor de traditie, een liefde die de ergste instincten wakker maakt in het huidige leiderschap van de H. Stoel.”

Bron: Website Zusters Sacramentinnen; Radio2

Categorieën:Kerk in België

6 antwoorden »

 1. De Modernisten, en Paus Franciscus is een Modernist, hebben een hekel aan de contemplatieve ordes, want dat gaat hun begrip te boven. Ze hebben de mond vol van respect hebben voor andermans overtuiging, maar dat is gluiperige taal. In feite zijn het beeldenstormers.

 2. Tja, als de kerk niet uit zichzelf afbrandt, dan komt Franciscus met zijn minions de boel wel uitroken.

  Overlevingstip: hang de sluier aan de bomen, trek een sexy regenboogtruitje aan en loop achter Greta Thunberg aan in plaats van Jezus. Stop dat oubollig gekniel, verpats de monstrans op de rommelmarkt en besteed je tijd beter aan broederschap, inclusiviteit en het klimaat.
  Wedden dat de communiteit dan mag blijven bestaan? Misschien dat de aasgieren dan ZELFS uw beurs en onroerend goed met rust laten.

  Ach, was het maar allemaal zo grappig. Maar helaas, na de Fraternité sacerdotale des Saints Apôtres en Les Fraternités Monastiques de Jérusalem (die de eer aan zichzelf hielden) is het nu aan deze dappere zusters om op te krassen. Quelle immense tristesse!

  „Ich sah auch, wie sehr übel die Folgen von dieser Afterkirche sein würden. Ich sah sie wachsen, ich sah viele Ketzer aller Stände nach der Stadt [Rom] ziehen. Ich sah die Lauigkeit der dortigen Geistlichen wachsen, ich sah sich viel Dunkelheit dort mehr und mehr verbreiten. […] Ich sah in allen Orten die katholischen Gemeinden gedrückt, bedrängt, zusammengeschoben und eingeschlossen werden. Ich sah viele Kirchen aller Orten sperren. […] Ich hatte das Bild wieder, wie die Peterskirche planmäßig durch die geheime Sekte abgetragen und auch durch Stürme abgebrochen werde.“ (Anna Katharina Emmerick)

  Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, heilige Moeder van God; verstoot onze gebeden niet in onze nood, maar kom hen te hulp die uw Zoon waarachtig zijn toegewijd.

 3. Jullie doen nuttig werk zusters! Bidden is ons grootste wapen tegen het kwaad….raar dat bergolio deze akt van zelfopoffering niet aanprijst!…iets om over na te denken welke God hij aanbidt???

 4. Wat een smeerlap toch die Bergoglio ! Ik mag eigenlijk niemand haten, maar dit maakt mij werkelijk kwaad.

 5. Onze Argentijnse dictator laat weer eens wat van zich horen. Hij laat een spoor van vernieling achter zich. De man die zich paus Franciscus noemt is geen paus maar een globalist, een staat en een kerk. Het tweede Vaticaanse concilie was het concilie van de globalisten, daar werd de oecumene geïntroduceerd. Wij moeten God straks Mohamed noemen. Maar er is hoop, politiek gezien worden bij de Europese verkiezingen de globalisten verslagen en verdreven door de Nationalisten en komt er een eind aan de globalistische gedachte van een verenigd Europa. De Nationalisten hebben veel meer gevoel voor de traditie en de moraliteit.

 6. Als je gehoorzaamt in de plaats van degenen die niet gehoorzamen, staat in je regel, aan wie gehoorzaam je dan??? Aan jezelf of aan je rechtmatige oversten die niet zomaar jullie willen opzij zetten, maar integendeel versterken door je samen te voegen onder de kleine congregaties, zodat je toch nog verder je leven van contemplatie kan leven. Valse en lelijke geruchten verspreiden is niet moeilijk. En vooral aan jezelf gehoorzamen ook niet.Maar je moeder, de Kerk, beschuldigen is ook niet moeilijk. Je weet dat ze zich niet of nauwelijks verdedigt. Shame on you.
  Waarschijnlijk zal dit bericht verdwijnen. Het is niet leuk om opmerkingen te krijgen die niet in je kraam passen, maar lieve zusters vergeet niet: loontje komt om zijn boontje.
  Johanna