Dit is een tijd waarin we ons moeten toeleggen op meer gebed

Als we een ommekeer willen in de Kerk en in de Wereld, dan zijn er slechts twee middelen: meer gebed (vooral de Rozenkrans) en meer Eucharistische Aanbidding. Met het naderen van de Goede Week willen we de mensen oproepen om een extra inspanning te leveren (voor zover dit mogelijk is).

Zoek gelegenheden op om naar de Aanbidding te gaan, bid een extra Rozenhoedje of een Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid. Het is belangrijk dat we in de aanloop naar de Goede Week, ons geestelijk leven wat gaan verdiepen en ons wat extra inspannen om ons toe te leggen op het gebed. Ook meditatie over het Lijden van de Heer kan hierbij helpen.

De toestand in de wereld wordt er niet beter op. Zopas was er weer een aanslag, dit keer in St-Petersburg. Die Islamitische terreur wordt dagelijkse kost. Satan weet dat zijn dagen geteld zijn, en hij gaat hevig tekeer. We moeten een front vormen tegen al dat kwaad – ook al die abortussen die elke dag opnieuw worden gepleegd, de zonde in het algemeen die blijft voortwoekeren en de crisis in de Kerk die als een kanker uitzaait – door eilandjes van gebed en aanbidding te vormen. Kom samen, sticht een gebedsgroep… neem initiatief… doe iets… Onderschat de kracht van een goede gebedsgroep niet!

Deze morgen stuurde een goede kennis mij een audiofragment door van een Amerikaanse vrouw die getuigenis gaf over een hallucinante gebeurtenis in de Moslimwereld. Men had aan duizenden Christenen over heel de wereld gevraagd voor hun intentie te bidden – voor de bekering van Sjitische Moslims, en dat velen, ook moslimgeestelijken, allemaal tegelijk een droom van Jezus zouden krijgen. Men had een voorganger gezonden naar de streek en de mensen die ze wilden bereiken. Die voorganger werd vermoord. Toen vroegen ze of iemand anders zijn plaats wilde innemen. Er was inderdaad iemand, die volledig vertrouwend op God, daarheen ging. Toen kwamen de moslims naar hem toe, en ook diegene die de vorige voorganger had vermoord. Hij zei dat ze hem niet bang wilden maken, maar dat ze hem iets wilden vragen. Ze hadden namelijk allemaal een droom gekregen (zo’n 900 Moslims in totaal) dat ze bloed aan hun handen hadden en dat enkel Jezus ze weer kon reinigen, en dat Hij een gezant zou sturen. Ze vroegen of hij die gezant was. En hij begon het Evangelie te verkondigen aan die Moslims, en ze bekeerden zich allemaal.

Dit is een prachtig voorbeeld van hoe ver ons gebed kan reiken, welke impact het kan hebben, als we maar geloof en vertrouwen hebben. Als we maar vragen aan de Vader. Als we maar bereid zijn ons te schikken naar Zijn wil en ons leven aan Hem te geven. Luidt het opschrift op de beeltenis van de Barmhartige Jezus niet: “Jezus, ik vertrouw op U”?

Wij moeten niet zitten tobben en toezien hoe slecht het gaat in Kerk en Wereld en gewoon Jezus’ wederkomst afwachten. Neen. We moeten in actie schieten. De oogst is groot (er zijn veel zielen) maar er zijn weinig arbeiders (weinig vurige gelovigen die bidden, werken en offeren voor de redding van de zielen).

Over Eucharistische aanbidding zegt Jezus ons in het Boek der Waarheid het volgende:

Mijn geliefde dochter, de door Mijn kinderen ontvangen genaden bij de Eucharistische Aanbidding zijn krachtig. Deze schenkt jullie niet alleen de genaden om het lijden van het leven aan te kunnen, maar maakt jullie ook sterker in jullie liefde voor Mij, jullie toegewijde en trouwe Redder. De liefde die tijdens de Aanbidding over de zielen uitgestort wordt, wordt in overvloed gegeven. De zielen voelen deze stroom van Mijn genaden op zoveel verschillende manieren. De eerst gave is er één van vrede in jullie ziel. Jullie zullen dat onmiddellijk voelen nadat jullie je tijd in nauwe vereniging met Mij afgerond hebben.

Zo heel veel van Mijn kinderen ontzeggen zich de vele gaven die Ik bij de Aanbidding, waar jullie één uur van jullie tijd voor Mijn Tegenwoordigheid op het altaar doorbrengen, te bieden heb. Hoewel Katholieken zich bewust zijn van de kracht van de Eucharistie, erkennen velen het belang niet van deze hoogst belangrijke tijd met Mij in contemplatie. Zij negeren dit geschenk gewoon. Het verveelt hen om die extra tijd met Mij te moeten doorbrengen. O, als je eens wist hoe sterk dit hen zou maken. Hun angsten en zorgen zouden verdreven worden, mochten ze Mij gewoon in een rustige, intieme bezinning gezelschap houden. Als Mijn kinderen het Licht zouden kunnen zien dat hun ziel omhult tijdens dit bijzonder heilig uur, zouden ze versteld staan.

Kinderen, het is gedurende dit uur dat jullie zeer, zeer dicht bij Mij komen. Dat is waar jullie stem, jullie smeekbeden, jullie beloftes van liefde voor Mij, gehoord zullen worden. Veel wonderbaarlijke genaden worden jullie in die tijd geschonken, kinderen, dus negeer Mijn smeekbeden om deze tijd in Mijn gezelschap door te brengen niet! De beloningen zullen jullie vrij van zorgen maken, licht van hart, geest en ziel, en rustiger in jezelf. Wanneer jullie Mij tijdens de Eucharistie ontvangen, zal Ik jullie ziel vervullen. Maar wanneer jullie in aanbidding tot Mij komen, zal Ik jullie zodanig omhullen dat de sluizen van Mijn barmhartige liefde jullie geest, lichaam en ziel zullen verzadigen. Jullie zullen een sterkte voelen die een rustig vertrouwen zal voortbrengen, wat jullie moeilijk zullen kunnen negeren.

Kom nu tot Mij, kinderen! Ik heb jullie gezelschap nodig. Jullie moeten met Mij spreken wanneer Mijn goddelijke Tegenwoordigheid op zijn sterkst is. Ik houd van jullie en wil al Mijn genaden over jullie uitstorten zodat jullie je ziel aan Mijn Heilig Hart kunnen verzadigen.

Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus (Het Boek der Waarheid, 12 juni 2011)

Enkele citaten van heiligen:

“De tijd die je doorbrengt met Jezus in het Heilig Sacrament is de beste tijd die je zult doorbrengen op aarde. Elk moment die je doorbrengt met Jezus, zal je vereniging met Hem verdiepen en je ziel voor eeuwig glorievoller en mooier maken in de Hemel, en het zal helpen om altijddurende vrede op aarde te brengen.” ~ Zalige Moeder Theresa

“Om met u te spreken, o Koning van Glorie, is geen derde persoon nodig, U bent altijd gereed in het Sacrament van het Altaar om ieder te aanhoren. Ieder die naar U verlangt, kan U daar vinden en spreken met U van aangezicht tot aangezicht.” ~H. Theresa van Avila

“Elke keer als we naar Jezus kijken in het Heilig Sacrament, verheft Hij ons in diepere vereniging met Zichzelf, opent hij de sluizen van Zijn barmhartige liefde voor de hele wereld, en brengt Hij de dag van Zijn uiteindelijke overwinning dichterbij.” ~Zalige Moeder Theresa

“Liefde kan niet triomferen, tenzij het de enige passie van ons leven wordt. Zonder zo’n passie kunnen we misschien geïsoleerde daden van liefde verrichten; maar ons leven is niet waarlijk overwonnen of toegewijd aan een ideaal. Totdat we een passionele liefde hebben voor onze Heer in het Meest Heilige Sacrament, zullen we niets verwezenlijken.” ~H. Peter Julian Eymard

“Onze Heer in het Heilig Sacrament heeft Zijn handen vol met genaden, en Hij staat gereed om ze uit te storten op ieder die ernaar vraagt.” ~H. Petrus van Alcantara

Laat ieder met angst overvallen worden, laat de hele wereld beven en de hemel jubelen, wanneer Christus, de Zoon van de levende God, aanwezig is op het altaar, in de handen van een priester! O wonderbare verhevenheid, en oneindige waardigheid! O verheven nederigheid! O nederige verhevenheid! De Heer van het universum, God en de Zoon van God, vernedert zichzelf zo dat Hij zich verbergt, voor onze verlossing, onder een gewoon stukje brood! Zie de nederigheid van God, broeders, en stort jullie hart uit vóór Hem! Verneder jezelf, zodat Hij je mag verheffen! Hou niets van jezelf voor jezelf, opdat Hij die Zichzelf geheel aan jou geeft, jou geheel mag ontvangen! ~H. Franciscus van Assisi

“Het Heilig uur wordt als een zuurstoftoevoer om de adem van de H. Geest te doen heropleven te midden van de vieze stinkende atmosfeer van de wereld.” ~Aartsbisschop Fulton Sheen

 

adoration3

“Drie maanden bewaarde de Heilige Maagd haar geheim. Niemand, behalve zij, wist dat ze God in haar schoot droeg. Maar toen de H. Jozef het te weten kwam van de engel, veranderde zijn geloof in blinde onderwerping. Voor zes maanden stortte hij zijn ziel uit in verheven aanbidding tot God, die binnen in Maria verbleef. Woorden kunnen de volmaaktheid van zijn aanbidding niet uitdrukken. Welk gevoel moet er door hem zijn gegaan tijdens die zes maanden, toen hij haar aan zijn zijde had, en onder zijn eigen ogen de verborgen God! Als de vader van Origen zijn kind tijdens de nacht kuste en de H. Geest aanbad die erin leefde, kunnen we dan twijfelen dat Jozef heel vaak Jezus heeft aanbeden, verborgen in het zuivere tabernakel van Maria? Hoe vurig moet die aanbidding geweest zijn. Niemand kan de aanbidding beschrijven van deze nobele ziel. Hij zag niets, en toch geloofde hij. Zijn geloof moest door de maagdelijke sluier van Maria heen dringen. Zo is het ook met u! Onder de sluier van de Heilige gedaanten moet uw geloof de Heer zien. Vraag de H. Jozef voor een levendig en bestendig geloof.” ~H. Peter Julian Eyward

“De Eucharistie is die liefde die alle liefdes in de Hemel en op aarde overstijgt.” ~H. Bernardus

“De Eucharistie is het Sacrament van de Liefde; het betekent liefde; het genereert Liefde.” ~H. Thomas van Aquino

“Enkel door de Eucharistie is het mogelijk om de heroïsche deugden van het Christendom te leven: liefdadigheid, tot het punt van het vergeven van je vijanden; liefde voor diegenen die ons doen lijden; kuisheid op elke leeftijd en in elke situatie; geduld in het lijden en wanneer iemand geschokt is door de stilte van God in de tragedies van de geschiedenis of in iemands persoonlijk bestaan. Jullie moeten steeds Eucharistische zielen zijn om authentieke Christenen te zijn.” ~H. Paus Johannes Paulus II

Een tijdje geleden verscheen er een artikel over een gewelddadige stad in Mexico, die een verbazingwekkende transformatie onderging:

Van 2008 tot 2010 stond Ciudad Juárez in noord-Mexico op de lijst van de meest gevaarlijke steden ter wereld, ten gevolge van drugs- en bendegerelateerd geweld. Nu wordt de stad, door een dramatische ommekeer, veiliger beschouwd dan verschillende Amerikaanse steden, zoals Baltimore en New Orleans. Vader Patrico Hileman gelooft dat de verandering komt door Eucharistische aanbidding. “Wanneer een stad God dag en nacht aanbidt, wordt die stad getransformeerd.”

In Manduria zei de Maagd Maria bij een verschijning in de jaren ’90 dat een moment van Eucharistische aanbidding rampen kan afwenden. Willen we de rampen afwenden die onze huidige samenleving bedreigen (geloofsafval, oorlog, etc…) dan is Eucharistische aanbidding de enige remedie.

Laten we niet bij de pakken blijven zitten, maar onze goede wil tonen en ons inzetten.


Over gebedsgroepen in het algemeen (uit het Boek der Waarheid):

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van gebedsgroepen wens te vormen. Ik zal jullie, Mijn strijdmacht, voorzien van gebeden die opgezegd zullen moeten worden om zielen te redden. Deze gebedsgroepen zullen zich uitbreiden en in hun rangen zal een echte strijdmacht van toegewijde volgelingen opstaan om de waarheid, over Mijn goddelijke belofte van redding voor allen, uit te dragen.

Deze groepen zullen, zoals door Mijn geliefde Vader voorgeschreven, de strijdmacht vormen die de duisternis van het kwaad, veroorzaakt door Satan en zijn gelovigen en volgelingen, aan zal pakken. (10 augustus 2011)

Meer info: klik HIER

Voor de geïnteresseerden: Over de Kruistocht van Gebed