Bisschop Bialasik van Oruro, Bolivië, vaardigt decreet uit om de Communie in de hand te verbannen

13_05_13_no_communion_hand1

Op 26 augustus vorig jaar, publiceerde Bisschop Krzysztof (Cristobal) Bialasik van Oruro in Bolivië een verbod voor de Handcommunie in zijn bisdom. Enkel Communie op de tong is toegelaten. Bisschop Bialasik geeft hiermee antwoord op incidenten waar geconsacreerde Hosties in de hand werden ontvangen en vervolgens meegenomen werden. “Het was ondraaglijk dat men niet weet wat er gebeurd is met het Lichaam van Christus,” zo zei de bisschop.

Op 6 januari 2016 heeft de bisschop nu een gepast canoniek decreet ondertekend, waardoor het verbod van Communie in de hand officieel werd gemaakt. Adalante la Fe publiceerde het “Decreet voor het Ontvangen van de Heilige Communie op de Tong.”

De bisschop verwijst in dit document naar de huidige kerkelijke regels. Het zegt nergens dat Communie in de hand de correcte manier is om de Heilige Communie te ontvangen. Volgens de leer en de canonieke wet is de Mondcommunie de enige gepaste wijze waarop men het Lichaam van Christus ontvangt. Handcommunie is iets dat de bisschop toeliet enkel “als niet officiële kerkelijke toelating”, dat kan verleend worden geval per geval, indien de bisschoppenconferentie dit wenst. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de diocesane bisschop. Bisschop Bialasik refereert naar de instructie “Redemptoris Sacramentum” van de Congregatie van de Goddelijke Eredienst, van 1999, dat expliciet de Communie in de hand van tafel veegt, en de huidige problemen aankaart, zoals het gevaar van profanatie.

De bisschop gaf drie redenen voor zijn decreet: Om het waardig ontvangen van de Eucharistie te promoten, om het geloof in de Werkelijke Tegenwoordigheid van Jezus Christus te versterken en om heiligschennis van het Lichaam van Christus te vermijden.

 

Dekret-Mundkommunion

http://eponymousflower.blogspot.be/2016/02/ban-on-calvinist-hand-communion-south.html