Opnieuw traditie-vriendelijke bisschop ontslagen – deze keer in de Filipijnen – nadat hij Mariaal bedevaartsoord goedkeurde

mariafilipp3
O.L.V. van Lipa.

Aartbisschop Ramon Cabrera Arguelles van Lipa, in de Filipijnen, werd op ‘vervroegd pensioen’ gestuurd vanwege zijn standpunt over een niet-goedgekeurd Mariaal verschijningsoord.

Bergoglio ontsloeg afgelopen vrijdag Aartsbisschop Ramon Cabrera Argüelles, 72, zoals bekendgemaakt werd in een persbericht van het Vaticaan. Tegelijkertijd werd een opvolger aangeduid, Mgr. Gilbert Gercera, wie Bergoglio overplaatste van het bisdom Daet naar Lipa. Messa in Latino berichtte dat de Aartsbisschop via het internet op de hoogte kwam van zijn ontslag, en dus totaal uit de lucht viel bij het vernemen van het ongelukkige nieuws. Het is uiteraard al langer bekend dat Bergoglio graag traditie-vriendelijke bisschoppen de laan uit stuurt.

De niet-goedgekeurde Mariale Verschijning van Lipa

Aartsbisschop Ramon Arguelles kreeg internationale bekendheid toen hij in 2015 de authenticiteit van Lipa’s Mariale verschijningen als “geloofwaardig” verklaarde, en hij aankondigde dat hij overtuigd was van het bovennatuurlijk karakter van het fenomeen.

Reeds in 2009 had hij het negatieve oordeel van een commissie van bisschoppen ingetrokken. In het begin van 1950 waren verschillende Filipijnse bisschoppen beladen met de studie van de verschijningen. Op 11 april 1951 concludeerde de commissie dat het fenomeen “niet van bovennatuurlijke oorsprong” was. Een beslissing die goedgekeurd werd door Paus Pius XII.

Op 18 augustus 1948, in het Karmelietenklooster van Lipa, zou de novice Teresita Castillo naar verluidt een verschijning gekregen hebben van de Moeder van God. Volgens Teresita waren er in totaal zo’n 19 verschijningen waarbij de kloostertuin besneeuwd werd met rozenblaadjes uit de hemel, en die elk een heilige afbeelding bevatten. De afbeeldingen op de rozenblaadjes, die in Lipa worden bewaard, zijn o.a. het Kindje Jezus, de H. Jozef, de H. Familie, de H. Geest, de gekruisigde Jezus, het Laatste Avondmaal, enz… In de laatste verschijning had Maria zich geopenbaard als de “Middelares van alle Genaden.”

Tussenkomst van Rome

Toen de verschijningen als vals werden bestempeld en het Karmelietenklooster werd ontmanteld, verhinderde dit niet de toestroom van pelgrims naar het verschijningsoord. Toen Lipa in 1972 een aartsbisdom werd, heropende Aartsbisschop Mariano Gaviola, de voorganger van Mr. Arguelles, de publieke tentoonstelling van het beeld in 1992, en startte nieuwe onderzoeken naar het fenomeen. Dit leidde er Aartsbisschop Arguelles toe om het negatieve oordeel van 1951 ongeldig te verklaren. In 2015 verklaarde hij het fenomeen “geloofwaardig en bovennatuurlijk.”

Echter, in datzelfde jaar kwam de Congregatie van de Geloofsleer tussenbeide, en verklaarde op 15 september de beslissing van de Aartsbisschop “nietig en ongeldig”. De beslissing van 1951 was definitief. Mgr. Arguelles stond machteloos. Op 30 mei kreeg hij het betreffende document in handen, en op 16 november 2016 overleed de Karmelietes en zienster Teresita Castillo op de leeftijd van 89 jaar. En gisteren kreeg Aartsbisschop Ramon Cabrera Arguelles zijn ontslag.

Die verschijningsplaats is niet de enige reden. Aartsbisschop Arguelles was ook een groot voorstander van het motu proprio Summorum Pontificum, van Paus Benedictus XVI, en hij vierde zijn Missen in de Tridentijnse Ritus. Toen in 2014 Bergoglio zijn vervolging tegen de Franciscanen van de Immaculata begon, werden er ook 6 priesters geschorst in de Filipijnen, omdat ze een nieuwe ‘oude rituele Orde’ wilden stichten, om uit de klauwen van Bergoglio en de Congregatie van de Geestelijkheid te komen, die onder toezicht waren geplaatst en beperkingen waren opgelegd. Arguelles hielp hen in 2014 bij het oprichten van een ‘associatie van gelovigen’, dat als een soort test werd gezien om een nieuwe onafhankelijke Orde op te richten, waar de Franciscanen van de Immaculata hun toevlucht zouden kunnen nemen, maar het plan mislukte. Het wordt Mgr. Arguelles niet in dank afgenomen.
Bron: Eponymous Flower