Kerk in Vlaanderen

Sint-Annakerk in Gent wordt omgebouwd tot supermarkt – mét de zegen van Mgr. Van Looy

Foto: wikimedia commons.

De monumentale St-Annakerk van Gent werd toegewezen aan supermarktketen Delhaize om te worden herbestemd als supermarkt, mét de goedkeuring en de zegen van bisschop Van Looy. Het is vooral iets om als bisschop trots op te zijn!

De Sint-Annakerk is een kerk in de Belgische stad Gent. De kerk werd in 1980 beschermd als monument en de hele omgeving als stadsgezicht. De kerk werd in 1851 ontworpen door Lodewijk Roelandt en werd in vereenvoudigde vorm uitgevoerd door Jacques Van Hoecke. De bouw begon in 1853 en op 12 juni 1866 werd de onvoltooide Sint-Annakerk plechtig ingewijd door de bisschop van Gent, Hendrik-Frans Bracq. De kerk verving de oude Sint-Annakapel uit 1644 in de Lange Violettestraat. De kerk werd nooit helemaal voltooid. Zo was er oorspronkelijk aan de westzijde een toren voorzien. Het is het belangrijkste gebouw in Gent in Rundbogenstil, een eclectische stijl met romaanse, Byzantijnse en gotische elementen. De muurschilderingen zijn van Théodore-Joseph Canneel en werden na zijn dood afgewerkt door Théophile Lybaert.

Warenhuisketen Delhaize wil een supermarkt bouwen in de monumentale Sint-Annakerk. Het plan is donderdag door het Gentse schepencollege aangeduid als het beste van vijf ingediende herbestemmingsprojecten. De plannen kregen al de zegen van Gents bisschop Luc Van Looy.

“Dit wordt de allereerste supermarkt in een kerk in Vlaanderen”, zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. Delhaize stelde zich kandidaat omdat er in deze regio nog geen Delhaize-supermarkt is. Dit wordt geen supermarkt zoals een andere. “Het gaat meer om een markthal dan om een traditionele winkel met rekken en rayons”, zegt schepen Christophe Peeters (Open Vld).

Hier ziet u de Sint-Annakerk…. dat dit tot supermarkt wordt omgebouwd is om te huilen. Ze hadden ze dan nog beter gewoon afgegooid.

Bron: Wikipedia, HBVL

Categorieën:Kerk in Vlaanderen

21 antwoorden »

 1. Christus heeft tijdens zijn leven meer dan eens duidelijk gemaakt, zelfs d.m.v. het gebruik van een zweep, dat hij NIET wenst dat ‘de tempel’ oftewel ‘het Huis van zijn Vader’ als marktplaats wordt gebruikt. En wat doet men???? Men geeft JUIST DEZE BESTEMMING aan de prachtige kerk! Hoe tekenend is dit voor deze tijd en voor de algehele onheiliging van de katholieke kerk NB door haar eigen clerus! Was er werkelijk geen andere bestemming te vinden, een die passender was geweest, zoals een bibliotheek of een gezondheidscentrum met verschillende artsenpraktijken of een katholieke basisschool??? De kerk gaat ijskoud naar de meest biedende…….er wordt nog steeds “gedobbeld” om de mantel van Christus, terwijl de Heer in stilte toekijkt, terwijl hij WEDEROM, alleen nu door zijn dierbaarste dienaars, aan het kruis is gehangen……….HOE DIEP KAN DE MENS NOG ZINKEN!!!!!!!!

  • Ik moest ook net aan dat evangelie denken, waar Jezus de kooplieden de tempel uitjoeg, met de opmerking ‘maak van mijn vaders hui s géén rovershol. En nu gebeurd dit letterlijk in deze kerk. Hoe is het mogelijk?

 2. Met de nieuwe liberale burgemeester van Gent , berucht om zijn pro abortus standpunten, gaat het nog sneller gaan. En zo verliest arm Vlaanderen haar mooie kerken. ..
  Ik wist niet dat de St Anna kerk zo mooi ( van binnen )was!

  Wat zijn onze Belgische bisschoppen ( die de absolute verantwoordelijkheid ervan dragen) toch blind en doof in hun geloof en daden. Me dunkt dat de Goede God hun gebeden verhoort: “En breng ons niet in beproeving” . Het kan hun daardoor al niet schelen en worden immuun voor alle kritiek. Ze brengen zichzelf blind en al de volgelingen van deze dwaze ‘Griekse ‘ vertaling van het Onze Vader.

  Ooit heb ik ergens gelezen dat het Angelus gebed zeer krachtig is voor de bekering. Want het Angelusgebed omvat de essentie van ons katholiek geloof. ik raad aan iedereen aan dit gebed dagelijks en meerdere keren per dag te bidden. Concentratie is wel nodig , wil men het oprecht en vruchtvol bidden.

 3. Nee, nee jullie zien dit verkeerd, het bisdom voorzien van gelovige mensen weten wat ze doen toch ? Ze denken bij zichzelf “ laten wij God zodanig tergen dat hij wel moet ingrijpen en zodanig de tweede komst van Christus te bespoedigen”. Want Jezus zei toch toen hij de handelaars uit de tempel joeg”gij zult van mijn vaders huis geen markthal maken” en tegen de priesters “ jullie hebben van mijn vaders huis een rovershol gemaakt”. Dus dat is de tactiek om Jezus uit de hemel te lokken ! Als mijn theorie niet klopt dan zijn ze in het bisdom hier helemaal betoeterd !!

 4. Een priester schreef me: ” Waarschijnlijk hoopt hij ( bisschop Van looy ) op een gratis pakket als hij daar gaat inkopen doen” 🙂
  Een ander priester schreef me:” We lijden onder onze huidige bisschop en schreien met velen mee in deze erbarmelijke wantoestanden.Bid blijvend mee voor de grondige bekering van bisschoppen en priesters. Dank.”

  • Zal wel zijn ! Van Looy dan nog een salesiaan… Don Bosco zal zich nogal in zijn graf omdraaien zeg…! Ik had dit nooit gedacht van hem, want ik ken de Salesianen van Don Bosco erg goed & heb al heel veel aan hen gehad ! Maar het is wel waar dat sommigen van hen jammer genoeg wel een modernistisch trekje hebben… Spijtig !!

 5. @ Beste Sergeant yves,
  mag ik er a.u.b. even op wijzen dat eender welke wijze van zondigen tegen de Tien Geboden a.h.w. automatisch en medogenloos gevolgen heeft voor de ziel. Het gebeurt al te gemakkelijk dat we niet of nauwelijks de draagwijdte beseffen van onze gedachten en handelingen, en zelfs als we het zogezegd goed bedoelen heeft dat directe gevolgen, sneller en meer efficient dan de snelste computer indien zulke machine al ooit in staat zou zijn zondigheid te herkennen. Indien men onvoldoende zelfonderzoek doet naar de eigen beweegredenen wordt men meer en meer vergezeld door duiveltjes allerhande die zich verlustigend hechten aan die ziel. Na verloop van tijd verkeert die ziel al gauw in de mening dat zij het bij het rechte eind heeft en dan zijn de gevolgen niet meer te overzien. Daarom werd het zo moeilijk de betoeterde zieltjes in het bisdom nog zuivere kennis bij te brengen, zelf-gerechtvaardigd als zij zich voelen. Het is een haast onmogelijke taak voor ons, gewone mensen, om hen tot nederig zelfonderzoek te leiden. God bidden om erbarming kan gelukkig altijd.

  • Wij gelovigen, Eric, moeten zeker aan zelfonderzoek doen. Maar omdat zelfonderzoek soms kan leiden naar een verkeerd denken , is het beter van regelmatig te biechten. Een goede en heilige priester kan dan het denken en handelen van de biechteling beter sturen naar de goede God toe. Wat is het biecht- sacrament toch een mooi cadeau. Men moet het biechten wel in zijn juiste en liefdevolle context plaatsen.

   Nooit zullen we er in slagen onszelf te kennen, als wij ons niet beijveren God te kennen —) woorden van H. Teresia van Avila

   Ps : mooi gezegd Eric —) een machine ( computer ) zal nooit in staat zijn om zijn eigen zondigheid te herkennen.

 6. Ik kan soms geen bisschop meer zien, allemaal verraders avant la lettre !! Daar werken ze dus actief aan mee, maar BLIJF VOORAL WAAKZAAM !! Zet je schrap voor het feit dat ze wel het belerende vingertje zullen gebruiken & ons een geweten zullen willen schoppen door het kerstverhaal te misbruiken in het kader van dat vervloekte Marrakeshpact !!!!!

  • Inderdaad waakzaam blijven, Johan.

   Zeeeer waakzaam.

   En vooral waakzaam tegenover onze Belgische en Nederlandse Bischoppen , want zij zijn in de ban van de slechte ‘ Griekse ‘ vertaling van het Onze Vader. Zij worden daardoor de facto immers niet beproefd. Zij maken zichzelf blind. Ze vragen er zelf om : Heer , beproef ons niet !

   Het ware beter dat de enkele Bischoppen die niet voor deze ‘Griekse’ vertaling waren en in feite tegenstemden , ontslag hadden genomen – of naar een ander-talig Bisdom zouden gegaan zijn.

   Deze slechte en duivelse Griekse vertaling van het Onze Vader heeft heeeeeel slechte gevolgen, met zoals Eric zegt, haar automatische en medogenloze gevolgen.

   • Zeker weten ! Het Sacrament van de Verzoening is wel onze houvast als gelovige. Jammer dat er zo weinig kans hiertoe is om het te ontvangen…

   • Ja, ik heb ook al eens een boodschap gelezen, waarin Jezus zegt dat dit nieuwe ‘Onze Vader’ niet deugd. Het is de duivel, die bekoort, en God, die ons op de proef stelt om ons sterker te maken. Hoe blind zijn de bisschoppen en priesters en alle mensen bidden het nieuwe in de kerk.

  • Geachte lezers en schrijvers, Ik wil u allen in dit verband nadrukkelijk verzoeken onze bisschoppen niet over een kam te scheren en vooral voorzichtig te zijn met uitlatingen in de media. Er zijn krachten aan het werk, die zich juist via de pers gemakkelijk kunnen uiten en daardoor de katholieken en de christenen in algemene zin, gemakkelijk uiteen kunnen drijven door hen op een dwaalspoor te zetten. Ik heb in de tachtiger en negentiger jaren veel van onze Nederlandse bisschoppen persoonlijk mogen ontmoeten. Ook bij onze kardinaal stond de deur altijd open. Onze huidige kardinaal ken ik nog
   uit de tijd dat hij een seminarist was, alleen blijven vandaag de dag de deuren bij hem en onze andere bisschoppen hermetisch gesloten aangezien ook bij hen angst en wantrouwen heerst omdat sommigen van hen zelfs bedreigd worden door “gelovigen” uit hun eigen bisdom. Bid voor onze bisschoppen en kardinalen, maar laat het oordelen aan God over want als we met z’n allen in Zijn schoenen gaan staan, is de chaos compleet en zijn we geen haar beter dan “the mob”c.q. de menigte die schreeuwde “AAN HET KRUIS MET HEM!!!!!!”

 7. Ik bid het gewone onze vader, ook in de kerk terwijl anderen beproeving zeggen zeg ik gewoon bekoring