Kerk in België

Nieuwe feiten komen aan het licht omtrent het ‘nieuw’ Onze Vader

cosijns

Mgr. Herman Cosijns, Secretaris-generaal van de Belgische Bisschoppenconferentie. Foto: Knack.

Restkerk had een gesprek met Magda De Ley, de vrouw die op haar eentje een petitie opstartte tegen het ‘nieuw’ Onze Vader. Zij had afgelopen week in verband met het ‘nieuw’ Onze Vader een ontmoeting met mgr. Herman Cosijns, de Secretaris-Generaal van de Belgische Bisschoppenconferentie. Zij kwam enkele nieuwe feiten te weten, die tot op heden niet geweten waren.

Voor het bezoek had Magda De Ley één en ander voorbereid: ze had een documentatiemap gemaakt, één voor Mgr. Cosijns en één voor haar. Daarbij zat o.a. het Onze Vader in het Latijn en de handtekeningen van de petitie, die ze tot nu toe heeft kunnen verzamelen. Ze deed heel haar uitleg en vertelde dat “wij het oud Onze Vader blijven bidden, omdat wij niet inzien waarom het moest veranderd worden.” Daarop reageerde Cosijns dat het vooral een vraag van Nederland geweest is, waarbij hij wat doelde op Mgr. Liesen. De Ley zei dat ze ook van andere mensen vernam dat het inderdaad vooral Mgr. Liesen is die de invoering van het ‘nieuw’ Onze Vader heeft gepusht. Verrassend was dat mgr. Cosijns liet verstaan dat hij er ook niet zo gelukkig mee was, en dat hij nog altijd problemen heeft om het Onze Vader op de nieuwe manier te bidden.

De Ley zei toen: “Wat gaat u ermee doen. U kunt toch niet de mensen verplichten in hun dagelijks gebed dat te gaan veranderen. Er gaan heel veel mensen het Onze Vader toch zo blijven bidden?” Daarop zei Cosijns: “Maar dat is eigenlijk geen probleem.” De Ley concludeerde dat dus ook in kerken gerust het ‘oude’ Onze Vader kan gebeden worden. Cosijns deed dan toch een poging om toch de woordkeuze van “beproeving” te verdedigen: “Men moet dit eigenlijk zien als beproefd worden door het kwaad,” waarop De Ley het woord “bekoring” verdedigde, omdat wij steeds bekoord worden door de kwade, en hiervan moeten bevrijd worden.

Vervolgens zei Cosijns: “Maar er is een heel goed boekje over het Onze Vader, over die verandering, om de mensen uit te leggen wat er feitelijk mee bedoeld is…,” waarbij hij verwees naar een boekje getiteld “Onze Vader, Werkt Hij Nog?” dat in Nederland werd uitgegeven, en dat het Onze Vader ‘uitlegt’. “Alsof de mensen niet weten wat de betekenis is van het Onze Vader. Iedere Katholiek weet toch wat hij bidt?,” aldus De Ley.

Cosijns vertelde haar ook nog: “U weet toch dat dit 1.300.000 euro heeft gekost?” De Ley zei dat ze bijna van haar stoel viel toen ze dit hoorde. Dit is het werkelijke astronomische bedrag dat in beide landen werd gespendeerd voor de hele voorbereiding, het drukken van gebedskaarten, affiches, stickers, prentjes, folders, partituren, boekjes en noem maar op… Welkom in Bergoglio’s Kerk van de armen!

Enkele dagen later kreeg De Ley email van de uitgever van het bewuste boekje over het ‘nieuw’ Onze Vader.

Van: Wim Geelen
Verzonden: donderdag 2 februari 2017 12:13
Aan: Magda De Ley
Onderwerp: Ingezonden stuk : Het Onze Vader, Bekoring of Beproeving?

Geachte mevrouw De Ley,

N.a.v. de discussie resp. openlijk verzet tegen het ‘nieuwe’ Onze Vader bieden de auteurs van het boek : “Onze Vader, Werkt Hij Nog?” bijgaand ingezonden stuk aan.

Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij u graag naar onze website: www.pitar.nl

Namens de auteurs,

Harrie Linssen, Peter Schreuder Goedheijt

Wim Geelen

 

ov

Het fameuze ingezonden stuk is deze:

Ingezonden stuk

2 februari 2017

Het Onze Vader, Bekoring of Beproeving?

De nieuwe Nederlands-Vlaamse versie van het Onze Vader stuit op nogal wat verzet volgens de media. De Vlaamse Magda De Ley is zelfs een petitie gestart met als doel alle gelovigen op te roepen niet mee te bidden met deze gewijzigde versie van het Onze Vader. Daar wilden wij, de auteurs Wim Geelen, Harrie Linssen en Peter Schreuder Goedheijt, van het boekje: Onze Vader, Werkt Hij Nog?, meer over weten. Al snel kwamen wij er achter dat het verzet niet gericht was tegen het in elkaar voegen van de Nederlandse en Vlaamse versie van Het Onze Vader zelf, maar heel specifiek tegen de verandering van een bepaalde zin uit het gebed.

En leid ons niet in bekoring …, zoals het was geformuleerd in zowel de Nederlandse als de Vlaamse vertaling werd gewijzigd in: en breng ons niet in beproeving…! Een opmerkelijke kwestie die de vraag oproept: Hoe komt het dat er twee ‘kampen’ kunnen ontstaan over een kwestie het Onze Vader aangaande? De oorzaak daartoe kan nooit uit het Onze Vader zelf voortvloeien. Zou het zo kunnen zijn dat in één of misschien zelfs in beide kampen mensen iets over het hoofd hebben gezien? Als er twee partijen zijn, die beiden het Onze Vader lief hebben en het toch niet met elkaar eens zijn, vereist dat dan niet eerst de eigen overtuiging of het eigen standpunt te onderzoeken? Wat is onze intentie, ons doel in het leven en welke rol speelt het Onze Vader daar in? Volgens de auteurs dient deze vraag eerst beantwoord te worden om vast te kunnen stellen of je één gezamenlijk – of een afwijkend vertrekpunt hebt bij de verandering van de woorden van het gebed. Willen wij als levensinstelling een fijn en prettig leven leiden dan is de frasering breng ons niet in beproeving passend. Dan zal het Onze Vader hoofdzakelijk gehoord en gelezen kunnen worden als verzoek, waar wij onze wensen en verlangens zoals “test me niet, daag me niet uit, maak het me niet te moeilijk” tegenover kunnen zetten. Een verzoek om met rust gelaten te worden. Maar wat als het Onze Vader een meer innerlijk proces vertegenwoordigt en uitdrukt? En leidt ons niet in bekoring… De mogelijkheid om er wel of niet gevolg aan te geven (de keuze die we hierin hebben) doet veel meer een appel op ons innerlijk kompas, dat wat geweten wordt. En leidt ons niet in bekoring is dan eigenlijk meer de reflectie van groei in een innerlijk proces, een proces van bewustwording. We geven hiermee te kennen dat we geneigd zijn ons sterk te vereenzelvigen met de fysieke wereld. Dat is niet alleen een individuele maar ook een universele worsteling, het is de essentie van het proces waar het Onze Vader over spreekt. Het proces van herinnering, van herinnering aan dat wat we werkelijk zijn: geschapen naar God’s beeld en gelijkenis.

En leid ons niet in bekoring is de volle uiting van de herontdekking van dit innerlijk weten. De zin die daarop volgt, maar verlos ons van het kwade, is de uitdrukking van dit verlossende inzicht en daarmee de bevestiging van dit innerlijk geheim. Naar het inzicht van de auteurs brengt alleen de taalkundige discussie over de woorden bekoring en beproeving ons niet verder dan een welles nietes verhaal. Het is juist door de eigen reflectie op de zinnen, waardoor het gebed voor iedereen zijn werk doet. In dit licht gezien biedt het Onze Vader een zich altijd vernieuwend perspectief, is het een belofte en een uitdrukking van ons proces van herinnering en groei.

Wim Geelen, Harrie Linssen en Peter Schreuder Goedheijt

Volgens De Ley “een complete aanfluiting van het Onze Vader”. Het is duidelijk dat de ‘schrijvers’ van dit boek een puur menselijke, humanistische interpretatie geven aan dit gebed, en dat ze niet in de duivel geloven, die ons bekoort tot zonde. Zondebesef is bij deze mensen duidelijk afwezig. Modernisme pur sang.

De Ley zal nu kijken welke verdere stappen ze kan ondernemen. Ondertussen blijven er mensen de petitie ondertekenen. Het aantal ondertekenaars staat nu al op 523. Ze blijft vastberaden verder strijden.

petitieov

Categorieën:Kerk in België

41 antwoorden »

  • Beste Eric,
   Natuurlijk heel lief van u maar ik vrees dat ik daarvoor echt wel te menselijk ben met alle gevolgen vandien…;)Probeer enkel in de mate van het mogelijke op te komen voor Christus….

  • Jezus bad in het Hofje van Olijven:’Vader laat deze beproeving aan Mij
   voorbijgaan,maar niet mijn wil ,maar Uw wil geschiedde’.
   Beproevingen valt onder het begrip lijden-martelaarschap-loutering,kunnen we ons voorstellen dat de vluchtelingen en mensen in oorlogsgebieden bidden dat God hen niet in die beproevingen leidt.
   Bekoringen waarbij geen sprake is van instemming,doen in geheel geen schade aan de ziel;integendeel !!!
   Johannes van het Kruis-Kerkleraar schrijft:’Wanneer de ziel niet door moeilijkheden bekoord,geoefend wordt is zij niet bij machten haar zinnen op te voeren tot wijsheid’.En :’God geneest de ziel door bekoringen’.
   Het nieuwe Onze Vader is de perfecte vertaling van het Onze Vader van Jezus !!!
   Laten we één zijn ,er is al genoeg verdeeldheid.
   Innerlijke vrede en alles goeds voor allen die deze woorden lezen.

 1. Strekking “ingezonden stuk” van Wim Geelen, Harrie Linssen en Peter Schreuder Goedheijt is me onduidelijk. Waar staan die auteurs zelf? Ze lijken alleen op te sommen wat de een en wat de ander mag denken/doen.

  Ik bid (weer) het Onze Vader zoals in de Statenvertaling te vinden.
  Daar is VERZOEKING, en de vraag aan de Heere: “en leidt ons niet in verzoekeing”, in verband gebracht met de boze: “maar verlos ons van de boze”.

  MAGDA, is dát niet nóg veel duidelijker. De verzoeking wordt door de boze (als bij Job) uitgevoerd; maar de Heere Jezus beschermt ons als we bidden daartegen.

  • M Jedine,
   In het H Evangelie van Marcus 14,38 en Matteus 26,41 staat duidelijk dat Christus gezegd heeft :Waakt en bidt opdat gij niet op de bekoring ingaat ….Als men dus het Onze Vader had willen veranderen dan zou dit de enige echte juiste vertaling moeten zijn ….Het is niet aan ons,mensen ,om het volmaaktste gebed ,dat Christus zelf ons geleerd heeft te veranderen !Wij geloven dat het Heilig Evangelie waarheid is omdat God altijd Waarheid spreekt.

 2. Ik schrik daar niet van. Ik ken mgr Liesen van Breda persoonlijk en hij zit in de Bijbelcommissie van het Vaticaan en is goede vriend van de paus .

  • Willy ,goed om weten …
   Ik ben van plan om ook naar Monseigneur Liesen te gaan .Had al een afspraak gevraagd maar heeft blijkbaar de griep….Ik blijf aandringen ….

 3. @De Ley Magda: Hij geeft ook nog les op Bovendonck in Hoeven een priesteropleiding voor rijpere leeftijd.

  • Willy
   Oei,vraag mij af met welke onzin hij die oudere heren dan nog opzadelt ….Laat ons voor hen bidden want dit komt niet goed….

 4. Ik vind dat het gebed zijn kracht verliest als je de tekst verandert. Het Rozenkrans bidden gaat dan ook niet goed meer.Ik blijf de oude tekst gebruiken. Volgens mij is deze verandering het werk van de duivel,die zeer bang is van dit krachtige gebed en er dus vanaf wil!

 5. Het herschrijven van het ” Onze Vader ” is gewoon verloren tijd en geldverspilling geweest en heeft daarbij ook nog grote verwarring gebracht bij hen die nog bidden, misschien was dit wel de bedoeling, dit laat ook zien dat een groot deel van onze herders zelf de pedalen kwijt zijn geraakt, hoe willen zij onze huidige kudde terug in het goede spoor krijgen als zij zelf de wissel in de verkeerde richting zetten.
  Via de fraterniteit van de broeders van ” Licht & Liefde ” hebben wij een briefkaart bekomen waarop de beide versies van het ” Onze Vader ” op gedrukt staan en waarop ook de vrije keuze wordt gelaten of wel de moderne/vervalste of de vroegere authentieke versie te bidden, zelf hebben wij nooit gedacht de authentieke versie
  te vervangen door de vervalste en dit zullen wij ook nimmer doen.

  Moge O.L.H. en O.L.V. ons verder vrijwaren van verdere ketterij!

  Karel Frans Theresia Plochaet

 6. Zoals beloofd,
  15 februari afspraak met Monseigneur Liesen.We blijven vechten voor het eerherstel van het Onze Vader….

  • Vraag hem maar eens hoe hij “leid ons niet in beproeving” kan rijmen met Mat. 16, 21-28.

  • Beste MJedine,

   Ja hoor .En ik ga het voor de bisschop héél simpel houden ….Ofwel gelooft hij in het Nieuwe testament en de Evangelisten ofwel niet….Ofwel gelooft hij in Jezus Christus ofwel niet …Zal ook een tekst hieromtrent publiceren waar alles héél haarfijn in uitgelegd wordt…
   Ik ga er alvast vanuit dat de strijd nog lang niet gestreden is en dat ik tot het uiterste zal gaan .

   • Die bisschop zal het heus niet ontkennen. Zall het be-amen.
    MAAR
    wat hij zwart op wit moet geven (na lezing van Job):
    “van Wie komt de beproeving en van wie komt de bekoring of verzoeking
    én
    van welke van de twee mogen we in gebed vragen bevrijd te worden!”

 7. Beste mede-gelovigen, als men de moeite zou nemen het ” Onze Vader ” wel de originele en authentieke versie, te willen toetsen aan de Engelse, Frans, Duitse, Spaanse, Italiaanse versie en ga zo maar verder, de gewraakte zin helemaal daarin
  niet voorkomt maar nog immer de originele tekst ” en leid ons niet in bekoring ”
  dit bevestigt nogmaals dat de nieuwe versie een duidelijke miskraam is.

  Karel Frans Theresia PLOCHAET

  charlesbioman

  • Beste charlesbioman,

   Ik neem uw opmerking in ieder geval mee naar Monseigneur Liesen ,vandaag…net zoals verschillende reacties op dit forum…Ik hou jullie op de hoogte .

  • Beste Mjedine,

   Dank u ,ik heb het overleefd…Ik heb nu even tijd nodig om alles op een eerlijke wijze over te brengen …Ik wil zeker zijn dat wat ik schrijf correct is …Morgen komt mijn tekst ,ik kan al wel zeggen dat Monseigneur Liesen en ik ruim anderhalf uur hebben gesproken en dat we nog niet uitgesproken zijn …

 8. Goede intentie om het verantwoord te willen gaan beschrijven. Ik hoop dat Katholiek Nieuwsblad (ik heb geen geld voor abonnement) er ook interesse voor heeft. Dank voor al de moeite (en kosten) die u zich niet heeft willen besparen. m.v.g.

  • De Nationale Raad voor Liturgie weet deze kromme bede overigens k(l)eurig recht te breien met een lange, taoïstische, tegenstrijdige, welles-nietes, kronkelredenering die er op neerkomt dat “breng ons niet in beproeving” moet worden verstaan als: beproef ons wel, maar niet boven onze kracht. Zie onderstaande link, en dan even doorklikken naar de derde pdf-download over de beproeving:
   https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/magazine-over-het-onze-vader-gepubliceerd

   • Die Nationale Raad voor Liturgie meent dat hun schijnbare moeilijke redenering in één keer duidelijk wordt, zoals zij zeggen in hun slotzin van dat document, als je “breng ons niet in beproeving” leest in combinatie met de daaropvolgende slotbede “maar verlos ons van het kwade”.
    En inderdaad hebben ze op dit punt onbedoeld gelijk en vallen ze door de mand, want met de slotbede wordt de beproeving bestempeld als het kwade, terwijl het toch voor iedereen duidelijk moet zijn dat een beproeving (in tegenstelling tot een bekoring) juist géén kwaad is.

   • En B. Brouwer, weet u wat de narigheid is, indien men er met dd pastoors over spreekt is het criterium paus-getrouwheid en als de bisschop een windje laat zegt de kapelaan: “wat ruikt het lekker naar gebakken lever met uitjes….”.

    En zo komt het nooit goed.

   • Bezorg ons geen gebakken peren,
    maar verlos ons van de gebakken lucht der schriftgeleerden.

  • Danku voor doorgeven:

   * Maandag 25 april 2016 is bekend geworden dat de invoeringsdatum met de 1e Zondag van de Advent 2016 zal zijn.
   (Noot van de redactie: Let op: Hetgeen in het Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk, nr. 596 en in de Catechismus van de Katholieke Kerk, nrs. 2846-2849 vermeld staat over het onderscheid van “beproeven” en “bekoring” lijkt haaks te staan om de nu als officieel te gebruiken nieuwe vertaling.)
   Publicatiedatum: 15 augustus 2014
   Laatst bewerkt: 28 november 2016

   ** 2847
   2284

   De Heilige Geest doet ons onderscheid maken tussen de beproeving, die noodzakelijk is voor de groei van de inwendige mens 2 3 4 met het oog op een “beproefde deugd” 5 en de bekoring, die leidt tot de zonde en tot de dood. 6 Ook moeten wij onderscheid maken tussen “bekoord worden” en “instemmen” met de bekoring. Door de onderscheiding van de Geest wordt tenslotte de leugen van de bekoring ontmaskerd. Ogenschijnlijk is het voorwerp ervan “goed, een lust voor het oog, aantrekkelijk” (Gen. 3, 6), terwijl de vrucht ervan in werkelijkheid de dood is.
   God wil het goede niet afdwingen, Hij wil vrije wezens (…). De bekoring heeft een zeker nut. Niemand behalve God weet, wat onze ziel van God ontvangen heeft, ook wijzelf niet. Maar de bekoring brengt het aan het licht, om ons te leren tot zelfkennis te komen en op deze wijze onze ellende te ontdekken. Zo worden we verplicht om dank te zeggen voor het goede, dat de bekoring voor ons aan het licht heeft gebracht. 7

 9. Ben zo benieuwd wat Bisschop Liesen zei
  of maakt dat géén bal uit?

  • Magda niet, zij staat los van Restkerk. We hadden een gesprek, dat wel.

 10. Nou, dan wacht ik op Magda de Ley haar verslag, want dat heeft ze beloofd. Mag dat hier ook worden gepubliceerd op restkerk ?

 11. Het lijkt mij knap om nu precies en met zekerheid te weten wat Jezus in het hof van olijven gezegd heeft.
  Dus interpretaties zijn mogelijk.
  Maar ik kan mij niet voorstellen dat God ons leid tot beproeving of bekoring. Hij heeft er ongetwijfeld meer genoegen in ons daar tegen te beschermen. Dat mogen we Hem vragen. Net zoals we mogen vragen ons te verlossen van het kwade.
  Ik heb er het volste vertrouwen in dat God het beste met ons voor heeft en ons niet uit de tent wil lokken.
  Alle beproevingen en bekoringen zullen de mens vormen, waarmee hij opweg moet naar het eeuwige leven.
  Bij beproevingen denk ik aan verlies, lijden, pijn, oorlog, honger e.d.
  Bij bekoring denk ik meer aan de geneugten van het leven in zondige vorm.
  Ik zou willen zeggen tot onze Lieve Heer:
  Bescherm ons tegen beproeving en bekoring.
  Als het kwaad geschied is zal ik vragen:
  Verlos mij van het kwade.
  Aldus is mijn mening:
  Als je als kerk dit soort gevoelige elementen gaat aanpassen doe dat dan onberispelijk.
  Dat is het niet en dus had men het vooralsnog moeten laten zoals het was.
  Dus vraag ik onze Lieve Heer: verlos hun van het kwade en verlos ons van solisten in de kerk.

 12. De boodschap: Het heilig vuur van Gods geboden.
  Aan Hille Kok uit Volendam gegeven is heel duidelijk.