Wat er ook gebeurt, laten we dit niet uit het oog verliezen

Over het Paradijs lezen we het volgende (Openbaring 21):

“Toen zag ik een nieuwe  hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, vanuit God uit de hemel neerdalen, gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Toen hoorde ik een luide stem, die vanaf de troon riep: ‘Dit is de tent van God bij de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen, en de dood zal niet meer bestaan; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij.’

En Hij die op de troon zetelt, zei: ‘Zie, Ik maak alles nieuw.’ Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf deze woorden op, ze zijn betrouwbaar en waar.’ Toen zei Hij tegen mij: ‘Ze zijn vervuld! Ik ben de alfa en de omega, de oorsprong en het einde. Wie dorst heeft zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water dat leven geeft. Wie overwint zal dit allemaal krijgen, en Ik zal zijn God zijn en hij mijn zoon.  Maar de lafhartigen, de trouwelozen, de verdorvenen, de moordenaars, de hoerenlopers, de tovenaars, de afgodendienaren en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood.”

God heeft alles in de hand.

Het Paradijs is waar we ons uiteindelijk op moeten focussen in deze tijd. God heeft uiteindelijk alles in handen, wat er ook gebeurt. De heerschappij van de Valse Profeet en de Antichrist, de vervolging, de rampen, en het toenemende kwaad… het zal in een oogwenk vergeten zijn van zodra Jezus ons heeft binnengeleid door de poorten van Zijn Koninkrijk. Daarom dat we ons op moeilijke momenten steeds daarop moeten focussen, om de moed niet te verliezen. En onze uiteindelijke missie is het redden van zoveel mogelijk zielen voordat de Grote Dag aanbreekt.

In Christus’ Koninkrijk zal de Paradijselijke toestand in ere hersteld zijn. Geen zonde en geen dood meer.