Op 17 maart werd dan de hele brief van Benedictus vrijgegeven: in plaats van ophemeling van Bergoglio is het een kaakslag

De ophef omtrent de brief van Benedictus over de theologie van Bergoglio is nog groter geworden: het Vaticaan is geplooid en heeft zaterdag 17 maart de gehele brief vrijgegeven, met een nog andere weggelaten paragraaf. 

Het Vaticaan gaf toe dat ze de foto van de brief die ze vrijgaven opzettelijk hadden gemanipuleerd, en dat ze enkele opmerkingen van Benedictus bewust hadden verdoezeld die de theologische boeken van Bergoglio in een slecht daglicht zouden kunnen stellen. De ontbrekende inhoud werd uiteindelijk dan toch vrijgegeven.

De brief ziet er als volgt uit:

Vaticaanstad

7 februari 2018

Eerwaarde Monseigneur,

Danku voor uw vriendelijke brief van 12 januari en het bijgevoegde geschenk van de elf kleine volumes die bewerkt werden door Roberto Repole. Ik bejubel dit initiatief dat het dwaze vooroordeel wil weerleggen en tegenspreken waarin Paus Franciscus enkel een praktische man is zonder bijzondere theologische of filosofische vorming, terwijl ik enkel een theologische theoreticus ben geweest met weinig voeling met het concrete leven van een hedendaagse Christen.

Deze kleine volumes tonen, correct, dat Paus Franciscus een man is van diepgaande filosofische en theologische vorming, en ze helpen daarom de innerlijke continuïteit weer te geven tussen de twee pontificaten ondanks al de verschillen van stijl en temperament.

Dit is het weggelaten stuk dat al eerder werd vrijgegeven:

Echter, ik voel mij niet geroepen om een korte en beknopte theologische passage over ze te schrijven omdat doorheen mijn leven het altijd duidelijk is geweest dat ik enkel zou schrijven en mij zou uiten over boeken die ik goed gelezen heb. Ongelukkigerwijs, ben ik omwille van fysieke redenen niet in staat om de elf volumes in de nabije toekomst te lezen, in het bijzonder terwijl andere verplichtingen op mij wachten die ik reeds op mij heb genomen.

Nu is ook deze paragraaf vrijgegeven:

Enkel als een voetnoot wens ik mijn verbaasdheid te uiten over het feit dat Professor Hünermann, die zich tijdens mijn pontificaat heeft doen onderscheiden door zijn toonaangevende rol in anti-pauselijke campagnes, ook onder de auteurs werd vermeld. Hij is een sleutelfiguur in de publicatie van de “Kölner Erklärung”, die in verband met de encycliek Veritatis Splendor op een felle manier de magistrale autoriteit van de Paus aanvalt, in het bijzonder op gebied van de moraaltheologie. Daarbij was de “Europäische Theologengesellschaft” die hij heeft gesticht, initieel door hem in het leven geroepen als een organisatie in oppositie tot het pauselijk Magisterium. Later blokkeerde het kerkelijk gevoel van veel theologen deze oriëntatie, en maakten ze die organisatie tot een normaal instrument van ontmoeting tussen theologen.

 

Ik ben er zeker van dat u mijn weigering zult begrijpen en ik groet u vriendelijk.

Enkel dit werd nog op de gemanipuleerde foto getoond:

De uwe,

Benedictus XVI

Benedictus heeft dus geen lof voor de boeken, maar kritiek. Hij ontmaskert één van de dubieuze auteurs ervan, wat te denken geeft over de inhoud ervan!