Katholieke traditie

Sterk je met de wapens die O.L.Vrouw ons geeft!

In deze almaar donker wordende tijd voor de Kerk en de wereld, is het goed om zich er eens aan te herinneren dat O.L Vrouw in Fatima in 1917 heeft beloofd dat op het einde haar Onbevlekt Hart zou zegevieren. Wij, als kinderen van Maria, moeten ons dan ook geheel aan haar geven en in de strijd die woedt de middelen aanwenden die zij ons heeft gegeven in de loop der geschiedenis, en die de Kerk heeft goedgekeurd en waar tal van beloften aan verbonden zijn:

1. Bruin scapulier

In 1251 verscheen O.L. Vrouw aan de H. Simon Stock en ze wees hem het scapulier aan als teken van toewijding aan haar. Wie het karmelietenscapulier draagt zal ze met bijzondere genaden helpen ter zaligheid, spoedig verlossen uit het vagevuur en vrijwaren van de Hel. Naderhand werd het karmelietenscapulier aangepast voor leken, in verkleind model, zoals het thans door een priester, meestal bij het doopsel, wordt opgelegd. In 1910 liet Paus Pius X toe dat het stoffen scapulier vervangen werd door een medaille van het scapulier waarop de afbeeldingen van Jezus en Maria staan (nadat men het stoffen scapulier opgelegd kreeg).

2. Rozenkrans

In 1917 vroeg O.L.Vrouw aan de herdertjes van Fatima, en aan alle mensen, om dagelijks de Rozenkrans te bidden en daarbij ook het bekende Fatimagebed te bidden: “O, mijn Jezus, vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de Hel. Breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben.”

Mijn kind, het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kan naties redden. Mijn kinderen mogen nooit de kracht van Mijn Heilige Rozenkrans vergeten. Deze is zo krachtig dat het de Bedrieger waardeloos maakt. Hij kan jullie of je familie niets doen wanneer jullie deze dagelijks bidden. Alstublieft, vraag Mijn kinderen om vanaf vandaag te beginnen met het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans om niet enkel hun familie maar ook hun gemeenschap te beschermen. De Rozenkrans is het meest krachtige wapen tegen de plannen van de Boze om te vernietigen wat hij kan in deze, zijn laatste, dagen op aarde. Onderschat nooit de leugens die hij in de geest van de mensen prent om Mijn kinderen af te wenden van de waarheid. Zovelen zullen, onder zijn invloed, zich verzetten en strijden tegen de waarheid over de grootse barmhartigheid van Mijn Zoon. Door het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kunnen jullie deze zielen beschermen tegen leugens. Hun hart kan en zal geopend worden als jullie tijd vrijmaken om de Rozenkrans te bidden. Bid nu voor Mijn kinderen opdat zij hun hart openen voor de waarheid. Bid ook nog dat al Mijn kinderen de kracht zullen vinden om de barmhartigheid van Mijn Zoon te aanvaarden. (Boek der Waarheid; O.L.Vrouw op 29 december 2011)

 

3. Wonderdadige medaille

In 1830 verscheen de H. Maagd in het klooster van Rue du Bac in Parijs aan een zuster, waarbij ze vroeg om een medaille te laten vervaardigen.  “Laat een medaille slaan naar dit model”, zei de H. Maagd, “de personen die ze met vertrouwen dragen, zullen grote genaden ontvangen, vooral als zij ze om de hals dragen”. Enorm snel heeft de Medaille zich verspreid. Talrijke genaden van bekering, van bescherming en van genezing werden verkregen. Opzienbarend was vooral de bekering van de Franse Jood Alphonse Ratisbonne.  De H. Maagd wilde aldus gegroet en aangeroepen worden: “O MARIA, ZONDER ZONDE ONTVANGEN, BID VOOR ONS DIE ONZE TOEVLUCHT TOT U NEMEN.”

4. Toewijding aan haar Onbevlekt Hart

In 1917 vroeg O.L.Vrouw in Fatima ook dat de mensen zich zouden toewijden aan haar Onbevlekt Moederhart, zoals God dat ook wenste.

Een gebed:

“O Onbevlekt Hart van Maria, dat overvloeit van goedheid, toon ons uw Liefde en wees onze enige toevlucht op deze wereld. Dat de vlam van uw Hart, O Maria, op de volkeren neerdaalt. Wij beminnen u boven alles. Druk in onze harten een echte liefde. Dat onze harten naar U verlangen. O Maria, zacht en nederig van hart, wees ons indachtig wanneer wij zondigen. Gij weet dat wij, mensen, zondaars zijn. Door uw Hart, zo heilig en moederlijk, genees ons van elke geestelijke ziekte. Maak dat wij de goedheid van uw moederlijk hart kunnen aanschouwen en dat wij ons zo aan de gloed van uw Hart zouden kunnen bekeren. Amen.”

Overig

 • Ga naar een goede H. Mis. Tridentijns heeft de voorkeur, maar Mis in de volkstaal is ook goed, indien de priester traditioneel gezind is en niet meedoet met allerhande “nieuwtjes”.
 • Bewaar in uw huis een goede Bijbel, eventueel een oude missaal (voor de gebeden) en een catechismus. Zorg voor goede geestelijke lectuur. Druk goede teksten af die u op internet vindt.
 • Zorg voor gewijd water en gewijde kaarsen.
 • Maak indien mogelijk, in een lege kamer een eigen “huiskapel.”
 • Bid dagelijks ook het gebed van het Zegel van Bescherming.
 • Hang in uw huis een afbeelding van de barmhartige Jezus – daar zijn ook vele genaden aan verbonden, waaronder de genade van bescherming in geval van rampen.

 

Categorieën:Katholieke traditie

10 antwoorden »

 1. U schrijft: “In 2251 verscheen O.L. Vrouw aan de H. Simon Stock …”
  Oei, dan moet ik nog effekes wachten voor het scapulier!!!

  • Uitstekend, Ik bid dagelijks de Rozenrkans en draag het Bruin Scapulier en de Wonderdadige Medaille.Het kwaad in deze wereld is zo simpel te bestrijden en zo simple om zo zielen te redden.
   Wie volgt??????

   Helaas, ik vrees dat onze NL Kerk nauwelijks nog OL Moeder wil dienen. Schande! Moslims die feitelijk Satan aanbidden, maar niet beter weten, zullen eerder binnengaan dan de lauwen in de NL Kerk.

 2. @redactie … [overig+] :
  |
  bestudeer ijverig de bijbel — vraag om vol ijver, de moeizame WEG te mogen gaan — vraag, om de (extra) doop in de HG — vraag, om de gave van profetie & onderscheiding — leg je leven in de offerschaal ….

 3. inderdaad we moeten de rozenkrans blijven bidden, hierin blijft Fatima belangrijk

 4. Waarom heeft de Allerheiligste Maagd Maria zo’n belangrijke plaats in Gods verlossingsplan? Ten eerste omdat zij een waardig vat was om Jezus geboren te laten worden. Er is nog meer. Een normaal kind combineert de genen van vader en moeder, maar Jezus heeft enkel de genen van zijn Moeder. Daarom ook is Zijn band met haar sterker dan de gewone band tussen moeder en zoon. En zijn wij niet allen kind van Maria omdat we als Christenen in de eenwording met Christus zitten, die daarom ons broeder is? Tenslotte dit. Volgens het gebod van de decaloog moeten we onze ouders eren, in dit geval dus de Allerheiligste Maagd Maria en de Heilige Geest (die de Redder der wereld op aarde heeft gebracht). Er is ook een belofte aan dit gebod verbonden: “OPDAT HET U WEL GAAT IN DIT LEVEN”. Zij is ons lief moederke zodat zelfs de weeskinderen op aarde haar zo kunnen noemen en als een kindje hun toevlucht mogen nemen onder haar mantel. Ja, vrees en sidder duivel, want daar kun je niet komen!

 5. @wij mogen toch wel zeker aannemen, dat Jezus bij zijn verwekking & geboorte, *iets* uit God heeft mee`gekregen !? — want, normaliter worden bij maagdelijke geboortes (( dat is bij een! op de #200 )) : uitsluitend meisjes geboren — immers, om een man te verwekken, zijn altijd mannelijke genen nodig …!!

  • Hero de Jong { Profeet } 22/01/2018 om 12:44

   1 op de 200 ?? Wil je dat even toelichten?! Nooit van gehoord.
   En het is weer een drukke bedoening.. met al die tekens!!

 6. Uit amerikaans onderzoek, wat overigens van elders wordt bevestigd, bleek dat : bij een! op de #200 geboortes, sprake was van een zgn *maagdelijke geboorte* — het resultaat, is altijd een meisje, als kopie van de moeder — bij de categorie “moeders”, ging het vrijwel om de leeftijd van 19 a 20 jaar oud, waarbij opvallend veel die : met zichzelf hadden afgesproken om juist NIET te huwen !?
  |
  NB : hier was Jezus toen, daarom de unieke uitzondering op deze gangbare regel ….

 7. Hero de Jong { Profeet } ..24/01/2018 om 12:37

  Misschien was het maagdenvlies soepel genoeg, je kunt toch niet een kind krijgen alleenmaar uit een eicel en die uitleg verwachte ik van je .. en dat heb je dus niet uitgelegd.. of is het alleen maar info die je doorgeeft als vermelding.