We naderen het einde van het jaar – chaos in de wereld neemt aan razend tempo toe – een overzicht

Overal neemt chaos en geweld toe op, nu we het eind van het jaar naderen. Het ziet er niet naar uit dat het een vredevolle, rustige Kerst zal worden in de wereld. Neem nu de zeer gewelddadige gele-hesjesprotesten in Frankrijk, de spanningen rond Oekraïne die nog steeds niet zijn bedaard, en de onrust op de financiële markten. Een kort overzicht.

Oekraïne

De spanningen tussen Oekraïne en Rusland zijn nog steeds niet afgenomen. Het parlement van Oekraïne bevestigde donderdag de beslissing van Poroshenko om het Verdrag van Vriendschap, Samenwerking en Partnerschap met Rusland te beëindigen. Rusland heeft de gevangen genomen militairen nog steeds niet overgeleverd aan Oekraïne, omdat die zullen worden berecht en een gevangenisstraf onder ogen zien, die ze in Rusland zullen moeten uitzitten. Daarmee wordt de houding tussen beide landen, die reeds jarenlang somber gestemd was, nu nog grimmiger. Er lijken ook voorbereidingen te worden getroffen in Oekraïne voor het versterken van het leger in het oosten van het land, waar er nog steeds wordt gestreden met de separatisten.

Ultimatum

Dan heb je nog het ultimatum van 60 dagen, die Amerikaans Staatssecretaris Pompeo heeft gesteld aan Rusland, van wie de VS verwijt dat ze het INF-verdrag (Voor ban op middellange afstandsraketten) hebben verbroken. Indien Rusland binnen de 60 dagen zich niet aanpast aan het verdrag, zal de VS zich er ook uit trekken, zo luidde de verklaring. Poetin antwoordde daarop dat de VS reeds lang plande om zich uit dit verdrag te trekken, en dat ze pas nu zoeken naar middelen om zich te rechtvaardigen. “Het makkelijkste is om het Westerse volk te vertellen dat ‘Rusland schuldig is’.” De VS heeft in het verleden reeds gelijkaardige dingen gedaan. Zo trok de VS zich in 2002, onder de regering van Bush, eenzijdig zonder enige reden terug uit het ABM-verdrag (Anti-langeastandsrakettenverdrag), volgens Poetin “één van de fundamenten van de internationale veiligheid.” Trump dreigde reeds in oktober met een “nucleaire wapenwedloop.”

Beurzen

Het gaat niet zo goed met de financiële markten. November was een slechte maand voor de beurzen, net zoals oktober, en december lijkt er niet beter op te worden. De Duitse beurs staat op het punt een ‘berenmarkt’ in te gaan (een continue zakkende trend), in wat het ergste jaar is sinds 2008. De Europese beurzen hebben een jaarverlies variërend van 7,49% (FTSE 100, Britse beurs) tot 16,75% (DAX, de Duitse beurs). De Belgische beurs zit momenteel op een verlies van 16% voor 2018. Maar de markten zitten uiteraard nog lang niet op historische laagten. Maar wie in aandelen had geïnvesteerd, heeft veel geld in rook zien opgaan.

Maar vooral de aandelen in de bankenwereld doen het niet goed, en dan voornamelijk één bank die al langere tijd in opspraak is wegens allerhande schandalen: Deutsche bank, een zeer invloedrijke grootbank. Dit jaar crashte het aandeel reeds met ruim 54%. De grafieken doen denken aan een andere bank: Lehman Brothers, waarvan het aandeel in 2008 waardeloos werd waardoor de bank failliet ging en de beginnende dominosteen werd van de financiële crisis van 2008-2009. We kunnen maar vaststellen

Het IMF (Internationaal Monetair Fonds) heeft Deutsche bank gelabeld als ’s werelds meest systematisch gevaarlijke bank. Professor in de Economie William Black zei dat de misdaden van DB de volgende financiële crisis kunnen in gang zetten.

Feit is ook dat analisten zeiden dat eens de financiële crisis begint, ze tegelijk een wereldoorlog willen starten, zodat ze het daarop kunnen steken, en zo de ware reden verbergen voor het publiek. De politieke leiders weten dat, en daarom wordt er zo gestookt in Oekraïne, en wordt Rusland constant verdacht gemaakt als de grote boze vijand.

“Jullie banksysteem zal de oorzaak zijn en Duitsland zal, nogmaals, betrokken zijn bij deze tragedie zoals het ook de voorgaande twee keren het geval was.” (Boek der Waarheid, 16 mei 2012)

Gele hesjes

In Frankrijk heb je dan de in tientallen jaren niet meer geziene protesten, de ‘gele hesjes’, die protesteren tegen de verhoging van de dieselprijzen. Maar intussen is wel duidelijk dat het om meer gaat dan alleen maar dat: ze zijn Macron en die spelletjes van de EU kotsbeu. Dit weekend worden opnieuw gewelddadige protesten verwacht. Er zullen zo’n 86.000 politiemensen worden ingezet in heel het land, waarvan zo’n 8000 extra in Parijs zelf, en men zal dit weekend tevens tientallen gepantserde legervoertuigen inzetten in de hoofdstad. De Franse overheid kondigde aan dat de verhoging van de brandstofprijzen 6 maanden zal bevroren worden, maar dat was voor de manifestanten slechts “broodkruimels”.

Men vreest in Frankrijk komend weekend pogingen tot een coup, omdat er werd opgeroepen tot het aanvallen van parlementariërs en ambtenaren, en de protesten gaan naar de Champs Elysee, naar het presidentieel paleis. Bij de protesten van 1 december vielen er 130 gewonden en 4 doden, waaronder een oudere vrouw die toen ze haar raam wilde sluiten, een ontploffende traangasgranaat in het gezicht kreeg. Talloze auto’s gingen in de vlammen op. Het leek wel oorlogsgebied.

Migratiecrisis

Dan heb je ook nog het Migratiepact van de VN, welke onze regeringen perse willen ondertekenen. In België heeft dit tot een regeringscrisis geleid. Premier Michel, van de Franstalige liberalen, wil kost wat kost naar Marrakesh gaan om daar het pact te gaan ondertekenen, maar de rechtse coalitiepartij N-VA is daar fel tegen. De regering is eigenlijk al dood, maar gewoon nog niet begraven. De Verenigde Staten, Oostenrijk, Hongarije, Australië, Polen, Kroatië, Tsjechië, Zwitserland, Estland, Litouwen, Bulgarije, Noorwegen, Slovakije en Roemenië hebben al besloten om het pact niet te ondertekenen. Het ‘Globaal Migratiepact’ is zogezegd niet bindend, maar legt wel verplichtingen op aan landen, en kan door een rechter in dat land alsnog bindend worden gemaakt. Men wil van migratie een ‘mensenrecht’ maken, en o.a. sociale zekerheid voor illegalen beschikbaar stellen. Wat zal dat pact dus veroorzaken voor de landen die ondertekenen? Een enorme golf van migranten uit Afrika en het Midden-Oosten, want ze zullen nu verzekerd worden van een gratis inkomen.

Wat is het doel van dat pact? Europa overspoelen met zodanig veel migranten zodat de eigen cultuur en godsdienst verder wordt weggevaagd. Dit staat ook wel bekend als het Coudenhove-Kalergiplan. Dit is een plan om het Europese blanke ras te vervangen door een gemengd ras, die makkelijk kan onderworpen worden aan Europese dictatuur. Motief achter het naar hier brengen van miljoenen migranten is de zogezegde “vergrijzing” van de populatie, wat uiteraard te wijten is aan het massaal gebruik van anticonceptie en abortus, door dezelfde vrijmetselaars hier destijds geïntroduceerd. Het Vaticaan maakte intussen bekend dat ze het Migratiepact ten volle steunen.

Bergoglio wast en kust de voeten van een Moslimmigrant, Witte Donderdag 2016.

Men is bezig met chaos te creëren, zodat men daarna weer de orde kan herstellen, in de vorm van een nog meer wurgende dictatuur.

Maar… al deze dingen zijn een teken dat Gods ingrijpen niet lang meer op zich zal laten wachten. In Garabandal zei de H. Maagd dat de Grote Waarschuwing zou gebeuren kort na een belangrijke Synode en vóór het uitbreken van een eventuele wereldoorlog, en “als algemene toestand in de wereld op zijn ergst zal zijn”. Nog vier pausen zouden er komen vóór het einde der tijden, en dus ook de Waarschuwing. De vierde paus is gekomen – Benedictus. We zitten in de eindfase – The Endgame… Nog eventjes op de tanden bijten en ons kruis dragen… Satans dagen zijn geteld.

 

“Er wordt een boosaardig Concilie gepland en voorbereid dat het aanschijn van de Kerk zal veranderen. Velen zullen het geloof verliezen en overal zal er verwarring heersen. De schapen zullen tevergeefs naar hun herders zoeken. Een schisma zal het heilig kleed van Mijn Zoon verscheuren. Dit zal het einde der tijden zijn, voorzegd in de Heilige Schrift en door Mij op vele plaatsen in herinnering gebracht. De gruwel der gruwelen zal z’n hoogtepunt bereiken en zal de Kastijding met zich meebrengen, aangekondigd in La Salette. De arm van Mijn Zoon, die ik niet langer kan tegenhouden, zal deze arme wereld straffen, die moet boeten voor z’n misdaden. Men zal enkel spreken over oorlogen en revoluties. De natuurelementen zullen losgelaten worden en zullen angst veroorzaken, zelfs onder de besten. De Kerk zal bloeden uit al haar wonden. Gelukkig diegenen die zullen volharden en toevlucht zoeken in Mijn Hart, want op het eind zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen.” (Derde Geheim van Fatima zoals meegedeeld aan E.H. Arnette)

En vooral: houd niet op te bidden, ons enige wapen is de Rozenkrans: