Grootkanselier Boeselager van de Orde van Malta, die door Bergoglio gerehabiliteerd werd: ‘Kardinaal Burke is de veroorzaker van de onrust’

boeselager1

In een explosieve persconferentie op 2 februari, bedankte de ‘gerehabiliteerde’ Grootkanselier van de Orde van Malta, Albrecht Boeselager, Bergoglio voor zijn “leiding” die de crisis in de Orde hielp beëindigen, terwijl hij Kardinaal Burke de schuld gaf van de onrust. Boeselager benadrukte dat de acties van Bergoglio de “soevereiniteit” van de Orde intact hielden, ondanks bewijs van het tegendeel.

Boeselager, die door de liefdadigheidstak van de Orde verantwoordelijk werd gehouden voor de verdeling van contraceptiva, en daardoor verwijderd werd, om dan weer herbenoemd te worden door Bergoglio, isoleerde de vroegere Grootmeester Fra’ Matthew Festing, alsook de Kardinaal Patron van de Orde, Kardinaal Burke, en beschuldigde hen als veroorzakers van de crisis. Burke werd door Bergoglio als Kardinaal Patron van de Orde benoemd in 2014, nadat hij hem verwijderde van een hoge post als hoofd van één van de rechtbanken (de Apostolische Signatuur) in het Vaticaan.

Ik denk dat we niet vooruit kunnen zien, en dat we geen commentaar zullen geven over wat zal gebeuren met Kardinaal Burke in de toekomst. Dat blijft de beslissing van de heilige vader“, zei Boeselager. Desalniettemin is het duidelijk van opmerkingen tijdens de persconferentie dat er een zuivering in de maak is.

Het werd gezegd dat de Orde een “hervorming” zal ondergaan van de religieuze “tak” van de Orde – die fundamenteel is in zowel de geschiedenis als in de wetgevende macht van de Orde – zoals gewild door Bergoglio. De hervorming zal uitgevoerd worden door een “pauselijke delegatie”, die de macht zal hebben om te handelen ‘boven het hoofd’ van Kardinaal Burke.

De religieuze tak van de orde is waar de conservatieve ranken zich bevinden – en zij zijn diegenen die bezwaar hadden tegen de distributie van contraceptiva. Boeselager weigerde commentaar te geven op het gerucht dat Bergoglio had geëist dat het voormalige hoofd van de Orde in zijn ontslagbrief zou vermelden dat het Kardinaal Burke was die het ontslag van Boeselager had bewerkstelligd. “Ik heb de brief niet gezien en ik zal geen commentaar geven,” aldus Boeselager.

Professor Canoniek Recht Kurt Martens zei dat de daad van Bergoglio neerkwam op “een de facto annexatie” en “dat dit een ernstige schendig is van de internationale wetgeving.

Eerder deze week gaf The Voice of the Family een rapport vrij waarin ze de verschillende voorvallen in weergaven waarbij Bergoglio weinig bezorgd lijkt te zijn, en zelfs afwijkt van de Kerkelijke veroordeling van contraceptie als zijnde boosaardig. De Kerk leert in Humanae Vitae dat omdat contraceptie de verenigende en procreatieve integriteit van de huwelijksdaad vernietigt, dit altijd en in iedere situatie ernstig verkeerd is.

Bron: LifeSiteNews