Verrassing: Bergoglio laat traditie-vriendelijke bisschop in Zwitserland nog twee jaar extra in functie

Der Churer Bischof Vitus Huonder posiert am Mittwoch, 9. Maerz 2011, nach einer Fruehmesse auf dem Hof in Chur. Anlaesslich einer bereits seit laengerem geplanten Sitzung haben sich gestern Dienstag, 8. Maerz 2011, in Einsiedeln Vertreter der Biberbrugger-Konferenz mit Vertretern der Dekanate des Bistums Chur getroffen. Die Gespraechsrunde sei besorgt ueber die derzeitige aufgewuehlte Situation im Bistum Chur. Generalvikar Andreas Rellstab hatte im Februar wegen Differenzen mit Bischof Vitus Huonder sein Amt zur Verfuegung gestellt. Auch weitere Fuehrungskraefte in der Dioezese demissionierten. (KEYSTONE/Arno Balzarini)
(KEYSTONE/Arno Balzarini)

Wanneer de traditie-vriendelijke bisschop van Chur in Zwitserland, Zijne Excellentie Vitus Huonder, 75 jaar werd, verwachtte de liberale Zwitserse Kerkelijke vestiging dat Bergoglio zijn ontslag onmiddellijk zou aanvaarden. Maar, tot hun grote verrassing, heeft Bergoglio zijn ontslag enkel aanvaard nunc pro tunc – dat wil zeggen dat hij nog twee jaar moet blijven.

Bisschop Huonder heeft de traditionele Mis in zijn bisdom gepromoot, en werd regelmatig bekritiseerd door de meer liberale elementen in de Zwitserse Kerk – inclusief een collega-bisschop- voor zijn compromisloze verdediging van de Katholieke moraliteit. Hij werd tegengesproken door dezelfde rebellerende elementen in het bisdom van Chur die succesvol waren in het naar buiten werken van één van zijn voorgangers, Mgr. Wolgang Haas, nu Aartsbisschop van Liechtenstein. Een bron binnen het bisdom van Chur heeft Rorate Caeli verteld dat het Bisschop Huonder was die Bergoglio vroeg om de priesters van de SSPX-faculteiten te toelating te verlenen om biecht te horen. In een interview met de Luzerner Zeitung, zegt Bisschop Huonder dat hij een ‘goede verstandhouding’ heeft met Bergoglio.

Enkele passages uit het interview:

Luzerner Zeitung: Sinds de affaire van Bisschop Haas, werd Chur beschouwd als een probleem-bisdom. Hoe ziet u dat?

Bisschop Vitus Huonder: De priesters van dit bisdom hebben altijd geprobeerd om in volledige overeenstemming te handelen met de leer en de discipline van de Kerk. Dat werd tegengewerkt in bepaalde kringen. Het leven van de Kerk, inclusief in Chur, is jammer genoeg geïnfecteerd met afwijkingen van de Kerkelijke Leer en discipline, en met misbruiken in de liturgie. Infecties gaan over het algemeen gepaard met koorts. Maar koorts helpt een organisme om z’n gezondheid terug te krijgen. De koorts die iedereen in het bisdom van Chur kan vaststellen is daarom ook een goed teken.

LZ: U beschuldigt uw tegenstanders van het u bekritiseren in de media, eerder dan recht in het gezicht?

VH: Dat is mijn ervaring. Bepaalde critici willen niet dat de dingen kalmeren. Ze willen de traditionele leer van de Kerk uitdagen, of haar praktijk, bijvoorbeeld betreffende de Priesterwijding of het celibaat. Dat zijn doelstellingen die ik niet kan steunen. Ik denk dat een bisschop niet de leer van de Kerk zou mogen uitdagen, maar in tegendeel, hij zou het getrouw moeten doorgeven…

LZ: U schokte veel gelovigen toen u passages uit het Oud Testament aanhaalde, die zeggen dat homoseksualiteit zou moeten gestraft worden met de doodstraf. Was dat een opzettelijke provocatie?

VH: Nee. Dat was geen provocatie, maar eerder een herinnering aan de principes…

LZ: Hebt u graag dat u de meest controversiële bisschop in Zwitserland bent?

VH: Ik doe enkel wat ik beloofde te doen op mijn bisschoppelijke wijding: ik blijf trouw aan het Geloof van de Kerk. Dat geeft me vreugde. Alles wat ik promoot, behoort tot de Overlevering van het Geloof van de Universele Kerk. Als daardoor delen van de samenleving aanstoot aan mij nemen, dan kan ik dat niet veranderen. In Jezus’ tijd was het Geloof ook een provocatie.

Bron: Rorate Caeli