Don Minutella: “Ik ben met verstomming geslagen dat ik tot nu toe de enige ben in Italië”

Vader Allesandro Minutella verlaat het Aartsbisschoppelijk paleis. ( Foto Petyx Palermo)

In een interview met Catholic Family News op 5 december 2017 vertelt Don Minituella van het Aartsbisdom Palermo, Italië, over hoe hij weerstaat aan Bergoglio en diens publicatie Amoris Laetitia. Hij zegt dat de schorsing en dreiging van dubbele excommunicatie “eremedailles” zijn en dat we moeten blijven “weerstaan”.

Vader Allesandro Maria Minutella is een Italiaanse priester geboren in 1973 en gewijd in 1999. Hij werd de afgelopen maanden wereldwijd in de traditionele katholieke kringen bekend dankzij een youtube-video over het weerstaan aan Bergoglio en Amoris Laetitia, welke verscheen onder de titel “Don Minutella en het Paus Franciscus Regime“, nadat hij bedreigd werd met dubbele excommunicatie. De video heeft reeds meer dan 33.000 weergaven. Catholic Family News mocht zichzelf gelukkig prijzen om als eerste een Engelstalig interview af te nemen met Don Minutella.

Don Minutella is dankbaar voor deze opening naar de Engelstalige wereld, en beschouwt dit als een daad van de Goddelijke Voorzienigheid. Hij zegt dat het aantal weergaven aanzienlijk is geworden in het Engelssprekende deel van de wereld, maar dat hij al voor ruime tijd in Italië zelf als een “internet-ster” wordt bestempeld door de tv, in het bijzonder door het aantal weergaven.

Traditionalist

Don Minutella studeerde niet in een traditionalistisch seminarie, werd niet gewijd door de SSPX of een andere gemeenschap zoals de FSSP (Priesterbroederschap van St. Petrus). Hij zegt: “Indien ik mijzelf vandaag, laat ons zeggen, vervolgd zie, dan is het omdat ik inderdaad bewezen heb dat ik een traditionalistische priester ben. Niet enkel omdat ik de Oude Ritus dagelijks celebreer, maar ik zou zeggen dieper in de geest van de Traditie: Eucharistische aanbidding, Mariale devotie, priesterlijke spiritualiteit en op een volledig theologisch niveau – vastberaden oppositie tegenover de pastorale en doctrinaire nieuwigheden.”

Minutella zegt dat hij weet dat zijn toon een beetje excessief wordt beschouwd en dat Kardinaal Burke en Bisschop Schneider hem hebben gevraagd om meer mate te gebruiken, maar dat hij de volle solidariteit en steun van de traditionalistische wereld heeft gekregen. Wij kunnen Minutella hier echter niets verwijten – deze priester verdedigt moedig de ware Katholiek Leer en durft op te staan tegen Bergoglio, terwijl we van Kardinaal Burke in deze uiterst kritische tijd gewoonweg al maanden niets meer horen.

Nu, Don Minutella heeft onlangs ook een boek geschreven: “De valse kerk en haar bestemming”, waarin hij bovenal de de liturgische oecumenische kwestie in vraag stelt; hij is ervan overtuigd dat in de toekomst, wanneer er een paus zal zijn die weer Katholiek zal zijn, er een correctie van het Tweede Vaticaans Concilie zal moeten plaatsvinden en dat de hele Kerk terug zal keren naar de Oude Ritus.

Bovennatuurlijke referentie

Op 26 maart 2017 maakte hij een video met een smeekbede aan Bergoglio en op 31 maart verscheen zijn ‘historische homilie’. Don Minutella zegt dat zijn oproepen of smeekbeden gedreven werden “door een liefde voor de Kerk en een standvastige Katholieke geest, die in deze tijden zoals nooit te voren, riskeert aan te komen – op een theologisch, liturgisch en pastoraal niveau – bij het echte gevaar van schisma.” In zijn catechese op het internet, laat Minutella het nooit na om te verwijzen naar het Derde Geheim van Fatima. “Jullie in de VS hadden het getuigenis van Aartsbisschop Fulton Sheen, die, op een precieze manier de kenmerken beschreef van een anti-kerk voorgezeten door een Judas Iskariot die de Katholieke Kerk zou verraden. Voor mij is de bovennatuurlijke referentie cruciaal.” Don Minutella wilde zijn kaarten leggen tot het uiterste, “zelfs al betaal ik daar zwaar voor.” Maar, “de inzet is hoog: het overleven van de Katholieke Traditie en het gezonde Magisterium.”

Het verkrijgen van duidelijkheid bij de zogenaamde “openingen” in Amoris Laetitia was het doel van zijn oproepen. “Er werd teveel verwarring veroorzaakt door gebrek aan duidelijkheid. De Kerk kan nooit gescheiden en hertrouwde koppels toelaten om de H. Communie te ontvangen. Dit is een dubbele zware heiligschennis: zowel van de Eucharistie als van het huwelijk.” Hij merkte dat de clerus in Italië te bang was om te reageren, en daarom is Don Minutella, nadat de H. Maagd hem dit op een persoonlijke en intieme manier heeft laten weten, naar buiten gekomen.

Ontslag en lastercampagnes

Op 27 juni 2017 werd Don Minutella verwijderd uit zijn parochie van St. Johannes De Doper in de wijk van Romagnolo, in Palermo. De verwijdering gebeurde volgens Minutella als een soort van “pastorale coup”. Hij moest zijn parochie verlaten direct op het moment dat hij de brief van zijn ontslag ontving. “Vele zielen leden en waren ontmoedigd door deze methoden van de ‘kerk van barmhartigheid’. Het leek zoals de zuivering van een regime. Wie niet denkt zoals de autoriteiten moet gemarginaliseerd en buitengegooid worden.”

Op de televisie werd Don Minutella in verschillende riool-tv-programma’s belachelijk gemaakt, en op Rai 1 werd hij bestempeld als de stichter van een “sekte”. “Het gaat zo. De persoon die ervoor kiest om standvastig Katholiek, Apostolisch en Rooms te blijven is nu sektarisch: men moet trouw blijven aan de Lutherse, neo-modernistische nieuwe kerk!”

Na een reeks briefwisseling met het Congregatie van de Clerus, waarin hij bevestigde dat hij trouw was aan alle doctrines van de Kerk en dat hij zich onderwierp aan de Roomse Paus, werd Don Minutella op 9 november 2017 werd opgeroepen bij de Aartsbisschoppelijke stoel. De Aartsbisschop informeerde hem toen dat hij op het internet zijn trouw aan Bergoglio moest verklaren binnen de 48 uur, of dat er een dubbele excommunicatie zou volgen. Dat idee kwam van Kardinaal Stella, prefect van de Congregatie van de Clerus. Don Minutella ging hier niet op in, maar ging online en maakte daar bekend dat hij via de gepaste kanalen en met de verwachte criteria zijn trouw aan de Kerk en de Paus had geuit, maar hij weigerde om een nieuwe brief te schrijven of te ondertekenen. “Als Katholieke priester, en het heroïsche getuigenis van St. Athanasius of St. Catherina overwegend, aarzelde ik niet in het vastbesloten blijven dat ik reeds een verklaring van trouw aan de Roomse Paus had gemaakt, zonder toe te geven aan de onaanvaardbare chantage van Kardinaal Stella. Ik ben met verstomming geslagen dat ik in Italië nog steeds de enige ben. Maar ik heb zielen en de verdediging van het Geloof na aan mijn hart.”

Het valt hier op te merken dat Don Minutella de term “Roomse Paus” gebruikt, aan wie hij zijn trouw heeft betuigd, en niet “paus Franciscus.” Hij gebruikt geen namen, en weigerde dan ook trouw te zweren aan “paus Franciscus”, zoals gevraagd door kerkelijke hiërarchie, maar bleef erbij dat hij in zijn briefwisseling reeds zijn trouw had betuigd aan de “Roomse Paus”. De Roomse Paus is uiteraard nog steeds Paus Benedictus XVI, maar dat vertelde hij er niet bij – dat dient men zelf in te vullen.

Over de mogelijke excommunicatie die hem nog steeds te wachten staat zegt hij: “Ik zou niet verbaasd zijn indien ik geëxcommuniceerd zou worden, zelfs met een grotere excommunicatie dan deze die Luther heeft ontvangen.” En hij voegt eraan toe: “Wat gisteren ketterij was, is vandaag Magisterium, en wat gisteren Magisterium was, is vandaag ketterij geworden.”

Op de vraag hoe hij deze straffen van schorsing en mogelijke excommunicaties bekijkt, zegt hij: “Voor mij zijn dit eremedailles, zoals wanneer een eenvoudige soldaat verdienstelijke daden heeft gesteld, en de commandant hem beloont. Ik hoop echter dat één van de Kardinalen die Katholiek blijft, dit zal erkennen. Ik zal deze steun nodig hebben, hoewel Kardinaal Burke en Kardinaal Sarah mij in privé al hebben aangemoedigd.”

Verzet

Don Minutella besluit door goede raad te geven: “Verzet je! Verzet je! Verzet je! Er is een formule, die ik recent schreef, waar ik zeg: Ego sum famulus tuus Maria, Mater mea! Ego sum famulus tuus Maria, Regina mea! Ego sum famulus tuus Maria, Domina mea! – Ik ben uw dienaar, Maria, mijn Moeder! Ik ben uw dienaar, Maria mijn Koningin! Ik ben uw dienaar, Maria, mijn Lieve Vrouw!

Ik zou aan al mijn geliefde Amerikaanse (en ook Europese) vrienden enkele dingen willen aanbevelen: Eucharistische en Mariale devotie, het vasthouden aan het gezonde Katholieke Magisterium, het dagelijks bidden van de Rozenkrans, het gebruik van sacramentaliën in deze tijd waarin Satan – zoals Paus Leo XIII gegeven was te zien – zijn laatste en meest besliste aanval inzet tegen de Katholieke Kerk. Daarom, heeft de Heilige Maagd het veld betreden. Recent, wilde ze mij zeggen: “Wees niet bang, Mijn zoon, waar je ook gaat zullen anderen Mijn moederlijke voetstappen zien.”

“Ik laat jullie nog dit profetisch woord van de H. Louis Marie de Montfort: Adveniat Regnum tuum Domine, adveniat per Mariam! – Heer, moge Uw Rijk komen, moge het komen door Maria!” aldus nog Don Minutella.