Bergoglio: altijd anders

Vandaag… reeds zes jaar geleden…

Vandaag is het reeds zes jaar geleden dat Jorge Mario Bergoglio (met de hulp van de Maffia van Sankt Gallen) werd verheven tot de stoel van St. Petrus, nadat Paus Benedictus XVI was weggevlucht. Enkele terugblikken.

De Argentijnse Kardinaal Jorge Mario Bergoglio werd op 13 maart 2013 “verkozen”, om 19u05. Hij werd “verkozen” op de tweede dag van het conclaaf, tijdens de zesde stemronde en hij
kreeg 90 van de 115 stemmen, wat meer dan 78% is en ruim over het vereist aantal minimum stemmen. Toen hij op het balkon verscheen, weigerde hij de Pauselijke Stola te dragen, alsook het Pauselijk pectoraalkruis, zogezegd uit nederigheid. Nog opvallender was dat Kardinaal Danneels – lid van de Maffia van Sankt-Gallen die ijverde voor de verkiezing van Bergoglio – mee op het balkon verscheen. “Missie volbracht,” zal hij gedacht hebben.

Iedereen stond te roepen en te juichen, maar slechts weinigen hadden besef van wat voor schade hij zou berokkenen aan de Kerk. Wij van Restkerk, echter, hebben vanaf dag één verslag gegeven over zijn handel en wandel, omdat wij vanop grond van de profetieën uit het Boek der Waarheid wisten dat, nadat Benedictus zou zijn afgetreden (dat exact 1 jaar op voorhand, dag op dag, uur op uur werd voorzegd) er een bedrieger en een vernieler aan de macht zou komen, die zich zou laten kenmerken door een overdreven uiterlijke schijnbare “nederigheid.”

Na 6 jaar is Bergoglio ertoe gekomen de Kerk in een grote crisis zonder weerga te storten.

pausen3

Wat vooral bijzonder was, waren de manifestaties van de duivelskoppen in de witte rook, voordat Bergoglio op het balkon verscheen. Hiermee werd in feite gewaarschuwd en duidelijk gemaakt welke geest er vanaf dan zou heersen vanop de Stoel van St. Petrus:

De duivelskoppen in de witte rook kunt u zien vanaf 3:10:

Ook op 9 september 2001 verschenen duivelskoppen in de rook/stofwolk:

En wat ook bijzonder is, anno 2019 leeft Zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI nog altijd – en hij is nog steeds de Paus! Velen hadden wellicht gedacht dat hij kort na zijn aftreden zou sterven, maar niets blijkt minder waar. En wellicht hebben we het aan zijn aanwezigheid in het Vaticaan te danken dat Bergoglio zijn Sankt-Gallen-agenda moeilijker doorgedrukt krijgt dan hij had gehoopt. Wij van Restkerk hadden gedacht dat zijn ‘hervormingen’ veel diepgaander en veel sneller zouden gaan.

popes2

Links usurpator Bergoglio, rechts de Paus (die intussen 92 wordt dit jaar).

We blijven verder zijn handel en wandel aan de kaak stellen, zolang het nodig is.

6 antwoorden »

 1. De zeer nederige paus dat is zijn kenmerk geworden, maar velen weten beter vooral als ik hier op deze website de vele artikels lees !!

 2. Hoe zijn de duivelskoppen in de rook te verklaren? U hebt het over “ manifestaties”, daaruit maak ik op dat de rook door mensenhand is gemanipuleerd of toch niet?

  Op de dag zelf heb ik hierover nergens in de pers iets vernomen. Hoe kan dat vraag ik mij nu af.

  Ik heb van de “balkonscene” een foto gemaakt, daarop was niets te zien.

  We leven in een angstige tijd waarin onze herders ons kennelijk met opzet in de steek laten.

  Gaarne verneem ik van U een reactie, waarvoor dank.

  Peter Nutters

  >

  • De gezichten in de rook zijn te zien in de video en geenszins door mensen gemanipuleerd. Ze zijn manifestaties van de demon zelf, toen de staatsgreep in het Vaticaan een feit was geworden. Op de balkonscène zult u niets zien, omdat de rook daar ook niet was. Die was te zien boven de Sixtijnse kapel. De manifestaties van die duivelskoppen in de rook gaat vrij snel, maar als u het beeld stil zet, kunt u de figuren onderscheiden die in de compositie te zien zijn. Het feit dat niemand daar over berichtte, is omdat niemand daar onderzoek naar deed of daar op lette.
   Mvg. De redactie.

 3. Hier zien we op de twee bovenste twee foto’s Mario Bergoglio vlak na zijn verkiezing tot Paus, op 13 maart 2013, omringt door de kardinalen die de staatsgreep in het Vaticaan pleegden, om Mario Bergoglio tot paus te laten verkiezen. Zijn pausschap is op een ramp voor het katholieke geloof uitgelopen. Helaas zijn er er geen kardinalen die de paus willen kunnen corrigeren. Om het pausschap in ere te herstellen zullen de lekengelovigen moeten ingrijpen en tot een zuivering van de organisatie van de katholieke kerk moeten overgaan.

 4. Revelation of God: What Enoch really experienced!
  doe je huiswerk lieve zielen