Gebed tegen nucleaire oorlog

Gebed tot God de Vader om bescherming tegen een nucleaire oorlog’ (dagelijks te bidden)

O Almachtige Vader, God de Allerhoogste
Ontferm U a.u.b. over alle zondaars.
Open hun hart om de redding te aanvaarden
en om een overvloed aan genaden te ontvangen.

Luister naar mijn smeekbeden voor mijn eigen familie
en zorg ervoor dat eenieder genade zal vinden in Uw liefhebbend Hart.

O Goddelijke Hemelse Vader,
vrijwaar al Uw kinderen op aarde van een eventuele nucleaire oorlog
of andere daden die gepland worden om Uw kinderen te vernietigen.

Behoed ons voor alle kwaad en bescherm ons.
Verlicht ons zodat we onze ogen kunnen openen
en de waarheid over onze zaligmaking kunnen horen en aanvaarden
zonder enige angst in onze ziel. Amen.

 
Uiteraard ook dagelijks de Rozenkrans voor de vrede bidden.