Voorzegde Israël-Syrië-Iran-oorlog dichterbij dan ooit

Oorlogen zullen opduiken waarbij Iran, Israël, Egypte en Syrië betrokken zijn. Alles zal met elkaar verbonden worden.

(Boek der Waarheid – 4 feb 2012)

Het Midden-Oosten zal er ook bij betrokken raken, met Israël en Iran in oorlog, en Syrië zal een belangrijke rol spelen in de ondergang van Egypte.

Deze oorlog zal tot gevolg hebben dat Mijn Katholieke Kerk op aarde, in naam van de eenwording, in een ene-wereldkerk gezogen zal worden. Deze eenwording, of bedrieglijke vrede, zal realiteit worden nadat de Antichrist tevoorschijn komt om een bedrieglijke vrede te creëren en een zogenaamd einde te maken aan de oorlog. (Boek der Waarheid -16 mei 2012).

Het zal vanwege Israël zijn dat oorlogen zullen escaleren, waarbij het moeilijk zal worden om te bepalen wie de echte vijand zal zijn.

Het vredesverdrag zal kort daarna ondertekend worden en de man van vrede zal het wereldtoneel betreden (Boek de Waarheid – 30 november 2012).

Twee dagen geleden, op 21 januari, zei Generaal Aziz Nasirzadeh, de bevelhebber van de Iraanse Luchtmacht (IRIAF): “De jonge mensen in de luchtmacht zijn volledig klaar en ongeduldig om het Zionistische regime te confronteren en het van de aarde te verwijderen.” Hij zei dit nadat Israël enkele luchtaanvallen uitvoerde op zogenaamde Iraanse doelen in Syrië, waarbij 4 Syrische soldaten werden gedood.


Gisteren dreigde Syrië ermee de luchthaven van Tel Aviv te bestoken met raketten, als vergelding voor de maar voort durende aanvallen door Israël op de luchthaven van Damascus, waarbij zogenaamde Iraanse doelen worden geviseerd. Deze aanvallen gebeuren op bijna dagelijkse basis. Naast de slachtoffers en materiële schade, hebben de Israëlische gevechtsmissies in Syrië ook herhaaldelijk vliegtuigen in gevaar gebracht die boven het land opereren. De luchtaanvallen op de zogenaamde “Iraanse doelen” dichtbij Syrië’s meest drukke luchthaven is de norm geworden voor de Israëlische Defensiemachten (IDF). Ze willen zich naar eigen zeggen verdedigen tegen vijandelijke bewegingen van het ‘Iraanse regime’. Het Russische leger observeert de ontwikkelingen vanop afstand.

De Derde Wereldoorlog zou moeten een oorlog uitlokken tussen het Judaïsme (Jodendom) en de Islam en zal uiteindelijk naar de hele wereld uitbreiden. Hier wat Albert Pike zegt over WOIII:

“De Derde Wereldoorlog moet georkestreerd worden door voordeel te nemen bij de verschillen veroorzaakt door het agentschap van de Illuminati tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische Wereld. De oorlog moet geleid worden op zo’n manier dat de Islam en de politieke Zionisten elkaar gelijktijdig vernietigen. Terwijl andere naties, nog maar eens verdeeld over de kwestie, gedwongen worden om te vechten tot het punt van complete fysieke, morele, spirituele en economische uitputting… Dan zullen burgers, overal verplicht  om zichzelf te beschermen tegen de minderheden van revolutionairen in de wereld, de vernietigers van de beschaving uitroeien, en de massa, teleurgesteld met het christendom, zullen het ware licht ontvangen, door de universele manifestatie van de zuivere leer van Lucifer, dat finaal publiek zal worden gemaakt.”

Het mag duidelijk zijn dat de ware bedoeling van deze oorlog het uitroeien is van het Christendom, om de “zuivere leer van Lucifer” aan de wereld te presenteren. Die manifestatie zal het verschijnen van de Antichrist omvatten.

Cutting Edge Ministries heeft verder interessante feiten gedocumenteerd, die geopenbaard werden door de Illuminati, betreffende WOIII:

WOIII zal waarschijnlijk beginnen door het conflict in het Midden Oosten, het zal tevens een nucleaire confrontatie met Noord Korea inhouden, en de overname van Taiwan door China. Al wat we moeten doen is het nieuws bekijken, om te zien hoe dicht we zijn. Alhoewel er teveel details zijn om op in te gaan, is hetgeen de lezers moeten onthouden, dat Satan drie Wereldoorlogen heeft gepland om de Nieuwe Wereld Orde te stichten. Het ultieme doel van WOIII is om de Nieuwe Wereld Orde in te leiden met de Antichrist als de heerser van de wereld.

Eens WOIII begint, zal de Antichrist op het toneel verschijnen binnen de 13 weken of 91 dagen. Nadat hij ten tonele is verschenen zal hij een valse vrede creëren in de wereld en de Joden trachten te overtuigen dat hij de messias is

De oorlog tussen Israël, Iran en Syrië zit in de beginnende fase, maar kan op ieder moment escaleren tot een “totale oorlog”. Dat toont aan het uitbreken van WOIII dichtbij is, maar ook dat de Grote Waarschuwing zeer dichtbij is.