Vlaamse pastoor sterft na uitzending tv-Mis

Wijlen Pastoor Thielemans. Beeld: VRT

Droevig en schokkend – enkel zo kunnen we deze gebeurtenis omschrijven. De pastoor van Berlaar, Eric Thielemans, is zondag na de eucharistieviering die op tv werd uitgezonden, onmiddellijk onwel geworden en korte tijd later gestorven.

De Mis was geen gewone Eucharistie. Er was namelijk een ‘jongerenband’ die de “viering” verzorgde, met gitaar.

Het Gloria was vervangen door een ritmisch herhalen van “Laudato Si Signore” en nog wat andere woorden in verschillende talen, zoals ‘hoe goed zijt Gij o Heer’… De priester volgde niet het Missaal, maar een eigen in elkaar gestoken versie. Het Sanctus was ook verdraaid naar iets totaal anders. Aan het eind van de Communie, die door de pastoor en drie (!) leken werd uitgedeeld, was het één van de leken die de beker met het kelkdoekje uitdroogde – een taak eigenlijk voorbehouden voor de priester, omwille van het H. Bloed welke de beker heeft bevat.

Een lekenassistent maakt de beker schoon, terwijl de pastoor achter hem op een stoel zit. Beeld: VRT

De boodschap op het einde van de Mis was dat Jezus een man van “solidariteit” was, en dat wij geroepen zijn om dat ook te zijn. Na de zegen werd nog iets gezongen van “Let it shine”, vergezeld met handengeklap. De pastoor verliet al zingend en in de handen klappend het altaar. Van zodra de dienst afgelopen was en de camera uitging, werd de pastoor slecht. “Hij zei dat het was alsof er iets in zijn rug geschoten was, en hij kon zijn benen niet meer bewegen”, zo zei één van de jongeren die in de band speelde. Korte tijd later overleed hij in het ziekenhuis.

Burgemeester Horemans van de CD&V stak de loftrompet over pastoor Thielemans: ‘We hebben jarenlang onze pollekes gekust omdat we zo’n vitale en enthousiaste pastoor hadden.’

Blijkbaar was er elke maand een jongerenviering met gitaar en drum, en een ‘kindernevendienst’.

Laten we deze droeve gebeurtenis aangrijpen om met nog vuriger aandrang te bidden en te smeken voor de bekering en de redding van de priesters. Bidden we ook voor de ziel van deze overleden pastoor.

Laten we allen vandaag speciaal een rozenhoedje bidden voor onze geestelijkheid.

Bron: De Standaard, VRT (één).


advertentie