Kerknet, de ‘spreekbuis’ van de kerk in Vlaanderen: “kritiek op paus Franciscus weerspiegelt slechts heimwee van heel kleine minderheid”

Kerknet is de spreekbuis van de Kerk in Vlaanderen en de Vlaamse bisschoppen. In een artikel dat vandaag verscheen betreffende de filiale correctie van Bergoglio, onderstreept de redactie dat het gaat om een heel kleine minderheid, die dus te verwaarlozen is. Ook het Vaticaan reageerde in diezelfde zin, nadat er berichten waren dat ze de website hadden geblokkeerd. Greg Burke, de woordvoerder van Bergoglio, lachte die kritiek weg en zei dat ze toch geen website zouden blokkeren voor een brief met maar 60 handtekeningen. 

Het artikel van Kerknet begint met te benadrukken dat de critici slechts een heel kleine minderheid zijn, die heimwee hebben naar de tijd van voor Vaticanum II. Verder in het artikel worden ze een splintergroep genoemd. Aan het woord is Bruno Forte, één van die nauwe vertrouwelingen van Bergoglio tijdens de familiesynodes en vurig verdediger van Amoris Laetitia. De “geest” van het Tweede Vaticaans Concilie krijgt volgens deze ‘bisschop’ gestalte in Bergoglio. Bijgevolg staat deze brief dan ook haaks op het Tweede Vaticaans Concilie en is ze daarom verwerpelijk. De critici worden dus afgedaan als een groep extreem traditionalistische “marginalen”, wat uiteraard totaal onjuist is.

Ook ‘The National Catholic Reporter’ berichtte dat aan deze brief niet veel aandacht mag gegeven worden, omdat ze ondertekend werd door “marginale, onbekende figuren” die niet veel status hebben. Modernistische professoren zeggen dat de brief hypocriet is en dat ze te weinig handtekeningen heeft.

Screenshot: Kerknet.

Het Vaticaan heeft tot nu toe nog geen officiële reactie gegeven, maar Greg Burke lachte de berichten van bepaalde kranten weg, die vertelden dat het Vaticaan de toegang tot de website zou hebben geblokkeerd. De pagina om te ondertekenen was in het Vaticaan namelijk niet toegankelijk. Greg Burke zei toen: “Je kunt je toch niet indenken dat wij dit zouden doen (de site blokkeren) voor een brief met 60 namen.”

Het is niet de eerste keer dat het Vaticaan lacht met kritiek. Begin februari hadden enkele actievoerders overal in Rome affiches opgehangen om het ‘onbarmhartige’ beleid van Bergoglio aan de kaak te stellen. Naar verluidt zou Bergoglio daar toen mee gelachen hebben.

Andere keren werd Bergoglio dan weer “kokend van woede”, zoals toen Bergoglio het nieuws vernam omtrent de brief met de vijf dubia die publiek werd gemaakt.

Ondertussen is het aantal ondertekenaars van de filiale correctie gestegen tot ruim 140. De steunpetitie heeft al ruim 10.000 handtekeningen.