Schisma

Don Alfredo Morselli: “Risico op schisma? Het schisma is hier al lang!”

Theoloog en priester Don Alfredo Morselli van Bologna, Italië, en tevens ondetekenaar van de Correctio Filialis, weerlegt in een interview de bewering van Kardinaal Müller dat er “risico is op een schisma.”

“Ik deel niet de mening dat er een risico is op een schisma, want het schisma is er al, voor een lange tijd: er zijn twee spirituele families, niet zoals Müller beweerde, traditionalisten en progressieven, maar Katholieken en modernisten. De bemiddeling die Müller lijkt te leiden is onmogelijk, want de waarheid is niet het gemiddelde is tussen waarheid en dwaling.”

Morselli zegt dat het schisma te vergelijken is met een aardbeving: “aan de ene kant heb je de modernistische druk die een natuurlijke religie voorstelt, geproduceerd door de gedachte van het geloof en de creatieve bewustzijn van moraliteit (dus menselijke gedachte i.p.v. Goddelijke wijsheid) en aan de andere kant het onfeilbare geloof van de ware Kerk, die in het hart van de eenvoudigen blijft, die almaar grotere tekenen van prikkelbaarheid geven tegenover “het nieuwe geloof”: de gelovige toegewijden aan de Immaculata die omwille daarvan, bewogen door de gave van onderscheiding, de stank van de ketterij waarnemen.”

Morselli gaat niet akkoord met Müller, die recent een introductie schreef in een boek door Rocco Buttiglione: “Wat in vraag wordt gesteld, is een objectieve situatie van zonde, die door verzachtende omstandigheden, subjectief niet ten laste kan worden gelegd.” Dit komt volgens Morselli neer op het zeggen dat er zonde is, maar dat niemand ze doet. Dit is dwaling. Zijn verontrustende interventies “vergroten enkel de verwarring” waarover de dubiakardinalen hun vragen stelden. Don Morselli verwijt Müller dat hij zijn plicht niet deed toen hij nog Prefect was.

Over de toestand in de Kerk zegt Morselli dat er drie delen zijn in het geheim van Fatima, die neerkomen op drie hellen: de hel voor de individuele persoonlijke zonden; de hel van de naties (het vuur dat naties zal verwoesten en de verspreiding van het communisme en relativisme) en de hel van de Kerk: een grote vervolging waarbij veel bloed wordt vergoten. In het derde deel wordt de paus met pijlen geraakt, en dit zijn volgens Don Morselli ook de wapens van de verraders die van langs achter toeslaan. “Dit verraad kan de modernistische sekte vertegenwoordigen die het pausschap van binnenuit beïnvloeden.” En inderdaad, Benedictus werd aan de kant geschoven, kapot gemaakt door de verraders in de Kerk (de Mafia van Sankt Gallen) en de bedrieger Bergoglio kwam in de plaats, om de Kerk in de apostasie te leiden.

Bron: La Feda Quotidiana

Categorieën:Schisma

Getagd als:

3 antwoorden »

 1. Zeer goed artikel waarin deze priester duidelijk is het schisma is er al. En de modernisten in de kerk zijn met deze paus aan de winnende hand en veel kardinalen en bisschoppen zwijgen liever om het behoud van hun job . Maar het gaat natuurlijk over de waarheid en daar mag men niet over zwijgen , we moeten God meer gehoorzaam zijn dan mensen dit preekte de eerste paus reeds Petrus en dat moeten we blijven doen.

 2. @allemaal … die theoloog en priester Don Alfredo Morselli van Bologna, is ja een heuse profeet, met apostolische kwaliteiten !!!
  |
  overigens, moet Bergoglio, reeds in 2012 al : in_beeld zijn geweest als DE voor`geselecteerde opvolger van Benedictus !? — want zelfs ik, wist toen al de naam van de (eventuele) interimpaus, die “tzt” zou moeten gaan inspringen, dus als komende *trouble shooter* ….
  |
  NB : sinds 2008, bestudeerde ik al, de RK profeten, waarvan sommigen : heus errug goed zijn, maar erg vaak fout ge`interpreteerd worden ….

 3. DRINGENDE OPROEP VOOR IN LIEFDE-OFFERDIENST TE WAKEN EN TE BIDDEN EN TE STRIJDEN EN TE WERKEN EN TE LIJDEN VOOR DE HEILIGING VAN DE PRIESTERS EN VAN ALLEN DIE BEREID ZIJN OM GODS WIL TE KUNNEN ONDERSCHEIDEN EN TE KUNNEN VOLBRENGEN .
  OM DE WAARHEID TE HANDHAVEN VAN GODS HEILIG WOORD EN GODS HEILIGE SACRAMENTEN :
  VEELVULDIGE BIECHT
  EN CENTRAAL DE EUCHARISTIE:MYSTERIUM FIDEI (ENCYCLIEK PAUS PAULUS VI):
  DE WAARHEID:DIE GODS SCHEPPENDE EN GODS VERLOSSENDE LIEFDE ZELF IS IN DE MENS GEWORDEN , GEKRUISIGDE EN VERREZEN JEZUS CHRISTUS .
  DOOR DE ZELFGAVE VAN JEZUS CHRISTUS VOOR ONS ,DOOR ONS TE ZUIVEREN VAN ONZE ZONDEN EN ONS TE VERLOSSEN VAN DE HEL EN VAN DE BOZE.
  “BLIJF IN MIJ DAN BLIJF IK IN U.”
  LATEN WIJ VERENIGD MET JEZUS EN ONZE MOEDER VAN JEZUS EN HEEL HET MYSTIEK LICHAAM VAN JEZUS:DE ZEGEVIERENDE KERK,DE LIJDENDE KERK EN DE STRIJDENDE WARE TROUWE RESTKERK MET AL DE KINDEREN VAN GOD OP ONZE HOEDE ZIJN OM TROUW GODS WIL TE KUNNEN HANDHAVEN EN TROUW TE KUNNEN BELEVEN IN DEZE HEVIGSTE ,VENIJNIGSTE EINDSTRIJD IN DEZE EINDTIJD TEGEN DE BOZE MET DE ANTICHRIST MET DE VALSE PROFEET EN MET AL HUN VOLGELINGEN;

  “MOEST DE MESSIAS DAT ALLES NIET LIJDEN OM ZO ZIJN HEERLIJKHEID BINNEN TE GAAN”
  “VREES NIET”
  “HEB MOED IK HEB DE VORST VAN DE WERELD :DE BOZE (REEDS)OVERWONNEN”
  “ONTVANG DE HEILIGE GEEST”
  “DE HEILIGE GEEST ZAL BIJ U ZIJN TOT HET EINDE DER TIJDEN”
  IN DE ZEKERHEID DAT HET ONMOGELIJKE,MOGELIJK IS VOOR GOD
  HOE EN WANNEER HET GOD BEHAAGT?!

  ZEKER OPDAT DEZE HEILIGE MISSIE :DE EINDPROFETIE “HET BOEK DER WAARHEID “EN DE EINDPROFEET :MARIA VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID BESCHERMD KAN WORDEN OM WAT ER OOK GEBEURT VERENIGD TROUW TE WAKEN EN TE BIDDEN OM ZIELEN TE REDDEN .

  “O JEZUS,VERGEEF ONS ONZE ZONDEN,BEWAAR ONS VOOR HET VUUR DER HEL, BRENG ALLE ZIELEN NAAR DE HEMEL,VOORAL DIEGENEN,DIE UW BARMHARTIGHEID HET MEEST NODIG HEBBEN.”GEBED VAN “ONZE MOEDER VAN JEZUS “TE FATIMA

  IN CHRISTO PER MARIAM
  BEKIJK OOK VOOR MEER INFO NIEUWS:
  http://WWW.HET BOEK DER WAARHEID.NET