Het belang van Eucharistische aanbidding

adoration2

Heden is het zeer moeilijk om nog Jezus in het uitgestald Heilig Sacrament te kunnen aanbidden. Het is een traditie die in onze streken bijna verdwenen is. Slechts hier en daar worden nog momenten van aanbidding gehouden. De Heer is natuurlijk ook aanwezig in de Tabernakels in de kerken, en kan ook daar aanbeden worden, maar dit zal een einde nemen zodra het plan van de Vrijmetselaars, om de H. Eucharistie geheel af te schaffen, voltooid is. Vandaar het belang van een huiskapel, zodat men dan thuis Jezus kan aanbidden.

Eucharistische aanbidding is eigenlijk onontbeerlijk voor de ziel. Het brengt talloze genaden voort, niet enkel voor u, maar voor uw naasten en voor de hele wereld.

Over Eucharistische aanbidding zegt Jezus ons in het Boek der Waarheid het volgende:

Mijn geliefde dochter, de door Mijn kinderen ontvangen genaden bij de Eucharistische Aanbidding zijn krachtig. Deze schenkt jullie niet alleen de genaden om het lijden van het leven aan te kunnen, maar maakt jullie ook sterker in jullie liefde voor Mij, jullie toegewijde en trouwe Redder. De liefde die tijdens de Aanbidding over de zielen uitgestort wordt, wordt in overvloed gegeven. De zielen voelen deze stroom van Mijn genaden op zoveel verschillende manieren. De eerst gave is er één van vrede in jullie ziel. Jullie zullen dat onmiddellijk voelen nadat jullie je tijd in nauwe vereniging met Mij afgerond hebben.

Zo heel veel van Mijn kinderen ontzeggen zich de vele gaven die Ik bij de Aanbidding, waar jullie één uur van jullie tijd voor Mijn Tegenwoordigheid op het altaar doorbrengen, te bieden heb. Hoewel Katholieken zich bewust zijn van de kracht van de Eucharistie, erkennen velen het belang niet van deze hoogst belangrijke tijd met Mij in contemplatie. Zij negeren dit geschenk gewoon. Het verveelt hen om die extra tijd met Mij te moeten doorbrengen. O, als je eens wist hoe sterk dit hen zou maken. Hun angsten en zorgen zouden verdreven worden, mochten ze Mij gewoon in een rustige, intieme bezinning gezelschap houden. Als Mijn kinderen het Licht zouden kunnen zien dat hun ziel omhult tijdens dit bijzonder heilig uur, zouden ze versteld staan.

Kinderen, het is gedurende dit uur dat jullie zeer, zeer dicht bij Mij komen. Dat is waar jullie stem, jullie smeekbeden, jullie beloftes van liefde voor Mij, gehoord zullen worden. Veel wonderbaarlijke genaden worden jullie in die tijd geschonken, kinderen, dus negeer Mijn smeekbeden om deze tijd in Mijn gezelschap door te brengen niet! De beloningen zullen jullie vrij van zorgen maken, licht van hart, geest en ziel, en rustiger in jezelf. Wanneer jullie Mij tijdens de Eucharistie ontvangen, zal Ik jullie ziel vervullen. Maar wanneer jullie in aanbidding tot Mij komen, zal Ik jullie zodanig omhullen dat de sluizen van Mijn barmhartige liefde jullie geest, lichaam en ziel zullen verzadigen. Jullie zullen een sterkte voelen die een rustig vertrouwen zal voortbrengen, wat jullie moeilijk zullen kunnen negeren.

Kom nu tot Mij, kinderen! Ik heb jullie gezelschap nodig. Jullie moeten met Mij spreken wanneer Mijn goddelijke Tegenwoordigheid op zijn sterkst is. Ik houd van jullie en wil al Mijn genaden over jullie uitstorten zodat jullie je ziel aan Mijn Heilig Hart kunnen verzadigen.

Jullie liefhebbende Redder, Jezus Christus (Het Boek der Waarheid, 12 juni 2011)

 

Enkele citaten van heiligen:

“De tijd die je doorbrengt met Jezus in het Heilig Sacrament is de beste tijd die je zult doorbrengen op aarde. Elk moment die je doorbrengt met Jezus, zal je vereniging met Hem verdiepen en je ziel voor eeuwig glorievoller en mooier maken in de Hemel, en het zal helpen om altijddurende vrede op aarde te brengen.” ~ Zalige Moeder Theresa

“Om met u te spreken, o Koning van Glorie, is geen derde persoon nodig, U bent altijd gereed in het Sacrament van het Altaar om ieder te aanhoren. Ieder die naar U verlangt, kan U daar vinden en spreken met U van aangezicht tot aangezicht.” ~H. Theresa van Avila

“Elke keer als we naar Jezus kijken in het Heilig Sacrament, verheft Hij ons in diepere vereniging met Zichzelf, opent hij de sluizen van Zijn barmhartige liefde voor de hele wereld, en brengt Hij de dag van Zijn uiteindelijke overwinning dichterbij.” ~Zalige Moeder Theresa

“Liefde kan niet triomferen, tenzij het de enige passie van ons leven wordt. Zonder zo’n passie kunnen we misschien geïsoleerde daden van liefde verrichten; maar ons leven is niet waarlijk overwonnen of toegewijd aan een ideaal. Totdat we een passionele liefde hebben voor onze Heer in het Meest Heilige Sacrament, zullen we niets verwezenlijken.” ~H. Peter Julian Eymard

“Onze Heer in het Heilig Sacrament heeft Zijn handen vol met genaden, en Hij staat gereed om ze uit te storten op ieder die ernaar vraagt.” ~H. Petrus van Alcantara

Laat ieder met angst overvallen worden, laat de hele wereld beven en de hemel jubelen, wanneer Christus, de Zoon van de levende God, aanwezig is op het altaar, in de handen van een priester! O wonderbare verhevenheid, en oneindige waardigheid! O verheven nederigheid! O nederige verhevenheid! De Heer van het universum, God en de Zoon van God, vernedert zichzelf zo dat Hij zich verbergt, voor onze verlossing, onder een gewoon stukje brood! Zie de nederigheid van God, broeders, en stort jullie hart uit vóór Hem! Verneder jezelf, zodat Hij je mag verheffen! Hou niets van jezelf voor jezelf, opdat Hij die Zichzelf geheel aan jou geeft, jou geheel mag ontvangen! ~H. Franciscus van Assisi

“Het Heilig uur wordt als een zuurstoftoevoer om de adem van de H. Geest te doen heropleven te midden van de vieze stinkende atmosfeer van de wereld.” ~Aartsbisschop Fulton Sheen

 

adoration3

“Drie maanden bewaarde de Heilige Maagd haar geheim. Niemand, behalve zij, wist dat ze God in haar schoot droeg. Maar toen de H. Jozef het te weten kwam van de engel, veranderde zijn geloof in blinde onderwerping. Voor zes maanden stortte hij zijn ziel uit in verheven aanbidding tot God, die binnen in Maria verbleef. Woorden kunnen de volmaaktheid van zijn aanbidding niet uitdrukken. Welk gevoel moet er door hem zijn gegaan tijdens die zes maanden, toen hij haar aan zijn zijde had, en onder zijn eigen ogen de verborgen God! Als de vader van Origen zijn kind tijdens de nacht kuste en de H. Geest aanbad die erin leefde, kunnen we dan twijfelen dat Jozef heel vaak Jezus heeft aanbeden, verborgen in het zuivere tabernakel van Maria? Hoe vurig moet die aanbidding geweest zijn. Niemand kan de aanbidding beschrijven van deze nobele ziel. Hij zag niets, en toch geloofde hij. Zijn geloof moest door de maagdelijke sluier van Maria heen dringen. Zo is het ook met u! Onder de sluier van de Heilige gedaanten moet uw geloof de Heer zien. Vraag de H. Jozef voor een levendig en bestendig geloof.” ~H. Peter Julian Eyward

“De Eucharistie is die liefde die alle liefdes in de Hemel en op aarde overstijgt.” ~H. Bernardus

“De Eucharistie is het Sacrament van de Liefde; het betekent liefde; het genereert Liefde.” ~H. Thomas van Aquino

“Enkel door de Eucharistie is het mogelijk om de heroïsche deugden van het Christendom te leven: liefdadigheid, tot het punt van het vergeven van je vijanden; liefde voor diegenen die ons doen lijden; kuisheid op elke leeftijd en in elke situatie; geduld in het lijden en wanneer iemand geschokt is door de stilte van God in de tragedies van de geschiedenis of in iemands persoonlijk bestaan. Jullie moeten steeds Eucharistische zielen zijn om authentieke Christenen te zijn.” ~H. Paus Johannes Paulus II

 


NB: tijdens het schrijven van dit artikel rook de auteur meerdere malen een aangename wierookgeur, hoewel er nergens in de buurt wierook werd gebrand…

http://www.therealpresence.org/eucharst/tes/quotes5.html