Apostasie

In beeld: De homo-erotische Kerstscène van het Vaticaan

De homo-erotische kerststal van Bergoglio. Foto: veritas-vincit-international.org

Het is misschien al wat aan de late kant, maar we willen dit onderwerp toch nog even belichten: hét schandaal van Kerstmis 2017 in het Vaticaan. De homo-erotisch getinte Kerstscène die banden heeft met de LHBT-gemeenschap. 

Het is reeds het tweede jaar op rij dat er een politieke boodschap steekt achter de kerststal van Bergoglio in het Vaticaan. In de stal van dit jaar is er os noch ezel, noch schapen en herders. Jezus, Josef en Maria kunnen met moeite worden onderscheiden tegenover een achtergrond van de ruïne van de koepel van de St-Pietersbasiliek. In de scène zitten de zeven “werken van barmhartigheid” verwerkt, waarvan de “naakten kleden” er onmiddellijk uit springt. Niet Jezus, maar de naakte gespierde man rechts in de scène springt onmiddellijk in het oog. Facebook bande de afbeelding wegens te provocerend, en de scène werd al snel godslasterlijk, afzichtelijk en apocalyptisch genoemd. Vele katholieken waren woedend, en vonden de scène ongeschikt voor kinderen.

En toen Bergoglio de stal op 31 december wilde bezoeken, kwam er een hele zwerm meeuwen aangevlogen (het was toen al donker!) en bleef al krijsend boven het St-Pietersplein cirkelen, totdat Bergoglio bij de stal was gearriveerd. In het pontificaat van Bergoglio gebeurden er nog wel meer “tekenen” met meeuwen – zoals de meeuw die op de schoorsteen van de Sixtijnse Kapel zat tijdens het conclaaf en de meeuwen die zijn vredesduiven verslindden in 2014. Meeuwen zijn rovers en aaseters… toeval?

Het was de abdij van Montvergine, in de buurt van Napels, die het voorstel voor deze kerststal deed aan Bergoglio. Bij het bestuur van Vaticaanstad zeggen ze dat het project, dat gerealiseerd werd door de Napolitaanse kunstenaar Antonio Cantone, vooraf werd ingediend ter beoordeling aan de Staatssecretaris Parolin en Bergoglio zelf, en het hun goedkeuring kreeg.

Nog enthousiaster was de goedkeuring van ‘Arcigay’ van Napels en hun president, Antonello Saninno, die aan LifeSiteNews vertelde dat “de aanwezigheid van de Vaticaanse Kerstscène voor ons een reden is om nog gelukkiger te zijn dit jaar. Voor de homoseksuele en transseksuele gemeenschap in Napels is dit een belangrijk symbool van insluiting en integratie.

De zogezegde “arme man” die kleding nodig heeft. Foto: LifeSite.

Het heiligdom van Montvergine heeft een afbeelding van Maria, die in deze kerstscène werd gereproduceerd, die een tijdje geleden door een grote LHBT-gemeenschap werd geadopteerd als hun “patrones”. Elk jaar maakt deze gemeenschap op het feest van Lichtmis, te voet een feestelijke klim naar het heiligdom (dat op een berg ligt), genaamd “de klim van de verwijfden”. “Het is een mix van het heilige en het profane, een soort van voorouderlijke gay-pride”, legde Sannino uit. In 2002 protesteerde de abt van Montvergine nog tegen deze pelgrimage, waar ook een transseksuele parlementariër aan deelneemt. In 2017 echter, gaf de nieuwe abt er zijn zegen over, “in de geest van dialoog”.

Opvallend was dat naast de chaotische kerststal ook de kerstboom een transformatie had ondergaan. In de kerstversiering zit allerlei occulte symboliek, zoals de tekens van de Yin-Yang, vredestekens enz. Dit hoeft ons niet te verbazen, met Bergoglio’s banden met het Taoïsme in het achterhoofd.

Tot zover de walgelijke kerstscène van 2017.

De kerstscène van 2016 had een boot erin verwerkt, verwijzend naar de vele migranten die de Middellandse zee oversteken:

Merk ook het bizarre oog op, op het voorsteven van de boot. Foto: cruxnow.com

Tot aan de verkiezing van Bergoglio waren de Kerstscènes traditioneel, getuige daarvan bijvoorbeeld deze scène uit 2011:

(CNS photo/Paul Haring)

Bron: L’Espresso

Categorieën:Apostasie

Getagd als:

9 antwoorden »

 1. Het fundament van de maatschappij is het gezin. Het op de voorgrond plaatsen van de LHBT beweging, alsof daarmee de maatschappij op een hoger geestelijk en moreel vlak wordt getild, is de zoveelste aanval op het gezin. Zonder een gezonde gezinsbasis gaat de maatschappij naar de gallemieze. Het creëert ook een verwarring, want waar moet men zich nog aan vasthouden. Ieder mens heeft een moreel baken nodig om zijn koers in het leven te bepalen. Ja, waarden-loze mensen vormen een waardeloze maatschappij.

 2. Het gezin is inderdaad het belangrijkste de basis van waaruit alles komt . Dat het moreel verval ook al het Vaticaan aantast hoeft niemand te verbazen de valse profeet is een rover van het goed, een wolf in schapenkleren en Jezus heeft ons daarvoor gewaarschuwd !

 3. Welke ook de grote beproevingen zijn welke de Kerk zal ondergaan….
  “De poorten van de hel zullen haar nooit overweldigen.”
  “Wie kan er nog gered worden?”
  “Dat ligt niet in de macht van een mens maar alleen in de Almacht van God.”
  Wat er ook gebeurt,nu en in het uur van onze dood:trouw blijven aan Gods Heilig Woord en aan Gods Heilige Sacramenten :veelvuldige biecht en centraal de Eucharistie :
  Sterk en moedig en met durf trouw aan Gods Woord en aan Gods Sacramenten te getuigen door Gods Heilige Geest voor de waarheid ,die de liefde is in de Mens geworden en Gekruisigde en Verrezen Jezus Christus :
  om te kunnen getuigen met Paulus
  “niet “ik” leef meer maar “Jezus Christus” in mij.”

  “En ik heb geen andere wetenschap….
  “Eeuwig leven is God kennen en die God gezonden heeft:”Jezus Christus.”
  Gods Zoon:de Mens geworden,Gekruisigde en Verrezen Jezus Christus.”

  “Het Mysterium Fideï”(encycliek Paus Paulus VI)

  De Eucharistische Jezus :onze enige Redder en Verlosser !
  Hoe moeilijk het ook is telkens: welke ook de menselijke zwakheid ook is en welke ook de menselijke machteloosheid ook is om de zonde te kunnen vermijden door de zondige-ik gerichte neigingen door de erfzonde ,alleen telkens te vertrouwen in overgave aan Gods genade .
  “Mijn Liefde is u genoeg.”
  Alleen Jezus Christus :kan de mens redden en verlossen.

  “Moest de Messias dat alles niet lijden om zo Zijn heerlijkheid binnen te gaan.
  “Blijf in Mij dan blijf Ik in u.”
  “De heilige Geest,die bij ons blijft tot het einde der tijden”

  En hoe moeilijk het ook is om telkens door deze menselijke zwakheid en door dit menselijk onvermogen te moeten kunnen strijden tegen de zonde en te moeten kunnen strijden tegen het gevaar om te moeten kunnen vermijden om geen prooi voor de boze te worden ,want:”de boze,die als een brullende leeuw voortdurend rondzwerft om een prooi te verslinden.”
  Telkens door te vertrouwen op de Heilige Geest ,de boze telkens te kunnen verslaan ,door eerst en boven onszelf en boven allen en boven alles ,alleen op Jezus te rekenen in voortdurende persoonlijke overgave van onze vrije wil te vertrouwen op Jezus door deze voortdurende persoonlijke overgave van alle menselijke zwakheid en van alle menselijke machteloosheid in deze voortdurend rusteloze ,verwarrende , hevigste en levens crisis gevaarlijke eindstrijd tegen de vorst van de wereld:de boze en tegen de volgelingen van de boze in deze eindtijd in deze huidige wereld en in deze huidige kerk …
  Deze voortdurende hevigste strijd tegen de macht van de boze met de antichrist en met de valse profeet en hun volgelingen ,alleen te vertrouwen dat de Heilige Geest bij ons blijft tot het einde der tijden om Gods Wil te kunnen onderscheiden en te kunnen blijven volbrengen opdat alle zielen kunnen gered worden ,vooral die zondaars ,die Gods Barmhartigheid het meest nodig hebben .Door hun berouw,hun bekering te kunnen bekomen in hun leven en vooral in hun stervensgevaar door ons verenigd gebed en door ons verenigd liefde-offerdienst door deze heilige missie van de trouwe ware strijdende Restkerk om alle zielen door Gods genade te kunnen redden en te kunnen verlossen van de hel :de eeuwige verdoemenis :de eeuwige scheiding van de ziel van God…
  Wat er ook gebeurt:telkens te kunnen luisteren en te kunnen kijken alleen naar het Allerheiligste Hart van Jezus:”de EucharistischeJezus”
  “O Jezus vergeef ons onze zonden ,behoed ons voor het vuur van de hel,breng alle zielen naar de hemel,vooral diegenen,die Gods Barmhartigheid het meest nodig hebben.
  Verenigd in het Allerheiligste Hart van Jezus:”de Eucharistische Jezus “en het” Onbevlekt Hart” van onze Moeder van Jezus en met heel het Mystiek Lichaam van Jezus:de Zegevierende Kerk, de Lijdende Kerk en de Strijdende Ware trouwe Restkerk en met al de kinderen van God zullen uiteindelijk zegevieren over de boze ,de antichrist en de valse profeet en over de volgelingen van de boze en over de volgelingen van de antichrist en over volgelingen van de valse profeet.
  “Zalig de zuiveren van hart want ze zullen God zien.”
  “In de zekerheid dat het onmogelijke,mogelijk is voor God”
  “Hoe en wanneer het God behaagt”
  IN CHRISTO PER MARIAM

 4. (2) De Kerk in de Eindtijd ,waar is deel 1 gebleven ? you tube censuur vermoed ik .

 5. Deze perverse “kerst”-stal is verwijderd. Maar het probleem van deze gruwel ligt, zoals pastoor en weblogger Dwight Longenecker terecht opmerkt, niet in het onnodige naakt, maar in het feit dat de aandacht van Jezus wordt afgeleid. En dat is wat Bergoglio constant doet. Hij praat voortdurend over de dingen van deze wereld. Over het milieu, over werkloosheid en “vluchtelingen”. Maar degene om wie het gaat verdwijnt naar de achtergrond. Laten we niet vergeten waar het katholiek geloof om draait. Het gaat niet om een beetje aardig zijn tegenover anderen, maar om het belijden van deze waarheid: Jezus Christus is God de Zoon, die mens is geworden om ons door zijn leer en leven de weg naar de hemel te tonen en om ons door zijn lijden en sterven te verlossen. Laat Bergoglio dát eens onomwonden zeggen, zodat iedereen het hoort. Dan zal ik hem misschien geloven.

  • Het zijn inmiddels allang geen vluchtelingen meer. De kranten spreken tegenwoordig over migranten, want het vluchtelingenverhaal is inmiddels oudbakkken – en dat lust niemand meer.

 6. Heel het verhaal van Bergoglio is oudbakken. Alles wat hij verkondigt, stamt uit de jaren zestig. Veel progressieve ideeën, en geen of weinig geloof. Dat hij om de haverklap over de duivel spreekt, zegt mij helemaal niks. Dat is een smerige truc om de indruk te wekken dat hij orthodox is. Af en toe zegt hij wel eens zaken die écht katholiek zijn. Dat is nu juist het verraderlijke aan hem. Daardoor geven sommige verblinde mensen hem nog steeds het voordeel van de twijfel.

 7. Bergoglio is niet canoniek gekozen, vrijmetselaar (oa ere lidmaatschap Rotary van Buenos Aires) en ketter. Betekent dat hij automatisch is geexcommuniceerd. We kunnen en moeten deze man geheel negeren. Zo kunnen we deze ketter geheel neutraliseren. Doen we ‘natuurlijk’ niet en geven hem zo macht.

  En dagelijks Rozenkrans bidden en het Bruin Scapulier dragen. Doen we ‘natuurlijk’ ook niet en geven hem zo nog meer macht.

  Bergoglio is niet het probleem, maar wij.

  • Negeren is allemaal goed en wel, maar staat er in de H. Schrift niet dat men de werken van de vijand moet ontmaskeren? Wat in het duister is, moet men in het licht brengen, zodat iedereen het ziet. Ontmaskerde Christus ook niet de Farizeeën? Er zijn tegenwoordig nog veel mensen die “dit alles” nog steeds niet (willen) zien. Vandaar is het nodig er te blijven op hameren – dat AL ketterij is, dat B. niet geldig is verkozen en dat hij de Valse Profeet is, dat Rome het geloof heeft verloren zoals voorzegd, enz…, tot hun ogen opengaan. Er staan tenslotte zielen op het spel! Bergoglio wil ze roven, wij ze redden.