Bergoglio verspreekt zich: “Ik ben de duivel”

“Ik ben de duivel.”

Jorge Bergoglio, 22 september 2018

Op de heenvlucht voor zijn kort bezoek aan Litouwen heeft Bergoglio iets opmerkelijks gezegd dat bij velen nog lang zal nagalmen. De mensen denken dat hij een grapje maakte, maar wij weten dat hij eigenlijk bloedserieus was. 

Toen hij journalisten groette aan boord van het vliegtuig, kreeg hij van de Poolse fotograaf Gregorz Galazka een boek over Paus Johannes Paulus II, met op de cover een grote foto van de paus.

Toen Bergoglio het boek in ontvangst nam, zei hij, bewust van het grote contrast tussen hemzelf en deze Paus: “Johannes Paulus II was een heilige, ik ben de duivel.”

De fotograaf haastte zich om te zeggen: “Nee, jullie zijn beiden heilig, jullie zijn beiden heilig!” Maar het mocht niet baten, Bergoglio had reeds de woorden uitgesproken. Is er ooit een ware Paus geweest die zo’n dingen heeft gezegd? Men zou nog kunnen zeggen: “Ik ben een zondaar.” Maar “Ik ben de duivel” is van een heel ander kaliber.

Judas, de verrader, werd door Jezus ook “een duivel” genoemd:

 “‘Heb Ik u niet uitgekozen, twaalf in getal? En toch is één van u een duivel.‘ Hiermede doelde hij op Judas, de zoon van Simon Iskariot, want deze zou Hem overleveren: één van de Twaalf.” Joh. 6,70-71

Denken we ook aan de 140 spiritistische sessies die Bergoglio van de Taoïstische dokter Liù Ming heeft gehad in de jaren ’90, toen hij nog Aartsbisschop van Buenos Aires was. Al zijn lichaamskwalen, variërend van aandoeningen aan de lever, tot hartkwalen, werden daardoor genezen. Sindsdien prijkt zijn foto op de cover van het blad “TAO”, met als bijschrift: “Door de oosterse geneesheer van Paus Franciscus.” Het is geweten dat men via zo’n praktijken tal van duivels in zich krijgt, waardoor een vorm van bezetenheid ontstaat.

Dat stemt ook overeen met een profetie uit de boodschappen van het Boek der waarheid.

Bid, bid, bid voor de genade van het onderscheidingsvermogen zodat jullie deze Valse Profeet kunnen zien voor wat hij werkelijk is. Een duivel vanuit de diepten van de hel, gezonden om jullie te verstrooien. Wees dankbaar dat jullie zijn doelwitten zijn! Vanwege jullie trouw aan Mij zullen jullie voor de ultieme test geplaatst worden. De test van jullie geloof ! Nooit meer zullen jullie het hoofd moeten bieden aan een dergelijke test. Wees dus voorbereid ! Wend jullie nu tot Mij, jullie allemaal Mijn gewijde dienaren, voordat het te laat is. (Het Boek der Waarheid; Jezus Christus, 19 februari 2011)

Bid, bid, bid dat de Valse Profeet zal geïdentificeerd worden voor wie hij is. Kijk uit voor zijn optreden. Zijn naar aandacht zoekende agenda. De manier waarop Mijn misleide, heilige dienaren in ontzag voor zijn voeten zullen neervallen. Luister dan zeer aandachtig naar wat hij te zeggen heeft. Zijn nederigheid zal vals zijn. Zijn intenties boosaardig en de liefde die hij uitstraalt zal alleen om zichzelf draaien. Hij zal gezien worden als vernieuwend, dynamisch, – een frisse wind. Hoewel hij gedreven en energiek is, zijn krachten zullen niet van God komen, de Eeuwige Vader. Zij komen van Satan, de Boze. (Boek der Waarheid, De Heer op 5 maart 2011)

En de profetieën van Het Ware Leven In God:

Mensen hebben een eindeloos vermogen om Mij te verraden en te slaan… Ik moet je met pijn en verdriet in Mijn Hart vertellen over alles wat Ik zie in Mijn Eigen Huis: vandaag trapt de Tiran al op Mijn Lichaam en wenst Mijn Eeuwigdurend Offer geheel af te schaffen. Eén van hen, die onder Mijn dak leeft, verraadt Mij; hij verkondigt vrede, maar zoekt slechts het kwaad; hij brandt wierook, maar dat is om Satan op te roepen om meer macht te verkrijgen.

Hij, samen met zijn aanhangers, hebben besloten zichzelf op Mijn Troon te plaatsen en de wereld te regeren in de gewaden van profeten, en ach!… zo velen van Mijn herders zijn op een dwaalspoor gebracht door hun valse onderrichtingen en dwalingen – ze verlaten het rechte pad en dwalen om een traditie te volgen die niet van Mij afkomstig is; ze geven de heilige wetten op die Ik hun gegeven had. Ik heb jullie gewaarschuwd voor deze valse leraren en valse profeten.

Ik heb jullie gewaarschuwd dat in de laatste dagen Babylon zal worden opgericht in het hart van Mijn Heiligdom, en Mijn Heilige Plaats zal veranderen in een dievenhol, in een hol van duivels ! O dochter !… een schuilplaats voor elke verdorven geest om te verblijven en te regeren… Ze zijn druk aan het handelen in Mijn Eigen Huis. (27 mei 1993)

Bron: Daily Mail


Advertentie