Kondigt de komende zonsverduistering in Amerika naderend onheil aan?

Op 21 augustus zal er een volledige zonsverduistering plaatsvinden, die heel de VS zal doorkruisen en in 11 staten zal kunnen gezien worden. De rest van de VS krijgt een gedeeltelijke zonsverduistering te zien.

Zonsverduisteringen of andere tekenen aan de hemel zijn over het algemeen onschuldig, maar soms kunnen die ook onheilspellend zijn. Toen Christus aan het Kruis gestorven was, werd de zon verduisterd en was er een aardbeving waardoor het voorhangsel van de Tempel scheurde. Ook in de Apocalyps wordt de zon die verduistert in een context van het oordeel Gods geplaatst. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog was er een ander fenomeen: het noorderlicht dat tot in West-Europa goed te zien was. Het licht was zo fel dat men buiten de krant kon lezen. Dit was het teken dat Maria in Fatima had voorzegd, het teken dat God de wereld zou straffen door de Tweede Wereldoorlog toe te laten. Een zonsverduistering nu die heel Amerika doorkruist op het moment dat de spanningen met Rusland en Noord-Korea te snijden zijn kan wel eens een teken van God zijn.

De komende zonsverduistering: het is net alsof er een streep door Amerika wordt getrokken.

Dat een conflict met Rusland en/of Noord-Korea met de dag reëler wordt, hoeft geen betoog. Reeds het bekende theeconomiccollapseblog van Michael Snyder publiceerde hier een artikel over. Op 4 juli testte het Noord-Koreaanse regime van Kim Jong Un met succes z’n eerste Intercontinentale Ballistische Raket (ICBM) met een geschat bereik van 6700 km en dat reeds Alaska kon bereiken. Afgelopen zaterdag, 29 juli, testte Noord-Korea opnieuw een ICBM, die een nog groter bereik heeft en vrijwel alle hoeken van Amerika kan treffen. Beide raketten kwamen neer in Japanse wateren.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Ook verslechteren de relaties met Rusland zienderogen, ondanks de vriendschappelijke ontmoeting tussen Trump en Poetin op de G20 vorige maand. Dit bewijst dat Trump eigenlijk voor het grootste deel danst naar de pijpen van de “deep state” in Amerika is, de schaduwregering die aan de touwtjes trekt en de werkelijke macht in handen heeft, zeker wat betreft buitenlandpolitiek. Trump tekende gisteren de nieuwe wet met sancties tegen Iran, Noord-Korea en Rusland. Rusland reageerde hier al op met het uitzetten van 755 Amerikaanse diplomaten. De VS is van plan om opnieuw wapens te leveren aan Oekraïne, waarop Rusland zei dat dit olie op het vuur zou gooien. Op 21 juli voeren Chinese oorlogsschepen de Baltische zee (Oostzee, die grenst aan de Noordzee) binnen om samen met de Russische marine militaire oefeningen te doen. Rusland zal nu ook tegen september 100.000 soldaten stationeren aan de grens met Europa, als antwoord op de ontwikkelingen van de NAVO. De VS zal op zijn beurt ook opnieuw z’n aanwezigheid in Letland versterken met meer troepen en materieel als antwoord op een Russische militaire oefening met Wit-Rusland. Poetin zei nog dat hij hoopt op een verbetering van de relaties, maar dat dit zoals het er nu uitziet niet voor de nabije toekomst zal zijn. Ron Paul waarschuwde dat Trump zijn kiezers verraadt en in een snel tempo afstevent op een oorlog met Iran en/of Noord-Korea, wat dan ook meteen een einde aan zijn termijn zal brengen.

We blijven dus nog steeds afstevenen op conflict, zowel in Europa als in Azië.

In het derde geheim van Fatima staat:

“De grote, grote oorlog zal plaatsgrijpen in het tweede deel van de twintigste eeuw. Rusland zal de zweep worden van God, en op het einde zal ze zich bekeren. Dat Amerika maar niet gelooft dat ze onkwetsbaar is. Vuur en rook zullen dan uit de hemel neervallen en het water van de oceanen zal veranderen in stoom, hun schuim spugend tot aan de hemel en alles wat staat wordt omgekeerd. En miljoenen en andere miljoenen mensen zullen hun leven verliezen op het ene uur na het andere, en diegenen die nog leven op dat moment zullen jaloers zijn diegenen die dood zijn.”

Ook in het geheim van La Salette kunnen we vergelijkbare dingen lezen:

“Veel kloosters zullen geheel en al het geloof verliezen en zo veel zielen doen verloren gaan. In de kloosters zullen de bloemen van de Kerk verrot zijn en de duivel zal zich uitgeven voor de koning der harten want de wanorde en de liefde voor het vleselijk genot zullen over de hele aarde verspreid zijn. Beef aarde en gij allen die er uw beroep van maakt Christus te dienen maar in plaats daarvan uzelf aanbidt. Beeft want God zal u aan Zijn vijand overleveren daar de heilige plaatsen bedorven zijn want veel kloosters zijn niet meer de huizen van God maar de weilanden van Asmodée en de haren. Slechte boeken zullen rijkelijk over de aarde stromen en de geesten der duisternis zullen overal een algemene verflauwing verspreiden voor alles wat de dienst van God betreft. De wereldlijke heersers zullen allen éénzelfde doel hebben : het afschaffen en doen verdwijnen van elk godsdienstig beginsel dat plaats moet maken voor het materialisme, atheïsme, spiritisme en allerlei soorten van zonden. Er zullen burgeroorlogen zijn en daarna een algemene oorlog die afschuwelijk zal zijn.”

Als men op Youtube intikt “dream america nuke” krijgt men 46.000 resultaten, waaronder heel wat video’s van mensen die een droom hadden over Amerika die aangevallen wordt met atoombommen. Sommigen hadden ook een droom over een Russische en/of Chinese invasie.

Allemaal toeval? Het minste dat we kunnen zeggen is dat er tekenen zijn die we niet mogen negeren.

Woodrow L. Polston schreef in zijn boek “Preparing America for the Wrath of God” de lange weg van Amerika richting de wraak van God. Hij heeft het over het feit dat de zonden Amerika verbinden van de Oost- tot de Westkust. Hij vernoemt alles: de rockmuziek met hun satanische teksten, de multi-miljard porno-industrie die vooral in Californië gebaseerd is, de miljoenen kinderen die sinds de legalisering van abortus in 1973 vermoord werden, vervolgens heeft hij het over de zwarte praktijken van het bankensysteem van de VS en de ‘stock market’ van Wall Street en dat het financiële systeem vroeg of laat volledig zal imploderen, erger dan 2008-2009. En dan heeft hij het ook over de mogelijkheid van Wereldoorlog III.

Vergeten we dan ook de legalisering van het homohuwelijk in alle 50 staten niet, en Amerika’s betrokkenheid in het opstoken van allerlei onnodige oorlogen en de steun aan en betrokkenheid met allerlei terroristische groeperingen (Vietnamoorlog, Invasie Afghanistan, Irak, steun aan terroristische groepen Al Qaida, IS, het ‘Vrije Syrische Leger’, rebellen in Libië, moord op Kadhaffi,…). Voeg daar dan nog eens de betrokkenheid van Amerika bij het introduceren van abortus en anticonceptie in derde-wereldlanden bij en we zijn ongeveer rond.

 

De schokkende realiteit: Het totaal aantal geaborteerde kinderen komt overeen met de totale huidige populatie van de zwartgekleurde staten.

Herinneren we ons ook de droom van een correspondent van ons:

Ik heb in de afgelopen weken drie nachten achtereen intens gedroomd over Trump.

Daarin kwamen een aantal zaken naar voren.
Gitzwarte wolken en stormen in de lucht boven het Witte Huis (tweeërlei betekenis ontvang ik, grote strijd in de hemelse gewesten en geen AMERICA great again. Maar een financiële ineenstorting) Ook was ik bij Trump en keek hem diep in de ziel via zijn ogen, een enorme sterke persoonlijkheid die nodig is om Gods plan te volvoeren betreffende Israël, zijn ego is echter groter dan wie dan ook, hij viert zijn persoonlijke missie en succes uitbundig. Zijn ego is groter dan God waardoor zijn aanvankelijke succes zal omkeren in nederlaag.

Dit wijst er dus op dat Amerika wellicht geen rooskleurige toekomst tegemoet ziet, ondanks de verkiezing van Trump.

Met betrekking tot WOIII: herinner u het kaartspel “Illuminati – New World Order” uitgegeven in de jaren ’90, en welke eigenlijk de agenda van de Illuminatie weergeeft. De “aanslag” op de WTC-torens en het pentagon stond hierin reeds afgebeeld, jaren voor het effectief gebeurde. Het spel heeft ook een kaartje voor WOIII, ‘Marial Law (krijgswet), populatierecutie, enz…

Wij kunnen enkel met lede ogen aanschouwen en…vertrouwen en bidden dat de op handen zijnde gebeurtenissen afgezwakt mogen worden.

Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking, maar hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Joh. 16,33)

 


Voor de geïnteresseerden…

Kruistochtgebed 33 voor het zegel van bescherming (tegen oorlog en rampen, de Valse Profeet en de Antichrist):

O mijn God, mijn liefhebbende Vader,
ik aanvaard met liefde en dankbaarheid
Uw Goddelijk Zegel van bescherming.

Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en mijn ziel.

Ik buig neer in nederige dankzegging
en bied U mijn diepe liefde
en mijn trouw aan U, mijn geliefde Vader, aan.

Ik smeek U om mij en mijn geliefden
te beschermen met dit bijzondere Zegel.
En ik wijd mijn leven aan Uw dienst voor eeuwig en altijd.

Ik hou van U, lieve Vader.

Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader.
Ik offer U op het Lichaam, het Bloed,
de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon
als verzoening voor de zonden van de wereld
en voor de redding van al Uw kinderen. Amen

+++

Het was bekend dat de huizen in Polen waar deze prent van de Barmhartige Jezus hing, gespaard bleven van de bombardementen, terwijl de omringende woningen vernield werden. Christus deed dan ook geen loze belofte toen hij zei dat de huizen waar deze afbeelding zou worden vereerd, gespaard zouden worden van rampen (Dagboek deel I, nr. 18)

Jezus, ik vertrouw op U.