Amerikaanse bisschop Malone beval het weggooien van een mogelijks miraculeuze Hostie

De Amerikaanse liberale bisschop Mgr. Richard Malone, heeft de verwijdering bevolen van een mogelijks miraculeuze Hostie. 

In november 2018 viel een geconsacreerde Hostie op de grond in de kerk van Sint-Vincentius a Paulo, in Buffalo (Staat New York), de Verenigde Staten. Op 30 november was er in het glaasje waarin de Hostie ter oplossing werd gelegd, een rode vlek te zien, die bloed zou kunnen geweest zijn. Er werden foto’s van genomen. De parochiepriester, vader Karl Loeb, bracht zijn bisschop op de hoogte, Mgr. Richard Malone, en de hulpbisschop Edward Grosz. Volgens EWTN keek Grosz zelfs niet naar de foto’s. Ze beweerden dat de Hostie “was opgelost”. Malone beval de verwijdering ervan, en vader Loeb gehoorzaamde (jammer genoeg).

Nu zijn de gelovigen woedend dat bisschop Malone dit fenomeen niet wilde onderzoeken.

Deze Hostie doet denken aan een bekend Eucharistisch mirakel van Legnica, Polen, dat plaatsvond in 2013. Toen bleef er na het oplossen van een op de grond gevallen Hostie ook een rood stukje vlees over. Na onderzoek bleek het een stukje menselijk hartspierweefsel te zijn, van een persoon in doodsstrijd:

Bron: Gloria.tv