Schisma

Katholieke filosoof dr. Josef Seifert krijgt zijn ontslag wegens zijn aanhoudende kritiek op Bergoglio: “Leer van Bergoglio kan velen naar de hel voeren”

De gerenommeerde Katholieke filosoof Dr. Josef Seifert werd door Aartsbisschop Javier Martínez Fernández ontslagen als professor aan de Internationale Academie voor Filosofie in Granada, Spanje. Hij had meermaals ernstige kritiek geuit op Bergoglio, in het bijzonder op diens exhortatie Amoris Laetitia. Vorige maand nog noemde Seifert Amoris Laetitia een “tikkende theologische atoombom” die in staat is om alle Katholieke morele leer te vernielen.

Seifert zei tevens in een interview met OnePeterFive dat wanneer zijn vriend en collega Rocco Buttiglione aan hem uitlegde hoe Amoris Laetitia zou gebruikt worden om de Katholieke Leer tegen het kwaad van contraceptieve seks omver te gooien, hij hierdoor diep geschokt was.

In zijn artikel wees Seifert erop dat indien Bergoglio gelooft dat overspel – om de exhortatie te citeren – “is wat God vraagt” van koppels in “onregelmatige” situaties, er dan niets is dat andere intrinsieke slechte daden weerhoudt van te worden gerechtvaardigd, zoals contraceptie en homoseksualiteit.

De Kerk leert dat het gebruik van contraceptie (inclusief de pil, het condoom, het zich ‘terugtrekken’, en andere methoden) een “intrinsiek boosaardige” daad is, dit wil zeggen dat het altijd en bij iedere gelegenheid zwaar immoreel is. De Kerk legde deze leer definitief uit in de Encycliek Humanae Vitae van Paus Paulus VI.

Seifert zei in het interview dat indien Bergoglio juist is, en God soms mensen kan vragen om slechte daden te stellen, er dan geen enkele slechte daad immuun is om op één of ander tijdstip gerechtvaardigd te worden als een deel van ‘Gods wil’. “Indien bepaalde onboetvaardige overspelers toegelaten kunnen worden tot de sacramenten en indien hun overspel zelfs kan zijn ‘wat God wil dat ze doen in de complexiteit van hun situatie’, hoe kun je dan door dezelfde redenering uitsluiten dat sommige koppels, die contraceptie toepassen, evengoed tot de sacramenten kunnen toegelaten worden?” Seifert voegde daar nog aan toe: “Of dat zelfs God, in de complexiteit van hun situaties, wil dat ze contraceptie en sterilisatie gebruiken in plaats van tijdelijke onthouding, omdat deze onthouding ertoe kan leiden dat een echtgenoot of echtgenote ergere zonden begaat?”

Seifert verduidelijkt dat hij ervan overtuigd is dat indien Bergoglio niet reageert op de dubia, Humanae Vitae zal geïnterpreteerd worden als een ideaal dat niet kan geëist worden van iedereen, en dat, na een periode van onderscheiding, diegenen die contraceptie gebruiken (met of zonder abortieve effecten) kunnen toegelaten worden tot de sacramenten en dat God zelf, in sommige moeilijke situaties, wil dat ze contraceptie gebruiken.”

Dit zal ons echter niet verbazen. Het is bekend dat Bergoglio de contraceptie oogluikend toelaat. Hij vergeleek het met een “pleistertje voor op de wonde” en noemde het gebruik van condooms “het minste van twee kwaden” als het aankwam op het vermijden van de overdracht van het Zika-virus.

Seifert zei dat de verklaring van Bergoglio dat God soms zonde wil hem “diep schokte” omdat het leek te bewijzen dat de veranderingen van de moraalleer in AL potentieel veel, veel verder gingen dan wie dan ook in het huidige debat ooit had overwogen. “De gedachte dat de ware Leer (van Katholieke seksuele moraliteit) zou herroepen, gerelativeerd of ondermijnd worden door gewoon de logica toe te passen op de geciteerde opmerking van Amoris Laetitia, verontrustte me diep.

Josef Seifert zei dat hij zich verplicht voelde om dit te schrijven, om een moraal-theologische vernietigende atoombom af te wenden, die de hele morele leer van de Kerk zou doen afbrokkelen. Aartsbisschop Fernández ging hier echter niet mee akkoord en gaf een publieke verklaring vrij waarin hij stelde dat de verwijdering van Seifert precies door dit artikel werd bewerkstelligd. Hij zei dat zijn artikel “de gemeenschap van de Kerk schaadt, het geloof van de gelovigen schaadt, en wantrouwen in de opvolger van Petrus zaait, die tenslotte de waarheid van het geloof niet dient, maar eerder de belangen van de wereld.”

Seifert gaf ook aan dat hij vrees dat de Exhortatie zal leiden tot de verdoemenis van zielen. “Indien er één of sommige, laat staan de meeste, van de vele koppels in ‘onregelmatige situaties’ die nu de sacramenten ontvangen een heiligschennis plegen en een zware zonde, gebeuren er duidelijk vernietigende spirituele gevolgen vanuit AL, en de woorden van Christus tot een zienster in Granada zijn waar, volgens dewelke deze ‘ernstig dwalende leer’ vele zielen naar de weg richting de hel leidt”, zo zei hij.

Bron: LifeSiteNews

Categorieën:Schisma

9 antwoorden »

 1. het blijft maar duren al wie tegen deze paus ingaat moet eruit!! Een paus die geen kritiek kan verdragen is zijn naam niet waardig. De moraal-theologie is onder deze paus een atoombom geworden . En verder steunt hij de bevrijdingstheologie in zijn Latijn-Amerika bevrijding vanuit de mens !!!!

 2. Iedereen kan gerust zijn, Bergoglio is niet canoniek gekozen en heeft dus geen enkele autortiteit. Alles dat B schrijft en besluit is waardeloos. Ook dus Amoris Laetitia. Sterker nog, B zei zelf bij zijn inaugurele rede dat hij slechts een lokale (Rome) verantwoordelijkheid heeft. Hij hoeft dus niet gevolgd te worden. Verder huldigt B ketterse denkbeelden en stelt zich dus buiten de Kerk via automatische excommunicatie. Als je ziel je lief is, volg dan deze ketter niet.

 3. Voor wie het nog niet doorheeft, Bergoglio probeert de Kerk te veranderen in een liefdadigheidsinstelling. Zo werkt de vrijmetselarij God bijna ongemerkt uit de Kerk. Antwoord van de leken moet zijn het dagelijks bidden van de Rozenkrans! Maar daar heeft niemand tijd voor. Moslims gaan nog eerder de Hemel binnen dan katholieken. Moslims volgen de verkeerde, ze weten niet beter, maar doen tenminste wel hun best. Wij katholieken, gezegend met de volle waarheid van Jesus Christus en de Moeder Gods en de Eucharistie en voorbeelden van talloze heiligen zoals bv Pater Pio moeten ons diep, diep, diep en nog eens diep schamen voor onze lauwheid.

 4. Elke priester die ik spreek brengt me met betrekking tot paus Franciscus aardig in de war. Zij vergoelijken zijn optreden en zeggen er goede dingen over. Ze bevestigen wel, dat zijn wijze van zeggen verwarrend werkt, maar zien in hem een échte en waardige opvolger in de lijn van Petrus de Apostel.
  Ga er maar aan staan.

 5. Was de dubia een toegebrachte wond
  en is deze nu al voor 50% ‘genezen’?!

 6. A. Nonymous 08/09/2017 om 21:08,

  Je hebt gelijk, daarom een andere bevestiging.

  Dit zegt zuster Nativitas, de betreffende bisschop is te duiden als de huidige paus….. ich glaubte einmal in der nacht mehre priester-bisschop zu zehen, angetan mit ihren priesterlichen gewändern. An ihrer spitze stand ein Bischof, gleichfalls in seiner amtstracht.
  Ihr ernstes und ehrwürdiges gesicht, ihre nachdrucksvollen worte, ihre drohenden blicke flöBten allen ehrfurcht und achting ein. Sie forderten die gläubigen auf, ihnen zu folgen, sie anzuhören und ihnen zu gehorchen.
  Gott befahl mir, mich ihnen entgegen zu stellen: “Sie haben kein recht, sprach er, meinen namen auszusprechen, sie sind nich würdig, daB ihnen die gläubigen folgen, da sie das gemeinwohl der kirche verraten haben und dem glauben abtrünnig werden.
  Ich sehe es mit widerwillen, daB(s) sie funktionen ausüben deren sie nicht mehr würdig sind.
  Ik mir zu gefallen müBt ihr ihnen ungehorsam sein; …was sie auch immer von euch fordern, höret sie nicht, trennet euch von ihnen.

  Plaatselijke bisschoppen die gelovigen gaan excommuniceren gaat dan uitlopen in een kerkscheuring.

 7. Piet 11/09/2017 om 14:37. Dank. Fijn dat er nog andere katholieke christenen zijn die ook de waarheid durven te zeggen. Is onze canonieke plicht trouwens.