Chrislam – de communistische wereldreligie waar Bergoglio en liberale protestantse predikanten voor ijveren

Logo van het ‘ministry’ van John Hagee: een ster met daarin een kruis en een halve maan. Dat lijkt verdacht veel op het logo van de communisten: een ster, een sikkel en een hamer. De komende ene-wereldreligie zal dan ook communistisch van aard zijn.

In maart zal Bergoglio afzakken naar Marokko, en in februari zal hij reizen naar de Verenigde Arabische Emiraten, om naar eigen zeggen een duwtje te geven aan de ‘interreligieuze dialoog’, oftewel: de creatie van een ene-wereldkerk waar liberale Islam en liberaal Christendom onder één dak zullen verenigd worden. Reeds in Berlijn werden een aantal jaar geleden de plannen onthuld voor een gebouw waar een imam, een rabbijn en een predikant onder één dak erediensten zullen houden. Het project heet “House of One” of “Huis van Eén”. Wij hebben echter niets te zoeken bij de Moslims en de Joden, het enige dat wij moeten doen is ze trachten te bekeren en het ware geloof prediken. Deze komende “Chrislamreligie” zal uiteraard de religie van de Antichrist zijn, maar allemaal onder het mom van “liefde, vrede, verzoening en verdraagzaamheid”.

Van Bergoglio weten we reeds dat hij een grote genegenheid toont voor Moslims, maar niet op de manier zoals Christus het wil: “Gaat uit over de hele wereld en verkondig het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden.” Bergoglio echter, is niet geïnteresseerd in het bekeren van Moslims.

Bergoglio was reeds als aartsbisschop vrij gericht op de ‘interreligieuze dialoog’.

In 2006 ontving Bergoglio in zijn ambtswoning een delegatie van het Argentijns Parlement van Religies (PAR). Hieronder ziet u Bergoglio vlak naast de President van het PAR, de goeroe Mahatma Krishananda. Ze ‘baden’ samen om de zegen, de zuiverheid en samenhorigheid te ontvangen en samen te werken “voor de glorie van God”. Bergoglio las en ondertekende het boek “School of Miracles and the Power Major Works of Grace of Jesus Christ“, gepubliceerd in 1857;  dat ten grondslag ligt aan de PAR.

In 2012 participeerde Bergoglio in een interreligieuze viering van de Joodse Hannukah. Er waren aanwezig: Moslims, Joden, Hindoes, leden van de Afrikaanse Umbanda en andere sekten.
Bergoglio was de speciale gastheer.

Bergoglio was reeds als aartsbisschop zeer goed bevriend met de Joodse rabbi Abraham Skorka, en de Islamitische imam Omar Abboud. Deze 3 ondernamen dan ook samen de reis naar Israël eind mei 2014.

Van links naar rechts: rabbi Daniel Goldman, rabbi Abraham Skorka, kardinaal Jorge Bergoglio en imam Omar Abboud.

Op 22 september 2008 werd door het Instituut voor Religieuze Studies (ISER) in Argentinië de “Maimonides award” uitgereikt aan Bergoglio, in het kader van de viering van de 40ste verjaardag van ISER en het dienstwerk van een succesvolle ervaring tussen godsdiensten. Maimonides is een verwijzing naar de rabbi Moses ben Maimon.

Op de foto: links rabbi Abraham Skorka, president van ISER; in het midden Bergoglio en rechts Dr. Adalberto Giavarini, bestuurslid van CARI (Argentijnse Raad voor Internationale relaties).

Tijdens een preek op Goede Vrijdag 30 maart 2013 verwees hij naar ‘onze Moslim broeders’. De dag voordien had hij nog de voeten gewast en gekust van een Moslima in een jeugdgevangenis.

Het volgende citaat van hem komt uit de uitspraken die hij maakte tijdens zijn eerste oecumenische ontmoeting als paus:

Ik groet en bedank jullie allen vriendelijk, lieve vrienden, die behoren tot andere religieuze tradities; eerst en vooral de Moslims, die de ene God aanbidden, levend en barmhartig en die Hem aanroepen in gebed, en jullie allen. Ik apprecieer echt jullie aanwezigheid: ik zie er een tastbaar teken in om de wil om te groeien in wederzijdse waardering en samenwerking voor het algemeen welzijn van de mensheid.”

Tijdens de bootmis op Lampedusa zei Bergoglio:

Ik denk ook met affectie aan de Moslim migranten die deze avond de vasten van Ramadan beginnen, waarbij ik vertrouw dat het overvloedige spirituele vruchten zal dragen.”

Bergoglio hield op 8 juni 2014 een gebedsbijeenkomst met de presidenten van Israël en Palestina, om te bidden voor de vrede. Voor het eerst in de geschiedenis werden Koranverzen gezongen in het Vaticaan, en dit op persoonlijke uitnodiging van Bergoglio. De islamitische geestelijke besloot zijn gebed met de woorden:

“Moge Allah ons leiden naar de overwinning op de ongelovigen!”

Op 24 juni 2014 nodigde Bergoglio dan weer een delegatie van liberale protestanten en evangelisten uit voor een lunch in het Vaticaan. Bergoglio en de bekende welvaartsprediker (prosperity preacher), televangelist en miljardair Kenneth Copeland blijken goede vrienden te zijn. Bergoglio had zelf in januari 2014 een videoboodschap gezonden naar de congregatie van Copeland waarin hij zijn verlangen uitte om zich te verenigen met hen (zie video vanaf 31:00 min.)

Wijlen Tony Palmer, die naast Bergoglio zit, is een gehuwde evangelische “bisschop.” Hij verongelukte kort na deze ontmoeting. Rechts Kenneth Copeland.

Vergeten we ook niet de vele keren dat Bergoglio op Witte Donderdag (waar Jezus de voeten van zijn Apostelen waste, en alle pausen de voeten van priesters wasten) de voeten van Moslims waste en kuste, als teken van zijn verlangen om een “chrislamkerk” te creëren:

Jezus leerde zijn Apostelen dat wie de eerste wil zijn, de dienaar van allen moet zijn, en zo moesten ook de pausen handelen. Dit gebaar had een diepere betekenis in het christendom. Maar Bergoglio heeft dat van de pot gerukt en maakte er een gebaar van tegenover moslims.