Ierland begeeft zich met een rotvaart naar de afgrond van perversie en immoraliteit

De stemming om abortus te legaliseren in Ierland is nog niet koud of ruim 2500 Ierse vrouwen braken het wereldrecord naaktzwemmen in de zee… Het ooit meest katholieke land ter wereld lijkt zich met een rotvaart naar de afgrond van perversie en immoraliteit te begeven… Wat vooral bijzonder is aan Ierland is dat al de goddeloze wetten via een referendum door de bevolking ‘erdoor gestemd’ werden. Dit is uniek in de wereld.

Ierland is een land waar velen hun bloed vergoten hebben omdat ze niet wilden toegeven aan de eisen van Koning Hendrik VIII en diens ‘Kerk van Engeland’. Vele bisschoppen, priesters en gelovigen werden gevangen genomen of stierven de marteldood, omdat ze trouw wilden blijven aan het Katholiek Geloof en de Paus, iets wat als verraad werd bestempeld. De vervolging in Ierland kwam in golven, van 1533 (de excommunicatie van Hendrik VIII) tot pakweg eind de 19de eeuw. Er werden veel wetten opgelegd aan de katholieke Ieren, welke hen verbood om land te bezitten, in de politiek te gaan etc. Toen de aardappelziekte toesloeg en er hongersnood uitbrak van 1845-1852, werden in het bijzonder veel Katholieke Ieren zwaar beproefd. Er werden huizen opgericht waar de kinderen voedsel konden krijgen -maar ze moesten protestants onderricht krijgen. Velen weigerden. Diegenen die toegaven werden “soupers” genoemd. Later kwam de uitdrukking: “diegenen die de soep namen”. Er waren echter ook Anglicanen die “soephuizen” oprichtten zonder dat er werd ‘bekeerd’. Het straffe was dat Ierland toen grote hoeveelheden voedsel bleef exporteren. Er was voldoende voedsel, maar de prijzen werden kunstmatig hoog gehouden zodat de arme Ieren het niet konden betalen. Velen stierven daardoor van ontbering en uitputting door ziekte. Naar schatting stierven toen ruim 1 miljoen mensen.

In 1919 scheurde Ierland zich af van Engeland – en werd de verklaring van Onafhankelijkheid getekend. Tot 1995 was Ierland ‘oerkatholiek’ – de grondwet van het land, die in 1937 was aangenomen, was in perfecte overeenstemming met de Goddelijke Wet. Tot 1995… Toen werd een referendum gehouden om het verbod op echtscheiding uit de grondwet te schrappen. Het is beter bekend als het “Fifteenth Amendment of the Constitution Act 1995”. Er was reeds een eerste poging gedaan om dit artikel te wijzigen in 1989, maar toen stemde 63,5% tegen. Op 24 november 1995 echter, werd een nipte “overwinning” behaald: 50,28% stemde voor. Op 17 juni trad de nieuwe wet in werking. Satan had zijn eerste slag thuis. De eerste nederlaag.

Dan, 20 jaar later, in mei 2015 werd opnieuw een referendum gehouden, dit keer om het “homohuwelijk” te legaliseren. En opnieuw werd een “overwinning” behaald: 62,07 % stemde voor. Ierland was het eerste land ter wereld om het homohuwelijk via een referendum te legaliseren. Toen de resultaten van de stemming bekend waren, begonnen de mensen te feesten in de straten van Dublin, in het bijzonder in het homokwartier. De nieuwe wet trad in werking op 16 november 2015. De minister voor gelijkheid zei dat hij “trots” was op Ierland. Satan had zijn tweede slag thuis. De tweede nederlaag voor katholiek Ierland.

Vervolgens werd in mei 2018, drie jaar later, opnieuw een referendum gehouden, nu om het meest goddeloze van al te legaliseren: abortus. Bedoeling was om “The Eighth Amendment”, die in 1983 met ruim 67 % ja-stemmen aan de grondwet werd toegevoegd, en waarin staat dat het ongeboren leven bescherming geniet, uit de grondwet te schrappen. Weeral een “grote overwinning”: 66,4% stemde voor. Velen stonden te “wenen van vreugde”. Het artikel zal later dit jaar uit de grondwet worden geschrapt. Satan haalt opnieuw een slag thuis.

En nu werd afgelopen weekend een wereldrecord naaktzwemmen gehouden in Ierland… 2505 Ierse vrouwen namen deel aan dit walgelijke “spektakel”…

Laten we bidden voor de resterende katholieken in Ierland, dat ze de hoop en de moed niet opgeven. Ook België was ooit een zeer katholiek land… zie wat er nu nog van overblijft: een puinhoop. Maar Maria’s Onbevlekt Hart zal overwinnen, hoe somber het er nu ook mag uitzien. Dat is de zekerheid die wij hebben.