Paus Benedictus

Het Vaticaan erkent Benedictus XVI als de Paus

Onlangs erkende het Vaticaan twee keer kort na elkaar Benedictus als de Paus. De eerste keer was toen Bergoglio in Panama opriep om eens te zwaaien naar ‘Paus Benedictus’ en de tweede keer toen Mgr. Borgia van het Vaticaanse Staatssecretariaat Benedictus XVI ‘Zijne Heiligheid’ noemde. De Kerk leert ons echter dat er maar één paus kan zijn.

Tijdens de verwelkomingsceremonie op de afgelopen Wereldjongerendagen in Panama, in januari, zei Bergoglio tegen het aanwezige volk: “We zenden een groet van hier. Hij kijkt naar ons op de televisie. Hallo! Iedereen, zwaai met je hand naar Paus Benedictus.

Hij zei niet Paus-emeritus Benedictus of Kardinaal Ratzinger, maar PAUS BENEDICTUS. Indien Benedictus de Paus is, dan zegt Bergoglio van zichzelf dat hij de paus NIET is. Want, stel dat Bergoglio paus Franciscus is, dus de ware Paus. Wanneer hij iedereen uitnodigt om Benedictus de Paus te noemen, bevestigt ‘paus Franciscus’ dat Benedictus de Paus is. Maar het Katholiek Geloof leert ons dat er maar één Paus tegelijk kan zijn. Dit is een door het Vaticaan gedefinieerd dogma! Daarom, omdat de eerste nog steeds de titel van Paus draagt, en de ware paus is, kan niemand de titel claimen totdat die titel door de voorgaande verworpen werd. Daaruit volgt dat Bergoglio, bij het iedereen oproepen om Ratzinger de Paus te noemen, in feite duidelijk maakt dat hij niet de paus is, en dat hij geen geldige claim heeft op het pausschap. Dus: alle katholieken moeten Benedictus de Paus noemen, en stoppen met Bergoglio paus te noemen.

Een tweede bevestiging vanuit het Vaticaan kwam toen vader Pickett een brief had verstuurd naar Paus Benedictus. Mgr. Paolo Borgia, een medewerker van het Vaticaanse Staatssecretariaat, heeft de plicht om op te treden als officiële correspondent van de Paus. In de brief, die hij terugstuurde naar vader Pickett, en die dateert van 18 februari 2019, schreef hij: “Zijne Heiligheid Benedictus XVI heeft uw vriendelijke brief, waarmee u hem informeert over uw priesterwijding, ontvangen, en heeft mij gevraagd om te antwoorden in zijn naam. Hij is dankbaar voor de gevoelens die u heeft uitgedrukt.”

De titel ‘Zijne Heiligheid’ is uitsluitend voorbehouden voor DE PAUS. En bovendien stopte Mgr. Borgia bij zijn brief een prentje van Paus Benedictus, met diens handtekening eronder: “Benedictus P.P. XVI”. (Benedictus Papa Pontifex XVI).

Het feit dat Benedictus nog steeds DÉ PAUS is, werd reeds meerdere malen door ons besproken in verschillende uitvoerige artikelen.

Bron: From Rome

Categorieën:Paus Benedictus

Getagd als:

8 antwoorden »

 1. dat is toch geen verrassing we hebben het altijd al geweten
  dat PAUS BENEDICTUS XVI de ware PAUS is
  nu maar hopen dat iedereen zo gaat denken
  Gods zegen voor iedereen JOHN en DESIREE

 2. Greta,

  Strijd met de keel, maar dit wel gelezen.

  Minstens curieus te noemen!!!

  Groet, Leo

 3. Ze zullen zeggen dat het een niets betekende beleefdheidsformule is. Paus, directeur, aanvoerder, wat maakt het uit. Zo zijn er wel meer nietszeggende uitspraken, zoals de grappende opmerking van Kardinaal Danneels tijdens een persconferentie (bij de presentatie van zijn boek) waarin hij sprak van de “maffia van Sankt Gallen”. Dat is hem sindsdien in zijn korte verdere leven blijven achtervolgen. Hij heeft het geweten! En weet het nog steeds – voorbij de drempel van de dood, want ongeweten sprak hij toevallig de waarheid.

 4. Er zijn altijd 2 pausen tegelijk paus:
  de witte en de zwarte.
  Nu houdt de witte zich op de achtergrond
  en heeft de zwarte over zijn zwarte soutane een witte- aangetrokken.

 5. Dus de ware paus is hij die is moeten aftreden, wat een schuldbekentenis van het Vaticaan!!

 6. De huidige situatie waarin er een paus-emeritus bestaat, is een unicum en schept bijgevolg de nodige verwarring. Nu is het misschien vloeken in de kerk op dit forum, maar om uit de oproep van paus Franciscus in Panama en de hierboven aangehaalde brief te destilleren dat Benedictus XVI onverminderd dé legitieme vicaris van Christus is, lijkt me echt wishful thinking; wat er verder over Franciscus of de (aanloop naar) de pausverkiezing in 2013 ook te zeggen valt.

  De kerngedachte of voorwaarde waaraan in casu is voldaan, luidt als volgt: „Es ist allgemeine Lehre der Kirche, daß die eindeutige und universale Akzeptanz eines Papstes die unfehlbare Gewißheit seiner Rechtmäßigkeit darstellt.“

  Zonder de hele discussie die hier al eerder is gevoerd over te doen, mag ik verwijzen naar onderstaande recente, goed onderbouwde commentaren ter zake (van o.a. Roberto de Mattei):

  https://katholisches.info/2019/01/10/die-goettliche-vorsehung-zwingt-benedikt-xvi-das-debakel-mitanzusehen-das-er-ausgeloest-hat/

  https://katholisches.info/2019/03/19/85983/

  https://onepeterfive.com/dogmatic-fact-francis-pope/

 7. Jezus nam het gehéle O.T. zeer serieus: denk aan zijn gezegde: “Eerder zullen hemel en aarde vergaan, dan dat één jota (= punt of komma) vergaat uit uit de Wet (= O.T., het Oude Testament). Wie een van de voorschriften – zelfs de geringste voorschriften – opheft, zal de geringste geacht worden in het Rijk der hemelen.

  Dit geldt dus óók inzake homofilie, huwelijkse ontrouw enz.