Opmars naar de Eén-wereldreligie

Chrislam – de communistische wereldreligie waar Bergoglio en liberale protestantse predikanten voor ijveren

Logo van het ‘ministry’ van John Hagee: een ster met daarin een kruis en een halve maan. Dat lijkt verdacht veel op het logo van de communisten: een ster, een sikkel en een hamer. De komende ene-wereldreligie zal dan ook communistisch van aard zijn.

In maart zal Bergoglio afzakken naar Marokko, en in februari zal hij reizen naar de Verenigde Arabische Emiraten, om naar eigen zeggen een duwtje te geven aan de ‘interreligieuze dialoog’, oftewel: de creatie van een ene-wereldkerk waar liberale Islam en liberaal Christendom onder één dak zullen verenigd worden. Reeds in Berlijn werden een aantal jaar geleden de plannen onthuld voor een gebouw waar een imam, een rabbijn en een predikant onder één dak erediensten zullen houden. Het project heet “House of One” of “Huis van Eén”. Wij hebben echter niets te zoeken bij de Moslims en de Joden, het enige dat wij moeten doen is ze trachten te bekeren en het ware geloof prediken. Deze komende “Chrislamreligie” zal uiteraard de religie van de Antichrist zijn, maar allemaal onder het mom van “liefde, vrede, verzoening en verdraagzaamheid”.

Van Bergoglio weten we reeds dat hij een grote genegenheid toont voor Moslims, maar niet op de manier zoals Christus het wil: “Gaat uit over de hele wereld en verkondig het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden.” Bergoglio echter, is niet geïnteresseerd in het bekeren van Moslims.

Bergoglio was reeds als aartsbisschop vrij gericht op de ‘interreligieuze dialoog’.

In 2006 ontving Bergoglio in zijn ambtswoning een delegatie van het Argentijns Parlement van Religies (PAR). Hieronder ziet u Bergoglio vlak naast de President van het PAR, de goeroe Mahatma Krishananda. Ze ‘baden’ samen om de zegen, de zuiverheid en samenhorigheid te ontvangen en samen te werken “voor de glorie van God”. Bergoglio las en ondertekende het boek “School of Miracles and the Power Major Works of Grace of Jesus Christ“, gepubliceerd in 1857;  dat ten grondslag ligt aan de PAR.

In 2012 participeerde Bergoglio in een interreligieuze viering van de Joodse Hannukah. Er waren aanwezig: Moslims, Joden, Hindoes, leden van de Afrikaanse Umbanda en andere sekten.
Bergoglio was de speciale gastheer.

Bergoglio was reeds als aartsbisschop zeer goed bevriend met de Joodse rabbi Abraham Skorka, en de Islamitische imam Omar Abboud. Deze 3 ondernamen dan ook samen de reis naar Israël eind mei 2014.

Van links naar rechts: rabbi Daniel Goldman, rabbi Abraham Skorka, kardinaal Jorge Bergoglio en imam Omar Abboud.

Op 22 september 2008 werd door het Instituut voor Religieuze Studies (ISER) in Argentinië de “Maimonides award” uitgereikt aan Bergoglio, in het kader van de viering van de 40ste verjaardag van ISER en het dienstwerk van een succesvolle ervaring tussen godsdiensten. Maimonides is een verwijzing naar de rabbi Moses ben Maimon.

Op de foto: links rabbi Abraham Skorka, president van ISER; in het midden Bergoglio en rechts Dr. Adalberto Giavarini, bestuurslid van CARI (Argentijnse Raad voor Internationale relaties).

Tijdens een preek op Goede Vrijdag 30 maart 2013 verwees hij naar ‘onze Moslim broeders’. De dag voordien had hij nog de voeten gewast en gekust van een Moslima in een jeugdgevangenis.

Het volgende citaat van hem komt uit de uitspraken die hij maakte tijdens zijn eerste oecumenische ontmoeting als paus:

Ik groet en bedank jullie allen vriendelijk, lieve vrienden, die behoren tot andere religieuze tradities; eerst en vooral de Moslims, die de ene God aanbidden, levend en barmhartig en die Hem aanroepen in gebed, en jullie allen. Ik apprecieer echt jullie aanwezigheid: ik zie er een tastbaar teken in om de wil om te groeien in wederzijdse waardering en samenwerking voor het algemeen welzijn van de mensheid.”

Tijdens de bootmis op Lampedusa zei Bergoglio:

Ik denk ook met affectie aan de Moslim migranten die deze avond de vasten van Ramadan beginnen, waarbij ik vertrouw dat het overvloedige spirituele vruchten zal dragen.”

Bergoglio hield op 8 juni 2014 een gebedsbijeenkomst met de presidenten van Israël en Palestina, om te bidden voor de vrede. Voor het eerst in de geschiedenis werden Koranverzen gezongen in het Vaticaan, en dit op persoonlijke uitnodiging van Bergoglio. De islamitische geestelijke besloot zijn gebed met de woorden:

“Moge Allah ons leiden naar de overwinning op de ongelovigen!”

Op 24 juni 2014 nodigde Bergoglio dan weer een delegatie van liberale protestanten en evangelisten uit voor een lunch in het Vaticaan. Bergoglio en de bekende welvaartsprediker (prosperity preacher), televangelist en miljardair Kenneth Copeland blijken goede vrienden te zijn. Bergoglio had zelf in januari 2014 een videoboodschap gezonden naar de congregatie van Copeland waarin hij zijn verlangen uitte om zich te verenigen met hen (zie video vanaf 31:00 min.)

Wijlen Tony Palmer, die naast Bergoglio zit, is een gehuwde evangelische “bisschop.” Hij verongelukte kort na deze ontmoeting. Rechts Kenneth Copeland.

Vergeten we ook niet de vele keren dat Bergoglio op Witte Donderdag (waar Jezus de voeten van zijn Apostelen waste, en alle pausen de voeten van priesters wasten) de voeten van Moslims waste en kuste, als teken van zijn verlangen om een “chrislamkerk” te creëren:

Jezus leerde zijn Apostelen dat wie de eerste wil zijn, de dienaar van allen moet zijn, en zo moesten ook de pausen handelen. Dit gebaar had een diepere betekenis in het christendom. Maar Bergoglio heeft dat van de pot gerukt en maakte er een gebaar van tegenover moslims.

17 antwoorden »

 1. Ik vestig uw aandacht op de Tempel van Begrip (Temple of Understanding), een door de Verenigde Naties gesteunde intergeloofsorganisatie. Deze is in 1960 opgericht dankzij de persoonlijke inzet van Eleanor Roosevelt, weduwe van de oud-president. Als wij het aanbevelingscomité voor de oprichting van de Temple of Understanding bestuderen, lijkt het op een “Who is who” van de hogere politiek. Laat u niet misleiden: achter de fraaie taal van broederschap en medemenselijkheid heerst de valse oecumene verborgen. Het initiatief kwam van een zekere Juliet Hollister naar wie de prijs is vernoemd die daar jaarlijks wordt uitreikt. Dit prestigieus instituut streeft naar de oprichting van een mondiale theocratische staat. Toevallig komt 1960 overeen met het begin van een nog nooit vertoonde samenwerking tussen allerlei mystieke richtingen om hun geheime geschriften voor elkaar open te stellen en die middels intermediairs voor het grote publiek toegankelijk te maken. Oude beschavingen, de Tibetaanse leer en buitenaards leven – intelligenter dan het onze – spelen daarin een hoofdrol naar het credo van Madame Blavatsky (1831-91), oprichtster van de Theosofische Vereniging. Die Blavatsky heeft de ‘pseudologica fantasia’ tot ware kunst verheven, dat wil zeggen de gefantaseerde schijnleer van het ware. Haar eerste zwaarlijvige boek uit 1877 heette “Isis Ontsluierd”, een veelzeggende titel. Elf jaar later komt haar magnum opus uit: “De Geheime Leer”, een esoterisch werk dat onder trance werd neergepend, de bijbel van de daarna tot een machtige en veeltakkige boom uitgegroeide New Age-beweging. Onontwortelbaar naar het schijnt. De messen zijn geslepen. De troepen staan klaar.

 2. Het zou u sieren wanneer u niet zulke flagrante leugens zou publiceren. Wat een belachelijke onzin!

  • Beste Pierre, het lijkt een onrealistisch verhaal, maar geloof me, het is werkelijkheid. Dit is de eindtijd. Maria zei in La Salette dat Rome het geloof zou verliezen. In een geestelijke oorlog drinken wij geen thee meer, dan wordt onze (geestelijke) wapenuitrusting aangedaan en gaan wij ten strijde. Wordt wakker Pierre!

  • |
   @Pierre,
   om geestelijk *STAVAST* te staan, is het nodig om rechtstreeks te communiceren met Jezus -( ja Hij, is DE waarheid zelf, in persoon )- Hij leert je het juiste onderscheid tussen de waarheid & de leugen -( te`vaak in kerkelandje overigens, bespeur je ’n MIX van deze twee )- kort`om met menselijke *wijsheden*, mis je de gave der onderscheiding_!!
   |
   PS : zelf, heb ik Lunsius nog`NIET op een leugen\tje betrapt !!

 3. De Chrislam is het gevolg van de besluitvorming tijdens het Tweede Vaticaanse Concillie. Tijdens dit Concillie werd besloten om van de Rooms Katholieke kerk een protestantse Rooms Katholieke kerk te stichten. Hier werd de grondslag gelegd voor de huidige Chrislam kerk met de Heilige Vader paus Franciscus als grote leider, zoals met de communistische politieke leiders is afgesproken. Na het Tweede Vaticaanse Concillie zijn meer dan 80.000 priesters uitgetreden, omdat ze de Tridentijnse Heilige Mis niet meer mochten opdragen. Na het Tweede Vaticaanse Concillie hebben enkele honderden miljoenen Rooms Katholieken hun geloof verloren. Door het besluit van paus Franciscus om samen met zijn communistische politieke vriendjes de Chrislam kerk te stichten zullen meer dan 1.000.000.000 mensen hun Rooms Katholieke geloof verliezen. Maar voor mensen die hun universele Katholieke geloof trouw willen blijven is er de mogelijkheid over te stappen naar een Katholiek of Rooms Katholieke kerk waar nog wel het universele Katholieke geloof beleden wordt. Deze kerken hebben gelukkig de Tridentijnse Heilige Mis in ere gehouden. Dit is de Heilige Mis die na het Tweede Vaticaanse Concillie werd verboden, omdat de Tridentijnse Heilige Mis en het universele Katholieke geloof een bedreiging was en is voorvhdtvstichten van de Chrislam kerk.
  Ik wens u van harte welkom bij de Tridentijnse Heilige Mis en ik wens u een Zalige communie toe.

  • Dit is nog meer dan de oorlogsdoden van beide Wereldoorlogen samen !

 4. |
  NB > zelf, zie ik maar ’n beperkt veschil, tussen enerzijds de WICCA tempel -( is per 1-1-2018 verhuid van Harderwijk naar Voorthuizen )- of anderzijds de CHRISLAM tempel — want beide praktiseren een pikante RELI`MIX voor *hotemetoten* — hoewel de wicca`tempel, een protestants initiatief & gebeuren is, waar`aan ook de RK clerus mag mee`doen …!?

 5. Steeds duidelijker tekenen de contouren zich af. Steeds helderder worden de boodschappen, gegeven in het Boek der Waarheid. Profetie na profetie komt uit. Nog kunnen wij op het internet de Boodschappen lezen en goede informatie verkrijgen zoals op deze site, de Restkerk. Op facebook zijn er ook verschillende goede, waaronder de nederlandse site De Waarschuwing, die met toestemming van zieneres Maria Divine Mercy is opgericht. https://www.facebook.com/dewaarschuwing/?ref=bookmarks Blijven wij trouw aan de Bijbel, de Biecht, de Rozenkrans en onze dagelijkse toewijding aan de Heilige Harten van Jezus en Maria! Ave Maria!

 6. De heilige paus Johannes Paulus II heeft in 1986 in Assisi het initatief genomen tot een interreligeuze gebedsdag. Hetgeen door Benedictus VI en Francisus wordt voortgezet.
  Dit in overeenstemming met het gedachtegoed van het tweede vaticaanse concilie om met andere religies dialoog aan te gaan i.p.v. te veroordelen. Mijns inziens een goede zaak daar religie helaas al te vaak in het verleden maar ook in het heden tot bloedvergieten geleidt heeft. Er is “in de naam van God” veel kwaads gedaan, wat ook een reden is waarom velen zich van het geloof hebben afgewend. Blijkbaar zien velen hier het tweede vaticaanse concilie eerder als een vloek dan een zegen…dat is jammer want JP II en Benedictus VI hebben gehandelt in de geest van dit concilie. Was het niet JP II die zelfs tot excommunicatie overging van bischop Lefebvre van FSSSPX?

  • Dwaze opmerking ! Het Tweede Vaticaans Concilie mag gezien worden als een begin van de Derde Wereldoorlog !

 7. Moslims vereren en nemen als rolmodel de ‘Profeet Mohammed’. Dat was een kinderverkrachter en massamoordenaar, christenmoordenaar en slavenhandelaar (mannen, vrouwen en kinderen).
  Enough said.

  Uw tegenwerping ‘Maar niet alle moslims zijn slecht.’
  Mijn antwoord: ‘Waren er dan ook niet-slechte-Nazi’s?’

  Doe wat OLM vraagt:
  Bid dagelijks de machtige heilige Rozenkrans!
  Bid dagelijks de Haar Rozenkrans van Zeven Smarten!
  En draag Haar Bruin Scapulier!

  ‘Natuurijk’ doet vrijwel geen enkele katholiek wat Christus via OLM vraagt. God ‘bedelt’ ahw via OLM om onze hulp, maar katholieken doen vrijwel niets. Wij zijn people pleasers geworden, Daarom zullen de moslims en hindoes e.d., omdat ze niet beter weten, eerder binnengaan in de Hemel dan de lauwe fossiele katholieken! Als de katholieken al binnengaan is dat na een extreem lang vagevuur. Gene zijde heeft al gezegd dat 30-40 jaar vagevuur geen uitzondering is! Brrrrrr.

 8. Alleen het bidden tot het Onbevlekt Hart van Maria en tot het Liedevol Doorboorde Hart van Jezus, beiden verenigd om onze zaligmaking te verwezenlijken, zal overwinnen. Tezamen met het benuttigen en aanbidden van Jezus Eucharistie.
  De Tridentijnse Heilige Mis geeft inderdaad goede vruchten voort en zal alleen maar groeien – heftig verweer van verdwaalde Katholieke bisschoppen, ten spijt.
  We leven in sombere tijden waar alleen de goede bedevaarten een grote troost en goede invloed geven: deze van Chartres bijvoorbeeld; deze van Medjugorje bijvoorbeeld, Lourdes en de zeer talrijke verschijningen van OLVrouw .

  Het is zeer duidelijk – zoals bovenstaande foto’s voor zichzelf spreken – dat deze paus niet beantwoordt aan wat OLVrouw ( en aan wat Jezus )vraagt. Daarom moeten wij bidden voor deze arme man en voor de afgedwaalde bischoppen. Zij zijn tenslotte Priesters, maar ze zijn behept met het willen veranderen van de ware Katholieke doctrine. Ze gaan steevast naar inderdaad een mengelmoes van alle godsdiensten – wat me dunkt een ketterse gedachte ( en daad) is.

  Hoe kan men ze herkennen? Ze bidden niet dagelijks de Rozenkrans, ze overwegen niet dagelijks het lijden van Christus. Kortom, ze zijn zeer hoogmoedig en zelfverzekerd. Ze hebben niet die ene gave – maar zo essentieel – van de Vreze Gods.

  Mochten er van die Katholieke bischoppen in een vrijmetselarij loge zijn (?) dan zullen zij contractueel en moreel verbonden zijn en blijven aan deze loges, tot verdoemenis van hun blind geworden ziel.

 9. Kunnen ze die niet afzetten, die Bergoglio ? Benieuwd wat hij de jongeren op de Wereldjongerendagen in Panama momenteel te vertellen zal hebben ? In Krakau kon hij het ook niet laten, om naar de Polen te sneren omdat die geen moslimvluchtelingen wilden…! Valse profeet ! Wanneer gaat God eens zelf ingrijpen ? Tweede Komst, beter vandaag dan morgen !