Italiaanse bisschoppen, onder leiding van Bergoglio, veranderen het Onze Vader en willen Tridentijnse Mis verbieden

De Italiaanse Bisschoppenconferentie kwam onlangs bijeen in Rome, om onder andere een nieuw Onze Vader in te voeren, en om de afschaffing te bespreken van Benedictus’ meest bekende motu proprio ‘Summorum Pontificum’, en een verbod op de Tridentijnse Mis in te stellen.

In 2007 vaardigde Paus Benedictus een motu proprio uit, Summorum Pontificum genaamd, waarmee hij bevestigde dat de Tridentijnse Mis niet verboden was, maar altijd in privé mocht opgedragen worden, en indien er door een groep gelovigen naar gevraagd wordt, ook in publiek mag gecelebreerd worden, in een Kerk die zich daartoe leent. Vóór dit motu proprio waren Tridentijnse Missen veel schaarser, en meestal enkel voorzien door bvb. priesters van SSPX in privékapellen.

Benedictus schreef dat de Editio typica van het Romeins missaal van het jaar 1962 nooit werd afgeschaft en dat de Tridentijnse liturgie wegens het eerbiedwaardige en oude gebruik ervan de gepaste eer dient te genieten. Volgens het motu proprio mag elke priester, mits voldoende geschoold, voor zichzelf de Mis volgens het missaal van 1962 lezen. Gelovigen mogen hierbij aanwezig zijn op aanvraag bij de betreffende priester. Een groep parochianen mag vragen om een viering van de H. Mis volgens de Tridentijnse liturgie te organiseren. […] Ook de sacramenten van doopsel, biecht en oliesel/ziekenzalving mogen volgens de liturgische boeken van 1962 worden gevierd. (Wikipedia).

De Italiaanse bisschoppenconferentie liet verstaan dat de Latijnse, of Tridentijnse Mis zou moeten afgeschaft worden, omdat Paus Benedictus XVI zich zou hebben vergist. De bijeenkomst werd een regelrechte aanval op Benedictus.

Aartsbisschop Redaelli van Gorizia, benadrukte dat het Missaal van 1962 van Johannes XXIII afgeschaft werd door Paulus VI (in tegenstelling tot wat Benedictus zei in zijn motu proprio), en omdat de juridische beginselen waarop Sommurum Pontificum is gebaseerd, foutief zijn, is het gedeelte dat de voortgaande geldigheid van het Missaal van 1962, en z’n huidige onveranderde krachtdadigheid bevestigt, zonder werkzaamheid. Omwille hiervan is het motu proprio “nonsens” en werd de Tridentijnse liturige niet legitiem heringesteld door het motu proprio, en kan het heden niet universeel toegelaten geacht worden.

Het gevolg hiervan, wat gehoopt wordt door de meest vijandige bisschoppen, is een totale annulering (zonder mogelijkheid om in beroep te gaan) van alle centra waar sinds 14 september 2007 Tridentijnse Missen worden gecelebreerd.

Verschillende bisschoppen traden Mgr. Redaelli bij, zoals Mgr. Girardi en Mgr. Brambilla, die beiden een redevoering hielden tegen Summorum Pontificum, en zeiden dat het moest worden afgeschaft.

De bisschoppen voerden tijdens deze afgelopen bijeenkomst ook een nieuwe versie van het Onze Vader in, waarbij de zin “en leid ons niet in bekoring” werd vervangen door “en verlaat ons niet in bekoring”. Ook werd het Gloria aangepast, en werd het aangepast missaal geïntroduceerd.

Bron: OnePeterFive; Gloria.tv