Schisma

Argentijnse bisschop organiseert speciale ‘Mis’ om Communie aan hertrouwde gescheidenen te geven – ook bisschoppen in Sicilië passen Amoris Laetitia toe

Het ketterse document van de hand van Bergoglio, Amoris Laetitia geheten.

Afgelopen zondag organiseerde Bisschop Macín van Reconquista, Argentinië, die door Bergoglio in 2013 benoemd werd, een monumentaal en heiligschennend schandaal dat duidelijk toont waar Amoris Laetitia voor staat.

De bisschop organiseerde een plechtige Misviering waarin hij publiek aankondigde dat volgens de aanbevelingen die meer dan 6 maanden geleden in een brief door Bergoglio werden verzonden, en binnen het kader van de integratie van de christenen die “gemarginaliseerd” zijn omwille van hun onregelmatige situatie van het gescheiden en hertrouwd zijn, hij na zes maanden van ontmoetingen die hij het “pad van de onderscheiding” noemde, hij besloten had dat hij hen in volledige en sacramentele communie wilde betrekken, wat zou gebeuren tijdens deze ceremonie. Op geen enkel moment werd vermeldt dat deze mensen een soort eed van kuisheid hadden afgelegd, of dat ze leven als “broer en zus.”

De bisschop gaf aan alle 30 koppels de Communie. Ze waren vergezeld van familieleden en vrienden, die foto’s namen in een feestelijke atmosfeer. Er werd geen enkele referentie gemaakt naar de Schrift, die overspel veroordeelt, en steeds opnieuw werden er uittreksels van Amoris Laetitia vernoemd waar het vermeld staat dat de hertrouwde gescheidenen moeten toegelaten worden tot volle communie. Dit nieuws werd door Adelante La Fe, via ooggetuigen bevestigd.

De ‘trotse’ bisschop poseert met alle gescheiden en hertrouwde koppels, aan wie hij de Communie gaf.

De Siciliaanse bisschoppen op hun beurt, vaardigden in navolging van o.a. de bisschoppen van Malta en België pastorale richtlijnen uit over Hoofdstuk 8 van Amoris Laetia, waarbij Communie voor hertrouwde gescheidenen expliciet wordt toegelaten. De Siciliaanse richtlijnen vertonen gelijkenissen met die van het bisdom van Catania. Ze geven toe dat Familiaris Consortio vereiste (ze verwijzen echt naar het verleden!) dat zo’n koppels kuisheid moesten beoefenen, maar dat deze vereiste werd “uitgebreid” (lees: nietig verklaard) door Bergoglio in Amoris Laetitia.  De richtlijn zegt: “Volgens de beoordeling van de biechtvader en het goed van de boeteling in acht nemend, is het mogelijk om de hertrouwde gescheidenen te absolveren en hen toe te laten tot de Eucharistie, zelfs als de biechtvader weet dat dit voor de Kerk een objectieve stoornis is.”

 

Bron: Rorate Caeli

Categorieën:Schisma

3 antwoorden »

  1. Wat ben ik blij dat we nu geïnformeerd blijven dankzij deze website. Van het Katholiek Dagblad hoeven we niets te verwachten. De mensen kunnen nu niet meer zeggen “We hebben het niet geweten”, alleen nog: “We hebben het niet willen weten en daarom zijn we in de fuik geraakt”. Een fuik werkt zo dat de vis in een steeds kleinere ruimte geraakt en tenslotte niet meer terug kan gaan. Mensen toch, wanneer beseffen jullie wat er aan de hand is: Bergoglio is uit op de vernietiging van de Kerk. Als de bastions van de families verkruimelen, verkruimelt het bastion van de Kerk.

  2. Nog even en de Eucharistie is en symbool geworden i.m.v.het Lichaam van Christus. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het Lichaam en Bloed van de Heer. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het Lichaam van de Heer niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden.Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere \bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden.
    1 Kor. 11; 26- 32

  3. Men kan beter niet eten en drinken van het Lichaam en Bloed van Christus dan. Zondaars zijn we allemaal. We zijn niet als Jezus en we kunnen Hem nooit evenaren. Tegenwoordig wordt je zowel veroordeeld zowel als je wel ter Communie gaat en als je niet ter Communie gaat. Ik heb er een hard hoofd in of het met deze paus ooit nog goed komt. Anderen vinden hem juist geweldig. Nu ook met alle geestelijk leiders van verschillende Godsdiensten om te proberen vriendschap te sluiten met mensen van een andere Godsdienst of zelfs geen Godsdienst, voor zover dat tenminste mogelijk is. Het is wel zo dat velen ten opzichte van elkaar met vele vooroordelen zitten. Dat heeft vooral met angst te maken.