Bergoglio: Menselijke Broederlijkheidsdocument “geboren uit geloof in God die Vader van allen is, en “gemaakt in de geest van Vaticanum II”

“Het pluralisme en de diversiteit van religies, kleur, geslacht, ras en taal werd gewild door God, in Zijn wijsheid waarmee Hij menselijke wezens creëerde.”

                         4 februari 2019

Op de terugvlucht naar het Vaticaan en tijdens zijn Algemene Audiëntie deze voormiddag, reflecteerde hij over zijn reis naar de Verenigde Arabische Emiraten, en het document dat hij daar ondertekende. Hij zei dat dit document over Menselijke Broederlijkheid een “stap voorwaarts is” – een stap die “geworteld is in het Tweede Vaticaans Concilie.”

Het document dat Bergoglio samen met el-Tayeb ondertekende werd volgens Bergoglio “met veel reflectie en gebed” voorbereid. Volgens hem is het “enige grote gevaar op dit moment: vernietiging, oorlog, haat tussen ons.” Hij zei dat “indien wij gelovigen (waarbij hij doelde op christenen én moslims) niet in staat zijn om elkaar de hand te schudden, elkaar te omhelzen, elkaar te kussen en zelfs te bidden, dan zal ons geloof verslagen worden.” Bergoglio zei dat het document geboren werd “uit geloof in God, die de Vader van allen is, en de Vader van de vrede; het veroordeelt alle vernietiging, alle terrorisme, van het eerste terrorisme in de geschiedenis, dat van Kaïn.” En hij voegde eraan toe: “vanuit Katholiek oogpunt gaat dit document niet één millimeter voorbij het Tweede Vaticaans Concilie… het document werd gemaakt in de geest van Vaticanum II.”

Bergoglio merkte op dat er een “grote verleiding is” in onze dagen, om een “conflict te zien tussen de Christelijke en Islamitische beschaving”, en om religies te zien als een bron van conflicten.

Nee, de christenvervolgingen, de moorden en de verkrachtingen in Nigeria bijvoorbeeld, hebben natuurlijk niets met de Islam te maken… Ooit al gehoord van christenen die Islamitische meisjes als seksslavinnen houden? Christenen die moslims verkrachten en uitmoorden, christenen die zelfmoordaanslagen plegen?

Bergoglio weet tot slot zijn 2-daagse trip naar Abu Dhabi toe aan de “god van verrassingen”.

Eén deelnemende Lutherse bisschop zei dat hij zeer verheugd was over deze bijeenkomst, en dat het probleem in deze wereld niet het Christendom en Islam is, maar de extremisten onder de Joden, Christenen en Moslims. “De aanwezigheid van de paus bouwt [bruggen van] verzoening onder de verschillende religies.”

Extreme Moslims doen gewoon waartoe Mohammed opriep: ongelovigen bestrijden – “extreme” (lees: goede) christenen doen waartoe Jezus opriep: liefhebben, bidden voor je vijanden en diegenen die je vervolgen; en het geloof in Jezus Christus belijden, ervan getuigen, en als dé enige weg verkondigen, zonder één strobreed toe te geven.

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.  (Joh. 14,6)

Bron: Vaticannews.va