Corruptie

Vader Rosica is gevallen

Vader Rosica, Jezuïet, adviseur van Bergoglio en een frequente Engelstalige woordvoerder van het Vaticaan, is wegens opstapelende plagiaatschandalen in nauwe schoentjes geraakt. Hij staat vooral bekend van zijn uitspraak van augustus afgelopen jaar: “Franciscus is gewiekst, en hij heeft herhaaldelijk het Jezuïtische kenmerk van ‘heilige doortraptheid’ geprezen,” en:  Paus Franciscus breekt met Katholieke tradities wanneer hij maar wil, want hij is ‘vrij van ongeordende gehechtheden’.”

Het begon allemaal op 8 februari, toen vader Rosica een lezing gaf aan de Universiteit van Cambridge en Aartsbisschop Viganò beschuldigde van leugens. Hij omschreef de brief van Viganò als een “diabolisch meesterwerk.” Het bleek echter al gauw dat Rosica, die tevens uitvoerend directeur is van Salt and Light Catholic Media Foundation, plagiaat had gepleegd. Hij had letterlijk stukken overgenomen van o.a. Kardinaal Edwin O’Brien, Gregory K. Hillis, vader Thomas Reese, Kardinaal Kasper en vader James Martin.

Kort daarop bleek dat ook zijn toespraak aan de Nationale Workshop voor Christelijke Eenheid in Silver Sprin, Maryland, op 18 april 2018, zwaar geplagieerd was van Kardinaal Kasper. Vervolgens bleek dat zijn veelbesproken artikel “De Ignatiaanse Kwaliteiten van het Petrusambt van Paus Franciscus” zowel Wikipedia als een interview door Sean Salai SJ met auteur Chris Lowney, dat op 4 augustus 2016 in America magazine werd gepubliceerd, plagieert. En een professor uit Maryland deelde enkele dagen geleden mee dat het plagiaat van vader Thomas Rosica nu teruggaat tot 1985.

De uitgever van Rosica’s boeken was geschokt en gealarmeerd, en liet de boeken van Rosica onmiddellijk door software nachecken op plagiaat.

Vervolgens bleek dat vader Rosica ook had gelogen over zijn diploma’s. Hij beweerde in boeken en interviews dat hij “gevorderde graden heeft in Theologie en de H. Schrift van het Regis College in de School van Theologie in Toronto (1985), het Pauselijk Instituut in Rome (1991) en de École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem (1994). De directeur van die laatste school, Jean Jacques Pérennès deelde gisteren aan LifeSite mee dat vader Rosica helemaal geen enkele graad, laat staan een diploma heeft gehaald aan hun instelling. In 1991 maakte hij een proefschrift over een passage in de Schrift, en slaagde voor de ‘lectio coram‘, een soort examen, en mocht daarna beginnen aan zijn doctoraat, die hij nooit beëindigde. Het slagen voor de “lectio coram” levert echter géén graad of diploma op.

Ontslag

Nadat al deze schandalen aan het licht kwamen, voelde vader Rosica zich gedwongen om op te stappen van zijn belangrijke academische post bij het Collegium, één van de raden van bestuur van de Universiteit van het Sint-Michaels College in Toronto.

Rosica, die ook CEO is van Salt and Light Media Foundation (een Canadese Katholieke Mediaorganisatie), blijft daar echter zijn post behouden en krijgt de steun van de Raad van Bestuur en de medewerkers van de organisatie.

Bron: LifeSite (1) (2) (3)

Categorieën:Corruptie

7 antwoorden »

 1. Tja, het zoveelste schandaal dat de Roomse Kerk op zijn gronvestem doet schudden. Ik zou trouwens niet onder de indruk zijn als hij wél al die mooie diploma’s had gehad, want sinds het begin van de vorige eeuw is er een onmiskenbare tendens in de Katholieke en Protestantse wetenschappelijke theologie om de Bijbel als Woord van God te devalueren. De Bijbelse geschriften zouden niet meer zijn dan folkloristische volksfantasie -en wat dat betreft worden het Oude en Nieuwe Testament over één kam geschoren. Daartoe wordt een zeer geraffineerde logica gehanteerd waarmee de theologiestudenten op een verkeerd en godslasterlijk denkspoor worden gezet, wat diepe vorens trekt in hun geloofsleven, en dat toont zich vanzelfsprekend ook in hun preken die allesbehalve bezielend en opwekkend zijn. Maar ja, dat wisten we al.

   • |
    de Bijbel, kent dit probleem al veel langer dan wij misschien zouden denken -( als volgt >

    “… hoe durft gij te zeggen : wij zijn geleerd, en de WET des Heeren is bij ons ? — voorwaar, hoe bedriegelijk heeft de leugenpen der schrijvers deze bewerkt — te schande worden de geleerden verslagen en verstrikt — ja het woord des Heeren hebben zij achter zich geworpen — dus, wat voor wijsheid, hebben zij dan nog !?…” {Jeremia 8:7-9 = tirade tegen d’ geleerden}

 2. De schadalen blijven zich maar opstapelen onder deze paus, ongelooflijk !!

 3. Vader Rosica belijdt gelukkig niet, net als zijn persoonlijk vriend, paus Franciscus, het universele katholieke geloof. Vader Rosica is net als veel andere priester die paus Franciscus vereren, priesters met te weinig katholieke opvoeding vorming en scholing, om zich priester te kunnen noemen. In Nederland en België zien we deze tekortkoming dagelijks in veel parochies, daarom moeten er ook zoveel kerken worden gesloten. Het Tweede Vaticaanse Concillie is een ramp geweest voor de gelovigen, alleen al in Europa zijn honderden miljoenen katholieken van hun geloof afgestapt. Na het Tweede Vaticaanse Concillie mocht iedere priester een Heilige Mis opdragen die ze zelf leuk vonden, ze deden maar wat als het maar leuk was. Tijdens het Tweede Vaticaanse Concillie werden de seminaries afgeschaft later kwamen daar opleidingen zoals in Bovendonk voor terug. Het seminarie Bovendonk was een communistisch seminarie, iedere niet gelovige kon hier zonder vorming en/of opleiding, na een weekendje pastorale scholing, tot priester worden gewijd. Al deze priesters werken nog in veel parochies in Nederland. Gelovigen vraag eens aan uw pastoor op welk seminarie hij heeft gezeten, er gaat een wereld voor u open.