Bergoglio over de dubia: “Ik vernam het via de kranten”, terwijl hij de brief persoonlijk heeft ontvangen

Reeds in januari dit jaar vertelde Bergoglio aan journalisten dat hij nooit klachten over seksueel misbruik had ontvangen over de Chileense Bisschop Barros, maar kardinaal Sean O’Malley had in 2015 een klacht ingediend en die persoonlijk aan Bergoglio overhandigd. Nu zegt Bergoglio in een nieuw interview aan Reuters dat hij de inhoud van de dubia “via de kranten” vernam. 

In een interview met Reuters enkele dagen geleden, bekritiseerde Bergoglio kardinalen Burke, Brandmüller en wijlen kardinalen Caffarra en Meisner voor hun betrokkenheid in het eisen van duidelijkheid m.b.t. Amoris Laetitia. De kardinalen maakten gebruik van een eeuwenoude praktijk waarbij dubia of vragen worden ingediend bij het hoofd van de Kerk. Er waren vijf vragen, en Kardinaal Burke zei dat Kardinaal Caffarra de brief met de dubia persoonlijk afleverde aan de pauselijke residentie en de Congregatie van de Geloofsleer, op 19 september 2016. Bergoglio zegt nu dat hij de inhoud van de dubia vernam “via de kranten”. Hij voegde eraan toe: “Het was een manier van doen die, laat ons zeggen, niet kerkelijk is, maar we maken allemaal fouten.”

Dit zijn de dubia waar Bergoglio tot op heden nog geen formeel antwoord op heeft gegeven. Vijf simpele vragen met vijf simpele antwoorden… En blijkbaar toch zo moeilijk!

  1. Er wordt gevraagd of, volgend op de bevestigingen van Amoris Laetitia (300-305), het nu mogelijk is geworden om een persoon de absolutie te geven in het Sacrament van de Biecht, en bijgevolg tot de H. Communie toe te laten, die, terwijl hij gebonden is door een geldige huwelijksband, samenleeft met een andere persoon ‘more uxorio’ (als echtgenoten), zonder de voorwaarden te vervullen die voorzien zijn door Familiaris Consortio 84, en daaropvolgend bevestigd door Reconciliatio et Paenitentia 34, en Sacramentum Caritatis 29. Kan de uitdrukking “in bepaalde gevallen” zoals gevonden in voetnoot 351 (305) van de exhortatie Amoris Laetitia, toegepast worden op gescheiden personen die in een nieuwe vereniging leven en die blijven leven ‘more uxorio’? (NEE)
  2. Moet men, na de publicatie van de post-synodale exhortatie Amoris Laetitia (304), nog steeds de leer van de encycliek van H. Johannes Paulus II, Veritatis Splendor, 79, als geldig beschouwen, die gebaseerd is op de H. Schrift en de Traditie van de Kerk, over het bestaan van absolute morele normen die intrinsieke slechte daden verbieden, en die bindend zijn zonder uitzonderingen? (JA)
  3. Is het na Amoris Laetitia (301) nog steeds mogelijk om te bevestigen dat een persoon die voortdurend in strijd leeft met een gebod van Gods wet, bijvoorbeeld deze die overspel verbiedt (Matt. 19,3-9), zichzelf in een objectieve situatie van zware voortdurende zonde vindt (Pauselijke Raad voor Wetgevende Teksten, “Verklaring”, 24 juni 2000)? (JA)
  4. Moet men, na de bevestigingen van Amoris Laetitia (302) over “omstandigheden die de morele verantwoordelijkheid verlichten”, nog steeds de leer geldig achten van de encycliek van de H. Johannes Paulus II, Veritatis Splendor, 81, gebaseerd op de H. Schrift en de Traditie van de Kerk, volgens de welke “omstandigheden of intenties nooit een daad die intrinsiek slecht is vanwege het doel, kunnen omvormen in een daad die ‘subjectief’ goed is of te verdedigen valt als een keuze”? (JA)
  5. Moet men, na Amoris Laetitia (303) nog steeds de leer geldig achten van de encycliek van de H. Johannes Paulus II, Veritiatis Splendor, 56, gebaseerd op de H. Schrift en op de Traditie van de Kerk, die een creatieve interpretatie uitsluit van de rol van het geweten, en die benadrukt dat geweten nooit kan aangewend worden om uitzonderingen t.o.v. absolute morele normen te rechtvaardigen, die intrinsieke slechte daden verbieden vanwege hun doel? (JA)

En de resterende twee kardinalen – Burke en Brandmüller, hebben tot op heden nog geen formele correctie gedaan – dat is: gewoon de antwoorden formeel publiek kenbaar maken. Het blijft dus stil aan beide zijden. Maar voor hoe lang nog. Met de komende (ketterse) Jeugdsynode in het vooruitzicht, is de kans zeer groot dat hier verandering in zal komen. Velen zullen dan wellicht zeggen: nu is het genoeg, Bergoglio! Laat ons hopen.

De vier dubiakardinalen, waarvan er nog twee in leven zijn.

Bronnen: LifeSiteNews, OnePeterFive