Apostasie

Bergoglio is een apostaat, en niemand kan dat nu nog ontkennen

Bergoglio heeft op 4 februari in Abu Dhabi formeel zijn handtekening gezet onder een document die hij zelf heeft opgemaakt, en waarin een grote, zware ketterij (en zelfs godslastering!) staat, namelijk dat God “alle religies gewild heeft”. Bergoglio is door deze daad formeel en voor iedereen zichtbaar van het katholiek geloof afgevallen. 

Dat wil zeggen dat volgens Bergoglio, God dit allemaal heeft “gewild”:

Het Boeddhisme, waar Boeddha als een soort god (de meest verlichte) wordt aanbeden.

Het Hindoeïsme, met hun duizenden goden.

De Islam, die de Drie-ene God loochent, en Jezus afdoet als “een gewone profeet”, veel minder belangrijk dan Mohammed. Volgelingen van Jezus Christus worden bestempelt als “ongelovigen”.

Het Satanisme, waarbij als ‘offer aan Satan’ perverse seksuele daden worden verricht op het ‘altaar’.

Hoodoo en voodoo, Afrikaanse religies waarbij ‘geesten’ worden opgeroepen. Voodoo kent ruim 200 goden of geesten die worden aanroepen. Communicatie van goden met deze wereld gebeurt via ‘trances’. Voodoopoppen kunnen voorstellingen zijn van geesten, of van mensen die men wil vervloeken in rituelen.

Het Animisme, waarbij geloofd wordt dat alles een spirituele essentie bezit (dus, planten, dieren, stenen, bergen, rivieren, etc, en zelfs gesproken woorden) en in feite een soort ‘leven’ , of een geest in zich heeft. Het zijn dan de sjamanen die toegang hebben tot die geestelijke wereld en door middel van rituelen de gunst van de geesten moeten verkrijgen.

De Azteekse mythologie, waarbij mensenoffers werden gebracht bovenop grote tempels die leken op pyramiden. Ze sneden van een levend persoon de borstkas open, en rukten het nog kloppend hart eruit, als een offer aan hun zonnegod Huitzilopochtli.

 

Dit zou allemaal door God gewild zijn?

Wat een godslastering van formaat!

Dit is wat ze in de New Age vertellen over de komst van Maitreya (de ‘messias’ die ook binnen het Boeddhisme, de Theosofie en andere ‘godsdiensten’ binnenkort verwacht wordt):

De nieuwe wetenschap zal zijn goddelijkheid aantonen en dit zal leiden tot de Nieuwe Wereldreligie. Het aloude schisma tussen alle religies en wetenschap zal genezen worden.

… Deze mensen zouden dan beseffen dat er slechts één Religie is en één Kerk en dat dezelfde God werkt door vele godsdiensten, vele rassen en vele kleuren van de mensheid. De volheid van de Waarheid zal enkel gerealiseerd worden door het finaal samenbrengen van deze godsdiensten in een Universele Kerk en de ene-Wereldreligie.

Dit is dus hun agenda, hun uiteindelijke doel. En een eerste stap is uiteraard iedereen vertellen dat alle religies “door God gewild zijn”!

Maar het werd uiteraard ook allemaal voorzegd in de profetieën van het Boek der Waarheid:

Op de dag dat de nieuwe ene-wereldreligie bekend gemaakt wordt, die zoals voorzegd door afdelingen binnen de Katholieke Kerk goedgekeurd zal worden, zal de lucht donker worden en een grote donderslag zal de aarde overvallen. Het zal zijn zoals het was op het ogenblik dat Ik aan het kruis Mijn laatste adem uitblies, toen de toorn van Mijn Vader op de Calvarieberg neergeworpen werd. Wanneer dat plaatsvindt én het teken dat Mijn ene ware Kerk weggenomen werd en een bedrieglijke heidense gruwel de plaats ervan ingenomen heeft, moeten jullie dit weten. Dat is het moment waarop overal de kastijdingen op het menselijk ras zullen neerregenen. Vanuit de Hemel zal elk mogelijk teken gegeven worden om diegenen, die de kant van de Valse Profeet en zijn toekomstige trawant – de Antichrist – kiezen, te waarschuwen dat hun dagen geteld zullen zijn. Er zal hun getoond worden hoe het zal zijn om de toorn van Mijn Vader mee te maken. Veel bisschoppen en priesters zullen in dat stadium de waarheid inzien en zullen deze goddeloosheid bestrijden. Zij zullen Mij niet in de steek laten en zullen Mijn ware Kerk op aarde blijven leiden. Jammer genoeg zullen velen hiervoor niet de moed bezitten en zij zullen als lammeren zijn die naar de slachtbank geleid worden, maar zij zullen getroost worden te weten dat Ik hen nooit zal verlaten. Ik zal hun hulp zenden en Mijn restleger zal oprijzen en de evangeliën verspreiden, wanneer deze overal aan de kant geschoven zullen zijn. Zij zullen prediken in alle hoeken van de wereld en zij zullen onverschrokken zijn. Hun liefde voor Mij zal het werk van de Antichrist overwinnen. Hun gehoorzaamheid aan Mij en hun antwoord op Mijn kruistochtgebeden zullen miljarden zielen redden.
En dan zal Mijn plan volbracht zijn.” (Jezus Christus op 15 juni 2013)

 

 

Categorieën:Apostasie

7 antwoorden »

 1. Apostaat betekent Vaticaan verlaten! Helaas, meeste katholieken blijven andere kant uitkijken.
  Wat een droevige club zijn wij als Kerk geworden. Brrrrrrr.

  Doe wat OLM vraagt, bid dagelijks de heilige Rozenkrans en draag Haar Bruin Scapulier!
  (‘Katholieken’ in mijn omgeving ook gevraagd. Resultaat: nul op het rekest. Allemaal uitvluchten.)

  • Vreselijk. God’s Zoon maakt deel uit van de Drieëne God. Hij die zegt: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”. Nu weggezet als een van de vele geloven, die allemaal tot God zouden leiden. Dat zou het Oude – en Nieuwe Testament overbodig maken. En alle door Hem ingestelde sacramenten zouden er niet meer toedoen. Dat is Hemeltergend. Hij kleedt zich als een paus, hij doet zich voor als, maar hij is geen herder van Christus Kerk . . .

   Laten we ons voorbereiden en laten we een degelijke priester – in onze “omgeving” – vinden, die ons van de sacramenten voorziet; en laten we hem beschermen met ons gebed en onze dankbaarheid. En hem, door te zwijgen over zijn ware geloof, niet uitleveren aan de “volgelingen” van hem die zich als paus voordoet.

   NB: kunnen we onnodig moeilijke begrippen als “apostasie” en “apostaat” vermijden, want “afvallige” is een prima omschrijving. Hoewel? De angst groeit dat deze “herder”, God haat. Dat gaat nog iets verder dan afvallige. Redactie, bedankt voor de info.

 2. Dit is zonder meer ALARMEREND !! Kan die idioot van een Bergoglio niet afgezet worden? Een soort EMPEACHMMENT zou ingesteld moeten worden !

  • Scrollen tot halverwege, en daar staat het, bij het tweede punt:

   This Document, in accordance with previous International Documents that have emphasized the importance of the role of religions in the construction of world peace, upholds the following:

   – The firm conviction that authentic teachings of religions invite us to remain rooted in the values of peace; to defend the values of mutual understanding, human fraternity and harmonious coexistence; to re-establish wisdom, justice and love; and to reawaken religious awareness among young people so that future generations may be protected from the realm of materialistic thinking and from dangerous policies of unbridled greed and indifference that are based on the law of force and not on the force of law;

   – Freedom is a right of every person: each individual enjoys the freedom of belief, thought, expression and action. The pluralism and the diversity of religions, colour, sex, race and language are willed by God in His wisdom, through which He created human beings. This divine wisdom is the source from which the right to freedom of belief and the freedom to be different derives. Therefore, the fact that people are forced to adhere to a certain religion or culture must be rejected, as too the imposition of a cultural way of life that others do not accept;