Katholieke traditie

Mgr. Schneider lanceert eigen website: ‘Gloria Dei – Bemoediging van de herder van Kazachstan: Bisschop Schneider’

Mgr. Schneider heeft onlangs zijn eigen website gelanceerd. Hij voelde zich daartoe gedwongen door de reisbeperking die hem door het Vaticaan werd opgelegd. Op de website staan o.a. de biografie van Mgr. Schneider, verschillende artikelen en videoconferenties. Men kan ook contact opnemen met de bisschop, of vragen om gebed. Mgr. Schneider zal dan “z’n best doen om te antwoorden.” U kunt zich ook inschrijven voor een nieuwsbrief.

Dit is de website:

https://www.gloriadei.io/

5 antwoorden »

  • Reisbeperking van het Vaticaan opgelegd ? Kan het nog gekker ? Groot gelijk van zo’n website op te stellen…

 1. Wij hebben weer een katholieke bisschop die het universele katholieke geloof beleid. Veel gelovigen zijn zoekende naar het universele katholieke geloof. Helaas kom je het universele katholieke geloof in de Pluriforme Rooms Katholieke kerk bijna nergens meer tegen. Terwijl buiten de R.K. Kerk het universele geloof sterk groeit, helaas verdeeld over de Pius x en de petrusbroederschap en nog een aantal kleine kerkgenootschappen. Zou het niet prachtig zijn om al deze universele gelovigen met Mgr. Schnijder samen te voegen in de nieuwe universele katholieke kerk, los van de R.K. Kerk, want deze kerk is immers ten dode opgeschreven met deze Paus die geen enkel gevoel voor geloven heeft en daarom de linkse politicus uithangt.

  • Neen Jozef, fout. Afscheiding van de Moederkerk is de oplossing nooit geweest en zij is dat nu evenmin. Extra ecclesiam nulla salus oftewel buiten de Kerk geen heil (redding of zaligheid), zei Cyprianus al in de derde eeuw. En die Kerk is op Kefas gebouwd, LETTERLIJK.

   Ze maakten Hem wakker en zeiden Hem: “Meester, raakt het U niet dat wij vergaan?” Hij stond op, richtte zich met een dwingend woord tot de wind en sprak tot het water: “Zwijg, stil!” De wind ging liggen en het werd volmaakt stil. Hij sprak tot hen: “Waarom zijn ge zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?”(Mc 4,38-45)

   En wij, durven wij geloven dat Jezus er nog is, dat de poorten van de hel de kerk, zijn Kerk, niet zullen overweldigen?

 2. Nee Paul, de keuze is of je geloof bewaren of de ziekelijke kerkelijke organisatie in stand houden. Ik wil beslist mijn universele katholieke geloof bewaren. Als je de R.K. Kerk organisatie in staand wil houden, dan kan dit alleen wanneer de leken gelovigen ingrijpen en een zuivering in de R.K. Kerk uitvoeren.