Schisma

Kardinaal Müller erkent dat er een schisma dreigt, maar zegt “Ik blijf bij Bergoglio”.

Korte tijd geleden zei Kardinaal Müller in een interview dat er een schisma dreigt, maar dat hij wel “bij Bergoglio blijft.” Opmerkelijke uitspraak weeral van een steeds maar flip-floppende Kardinaal.

Müller had in een interview gezegd dat er een front is van traditionalistische groepen, dat hem graag zou zien als” hoofd van een beweging tegen de paus”, maar hij zei dat hij “bij de paus blijft. “Hij zei dat hij in de eenheid van de Kerk gelooft en dat hij niet zal toestaan dat mensen zijn negatieve ervaringen van de afgelopen maanden ‘misbruiken.’ Hij erkende dat de kerkelijke autoriteiten de klagers moeten aanhoren, anders dreigt  “het risico van een trage afscheiding die zou kunnen leiden tot schisma te vermeerderen van een gedesoriënteerde en gedesillusioneerd deel van de Katholieken.”

Hij vervolgde: “De paus vertrouwde mij toe: ‘Sommigen hebben mij anoniem verteld dat jij mijn vijand bent’,zonder uit te leggen waarom en op welke manier. Na 40 jaar dienst in de Kerk, moest ik dit aanhoren: een absurditeit opgezet door babbelaars die in plaats van bezorgdheid in te boezemen over de paus, beter een ‘zielenknijper’ zouden zoeken.”

Opmerkelijke woorden…

“Ik blijf bij Bergoglio…” Dit is een zeer bizarre verklaring door de vroegere Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer, in het bijzonder onder de huidige omstandigheden. Het is een verklaring leeg van enige onderscheidbare context, en het komt over als zijnde laf. Op z’n minst naïef. “Er is een risico van scheiding, dat zou kunnen uitmonden in een schisma.” De verklaring op zich erkent het effectieve schisma waar hij zo bang voor is, maar zelf hij erkent het niet: “Ik blijf bij Bergoglio”. Dit geeft aan dat anderen niet bij Bergoglio blijven. Ik blijf + ik blijf niet = schisma! Eigenlijk kiest Müller nu de verkeerde kant, de kant van de heterodoxie. De kant van de ketterij.

Maar Müller ontkende eerder ook al dat Amoris Laetitia enig probleem zou geven, en zei dat het niet in strijd is met de Leer van de Kerk en dat het geen gevaar zou zijn voor het geloof. Terwijl hij dan nog eerder wel zijn bezorgdheden uitte. Müller is niet standvastig.

Of je het nu wil toegeven of niet, het Schisma is meer dan officieel. Wat zich nu ontvouwt is de situatie dat elke priester en bisschop onder ogen moet zien precies omdat Bergoglio, die de paus speelt, ervan af heeft gezien om duidelijkheid te scheppen. Ze moeten individueel de vraag beantwoorden, omdat hij het weigert. Elk moet voor zich zijn kant kiezen. De kant van Bergoglio of de kant van de Ware Kerk. Voor of tegen Christus.

De verwarring op zich die werd veroorzaakt, gevoed en toegelaten onder de heerschappij van Bergoglio ís het schisma. Bergoglio heeft de Kerk verdeeld en hij zal niet op zijn stappen terugkomen. Benedictus XVI is eigenlijk de enige man op aarde die de autoriteit heeft om de verwarring op te corrigeren.

 

Bron: Abyssum; Rorate Caeli

Categorieën:Schisma

7 antwoorden »

 1. Het vage en dubbelzinnige taalgebruik van Bergoglio is reeds door Paus Pius VI veroordeeld in zijn constitutie Auctorem Fidei (ter bescherming van het geloof) uit 1794 in antwoord op de kleine synode van Pistoia. Deze synode was remarkabel omdat het aan de vooravond van de Franse Revolutie een aantal nieuwigheden introduceerde verborgen achter het rookgordijn van een heel dubbelzinnige taal (het waarmerk ook van Vaticanum II). Dat nú kan als het geboortejaar van het Modernisme worden beschouwd. In de inleiding van Auctorem Fidei staat ondermeer: „Om de Katholieke oren niet te kwetsen, hebben de vernieuwers hun kronkelpaden door een geraffineerd en schijnbaar onschuldig taalgebruik gecamoufleerd. Hiermee wilden ze een weg banen om onopvallend en zoetgevooisd dwalingen in de zielen binnen te brengen. (…) Deze omfloerste bedriegerij is boosaardig ongeacht de omstandigheden waarin het geschiedt.”

 2. Ja, daar hebt u gelijk in. Bergoglio IS het schisma. Dus als Kardinaal Müller de niet de kant kiest van de waarheid, ja dan heeft hij een heel groot probleem.
  Hoe kan men nu één dag warm en de andere dag koud blazen? Wat is het geloof van de Kardinaal nog waard? Is hij bang om, zoals wij, belachelijk gemaakt te worden? Nu dan moet hij zich maar eens dit aanschouwen:
  Mat_5:11 Zalig zijt gij, als men u om Mijnentwil beschimpt en vervolgt, en vals beschuldigt van allerlei kwaad.
  Luk 10:21 Toen jubelde Hij het uit in den Heiligen Geest, en sprak: Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, en aan kleinen geopenbaard. Ja, Vader, zó is uw welbehagen geweest.
  Joh 8:55 Gij noemt Hem uw God, en toch erkent gij Hem niet. Maar Ik ken Hem wèl; en als Ik zeide, Hem niet te kennen, dan was Ik een leugenaar evenals gij. Ja waarlijk, Ik ken Hem, en zijn woord onderhoud Ik.

 3. Hoe kan hij voorde onwaarheid kiezen. Dat is schijnheiligheid en juist slecht voor de Kerk

 4. Het Catholic News Agency bericht dat paus Franciscus afgelopen dinsdag zijn allereerste videoboodschap met zijn maandelijkse gebedsoproep heeft gepubliceerd. Daarin stelde hij dat ‘velen verschillend denken en voelen over God, hem op verschillende manieren zoeken of ontmoeten. In deze menigte, deze soorten religies, hebben we voor iedereen slechts één zekerheid: we zijn allemaal kinderen van God.’ In de video komen tevens een boeddhist, een Joodse rabbi, een priester en een islamitische leider aan het woord, die allen deze God met hun eigen titels aanspreken: Boeddha, G*d, Jezus Christus en Allah.

  HET IS ALLEMAAL VOORBIJ DAG ALLEMAAL

 5. Zoals de H. Johannes zijn weg wist te vinden in zijn leven toen het levensbedreigend begon te worden (verraad door Judas en de aanstaande doodstraf voor Jezus) en hij de keuze maakte naar Maria te gaan, zo willen wij hem daarin navolgen, en evenzo onze ogen richten op O.L. Vrouw… Petrus en de andere apostelen hadden Jezus inmiddels al in de steek gelaten. – https://pastoorgeudens.com/

  Pastoor Geudens

 6. Deze kardinaal weet niet goed wat hij wil? Dan heeft hij weer kritiek op deze Paus , maar hij blijft hem steunen dat is toch hypocriet of niet? ik sluit volkomen aan bij Pastoor Geudens deed de apostel Johannes de juiste keuze en die moet ieder voor zichzelf uitmaken welke keuze hij doet voor of tegen Jezus !!

 7. De katholieke profeten sinds de middel`eeuwen, hebben in meer of mindere mate, reeds dat komende schisma voorzien — per 2007, kreeg ik grote belangstelling voor ze — ook maakte ik wel wat reclame voor ze, vanwege de verbondenheid welk ik met hun ervaar ….
  |
  toch is wat ‘r te gebeuren staat, uitsluitend heilzaam — immers, de bokken (die de hoogste horens hebben), worden AFgescheiden van de schapen ….