Argentijnse bisschop organiseert speciale ‘Mis’ om Communie aan hertrouwde gescheidenen te geven – ook bisschoppen in Sicilië passen Amoris Laetitia toe

Het ketterse document van de hand van Bergoglio, Amoris Laetitia geheten.

Afgelopen zondag organiseerde Bisschop Macín van Reconquista, Argentinië, die door Bergoglio in 2013 benoemd werd, een monumentaal en heiligschennend schandaal dat duidelijk toont waar Amoris Laetitia voor staat.

De bisschop organiseerde een plechtige Misviering waarin hij publiek aankondigde dat volgens de aanbevelingen die meer dan 6 maanden geleden in een brief door Bergoglio werden verzonden, en binnen het kader van de integratie van de christenen die “gemarginaliseerd” zijn omwille van hun onregelmatige situatie van het gescheiden en hertrouwd zijn, hij na zes maanden van ontmoetingen die hij het “pad van de onderscheiding” noemde, hij besloten had dat hij hen in volledige en sacramentele communie wilde betrekken, wat zou gebeuren tijdens deze ceremonie. Op geen enkel moment werd vermeldt dat deze mensen een soort eed van kuisheid hadden afgelegd, of dat ze leven als “broer en zus.”

De bisschop gaf aan alle 30 koppels de Communie. Ze waren vergezeld van familieleden en vrienden, die foto’s namen in een feestelijke atmosfeer. Er werd geen enkele referentie gemaakt naar de Schrift, die overspel veroordeelt, en steeds opnieuw werden er uittreksels van Amoris Laetitia vernoemd waar het vermeld staat dat de hertrouwde gescheidenen moeten toegelaten worden tot volle communie. Dit nieuws werd door Adelante La Fe, via ooggetuigen bevestigd.

De ‘trotse’ bisschop poseert met alle gescheiden en hertrouwde koppels, aan wie hij de Communie gaf.

De Siciliaanse bisschoppen op hun beurt, vaardigden in navolging van o.a. de bisschoppen van Malta en België pastorale richtlijnen uit over Hoofdstuk 8 van Amoris Laetia, waarbij Communie voor hertrouwde gescheidenen expliciet wordt toegelaten. De Siciliaanse richtlijnen vertonen gelijkenissen met die van het bisdom van Catania. Ze geven toe dat Familiaris Consortio vereiste (ze verwijzen echt naar het verleden!) dat zo’n koppels kuisheid moesten beoefenen, maar dat deze vereiste werd “uitgebreid” (lees: nietig verklaard) door Bergoglio in Amoris Laetitia.  De richtlijn zegt: “Volgens de beoordeling van de biechtvader en het goed van de boeteling in acht nemend, is het mogelijk om de hertrouwde gescheidenen te absolveren en hen toe te laten tot de Eucharistie, zelfs als de biechtvader weet dat dit voor de Kerk een objectieve stoornis is.”

 

Bron: Rorate Caeli