Kerk in België

Enkele reacties van buitenlandse media op het overlijden van Kardinaal Danneels

Foto: P. Van Welden (Wikimedia CC BY-SA 4.0)

Het overlijden van Danneels is wereldnieuws. Enkele koppen in katholieke media in het buitenland, na het overlijden van Kardinaal Danneels:

Rorate Caeli: Requiem voor een boosaardige man

Eponymous Flower: Leidend lid van de Sankt Gallen Mafia overlijdt – Godfried Kardinaal Danneels gaat zijn oordeel tegemoet

LifeSiteNews: Dissidente kardinaal, die seksueel misbruik toedekte, overlijdt. Paus prijst hem als ‘ijverige herder’.

OnePeterFive: Kardinaal Godfried Danneels is overleden (speciale aflevering)

Gloria: Kardinaal Danneels overleden – volgens Georg Ratzinger was hij ‘niet katholiek’

Church Millitant: Sankt Gallen Mafia Kardinaal overlijdt

Categorieën:Kerk in België

10 antwoorden »

 1. Over de doden niets dan goeds.
  De Mafia van Sankt Gallen, de niet katholieke vrijmetselaars in de R.K. Kerk die in 2013 om paus Franciscus tot paus te benomen een staatsgreep pleegden in het Vaticaan, heeft weer een lid verloren. Maar paus Franciscus, een actief lid van deze Mafia, hij heeft veel leden van deze Mafia clan benoemd tot hoge functies in de R.K. Kerk. Kortom, de strijdt is nog lang niet gestreden. De lekengelovigen zullen moeten ingrijpen om het kwaad van deze Mafia clan te verdrijven. Laten wij hier voor gaan bidden.

 2. En dan hebben die commentatoren het nog niet over zijn nefaste benoemingsbeleid!

 3. Ik geloof niet dat Kardinaal Daneels de kerk opzettelijk zou willen beschadigen zoals soms gesuggereerd wordt, maar hij koos de weg van de moderniteit in de illusie om de mens langs deze weg terug naar God te brengen wat een catastrofale inschattingsfout is en was. Ik vond hem ook de goeroe van de lauwe priesters welke niet krachtdadig durvden op te treden om ontspoorde gelovigen terug tot de orde te roepen. Deze na tweede Vaticaanse geestelijkheid waren wel sterk om alle kerkelijke of maatschappelijke mistoestanden gewoon met de mantel der liefde te bedekken.Het zal ooit blijken dat Daneels aan de verkeerde kant van de geschiedenis stond

 4. Hij heeft zeker geen goed beleid gevoerd, en heeft de kerk aan zijn lot overgelaten , hij was mediageil .

 5. Oordeel niet, opdat uzelf niet wordt veroordeeld!, Laat het oordelen aan God over, bij deze voor Kardinaal Danneels, God hebben zijn ziel, Amen.

 6. Vrede van Christus;
  Dit is de meest gebruikte uitspraak van Jezus om iedereen het zwijgen op te leggen.
  Ik geloof niet dat dit de bedoeling van Jezus was dat een discussie over het volgen van de beste weg om God te dienen een oordeel is !
  “Als het zout der aarde zijn kracht verliest waarmee zult gij dan zouten”?
  “Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen. Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan nog een of twee met u mee, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststa. Indien hij naar hen niet luistert, zeg het dan aan de gemeente. Indien hij naar de gemeente niet luistert, dan zij hij u als de heiden en de tollenaar.”
  ” een licht zet je niet onder de tafel toch ?Nee je zet je licht in het midden van de kamer opdat de kamer overal verlicht is”
  Ik geloof toch dat dit een probleem is van de huidige kerk, nee dit is geen oordeel maar een vaststelling wat er aan de hand is .We leven natuurlijk nu in een zeer bijzondere tijd waar echt christen zijn geen evidente levensstijl is. Maar de kerk moet zich dringend gaan herbewapenen en geen angst hebben voor het oordeel van de wereld.
  De vervolging van het ware geloof en de kerk zal alleen nog maar toenemen of de kerkbedienaars nu heel nederig over zich heen laten lopen of vanaf de kansel de wereld aanklagen.
  Dus ik geloof dat het beter is om nu in de aanval te gaan met niet aflatend gebed, het evangelie prediken en dit zonder vervormingen om deze verteerbaarder te maken voor de wereldse mens.
  Nee recht voor de raap, niet achterom kijken en botsen zullen ze doen ongetwijfeld
  Maar je kunt geen twee meesters dienen, het is het ene of het andere, men kan de wereld niet tevreden stellen als men de boodschap van Christus uitdraagt.

 7. Sterke reactie Yves, het is nodig om met elkaar tot duidelijkheid te komen.

 8. “The proof of the pudding is in the eating”, zei de kardinaal in 2005 verbitterd. De pudding die hij in de tussentijd zélf heimelijk met de zijnen bereidde en het godsvolk in 2013 op de loggia serveerde, heeft nogal een wrange bijsmaak. Reeds snel nadien mocht Mgr Léonard ervan proeven en sedertdien is de houdbaarheid er niet beter op geworden. God hebbe zijn ziel.