Homolobby

Bergoglio ontmoet, en poseert met ‘pro-LHBT-katholieken’

Servizio Fotografico – Vatican Media

Op 6 maart 2019 vond de derde Rome-Pelgrimage van LHBT+Katholieken van Westminster plaats. Ze kregen een zitje op de eerste rij tijdens de Audiëntie op het St.-Pietersplein. Op het einde van die audiëntie werd de groep uitgenodigd voor een persoonlijke ontmoeting met Bergoglio.

De groep, die naast de de Pelgrimagekapelaan (en… Jezuïet) Vader David Stewart, LHBT-Katholieken, ouders en familieleden omvatten, werd uitgenodigd om Bergoglio te ontmoeten. De Pelgrimageleider, Martin Pendergast (lid van de LHBT+ Katholieken Westminster Pastorale Raad) introduceerde de groep aan een lachende Bergoglio. “Het was een prachtige verrassing.” Bergoglio schudde ieder de hand en poseerde voor een groepsfoto. De groep nam deel aan Bergoglio’s Mis en asoplegging in de Kerk van Santa Sabina, en ’s avonds was er nog een Oecumenische ‘liturgie’ met Engelssprekende Anglicanen, Katholieken en Methodisten in de Kerk van St. Ignatius.

De groep “LHBT+ Katholieken Westminster” promoot de normalisering van homoseksualiteit binnen de Katholieke Kerk, en streeft ernaar om “Kerk en samenleving van systematische, institutionele homofobie te ontdoen.” De pro-homoseksuele groep werd door Kardinaal Vincent Nichols, Aartsbisschop van Westminster, aangeduid om te voorzien in de pastorale zorg voor Katholieken die zich identificeren als homoseksueel. De LHBT+ Katholieken Westminster houden vast aan standpunten die tegengesteld zijn aan de Katholieke leer over homoseksualiteit, en enkele van hun leden staan aan de basis van het wereldwijde netwerk van ‘regenboogkatholieken’.

“Een geheel inclusief pastoraal ministerie met en voor LHBT Katholieken, ouders en familieleden, leidt tot het begrijpen van de Kerkelijke Leer over seksualiteit en genderidentiteit als een ontwikkelend gebied van magistrale leer, en niet iets dat voor eens en altijd vastgelegd is in voorgaande documenten van de Vaticaanse Congregatie van de Geloofsleer”, zo staat er op hun website.

De organisatie liep o.a. mee in de ‘gay-Pride’ van Londen. En de (oude) website vertoont op een goed zichtbare plaats een gebed geschreven door de openlijk homoseksuele priester Bernárd J. Lynch, die op zijn blog schrijft: “Ik ben getrouwd met mijn echtgenoot Billy sinds 1998.” Hij werkt in de ‘pastoraal’ voor mensen met HIV.

Bron: Jesuit.org; LifeSite

Categorieën:Homolobby

12 antwoorden »

 1. “Een geheel inclusief pastoraal ministerie”, zó antropocentrisch, zelfingenomen en inclusief, dat Gods woord er niet langer toe doet. Pas als Jezus een regenboogtrui aantrekt mag Hij weer wat zeggen en meedoen.

  De volgende fase in deze neerwaartse spiraal is dat herders die dezelfde moed tonen als Petrus Damiani, door hun bisschop naar een psychiatrische kliniek worden verbannen, althans een psychologische behandeling dienen te ondergaan, als hadden zij een schroefje los.

  Laat het nu uitgerekend de voorzitter van de recente misbruiksynode zijn (kardinaal Cupich) die daar een handje van heeft. Wat is toeval, nietwaar?

  https://www.churchmilitant.com/video/episode/a-priest-in-hiding

  • Dag meneer Vissers, dat zeggen de volgenlingen van meneer CT Russel & ‘judge’ Rutherford ook. Gaarne uitleg uwerzijds gevraagd

  • Ah bon, gezellig. Dan heb jij vast al gereserveerd, toch Edwin? Don’t lose your airline ticket.

 2. Mag ik de Bijbel niet meer lezen ?
  Deze Joden zijn “verzegeld”, wat inhoudt dat zij een bijzondere bescherming van God genieten tegen alle Goddelijke oordelen en tegen de Antichrist, zodat zij hun opdracht tijdens de periode van de grote verdrukking kunnen uitvoeren (zie Openbaring 6:17, waarin mensen zich afvragen wie de toorn kan doorstaan). De verdrukking is een toekomstige periode van zeven jaar, waarin God Zijn oordeel zal vellen over de mensen die Hem afwijzen. Het is een periode waarin Hij Zijn plan voor de redding van het volk Israël zal voltooien. Dit alles zal plaatsvinden in overeenstemming met Gods openbaring aan de profeet Daniël (Daniël 9:24-27). De 144.000 Joden zijn een soort “eerste opbrengst” (Openbaring 14:4) of een verlost Israël, zoals dat eerder werd voorspeld (Zacharia 12:10; Romeinen 11:25-27). Hun zending zal bestaan uit het evangeliseren van de wereld en het verkondigen van het evangelie tijdens de verdrukking. Als gevolg van hun bediening zullen vele miljoenen hun geloof in Christus stellen (“Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam.”, Openbaring 7:9).

  • Geachte heer Vissers, goed om te lezen dat de 144.000 Joodse mensen zijn. Duidelijk!

   • Volgens mij komt men deze ideeen tegen bij de Jehova’s Getuigen..Het is in elk geval niet iets Katholieks.

 3. Angela ,de paus je heilige Vader noemen is niet christelijk .