100 jaar Fatima

Kondigt de komende zonsverduistering in Amerika naderend onheil aan?

Op 21 augustus zal er een volledige zonsverduistering plaatsvinden, die heel de VS zal doorkruisen en in 11 staten zal kunnen gezien worden. De rest van de VS krijgt een gedeeltelijke zonsverduistering te zien.

Zonsverduisteringen of andere tekenen aan de hemel zijn over het algemeen onschuldig, maar soms kunnen die ook onheilspellend zijn. Toen Christus aan het Kruis gestorven was, werd de zon verduisterd en was er een aardbeving waardoor het voorhangsel van de Tempel scheurde. Ook in de Apocalyps wordt de zon die verduistert in een context van het oordeel Gods geplaatst. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog was er een ander fenomeen: het noorderlicht dat tot in West-Europa goed te zien was. Het licht was zo fel dat men buiten de krant kon lezen. Dit was het teken dat Maria in Fatima had voorzegd, het teken dat God de wereld zou straffen door de Tweede Wereldoorlog toe te laten. Een zonsverduistering nu die heel Amerika doorkruist op het moment dat de spanningen met Rusland en Noord-Korea te snijden zijn kan wel eens een teken van God zijn.

De komende zonsverduistering: het is net alsof er een streep door Amerika wordt getrokken.

Dat een conflict met Rusland en/of Noord-Korea met de dag reëler wordt, hoeft geen betoog. Reeds het bekende theeconomiccollapseblog van Michael Snyder publiceerde hier een artikel over. Op 4 juli testte het Noord-Koreaanse regime van Kim Jong Un met succes z’n eerste Intercontinentale Ballistische Raket (ICBM) met een geschat bereik van 6700 km en dat reeds Alaska kon bereiken. Afgelopen zaterdag, 29 juli, testte Noord-Korea opnieuw een ICBM, die een nog groter bereik heeft en vrijwel alle hoeken van Amerika kan treffen. Beide raketten kwamen neer in Japanse wateren.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Ook verslechteren de relaties met Rusland zienderogen, ondanks de vriendschappelijke ontmoeting tussen Trump en Poetin op de G20 vorige maand. Dit bewijst dat Trump eigenlijk voor het grootste deel danst naar de pijpen van de “deep state” in Amerika is, de schaduwregering die aan de touwtjes trekt en de werkelijke macht in handen heeft, zeker wat betreft buitenlandpolitiek. Trump tekende gisteren de nieuwe wet met sancties tegen Iran, Noord-Korea en Rusland. Rusland reageerde hier al op met het uitzetten van 755 Amerikaanse diplomaten. De VS is van plan om opnieuw wapens te leveren aan Oekraïne, waarop Rusland zei dat dit olie op het vuur zou gooien. Op 21 juli voeren Chinese oorlogsschepen de Baltische zee (Oostzee, die grenst aan de Noordzee) binnen om samen met de Russische marine militaire oefeningen te doen. Rusland zal nu ook tegen september 100.000 soldaten stationeren aan de grens met Europa, als antwoord op de ontwikkelingen van de NAVO. De VS zal op zijn beurt ook opnieuw z’n aanwezigheid in Letland versterken met meer troepen en materieel als antwoord op een Russische militaire oefening met Wit-Rusland. Poetin zei nog dat hij hoopt op een verbetering van de relaties, maar dat dit zoals het er nu uitziet niet voor de nabije toekomst zal zijn. Ron Paul waarschuwde dat Trump zijn kiezers verraadt en in een snel tempo afstevent op een oorlog met Iran en/of Noord-Korea, wat dan ook meteen een einde aan zijn termijn zal brengen.

We blijven dus nog steeds afstevenen op conflict, zowel in Europa als in Azië.

In het derde geheim van Fatima staat:

“De grote, grote oorlog zal plaatsgrijpen in het tweede deel van de twintigste eeuw. Rusland zal de zweep worden van God, en op het einde zal ze zich bekeren. Dat Amerika maar niet gelooft dat ze onkwetsbaar is. Vuur en rook zullen dan uit de hemel neervallen en het water van de oceanen zal veranderen in stoom, hun schuim spugend tot aan de hemel en alles wat staat wordt omgekeerd. En miljoenen en andere miljoenen mensen zullen hun leven verliezen op het ene uur na het andere, en diegenen die nog leven op dat moment zullen jaloers zijn diegenen die dood zijn.”

Ook in het geheim van La Salette kunnen we vergelijkbare dingen lezen:

“Veel kloosters zullen geheel en al het geloof verliezen en zo veel zielen doen verloren gaan. In de kloosters zullen de bloemen van de Kerk verrot zijn en de duivel zal zich uitgeven voor de koning der harten want de wanorde en de liefde voor het vleselijk genot zullen over de hele aarde verspreid zijn. Beef aarde en gij allen die er uw beroep van maakt Christus te dienen maar in plaats daarvan uzelf aanbidt. Beeft want God zal u aan Zijn vijand overleveren daar de heilige plaatsen bedorven zijn want veel kloosters zijn niet meer de huizen van God maar de weilanden van Asmodée en de haren. Slechte boeken zullen rijkelijk over de aarde stromen en de geesten der duisternis zullen overal een algemene verflauwing verspreiden voor alles wat de dienst van God betreft. De wereldlijke heersers zullen allen éénzelfde doel hebben : het afschaffen en doen verdwijnen van elk godsdienstig beginsel dat plaats moet maken voor het materialisme, atheïsme, spiritisme en allerlei soorten van zonden. Er zullen burgeroorlogen zijn en daarna een algemene oorlog die afschuwelijk zal zijn.”

Als men op Youtube intikt “dream america nuke” krijgt men 46.000 resultaten, waaronder heel wat video’s van mensen die een droom hadden over Amerika die aangevallen wordt met atoombommen. Sommigen hadden ook een droom over een Russische en/of Chinese invasie.

Allemaal toeval? Het minste dat we kunnen zeggen is dat er tekenen zijn die we niet mogen negeren.

Woodrow L. Polston schreef in zijn boek “Preparing America for the Wrath of God” de lange weg van Amerika richting de wraak van God. Hij heeft het over het feit dat de zonden Amerika verbinden van de Oost- tot de Westkust. Hij vernoemt alles: de rockmuziek met hun satanische teksten, de multi-miljard porno-industrie die vooral in Californië gebaseerd is, de miljoenen kinderen die sinds de legalisering van abortus in 1973 vermoord werden, vervolgens heeft hij het over de zwarte praktijken van het bankensysteem van de VS en de ‘stock market’ van Wall Street en dat het financiële systeem vroeg of laat volledig zal imploderen, erger dan 2008-2009. En dan heeft hij het ook over de mogelijkheid van Wereldoorlog III.

Vergeten we dan ook de legalisering van het homohuwelijk in alle 50 staten niet, en Amerika’s betrokkenheid in het opstoken van allerlei onnodige oorlogen en de steun aan en betrokkenheid met allerlei terroristische groeperingen (Vietnamoorlog, Invasie Afghanistan, Irak, steun aan terroristische groepen Al Qaida, IS, het ‘Vrije Syrische Leger’, rebellen in Libië, moord op Kadhaffi,…). Voeg daar dan nog eens de betrokkenheid van Amerika bij het introduceren van abortus en anticonceptie in derde-wereldlanden bij en we zijn ongeveer rond.

 

De schokkende realiteit: Het totaal aantal geaborteerde kinderen komt overeen met de totale huidige populatie van de zwartgekleurde staten.

Herinneren we ons ook de droom van een correspondent van ons:

Ik heb in de afgelopen weken drie nachten achtereen intens gedroomd over Trump.

Daarin kwamen een aantal zaken naar voren.
Gitzwarte wolken en stormen in de lucht boven het Witte Huis (tweeërlei betekenis ontvang ik, grote strijd in de hemelse gewesten en geen AMERICA great again. Maar een financiële ineenstorting) Ook was ik bij Trump en keek hem diep in de ziel via zijn ogen, een enorme sterke persoonlijkheid die nodig is om Gods plan te volvoeren betreffende Israël, zijn ego is echter groter dan wie dan ook, hij viert zijn persoonlijke missie en succes uitbundig. Zijn ego is groter dan God waardoor zijn aanvankelijke succes zal omkeren in nederlaag.

Dit wijst er dus op dat Amerika wellicht geen rooskleurige toekomst tegemoet ziet, ondanks de verkiezing van Trump.

Met betrekking tot WOIII: herinner u het kaartspel “Illuminati – New World Order” uitgegeven in de jaren ’90, en welke eigenlijk de agenda van de Illuminatie weergeeft. De “aanslag” op de WTC-torens en het pentagon stond hierin reeds afgebeeld, jaren voor het effectief gebeurde. Het spel heeft ook een kaartje voor WOIII, ‘Marial Law (krijgswet), populatierecutie, enz…

Wij kunnen enkel met lede ogen aanschouwen en…vertrouwen en bidden dat de op handen zijnde gebeurtenissen afgezwakt mogen worden.

Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking, maar hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Joh. 16,33)

 


Voor de geïnteresseerden…

Kruistochtgebed 33 voor het zegel van bescherming (tegen oorlog en rampen, de Valse Profeet en de Antichrist):

O mijn God, mijn liefhebbende Vader,
ik aanvaard met liefde en dankbaarheid
Uw Goddelijk Zegel van bescherming.

Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en mijn ziel.

Ik buig neer in nederige dankzegging
en bied U mijn diepe liefde
en mijn trouw aan U, mijn geliefde Vader, aan.

Ik smeek U om mij en mijn geliefden
te beschermen met dit bijzondere Zegel.
En ik wijd mijn leven aan Uw dienst voor eeuwig en altijd.

Ik hou van U, lieve Vader.

Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader.
Ik offer U op het Lichaam, het Bloed,
de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon
als verzoening voor de zonden van de wereld
en voor de redding van al Uw kinderen. Amen

+++

Het was bekend dat de huizen in Polen waar deze prent van de Barmhartige Jezus hing, gespaard bleven van de bombardementen, terwijl de omringende woningen vernield werden. Christus deed dan ook geen loze belofte toen hij zei dat de huizen waar deze afbeelding zou worden vereerd, gespaard zouden worden van rampen (Dagboek deel I, nr. 18)

Jezus, ik vertrouw op U.

Categorieën:100 jaar Fatima

23 antwoorden »

 1. Matteüs 10,28-31: “Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel; vreest veeleer Hem die en ziel en lichaam in het verderf kan storten in de hel. Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw Vader niet een mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs iedere haar van uw hoofd geteld. Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch meer waard dan een zwerm mussen.”

  Bedenk ook dat de duivel er geen baat bij heeft om het lichaam te (laten) doden van iemand wiens ziel hij nog verdorven heeft.

 2. Zonsverduisteringen treden op met een vast patroon en zijn tot duizenden jaren in het verleden en in de toekomst exact te voorspellen, zodat ik betwijfel dat dit als een teken van God kan worden gezien. Wat niet wegneemt dat wereldwijde oorlogsdreiging nu hoogst verontrustend is. Wat de zonsverduistering betreft toen Christus aan het Kruis stierf heb ik dat altijd als een bovennatuurlijk fenomeen gezien, hetgeen door de beschrijvingen van grote visionairs bevestigd wordt.

  Wat een grote oorlog betreft die Amerika treft zij vermeld dat de boeren tegenwoordig graan telen dat zichzelf niet meer voorplant. Als de velden van de grote zaaigoed-ondernemingen worden getroffen, dan ontstaat een groot tekort aan zaaigoed om de velden voor het volgend seizoen in te zaaien. Het gevolg is hongersnood!

  • lunsius > op 03/08/2017 om 14:02,

   Van 23 september heeft men ook hoge verwachtingen, kijk maar op YouTube, Openb.12 zou zich dan in een unieke constellatie voltrekken in het heelal.

   Er is een (mysterieuze) uitspraak van Christus aan een zienster dat aan het punt dat alles volbracht is er 6 maanden vooraf gaan. Het is de Waarschuwing die een einde “maakt” aan de drie duistere dagen en de drie duistere dagen maken een einde aan de 3e wereldoorlog van drie maanden.

   Drie maanden voor de derde wereldoorlog begint het optreden van de Maleachi 3:1 bode, komende in de geest van Elia.
   Deze 3 maanden + de 3 maanden van de 3e wereldoorlog zijn de bovengenoemde mysterieuze genoemde 6 maanden.

   De Maleachi Bode daalt 3 dagen af in de hel (het begin van zijn optreden, zijn bekering tot getuigenis van het komende) en dat is terstond het moment dat maitreya in Frankrijk zich zal “openbaren” want hij is de feitelijke valse profeet.
   9 dagen zijn het totaal dus ook 3 voor het vagevuur en 3 dagen voor de hemel tocht, maar onderscheiden in de tijd.

   Ongeveer tot aan de Waarschuwing of wat vroeger zal hij de stigmata-merktekenen hebben zoals Paulus, Galaten 6:17 ..ook voorzegd door verschillende zieners en Nostradamus.
   Want bij Vassula is gezegd dat hij maar kort hoeft te lijden (1995-16 juni, dit lijkt Vassula te betreffen, maar is ->1994-29 juli).

   Maar na de Waarschuwing komt deze persoon in een andere positie.

 3. Of God door deze tekenen de wereld gaat straffen is niet altijd zo. Het zijn de zonde van de mensen die conflicten en problemen voortbrengen en het ingrijpen van God is juist het feit dat hij de wereld niet vernietigd wilt zien door de mensen . De mensheid heeft zoveel atoomwapens voortgebracht dat men de wereld wel tienmaal kan vernietigen goed artikel !!

 4. Weet niet of het meer mensen opgevallen is. Er zijn op dit nieuwe you tube video’s over de RFID-Chip. Ze kunnen waarschuwend zijn, maar anderen weer promotend. In de U.S.A. zijn ze er al volop mee bezig, volgens een paar video’s. Er wordt langzamerhand in Nederland in bepaalde programma’s iets over deze chips gezegd. We moeten er alert op zijn, want het komt steeds dichterbij.

  • Desbetreffende chip schijnt al qua grootte en inhoud achterhaalt. Laten we niet vergeten, dat het merkteken gaat over én aanbidden én kopen en verkopen. ie combi is er al meermalen geweest. Mensen die niet op een bepaalde manier aanbaden zoals kerken en staten wilden werden outlaws.
   Soms was het aanbidden van de eucharistische hostie ijkpunt. Maar ook onderschrijven van een bepaalde belijdenis.
   Ik verwacht dat we het echte teken zullen herkennen als het er om gaat spannen. Het zal wel een bewuste keuze tégen God en voor satan zijn vermoed ik. Mogen we dan door de heilige Geest ondersteudn vol goede moed doorheen de dood willen gaan.

   • Dat zal inderdaad de keuze zijn waar we voor gesteld worden, de keuze voor God of voor Satan. “Wie niet voor God is is tegen God” De H. Ambrosius zal dit ook in zijn preken hebben uitgelegd. Er staat een in een straat in Milaan een bordje aan de muur die wijst op de Bijbeltekst: “Wie niet voor God /Christus is, is tegen God / Christus.” Ik weet even niet meer of er ‘God’ of ‘Christus’ stond of ‘Mij’ wijzende op de Christus.

    Er bestaat al, misschien heb ik het al eens naar voren gebracht, een levensgroot afgodsbeeld in de U.S.A. Het staat in feit al ergens klaar om aanbeden te worden. Met de komst van de Antichrist zou dit in beeld kunnen komen en met de huidige technologie kan iedereen het dan ook (tegelijk) zien.

    Het heeft een paar jaar geleden in Dagblad Trouw gestaan met foto en al. Het valt mij op hoe weinig christelijke sites dit nieuws naar voren hebben gebracht om ons te gaan waarschuwen dat dit ook een van de vele tekenen is van de Eindtijd en dat gebed heel hard nodig is om ons er tegen te wapenen. Dit aspect mis ik ook echt bij katholieken. De meeste katholieken, zeker in mijn omgeving wuiven het weg, bagatelliseren en denken dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen.

    In het reguliere nieuws heb ik het eigenlijk nauwelijks of niet gezien. De oproep van bisschoppen maar ook van katholieken onder elkaar om met elkaar ook te gaan bidden, nu zoveel kerken dicht zijn is iets wat ik al jarenlang mis en probeer aan te kaarten, echter zonder resultaat.

    Geloven doe je niet alleen. De meesten vinden het onzin als je er over begint en willen er niet over praten. Ze willen eigenlijk niet gewaarschuwd worden. Maar ons (eeuwig) leven komt er wel mee in geding, als we de verkeerde keuze maken.

    Als u nagaat dat wij in onze Kerk het ‘Samen Kerk’ (zijn) altijd zo hoog in het vaandel hebben. Maar dat geldt blijkbaar alleen voor parochieveilingen van de kerk, die toch nog heel wat geld opbrengen voor de Kerk. Alleen hebben ze het de laatste twee jaar op een andere boeg gegooid. De opbrengst gaat nu ook meer naar de verenigingen in ons dorp. Ook daarin verdwijnt lijkt wel steeds meer het kerkelijk karakter. Jongeren gaan nog wel naar de parochieveiling, maar je ziet ze weinig of niet in de Kerk.

    Waar ik verder van verschoten ben al enkele jaren geleden is dat het Ziekenhuis in de dichtstbijzijnde stad hier is vernieuwd. Het R.K. Ziekenhuis ging eerst fuseren met het Algemene ziekenhuis. Dat betekende dat alle katholieke signatuur binnen het katholieke ziekenhuis verdween. In plaats van Kruisbeelden gewone schilderijen. Het kreeg een naamsverandering. En toen ik zo een keer door het vernieuwde ziekenhuis liep zag ik tot mijn verbazing een midden plaats met water met daarin een beeld van een halve stier en daarachter zoiets dat leek op een grote geit (gems?) met twee hoorns. Beelden van dieren in de tuin van een ziekenhuis. Ik schrok hiervan, want het deed me meteen denken aan het Gouden Kalf, dat men in de tijd van Mozes aanbad als de afgod Baäl.

    Als men ziet hoe nu de praktijken zijn in ziekenhuizen, dat men binnen de kortste keren naar huis moet en de ziekenzorgverzekeringen haast al niet meer te betalen zijn. Verpleegkundigen raken overspannen en stoppen ermee. De zorg gaat in feite hard achteruit, al doen individuele artsen en verpleegkundigen erg hun best. Er is teveel digitalisering. En ondertussen ligt er in Nederland een verregaand wetsvoorstel betreffende euthanasie voor voltooid leven.

    Als dit zo doorgaat stevenen we recht af naar onze ondergang.
    Alleen God kan ons dan nog redden. Zijn arm is lang genoeg (Jesaja) om ons uit de (diepe) put te trekken.
    “Als de nood zeer hoog is, dan is de redding nabij.”

    Er bestaat een lied, ook op you tube te vinden wellicht. In de jaren negentig een hit, als ik mij goed herinner. “Ik ben nog lang niet moe.”

    De verregaande digitalisering zal velen uitputten, het maakt velen zeer moe. Jongeren raken sneller gestresst en burned out. Maar ik geloof dat het alle generaties raakt.

    “Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt nabij.” Lucas 21 vers 28
    Voor om dit alles beter in de context te kunnen plaatsen: Zie Lucas 21: 25-28. (of Lucas 21:1-38 het gehele hoofdstuk.).

 5. Marian, ik heb het nog al eens aangeraden. Blijf van Youtube weg. Wil U een oud liedje besluisteren? Perfect. Wil U eens kijken hoe U juist parket zelf moet leggen? Handig. Maar gebruik youtube niet als “nieuwskanaal”. Of denk niet dat U daar de waarheid gaat vinden. Elke randdebiel kan voorspellingen doen en er een filmpje bij verzinnen. En dat gebeurt ook. Miljoenen filmpjes die de meest achterlijke stellingen en voorspellingen komen verdedigen. Sluiten dat youtube kanaal en ga een stevige wandeling maken in het groen, het zal je veel meer deugd doen dan uren rondgesurf op youtube…

  • Dag rozenkrans, u heeft gelijk, Nadat ik stopte met twitter en site kwam er meer realiteit en rust. Overigens denk ik dat niet alleen YouTube zo werkt. Oók deze site waarop we nu schrijven is onnavolgbaar en onrustbarend.
   We hebben toch het Woord. Dat is op zich ook beter dan te luisteren naar wat bisdom-bisschoppen of paus Franciscus allemaal palaveren. Het zijn profeten die brood eten. In wezen ondervinden we geen steun en geen liefde van hen.

  • Er zijn you tube filmpjes met voorspellingen die overeenkomen met de voorspellingen die hier naar voren worden gebracht. Maar inderdaad er is op you tube veel sensatie (lust) bij. Overigens worden ze ook steeds beangstigender met enge afbeeldingen van de meest afgrijselijke draken e.d. Volgens mij is er een hoop bangmakerij bij. Maar om de woorden van de Bijbel zowel in het Nieuwe- als het Oude Testament kan men in feite niet omheen, en zeker de (gelovige) christenen niet.

   Zelf heb ik maar heel kort Twitter en later Facebook gehad. Mijn Smartphone heb ik al geruime tijd op non-actief gesteld.

 6. Als men werkelijk rust wil, zal men het gehele Internet ook weg moeten doen. Want het blijft een valkuil en je kunt er gewoon alles op vinden van zeer goed tot zeer kwaad. Het is wat je noemt een BIG APPLE ! Grote Verleiding ofwel Bekoring!

  Toch heb ik dit ding ook al eens weg willen doen, maar ik kreeg teveel tegenstand en niemand die me echt eens wil helpen daarmee. Ik vind het een hele lastige, zowel privé als zakelijk. Van mij had achteraf het gehele Internet er niet hoeven komen.

  Een uitspraak van een Aziatische professor in de techniek: “De wereld gaat kapot aan de digitalisering” Dat zegt naar mijn mening al genoeg en deze man is dan nog niet eens van christelijke komaf, maar heeft in deze dingen dan wel inzicht.

  En ondertussen, let ook maar eens op de reclames of het nieuws, hoe vaak je inmiddels (om ook verder te lezen en/of om gewoon er meer van te willen weten) naar een website wordt verwezen. En zo worden we om de haverklap gelokt om weer achter die laptop of je computer I-pad te zitten. Met andere woorden, het is de achterdeur uit. Er zijn mensen die dat goed kunnen scheiden. Maar ook mensen die dat niet (goed) kunnen,

  Wat ik zelf opmerkelijk vindt, dat er best veel mensen die psychiatrische problemen hebben (bijv. schizofrenie of autisme) soms eigenlijk te goed met de computer, maar het leven zelf pakken ze niet goed op. En daarin schuilt ook weer een groot gevaar, en voor henzelf en wellicht dan ook weer voor anderen.

  Psychische problemen zijn mij niet vreemd, maar verstand van de computer hebben? Nee, niet echt. Ik weet hoe ik er mee kan werken en bij vreemde blokjes die verschijnen weet ik soms niet wat ik invullen moet, ja of nee, en dan begrijp ik de vraag niet. Soms kun je het dan wegklikken met het rode kruisje rechtsboven het blokje, maar soms is die mogelijkheid er niet. Dan moet het net even iets anders. Het lastige is dan als je alleen woont je het niet direct kan vragen aan bijv. je broer of zus. En de helpdesk vind ik ook vaak te ingewikkeld. Legio mogelijkheden en keuzes. Wat ik heel erg goed kan is gewoon typen met dit toetsenbord op mijn laptop. Erg handig dat je zo snel verbeteren kan. Maar het valt mij op, dat ik soms mijn fouten niet hoef te verbeteren, dan doet dit ding het al uit zichzelf. En dat gaat mij eigenlijk te ver, want ik vind dat ik zelf mijn fouten moet zien en het dan ook zelf verbeteren. Want dit ding is op zich er al heel handig om je te laten zien waar je de fout gemaakt hebt.

  Dit ding is mij dan te vlug af en dat vind ik niet leuk. Ik wil de baas blijven over de laptop. Deze computer/laptop is in feite al een halve robot. Ik heb echt al vaker het idee gehad. Men weet precies wat ik aan het doen ben. Wie kijkt er mee? Dat weet ik niet. Dat kunnen er nu ook duizenden zijn en er zijn er maar een paar die dan reageren of wel lezen, maar niet reageren.

  Gelukkig ziet God in ieder ook alles wie wat doet en hoe en wat schrijft. Ik denk er nog steeds over de computer van de hand te doen. In feite is het nu a het geval dat je niet zonder een DIgiD-code (in Nederland) bijvoorbeeld een uitkering aan kan vragen of andere dingen. Je moet er een hebben en die code gaat alleen via de computer. Het Betaalsysteem die wij nu hebben over de gehele wereld wordt door velen al als Het BEEST van OPENBARING.13:18 gezien, maar mijn inziens geldt dat inmiddels ook voor het gehele INTERNET-SYSTEEM- en VERKEER omdat praktisch alle COMPUTERSYSTEMEN aan elkaar worden gekoppeld.

  Nou als er inderdaad een tweede en dus een vervolg komt van de ECONOMISCHE CRISIS komt, dan is het gevaar ook groter van CRASHEN van vele computers.

  Als de mijne dan ook compleet stuk gaat, dan weet ik wel dat ik absoluut geen nieuwe meer wil kopen. Het geld is dan al niets meer waard. Mensen kunnen het dan ook niet meer kopen. Een geluk bij een ongeluk dan. Wie weet worden we er ook allemaal blijer en wijzer van. Dan zien we elkaar weer letterlijk staan. En dan heeft de televisie zelfs zijn beste tijd gehad. Dat wordt dan pas écht genieten, na eerst erg veel jammeren nog natuurlijk. We zullen eerst op de blaren moeten zitten. Of zoals men het mij al jaren zegt. Het moet eerst ergeren, wil het beteren. Het duurt erg lang allemaal. Maar mijn tante zuster zei het al: “Gods molens malen langzaam.” Maar ze malen wel, ook al zien wij dat niet direct.

  Laten we het daar dan maar op houden. En “Tob niet, het komt toch anders.” (spreuk op een huis hier in de straat. Elders in een andere straat: “Alles op Zijn tijd.”

  “Alles sal rechtkom, as wie mar ôs plig doe.” (Gezegde uit Zuid-Afrika).

  • De zoveelste film? Nog meer bekijken? Als ik uw onderstaande reactie lees van 11:05 uur kan ik mij beter nergens meer bezighouden en dingen bekijken en zien. Dit even terzijde.

   Waarschijnlijk wilt u een film laten zien met iemand die arm is en toch veel zelfredzaamheid aan de dag weet te leggen , gelovig is en écht op God weet te vertrouwen. Helaas is het juist dit wat mij altijd niet goed lukte tot op de dag van vandaag.

   Dat is juist iets wat veelal veel katholieken en inmiddels veel protestanten ontbreekt, juist omdat zij al meer afdoen van God ons heeft gegeven aan Geboden met de normen en waarden die daarbij horen. Wij zijn zo in een maatschappij opgegroeid, die steeds meer van God los is geraakt, het met de waarheid niet zo nauw meer neemt. Je moet van goede huize komen tegenwoordig om in je geloof standvastig te kunnen zijn en te kunnen blijven.

   Er zijn vele oorzaken hoe het zo ver heeft kunnen komen in ons land en ook in andere landen.

   Uiteraard wil ik deze film ook zien. Een klein uurtje. Maar ik laat het nu even voor het weekend. Als het lukt ga ik het met iemand samen bekijken. Ten eerste is het geen film die naar mijn mening op sensatie belust is, maar wel met waarheid zoekers en -doeners. Ik hoop dan ook dat ik iemand kan vinden die dit met mij wil zien. Anders bekijk ik het weer alleen, je neemt het alleen in je op. Vervolgens kan ik het niet delen, want de ander heeft het dan niet gezien en in de meeste gevallen wil men het ook niet weten. Want anders sterft ook deze film een stille dood in mijzelf. Heel vaak ben ik ergens alleen op af gestapt. Prachtige dingen, maar ik kon en kan het dan niet overbrengen. Zo bleef ik vaak heel eenzaam in datgene wat ik had gezien/of had meegemaakt.

   Ik hoop dus dat ik het deze keer kan voorkomen, dat ik alleen zit te kijken. Bovendien kunnen we er dan samen over praten.

   In ieder geval bedankt voor deze link naar deze film.

 7. Als we Gutenberg 1450 als begin van effectieve boekdrukkunst mogen beschouwen en James Watt 1764 als begin van effectieve stoommotor dan willen we immers niet terug naar de Middeleeuwen want je wil niet leven zonder bijbel en zonder informatie.

  Bekijk het als volgt:
  juist door die technologie wordt iedereen bereikt en juist door de nabije antichrist zal ieder mens op aarde geconfronteerd worden met de keuze van VOOR OF TEGEN DE WAARHEID.

  Het heeft geen zin eindeloos te foeteren tegen de chip-inplant en technologische dominantie. Die de technologie BLIND volgt en God niet boven alles vertrouwt is verloren.

  Dus geen chip laten inplanten.

  Het enige wat nog telt is zo veel mogelijk mensen de Tien Geboden (= de bijbel) en hen alle hedendaagse katholieke profeten voorhouden. Daarzonder zijn ze verloren.

 8. http://www.webbijbel.nl

  Satans conferentie

  Satan hield een wereldwijde conferentie voor zijn helpers.
  Hij zei: We kunnen mensen er niet van weerhouden om een relatie met God te krijgen, we kunnen de Christenen er niet van weerhouden om naar de samenkomsten te gaan en we kunnen ze er niet van weerhouden om in hun Bijbel te lezen.

  Dus, laat ze zichzelf Christen of kerkelijk noemen,laat ze maar naar de samenkomsten gaan en laat ze maar hun Bijbel lezen. Laat hen in de waan dat die dingen voldoende zijn. En, ging hij verder, zorg ervoor dat ze “geen tijd” hebben. “Geen tijd” om een sterke en nabije wandel met God als Vader te krijgen.
  “Dit is wat ik wil dat jullie doen”, zei de duivel, “leidt ze op allerlei mogelijke manieren af van hun pogingen om een echt rijk leven met God te hebben, en hou dat vol”.
  Dan kunnen ze uiteindelijk van God afgetrokken worden. Geef niet op!!

  Hoe moeten we dat doen, vroeg één van de helpers.
  En hij zei: Hou hen bezig met de nutteloze zaken van het leven, verzin steeds weer andere dingen om hun gedachten en levens mee te vullen, zodat deze gesloten zijn voor wat echt van belang is, antwoordde hij.

  Verder:
  Laat Christenen onderling veel met elkaar oneens zijn, laten ze zich op die kleine dingen richten, laat ze daarover strijden en vechten. Laat ze daarover ruzie krijgen en strijden en zich verdelen. Spreid negativiteit.

  Verder:
  Laat ze over elkander roddelen, vooral achter de rug om, zaai veel verdeeldheid. Laat hen daar druk mee zijn.

  Verder:
  Laten ze het er met elkaar vooral NIET over hebben wat er allemaal te waarderen is in de gemeente, maar WEL over wat er allemaal verkeerd gaat in de gemeente, zodat er een zeer negatieve sfeer ontstaat.
  En laat ze dat doen in het bijzijn van jongeren, dan wordt het een is dubbel succes.

  Verder:
  Maak de gelovigen wijs dat de verplichtingen richting familie en vrienden veel belangrijker is dan de samenkomst, zodat ze of op bezoek gaan of bezoek krijgen.
  En voetbal, andere sporten en aangelegenheden? Ja, natuurlijk, veel belangrijker dan de samenkomst.

  Verder:
  Vul hun tijd zodat ze weinig of geen tijd overhouden om met hun man of vrouw door te brengen. Zorg ervoor dat er geen tijd is om te praten met elkaar.
  Zorg voor drukte, zodat er geen tijd is voor intimiteit en echte zorg voor elkaar. Zorg voor veel drukte, want dat geeft korte lontjes, dat is wat we willen!!
  Zorg ervoor dat hun huis geen thuis meer is!!

  Verder:
  Zorg ervoor dat er geen tijd is om met de kinderen door te brengen, zodat hun gezin uit elkaar valt.
  Zorg ervoor dat ze druk zijn, zodat ze hun kinderen geen echte warmte, aandacht en tijd meer kunnen geven.
  Zorg ervoor dat hun huis geen toevluchtsoord meer is om tot rust te komen na het dagelijkse werk en dagelijkse zorgen.
  Laat hun huis geen thuis meer zijn!!

  Verder:
  Zorg voor weinig compassie en barmhartigheid. Zorg voor keiharde regels.
  Zorg dat hun huis geen thuis meer is!!

  Verder:
  Laat kinderen naar de sportclub gaan, in de kantine wennen ze zo ongemerkt aan drank, muziek en alle verkeerde vormen van sexualiteit, zodat de stap naar de wereld steeds makkelijker kan worden gezet.
  Bijkomend voordeel is dat ze waarschijnlijk onkerkelijke vrienden krijgen, zodat ze zich onder hun kerkelijke leeftijdsgenoten steeds minder thuis voelen.
  Zorg dat de wereld hun thuis wordt!!

  Verder:
  Overtuig de vrouwen ervan dat het nuttig is om vele uren te gaan werken, waardoor hun aandacht voor de kinderen sterk word gereduceerd. Laat ze steeds minder tijd hebben voor hun kinderen en voor hun man. Ontneem de kinderen van datgene wat het meest belangrijk is, tijd een aandacht, warmte en liefde en een luisterend oor.
  Laat hun huis geen thuis meer zijn!!

  Verder:
  Overtuig de mannen ervan dat zij alleen goede echtgenoten zijn als zij hoge inkomsten hebben, en dat ze dit kunnen bereiken door 5 of 6 dagen per week te werken, met veel toewijding en dat ze zich verder ontplooien. Want werelds succes is belangrijk.
  En zo zullen ze geen tijd hebben voor hun vrouw en de kinderen.
  Zo hebben ze geen tijd voor een boswandeling, om samen iets te ondernemen, want ja, werk gaat voor!!
  Zorg dat hun huizen geen thuis meer

  Verder:
  Maak ze beiden zo druk dat ze geen tijd hebben om naar elkaars primaire behoefte te kijken en die te vervullen. Hou hen druk bezig!!

  Verder:
  Verleid ze om steeds meer te kopen en steeds meer te lenen.
  Die schulden zullen hun er beide wel van overtuigen dat ze echt beide moeten werken.

  Verder:
  Laten ze in de tijd die ze voor ontspanning hebben zo buitensporig zijn, dat ze echt geen tijd voor elkaar hebben en ook echt uitgeput zullen raken. Laat ze allemaal druk bezig zijn met aardse zaken, zodat ze steeds minder tijd hebben voor geestelijke zaken.

  Verder:
  Lok hen om op alle rustige momenten om de radio of TV aan te zetten.
  Laat het nooit stil zijn in huis. Of laat ze intensief met hun computer spelen, dat ze geen aandacht hebben voor wat echt belangrijk is, tijd voor elkaar. Facebook, twitter en instagram, hou hen bezig!
  Dit alles zal hun gedachten zo verstoren, dat ze geen echte rust vinden, slecht slapen en nog meer rust nodig hebben. Hou hen bezig!

  Verder:
  Leg overal tijdschriften en nieuwsbladen op de tafels van wachtruimtes. Overstelp hun gedachten zo mogelijk 24 uur per dag met het nieuws en andere zaken.
  Hou hen bezig!!

  Verder:
  Laat hun mailboxen volstromen met mailtjes, over zaken die hen valse hoop geven, of die hun aandacht trekken, zolang het hun tijd maar opslurpt.

  Verder:
  Laat mooie modellen zien in tijdschriften, in kranten, op de TV, op het internet, zodat iedereen zal gaan geloven dat uiterlijke schoonheid van groot belang is en ze ontevreden worden. Laat hen inzien dat uiterlijk belangrijk is. Laat dat hun aandacht trekken.

  Verder:
  Hou ze bezig, zodat ze niet maar buiten gaan om te genieten van Gods natuur, maar laat ze naar de pretparken gaan, naar sport, concerten en bioscopen. Hou hen bezig!!

  Verder:
  Maak ze rijk, zo rijk dat ze menen geen God nodig te hebben. Weldra zullen ze werken uit eigen kracht. Weldra zullen ze geloven dat ze hun gezondheid, hun welzijn en al het andere aan hun eigen inspanningen te danken is.

  Verder:
  Maak hen zo druk zodat ze geen tijd meer hebben om anderen over Christus als Redder der wereld te vertellen.

  Verder:
  Hou hen zo bezig dat ze gaan geloven dat volledige gehoorzaamheid aan Gods wil in alle dingen niet belangrijk is en dat het Farizeeen zijn die dit wel zeggen.
  Tenslotte, God is een God van vergeving. Toch?

  Het zal werken, absoluut zeker, het zal werken.
  Zo heb ik al miljoenen mensen in mijn netten gevangen.
  Het is een prima plan, eindigde satan zijn betoog.

  Inmiddels proberen satan en zijn werkers overal Christenen te overstelpen met tal van zaken die niet van primair belang zijn.
  Zodat ze te weinig tijd hebben voor God, geen tijd voor hun vrouw, geen tijd voor hun man, geen tijd voor hun gezin en geen tijd voor de gemeente en zodat de Bijbel zelfs gesloten blijft liggen op het nachtkastje.

  Laat hun zo druk bezig zijn dat ze gaan geloven dat God een God van liefde is en dat hij onze zwakheden wel blijft dragen. Dat ze hun niet hoeven in te zetten om te breken met zonde en zondige patronen.

  Nu een belangrijke vraag: Heeft de satan succes met dit plan in jou leven?

  De satan heeft zoveel manieren om de mensen te verleiden.
  Laat hem u niet strikken en in de val leiden.
  Getuig tegen hem om tijd vrij te maken voor Hem en Zijn Woord, voor onze vrouw en onze man, voor onze kinderen, voor de gemeente en voor liefde aan alle mensen.

  • Zo, Dat is heel herkenbaar allemaal, en er zijn natuurlijk zaken waar ik ook al ingetuind ben, maar dit is een hele mooie manier op dit eens voor te lezen aan anderen, hoe in wezen satan (de aartsleugenaar met zijn leger aan kwade machten en krachten, welllicht zelfs demonen te werk gaat. Inderdaad. Ook ik heb weinig tijd voor de normale zaken. voor mij is in wezen het computer gebruik mijn grootste valkuil geworden. Maar God heeft mij wel type-talent gegeven. De kunst is wel om die heel goed te gebruiken en red ik dat? Uit eenzaamheid en verlangen naar communicatie begon ik met fora, eerst een neutraal fora, later geloofsfora. Van het een kwam het ander.

   En inderdaad, er komt door dit alles weinig tijd voor gebed, de Bijbellezing, iets wat katholieken al weinig of nooit deden. In ons gezin dus ook niet. Als ik het naar voren breng, dan wijzen mijn broers en zussen het af met de woorden: “Zo zijn we niet opgegroeid.” of “Dat doen we niet.” “Onze vader en moeder waren ook niet zo.” “Wij doen het op onze manier.” Deze tegenwerpingen krijg ik herhaaldelijk. En dan halen ze mijn vader en moeder erbij om zichzelf te rechtvaardigen dat ze toch goed op weg zijn. .

   Alleen bidden is moeilijk voor mij en zeker thuis. Daarom zou ik juist de kerken weer open willen. Dan bid je niet alleen, maar kan je evengoed in jezelf (in stilte) bidden en/of samen. Maar men vindt mijn voorstellen altijd maar raar en niet van deze tijd. Dat kan niet, de Kerk open laten in deze tijd. Want er wordt misschien (!) ingebroken, stel je voor. Haal die dure spullen dan ook weg daar. Eenvoud siert de mens, immers. O, ik kreeg vroeger al zoveel tegenstand. Ook van een pastoraal werker, die zei: “Je kan thuis ook bidden.” Maar dat was het ‘m nou juist, ik kan thuis niet zo goed bidden. Ik voel mij daar alleen en toen ik jong was, voelde ik heel goed nog aan dat God aanwezig was in de Kerk. Maar men zwicht (..) voor geen enkel argument van mijn kant.

   Tja, daar ga je dan met je goeie gedrag. Vanwaar zal mijn Hulp komen? Vanuit het Oosten? Vanuit de bergen? De wolken? Psalm 63 / Psalm 27.

   God moge u zegenen!

   P.S. Schrijf maar niet terug. Want ik begin zo weer.

 9. Marian, …wat mijn bijbelse verstaan is van 23 september …

  Kijk eens naar openb.12:18 ..de vervolging van de kerk/gemeente, de rest van haar zaad, wordt verder uitgewerkt in de volgende hoofdstukken tot aan Openb.20:1-3.

  De vrouw is hier de gemeente Gods van oude en nieuwe Testament, draagster van het goddelijk licht (lichtsymbolen). In het verleden (oud testament), heden en toekomst is er lijden en vervolging.

  Vanuit de oudtestamentische gemeente is de Messias geboren. Jezus was het zaad van Maria ..Maria uit de gemeente Gods van het oude Testament. De rest van haar zaad, in vers 17 zijn de gelovigen uit het nieuwe Testament. De oudtestamentische gemeente baart via Maria de nieuw testamentisch gelovige rest, de rest van haar zaad, de nieuw testamentisch gemeente .. als zodanig in geestelijke zin uitgedrukt.

  De woestijn is het zich isoleren van de goddeloze en heidense wereld met hun politieke machten en geestelijke machten van valse leringen enz. opgeroepen door de hel.

  De voorlaatste nederlaag van de draak is en betreft dan ook Openb.20:3 -> Jesaja 24:21-22.. hoofdstuk 24 is dan ook een andere “versie” van het oordeel in het 6e zegel.

  Alles vanaf hoofdstuk 8 tot aan hoofdstuk 20:3 (vervuld door het 6e zegel) gaat allemaal vooraf aan het 6e zegel.

  Met alle voorzichtigheid gezegd kan 23 september dan waarschijnlijk de aanzet van dit alles zijn… als teken.

  • Voor zover ik weet legt de R.K. Kerk de Vrouwe uit in het Oude Testament als vooraanduiding van Maria tegengesteld aan Eva, dus gehoorzaam aan God in alles, maar ook nederig, zal niet op de voorgrond treden. De vrouw die ijlings haar kind zou baren in de woestijn zou dan ook Maria zijn? Het kind Jezus dat zal regeren met ijzeren staf. De vrouw met de 12 sterren. Joodse zespuntige sterren neem ik aan. Ik vind het opvallend hoeveel vlaggen er zijn met vijfpuntige sterren (de ster is dan getekend met de punt vaan beneden rondom de persoon van de afgod baphomet (een dierenkop met een mensenlichaam). Dan zijn er ik weet niet vandaag de dag bekers, T-shirts, kledingstukken te koop met deze vijfpuntige ster.
   Het lijkt op een subtiele manier van beïnvloeding om de aanbidding van het Beest langzaam maar zeker te laten insluipen, zonder dat men er erg in heeft. Aangezien velen ook niet weten, wat ik vroeger ook niet precies allemaal wist, dat bepaalde tekenen van heidense invloed zijn. Zelfs onze kalender die wij allemaal gebruiken is er niet vrij van. De namen van de week komen grotendeels van heidense afgoden vandaan, zoals bijvoorbeeld donderdag (de afgod Thor) en vrijdag (van de godin Freya), in dit geval dus van Noorse afgoden.

 10. Vervolg op Piet
  07/08/2017 om 23:59

  In Openb.19:19 zien we wat in de tijd steeds meer tot wasdom komt middels de macht en invloed van de illuminati/vrijmetselarij en aanverwante groeperingen als de new-age, occultisme en de hulp van de wetenschap en techniek, op het internet is enorme informatie hierover te vinden, de christenheid lijkt verslagen en machteloos.

  Maar in vers 14 zien we de legerscharen van Mens en Engelen, tezamen zullen ze strijden met de gelovigen op de aarde en de uitverkorenen (Openb.17:14!!!) ..en zullen deze met de ogen van de geest zien en strijdend onder tekenen en wonderen tot aan het openen van het 6e zegel.

  Al het kwaad van het hele !!! beest, van illuminati enz. evenzo de wetenschap, politieke machten en valse leringen, is tezelfdertijd geconcentreerd in de antichrist als persoon.

  Tweeënveertig maanden lang (Openb.13:5) is het optreden van de antichrist tot kort voor het laatste oordeel (2Tess.2:8).. zoals vele kerken dat begrepen hebben.

  Plaatsen wij de antichrist dus na het 6e zegel dat de inleiding/geboorte van het duizendjarig Rijk is, dan kunnen we in Daniël 9:27 vaststellen dan er ook 3½ jaar bestemd zijn die vooraf gaan aan het 6e zegel en dat de helft van die week het “kleine” oordeel van het 6e zegel markeert. Het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden is dan ook een herkenningspunt dat het oordeel van het 6e zegel zeer nabij is .. althans bezien vanuit dit betoog van duidingen, vanuit dit perspectief.

  Een andere conclusie voor Openb.19:20 is dan ook dat de valse profeet wel zal sterven met het 6e zegel-oordeel en die het 2e beest is in Openb.13:11-12…met heel de macht van de (antichrist) onder diens ogen, want het optreden, periode van de antichrist zelf overlapt weer het voorafgaande.

  De 2× 3½ jaar in Daniël 9:27 over de eindtijd zijn dan wel onderscheiden in de tijd (onderbroken door het “1000”jarig Rijk, maar vormen toch een (eindtijd) eenheid, vandaar dat in Openb.19:20 ook de antichrist levend in de vuurpoel geworpen werden.

  De vraag blijft dan ook waar is de tempel met het slacht- en spijsoffer…. in Rome de RKK…Ofschoon de illuminati graag de tempel in Jeruzalem willen herstellen, maar dan zouden ze ook nog eens iedere dag moeten slachtofferen…

  • Er wordt, meende ik gelezen te hebben, al een nieuwe (derde)Tempel in Jeruzalem gebouwd?
   Het dagelijks offer zal worden gestaakt (Eucharistie – of een dagelijks Oud-Testamentisch offer?)
   Sommigen zeggen dat Christus zich maar één keer heeft geofferd en dat het niet herhaald hoeft te worden en dat het een leugen is dat de H. Mis wordt opgedragen omdat het herhalen is van Christus’ offer op onbloedige wijze. Onbloedig? En de wonderen van bloedende hosties dan? Waar of niet waar?

   Dat is dan het pure geloof in God, of je het wel of niet geloven kan. Afgezien van de buitengewone wonderen met de bloedende (geconsacreerde) hosties en al dan niet tranende (bloedende) Mariabeelden. Immers dit hoef je niet te geloven, het is té bijzonder allemaal. Deze vallen ook moeilijk te geloven, zeker voor de nuchtere Hollanders. (:-)

   Wat betreft de wonderen met verschijningen van Maria, inspraken van God en/of Jezus. Deze kunnen naar mijn mening waar zijn, maar men moet ook hierin voorzichtig zijn.

   Tegengestelde meningen zijn er altijd. Het geloof zelf wordt er niet eenvoudiger op.
   Binnen hetzelfde geloof heeft men interpretaties tegenwoordig die zelfs haaks staan op elkaar.
   Het kan dan ook niet anders dat er ruzie door ontstaat binnen de eigen Kerk en ook zelfs binnen één gezin.

   Er zijn mensen die als je hen wijst op het geloof in God zeggen dat dat het hun eigen verantwoordelijkheid is en dat degene die hen erop probeert te wijzen,, dus wel het geloof probeert naar voren te brengen, vooral bij zichzelf moet blijven (…).
   Bij zichzelf blijven is misschien wel het moeilijkste wat er is. “Bij jezelf blijven” of ‘Dat is jouw geloof’ “Je stoot mensen ermee af.” “Het maakt je zo eenzaam.” zijn tegenwoordig toverzinnen, waarmee men ieder gesprek kan afbreken.

   Maar je tot God richten kan men in principe altijd, want God is 24 uur per dag beschikbaar. De Kerk is nog altijd meer dicht dan open. En de R.K. Kerk zegt dat God in de Kerk woont (Tabernakel / de Godslamp brandt ten teken dat God aanwezig is).

 11. @ Marian
  Laat je niet meer misleiden! Als je niet voluit JA zegt aan de waarheid van het Onveranderlijke Woord van God dan zeg je eigenlijk NEE.

  Het LICHAMELIJKE OFFER hoefde slechts een enkele keer, maar het lijden van het H.Hart blijft nog steeds voortduren! Gelieve daar nu oprecht en zonder twijfel deel aan te nemen.

  Het is niet zo belangrijk dat het stenen kerkgebouw gesloten is want je hart zou een tempel moeten worden. En als je met eender welk gezelschap omgaat zonder hen standvastig de waarheid voor te houden met veel geduld en liefde, waar ben je dan mee bezig? Dan duw je God weg om je niet eenzaam te voelen? Mensen met een druk geestelijk leven zijn nooit eenzaam. Het innerlijk leven dat altijd in aanraking is met de geestelijke wereld en dat altijd Jezus’ H.Hart zoekt is toch oneindig veel boeiender dan al dat werelds gebabbel om niet eenzaam te zijn.

  Eeuwig blijven twijfelen?

  Hak NU de knoop door en blijf daarbij!

 12. Eric, je zegt het goed. En een menselijk hart dat eens in aanraking kwam met de Waarheid zal het (h)erkennen. Vandaag Feest H. Edith Stein. Ze ontdekte als Judese de Heer, die in hetzelfde volk geboren moest worden. Toen was ze deel van het leven van Zijn Lichaam en zelfs van Zijn lijden.
  http://dagelijksevangelie.org/M/NL/