James Martin, de homo-propagandist van het Vaticaan promoot regenboogrozenkrans “voor de volledige aanvaarding van homo-koppels”

De rozenkrans van de “moderne droefheden” met Bergogliaans kruis en een “regenboogtientje”. Foto: J. Martin

Vader James Martin S.J., de Jezuïetische homo-propagandist van het Vaticaan, heeft een nieuws soort godslasterlijke rozenkrans gepromoot, welke in het leven werd geroepen door de katholieke “sociale rechtvaardigheidsorganisatie” Contemplative rebellion.

Deze rozenkrans is een godslasterlijke persiflage van de in de Katholieke Kerk bekende Rozenkrans met de verschillende mysteries die contempleren over het leven van Jezus. Deze ‘nieuwe rozenkrans’ werd de ‘rozenkrans van moderne droefheden’ genoemd, met een eigen soort “mysteries”.

De eerste drie weesgegroetjes worden gebeden voor de slachtoffers van schietgeweld. Het eerste tientje wordt gebeden voor de vrouwen en hun kinderen, geboren en ongeboren, de vrouwen die met seksueel geweld te kampen hebben, en ongelijkheid (vb. op gebied van lonen); het tweede voor moeder aarde en de dieren – met een bezinning van Bergoglio uit zijn milieu-encycliek Laudato Si; het derde voor de migranten en de vluchtelingen; het vierde voor diegenen die gediscrimineerd worden omwille van hun huidskleur; en het vijfde voor het verwelkomen van LHBT-mensen in alle kerken, synagoges, moskeeën en tempels, voor hun “kinderen”, en dat ze ieder aspect van hun leven ten volle mogen beleven. Op de Tau-kruisen wordt gebeden voor de slachtoffers van mensenhandel.

Vader Martin promoot heiligschennis, want deze walgelijke “rozenkrans” doet bidden voor het aanvaarden van één van de vier wraakroepende zonden (tegennatuurlijke onkuisheid).

Bron: LifeSiteNews