Katholieke filosoof dr. Josef Seifert krijgt zijn ontslag wegens zijn aanhoudende kritiek op Bergoglio: “Leer van Bergoglio kan velen naar de hel voeren”

De gerenommeerde Katholieke filosoof Dr. Josef Seifert werd door Aartsbisschop Javier Martínez Fernández ontslagen als professor aan de Internationale Academie voor Filosofie in Granada, Spanje. Hij had meermaals ernstige kritiek geuit op Bergoglio, in het bijzonder op diens exhortatie Amoris Laetitia. Vorige maand nog noemde Seifert Amoris Laetitia een “tikkende theologische atoombom” die in staat is om alle Katholieke morele leer te vernielen.

Seifert zei tevens in een interview met OnePeterFive dat wanneer zijn vriend en collega Rocco Buttiglione aan hem uitlegde hoe Amoris Laetitia zou gebruikt worden om de Katholieke Leer tegen het kwaad van contraceptieve seks omver te gooien, hij hierdoor diep geschokt was.

In zijn artikel wees Seifert erop dat indien Bergoglio gelooft dat overspel – om de exhortatie te citeren – “is wat God vraagt” van koppels in “onregelmatige” situaties, er dan niets is dat andere intrinsieke slechte daden weerhoudt van te worden gerechtvaardigd, zoals contraceptie en homoseksualiteit.

De Kerk leert dat het gebruik van contraceptie (inclusief de pil, het condoom, het zich ‘terugtrekken’, en andere methoden) een “intrinsiek boosaardige” daad is, dit wil zeggen dat het altijd en bij iedere gelegenheid zwaar immoreel is. De Kerk legde deze leer definitief uit in de Encycliek Humanae Vitae van Paus Paulus VI.

Seifert zei in het interview dat indien Bergoglio juist is, en God soms mensen kan vragen om slechte daden te stellen, er dan geen enkele slechte daad immuun is om op één of ander tijdstip gerechtvaardigd te worden als een deel van ‘Gods wil’. “Indien bepaalde onboetvaardige overspelers toegelaten kunnen worden tot de sacramenten en indien hun overspel zelfs kan zijn ‘wat God wil dat ze doen in de complexiteit van hun situatie’, hoe kun je dan door dezelfde redenering uitsluiten dat sommige koppels, die contraceptie toepassen, evengoed tot de sacramenten kunnen toegelaten worden?” Seifert voegde daar nog aan toe: “Of dat zelfs God, in de complexiteit van hun situaties, wil dat ze contraceptie en sterilisatie gebruiken in plaats van tijdelijke onthouding, omdat deze onthouding ertoe kan leiden dat een echtgenoot of echtgenote ergere zonden begaat?”

Seifert verduidelijkt dat hij ervan overtuigd is dat indien Bergoglio niet reageert op de dubia, Humanae Vitae zal geïnterpreteerd worden als een ideaal dat niet kan geëist worden van iedereen, en dat, na een periode van onderscheiding, diegenen die contraceptie gebruiken (met of zonder abortieve effecten) kunnen toegelaten worden tot de sacramenten en dat God zelf, in sommige moeilijke situaties, wil dat ze contraceptie gebruiken.”

Dit zal ons echter niet verbazen. Het is bekend dat Bergoglio de contraceptie oogluikend toelaat. Hij vergeleek het met een “pleistertje voor op de wonde” en noemde het gebruik van condooms “het minste van twee kwaden” als het aankwam op het vermijden van de overdracht van het Zika-virus.

Seifert zei dat de verklaring van Bergoglio dat God soms zonde wil hem “diep schokte” omdat het leek te bewijzen dat de veranderingen van de moraalleer in AL potentieel veel, veel verder gingen dan wie dan ook in het huidige debat ooit had overwogen. “De gedachte dat de ware Leer (van Katholieke seksuele moraliteit) zou herroepen, gerelativeerd of ondermijnd worden door gewoon de logica toe te passen op de geciteerde opmerking van Amoris Laetitia, verontrustte me diep.

Josef Seifert zei dat hij zich verplicht voelde om dit te schrijven, om een moraal-theologische vernietigende atoombom af te wenden, die de hele morele leer van de Kerk zou doen afbrokkelen. Aartsbisschop Fernández ging hier echter niet mee akkoord en gaf een publieke verklaring vrij waarin hij stelde dat de verwijdering van Seifert precies door dit artikel werd bewerkstelligd. Hij zei dat zijn artikel “de gemeenschap van de Kerk schaadt, het geloof van de gelovigen schaadt, en wantrouwen in de opvolger van Petrus zaait, die tenslotte de waarheid van het geloof niet dient, maar eerder de belangen van de wereld.”

Seifert gaf ook aan dat hij vrees dat de Exhortatie zal leiden tot de verdoemenis van zielen. “Indien er één of sommige, laat staan de meeste, van de vele koppels in ‘onregelmatige situaties’ die nu de sacramenten ontvangen een heiligschennis plegen en een zware zonde, gebeuren er duidelijk vernietigende spirituele gevolgen vanuit AL, en de woorden van Christus tot een zienster in Granada zijn waar, volgens dewelke deze ‘ernstig dwalende leer’ vele zielen naar de weg richting de hel leidt”, zo zei hij.

Bron: LifeSiteNews