christenvervolging

Trump tekent decreet dat christenen moet beschermen

President Trump houdt het ondertekende decreet omhoog (AP Photo/Evan Vucci)

Sinds jaren worden Amerikaanse christenen verplicht om homoseksualiteit, transgenderisme en abortus te accepteren en te helpen financieren. Zo werd bijvoorbeeld een christelijk bakkerskoppel een boete van meer dan 120.000 euro opgelegd nadat ze weigerden een huwelijkstaart te bakken voor een lesbisch koppel. Christelijke zwangerschapscentra werden dan weer verplicht om hun cliënten te vertellen waar ze een abortus konden krijgen en de belastingbetaler moest onder regering Obama abortus tegen wil en dank mee helpen bekostigen.

Vandaag heeft president Donald Trump een decreet ondertekend dat er voor moet zorgen dat de gelovige Amerikanen meer politieke en religieuze vrijheid moet geven. Mensen zullen niet langer verplicht kunnen worden om tegen hun geweten in te handelen. Zo zegt Trump: “De Federale Overheid zal nooit of te nimmer een persoon straffen omwille van zijn beschermde religieuze overtuigingen”. Ook wil hij dat priesters die vanop de kansel preken niet langer gecensureerd en aangevallen worden. Met het decreet wil Trump vooral religieuze vervolging en vernedering voorkomen.

Uiteraard komt alweer veel boe-geroep vanuit de niet-religieuze hoek. Zij vindt dat het decreet als het ware ‘discriminatie goedkeurt’. Uiteraard is dit zonder te beseffen dat het decreet net opgesteld is om discriminatie tegen de gelovige gemeenschappen te elimineren.

Wij zijn blij dat president Trump het opneemt voor ons christenen. Maar laat ons niet vergeten wat Jezus ons heeft onderricht: “Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil: Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Zo immers hebben ze de profeten vervolgd die vóór u geleefd hebben.” [Matt. 5:11-12]

Categorieën:christenvervolging

Getagd als:

11 antwoorden »

 1. De macht van het kwade is veel te groot geworden, ik zie de nabije toekomst zeer somber in en moet mijn gedachten elders op richten of ik functioneer gewoon niet meer, wat niet wil zeggen dat ik mijn geloof verlies, maar ik loop dagelijks met een benepen hart; Richt ik mij volledig op mijn geloof dan is de toestand van de kerk en de mensen ondraaglijk voor mij om daar steeds aan te denken, richt ik mij meer op het wereldse om steeds niet aan de rampzalige toestand van het geloof te moeten denken dan verval ik pijlsnel in de zonde. ik heb het gevoel van op een balancerende koord te lopen, ik vrees voor mijn dierbaren ouders , kinderen kunnen zij gered worden wij als gelovigen moeten opboksen tegen bergen van ongeloof in alle lagen van de maatschappij maar moeten toch meedraaien, denk aan werken, familie, sociale contacten het is zwaar heel zwaar!

  • Yves,
   Als ik even mag reageren op wat je schrijft. Het is inderdaad zwaar wanneer je steeds gaat schommelen tussen wereld en Kerk. Ik heb twee kinderen, die ik catechese thuis geef en ze vertel wat er allemaal omgaat rondom hen, zodat ze het gebeuren kunnen opmerken en reageren naar wat ze geleerd hebben. Tenslotte is leven zoals aan Katholiek een levensstijl die uiteraard niet past in deze onherbergzame wereld. Echter valt er een keuze te maken en die hebben wij reeds lang genomen. Wij leven in onze katholieke wereld en zijn heel gelukkig. De kinderen gaan naar de Traditionele Katholieke school Pius X in Antwerpen. Wel een stukje van huis, maar dat deert ons niet. Zo zie je maar dat je kinderen, waarvoor de ouders een enorme verantwoord ding dragen, zich de wereld moeten opofferen voor zichzelf en voor het gezin. “Het is beter met één oog in de hemel te komen als met twee in de hel.”
   Wat betreft mijn overige familieleden, die mij als de pest mijden, voor hen bidt ik iedere dag. Geloof in de kracht van het gebed want Jezus wil ze ook bij Hem hebben.
   Ora et labor.
   Goede moed en moge de Heer u en uw familie zegen en bewaren tot eeuwig leven.

 2. Trump liegt weeral want hij volgt de strategie van de antichrist.

  Straks zal hij alle Christenen verplichten de valse profeet te volgen.

  Zonodig zal zijn dochter Ivanka hem wel tijdig wakker schudden. Zij kleedt zich graag in rood: de kleur van het bloed van onschuldig vermoorde baby’s. Ivanka is ook in alle opzichten de rechtmatig ideologische opvolgster van Hillary Clinton, meer dan Chelsea. Zij evolueerde van Presbyteriaans christendom naar Orthodox judaisme, waardoor men van haar dus erger daden mag verwachten dan van Hillary: de ontkenning van Christus.

  Bekijk het eens rustig en gruw ervan!

  M.a.w.: een nieuw Hitleriaans vredesverdrag met een duivelse staart.

  • Dat kan zo wel eens zijn.
   In NL zijn burgers godsdienst gaat háten omdat een deel van de islamieten van alles met dedain beziet / behandelt.
   En als bijprodukt van het uitschakelen van islam, zal ook het christendom het onderspit delven.
   Satan weet het: “verdeel én heers”.
   En Den Haag vangt belastinggeld. Maakt niet uit van wie. Als het maar stroomt.

 3. Het Orthodox judaisme waar Ivanka zich thuis in voelt is een zoveelste vervalsing tegenover de Traditionele Joden, net zoals ‘Nieuw’ of ‘vernieuwd’ Traditioneel Katholiek slechts een poging tot misleiding is en zich in werkelijkheid vijandig opstelt tegenover de Traditionele Katholieken.

  Traditionele Joden en Traditionele Katholieken zijn wellicht Elia en Henoch die weldra ‘dood’ zullen worden verklaard en iedereen zal hen ten onrechte beschouwen als herinneringen uit het verleden.
  Deze vermeende dood draagt wel ontzettend pijnlijke consequenties in zich gedurende drie en een half jaar.

  Er bestaan meer dan honderd interpretaties aangaande het boek Daniel en het boek Openbaringen. Maar iedereen die ten minste de Tien Geboden trouw blijft zal ongetwijfeld onder de hoede van Elia en Henoch (of Mozes) GEESTELIJK veilig zijn.

  Volhouden ! Die heden nog moet beginnen het geestelijk leven te ontdekken is als een zwangere vrouw die in de ergste winter uit haar huis moet vluchten !

 4. Eric.
  Weet wel dat Traditionele Joden als ze zich niet tot het Katholiek geloof bekeren, wat trouwens geldt voor allen die buiten de K.Kerk zijn, niet gered kunnen worden. Het is een dogma (verplichte geloofsleer) binnen de Kerk “Geen heil buiten de Katholieke Kerk”. Zodus, zoals reeds vele malen gelezen, is het een utopie om te denken dat het hier gaat om Elia en Henoch, want die twee geloofden en baden voor de komst van de door God beloofde Verlosser, namelijk Jezus Christus.
  Indien deze mensen zich vandaag nog betitelen als Jood, Boedist, Protestant, enz… is dat het bewijs dat ze de leer van de Katholieke Kerk niet aanvaarden en uiteraard de ware Verlosser Jezus ook niet. Ja, een Protestant staat ook buiten de Kerk, want ze verwerpen de ware Jezus Christus in zijn Sacramenten en in het bijzonder het Sacrament van het Priesterschap en de daaraan verbonden Sacramenten, zoals gans bijzonder het H. Sacrament van het ALtaar waar Jezus waarachtig aanwezig is zoals Hij in de Hemel is.
  Zodus gelijk wat aanvaarden en de leer van de Kerk niet kennen is (eeuwig) levensgevaarlijk.

 5. Aanvankelijk had ik wel vertrouwen in Trump, maar als je ziet hoe hij zich laat inpakken door Deep State / Illuminati, sta ik er toch erg sceptisch tegenover. Je zou toch verwachten dat diegenen daar een stokje voor gestoken zouden hebben. Daarom vertrouw ik het niet. Wat zit erachter ? Om te voorkomen dat het christelijk geloof ondergronds zou gaan en de christenen op die manier niet te pakken zijn ? Nu christenen gewoon openlijk voor hun doen en laten uit mogen komen ,zoals in dit voorbeeld van het weigeren van die taart voor lesbo’s , kan de haat weer gemakkelijk aangewakkerd worden en zich tegen hen keren. Het mag dan wel niet vanwege dat decreet maar wie doet er wat aan? Is dat misschien de bedoeling / de verborgen reden ?

 6. Peter.
  Traditionele Joden zijn een heel aparte zeer klein geworden groep en men mag volgens mij vertrouwen op hun diepe ernst.

  Het raakt me ook erg dat men over echt ernstige mensen op dezelfde wijze denkt als over de algemeen lichtzinnigen die zich door de eigentijdse ‘vooruitgang’ laten misleiden.

  Die oprecht en met diepe ernst rechtvaardigheid zoekt vindt God!
  Die dan God vindt zal met weinig moeite Jezus aanvaarden wanneer de TIJD rijp is.
  Gelieve dit a.u.b. niet te onderschatten, en laat de TIJD tot rijping komen.

  U weet zeer goed dat er niemand anders te vinden is op deze planeet dan deze twee groepen waar de antichrist zeer grote angst voor heeft.

  Die antichrist heeft dezelfde angst voor allen die nog die diepe ernst bezitten maar vanwege hun verdeeldheid over talrijke godsdienstige groepen kunnen zij voor de antichrist geen gevaar opleveren.

  Vergeet ook niet dat zeer korte TIJD na uw dood u Jezus persoonlijk zult ontmoeten, ongeacht uit welke godsdienst u voortkomt, en dat Jezus u niet zal oordelen zonder u de gelegenheid te gunnen Hem alsnog te erkennen.
  Voor diep ernstige mensen kan deze erkenning nooit een probleem zijn vermits heel hun hart naar waarheid smacht.

 7. Men is ook Jezus woorden vergeten die hij sprak tegen te Samaritaanse vrouw : Wij aanbidden wat wij kennen want het heil is uit de Joden : concreet wil Jezus hier zeggen zonder Joden geen bijbel,geen Messias en geen beloftes en geen heil in zijn persoon ( Joh 4-22 ) !!

 8. Eric,

  Mooie uiteenzetting. Zo had ik het nog nooit bekeken. Bedankt!