Kerk in Vlaanderen

Priesters worden gedwongen het ‘nieuw’ Onze Vader te bidden

priest

Restkerk vernam van anonieme bron dat verschillende priesters die zich initieel verzetten tegen het ‘nieuw’ Onze Vader, nu toch zijn geplooid.

Priesters worden vaak onder druk gezet door de ‘parochiale medewerkers’ om toch maar mee te doen. Zo was er het geval van één priester die totaal niet akkoord ging met het ‘nieuw’ Onze Vader en zelfs folders daartegen wilde verspreiden, maar de parochiemedewerkers zorgden ervoor dat er gebedskaarten met het ‘nieuw’ Onze Vader in de kerk werden verspreid, en dat de ‘nieuwe’ versie zelfs op een scherm werd geprojecteerd.

Dan zijn er een aantal priesters die wel bedenkingen hebben bij de ‘nieuwe’ versie, maar die zeggen dat ze niet anders kunnen dan gehoorzamen aan de bisschop. Wellicht uit vrees voor repressies of gezichtsverlies.

Radio Maria, de zogezegde ‘katholieke zender’ in het Vlaamse en Nederlandse radiolandschap, en die zoals men weet, geen kritiek duldt op “paus Franciscus”, is ook niet gediend met verzet tegen het ‘nieuw’ Onze Vader. Priesters van wie de Mis door hen wordt uitgezonden moeten zonder pardon het ‘nieuw’ Onze Vader bidden.

Ook officieel door het bisdom erkende gebedsgroepen worden geviseerd. De gebedsgroepen die afwijken en het ‘nieuw’ Onze Vader niet bidden, worden gedwongen om dat toch te doen, anders dreigen ze te worden opgedoekt.

Categorieën:Kerk in Vlaanderen

31 antwoorden »

 1. Nou dit zegt genoeg…. Zo willen ze de echte priesters dus dwingen. Ik hoop dat er genoeg opstaan om ons gelovigen te blijven helpen. Wat is het volgende? De aanwezigheid van Christus in de Eucharistie? Voor mijn gevoel is dit op naar een wereldreligie

  • Dat is inderdaad de volgende stap ,die in principe al wordt doorgevoerd in gebedsviering ,want dat is géén geldige mis .We zijn volop op weg naar Misvieringen waar Christus niet meer aanwezig is ,waar de echte gelovigen die standvastig zijn,moeten ZOEKEN naar een priester die de Mis wil doen zoals het hoort ….En geloof me het is niet gemakkelijk een dergelijke priester te vinden …Men is niet meer bereid te vechten ,te sterven voor Onze Verlosser…

 2. Dit doet mij denken aan de dichtregel van Randwijk bij de fussiladeplaats in Amsterdam: “Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht.” Trouwens, de tirannie van de parochiemedewerkers is niet nieuw. Toen twintig jaar geleden een experiment werd uitgevoerd met een geïmporteerde priester uit Polen (dus van de oude stempel) werd die door de parochiemedewerkers professioneel weggepest. Hij is weer teruggegaan. Dat was ergens in Brabant.

 3. Ik verschiet hier niet van …op mijn petitie Neen tegen beproeving in het Onze Vader heb ik reacties inbox gehad van oa Wilfried Danneels,De Kesel met de bedoeling mijn petitie belachelijk te maken gezien het aantal handtekeningen (momenteel 231 op drie weken tijd)Als ik dan een reactie wil sturen blijkt mijn mail niet bestelbaar te zijn …Kijk dat is nu juist de manier van werken van de duivel:laf,sluw,listig,onbereikbaar voor tegenreactie en de mensen monddood maken .Voor mij is het slechts een teken dat wij wel degelijk op de Enige Ware Weg zitten .Het” aantal “handtekeningen is niet zozeer van belang ,wel de mensen wakker schudden en blijven gaan voor de Waarheid ons door Christus geleerd.

 4. Keer terug tot het Onze Vader in ´t latijn, dan is de zaak opgelost. Want beproeving is niet hetzelfde als bekoring. Na de Gloria in excelsis te hebben vervalst dmv ” mensen van goede wil” te hebben vervangen door ” mensen die hij lief heeft” zitten “ze” nu aan het Onze Vader te morrelen. Quousque tandem, Catilina?

  Ooit gedacht hoe het komt dat Mgr Léonard nooit tot kardinaal werd verheven, terwijl zijn opvolger het al na drie maanden werd ? De uitleg daarvoor is eenvoudig en duidelijk.

  • Men had inderdaad de Latijnse Mis nooit mogen afschaffen…Een rot cadeautje van Vaticanum II,voorspeld in Fatima…en o zo waar…

  • Quo usque tandem abutere patientiam nostram Catilina? – Hoe lang zult gij, Catilina, ons geduld nog op den proef stellen? (Het begin van De Ciceronis)

  • Het is opmerkelijk dat deze Paus alle goede kardinalen en bisschoppen vervangt door ultra progressieve.Wat De Kesel betreft heb ik er zwaar vermoeden dat het al op voorhand vast stond ,een afspraakje in het Sankt Gallen clubje.Ondanks het feit dat Monseigneur Léonard heel wat goeds heeft gepresteerd in zijn bisdom en erbuiten(zijn boeken zijn subliem!)wilde men van hem vanaf !We staan voor een zware uitdaging maar meer dan de moeite waard,vechten zullen we voor Christus….

 5. men kan dat inderdaad doen want priester hebben bij hun wijding gehoorzaamheid gezworen aan te Vader te bisschop lees ook Lumen gentium !

 6. Wederom 2 Petrus 1, 12-21:
  ‘Blijf trouw aan de traditie tot de dag aanbreekt dat de morgenster opgaat in uw hart’

 7. Waarom die dweperige dwang? Dat is voor mij een teken dat dat van slechte geesten komt. Goede geesten dwingen nooit. En trouwens, ik bid gewoon het traditionele Onze Vader in de kerk , als het al niet in het Latijn is. Heb er helemaal lak aan ,wat die bisschoppen ook voorschrijven.

 8. Beste Magda De Ley,
  Waar kunnen we deze petitie tekenen?

  We zullen het inderdaad zelf als “simpele” gelovigen moeten doen.
  Het gros van de mensen die nog naar de mis komen doet het uit puur gewoonte, en een heel aantal onder hen laat het compleet koud wat er uiteindelijk gebeurt in de Eucharistie. En onze Belgische priesters en bisschoppen lijken allemaal in hetzelfde bedje ziek. 60.000 euro voor de campagne voor een nieuw Onze Vader, maar welke priester preekt er nog over gebed, de rozenkrans, vasten, opoffering en diens meer? Hel en vagevuur zijn ‘vieze’ woorden geworden, de wonderen van Jezus moeten allemaal “symbolisch” worden opgevat en meer van die flauwekul. Volgend jaar 100 jaar Fatima. Nog geen woord over gehoord. In het Nederlandse ‘Katholiek Nieuwsblad’ al meermaals interessante artikels hierover. In ons Belgische Kerknet blijft het akelig stil. (Maar dat verwondert me niet…) En zwijg me over “parochiemedewerkers”. Op veel plaatsen zijn dit een hoop egotrippers, in een hoop parochieteams is het al jaren hommeles omdat de ene wat meer denkt te zeggen te hebben dan de ander etc… Als er al zijn die houden aan een traditionele liturgie worden ze wel vakkundig weggepest. In onze parochie zitten we ook al met gebedsvieringen, zonder priester, waar leken die zelf drie maal gehuwd zijn de communie uitdelen. En niemand schijnt zich daar vragen bij te stellen. Begin dit jaar was er een “collectieve boeteviering” zoals dat dan heet, zonder priester, (bullshit natuurlijk, de enige échte biecht is die bij een priester), waarbij iedereen naar voren werd uitgenodigd en waarbij een gewone ‘voorganger’ de handen oplegde met de gevleugelde woorden “welkom terug in het huis van God”. Een hoop vormelingen die daar die avond uitgenodigd waren dachten dat ze écht de absolutie gekregen hadden. Ik vraag me af waar in Godsnaam de priester van onze parochie zat, en hoe lang nog dit soort heiligschennissen kunnen blijven duren…

 9. Oeps, sorry, die heb ik toen getekend.
  Heb nu wel de link al naar een paar mensen doorgestuurd. Bedankt!!

 10. Denk er aan dat heel veel van onze ouderen geen e-mail hebben.
  Mogelijk zijn er ook goede zielen die in hun buurt willen rondgaan met de petitie.
  Ik ben ervan overtuigd als je mensen aanspreekt er toch heel wat mensen zullen tekenen.
  Ik heb dit vroeger al eens gedaan voor een kapel die al 50 jaar ten onrechte was afgebroken.
  Ik heb toen meer dan 1100 handtekeningen bijeen gehaald. Er waren zelf inkeren van twaalf jaar die tekende, ze zijn evengoed kinderen des Gods.

  Doe een Petitie, maar spreek mensen persoonlijk aan, dat is de boodschap.
  Als,ze u beledigen buig dan nederig als riet voor de storm en blijf steeds vriendelijk.
  Veel succes.

  • Beste Jacob,u hebt gelijk ….bij deze nodig ik mensen uit om met de petitie rond te gaan.Ik kan voor de petitiebladeren zorgen !Ik zal mij hiervoor ook inzetten…met christelijke groeten

 11. ☝ Onze Vader die in de hemel zijt
  Uw naam worde geheiligd
  Uw rijk komen
  U wil geschiede op aarde zoals in de hemel
  Geef ons heden ons dagelijks brood
  En vergeef ons onze schuld, zoals wij ook aan anderen de schuld vergeven
  En leidt ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.
  Amen ☝

  En niet anders!
  Of doe een Pater Noster!

 12. “Onze Vader, breng ons niet in beproeving” = “Onze Vader, stel ons niet op de proef”.

  Jezus tot Marguerite van de Kleine Zielen:
  “In dit leven zullen er altijd bekoringen zijn die men overwinnen moet. De heilige zielen zijn er niet vrij van. Je weet, kind, dat Ik hen die Ik liefheb en die Mij liefhebben veel op de proef stel.”

  https://legioenkleinezielen.wordpress.com/2016/12/22/jezus-ge-weet-kind-dat-ik-hen-die-ik-liefheb-en-die-mij-liefhebben-veel-op-de-proef-stel/

  • Het nieuwe Onze Vader werd dit jaar paradoxaal genoeg ook nog eens ingesteld aan het begin van de advent, waarvan toch iedereen weet dat dit de beproevingstijd van vasten en onthouding is in de aanloop naar het Kerstfeest. Moge het komende Aswoensdag daarom weer gewoon zijn: “Onze Vader, leid ons niet in bekoring”, want anders gaan we na carnaval in een 40-daagse “via dolorosa-polonaise” naar het Paasfeest.

   • Beste meneer brouwer, in tegenstelling tot wat jij schrijft vrees ik dat al lang niet ‘iedereen’ meer weet dat de advent een tijd van vasten en onthouding is. Vooral een tijd van “kerstmarkten”, lees: onbeperkt vreten en zuipen… Zelfs katholieken weten dit niet eens meer. Een geschenkje van VATII. Voor VATII werd er voor Kerstmis , net zoals voor Pasen opgeroepen tot vasten. Nu doet men dat al lang niet meer. Maar zelfs voor Pasen hoor ik in de kerk nog amper iets over ‘boeten, onthechting, vasten’… De boodschap van Fatima is urgenter dan ooit…

   • Beste Rozen Krans, je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Toen ik mijn eigen woorden teruglas dacht ik zelf ook al dat ik realistischer en beter had kunnen schrijven: “, waarvan toch iedereen zou moeten weten..”
    Dat brengt mij op de volgende ‘blijde boodschap’:

    Beproevingen kunnen ons niet bekoren
    Zo bidden onze dovemansoren
    En een uur waken met de Heer
    Doen we liever een andere keer
    En ook aan anderen in nood
    Hebben wij een broertje dood
    Ja, ons geloof gaat even diep
    Als de carnavalskruisweghorlepiep

  • Ik meen dat u ook de petitie hebt getekend?Ook in Nederland twee priesters die opkomen voor Christus….de Limburger:openlijk verzet tegen nieuw Onze Vader….zonder dat ik jullie ken zijn jullie mij dierbaar….Wij moeten samenkomen en strijden tegen het Kwade….Zoals een andere dierbare zei :Ik heb geen angst mijn titel te verliezen,ik ben bezorgd voor Het Laatste Oordeel…..Ik wil Christus kunnen aanschouwen,ik heb voor Hem gestreden,ik bemin Hem met heel mijn hart ook al wordt ik door de menigte uitgespuugd….

 13. onlangs heeft men aan jongeren vragen gesteld over het christelijk geloof. sommige wisten nog dat kerstmis iets met de geboorte van een kind heeft te maken. Over Pasen en Pinksteren wisten velen de betekenis niet meer van dat zegt genoeg vindt ik !

 14. Ik blijf gewoon het traditionele Onze Vader bidden.Dwars door de nieuwe tekst heen als het nodig is.

 15. Dankzij enkele goede zielen heb ik ik mensen die persoonlijk willen rondgaan met de petitie ….Wie interesse heeft ,aarzel niet mij te contacteren…We blijven strijden voor het belangrijkste gebed van Christus aan zijn Vader…BEKORING in de plaats van BEPROEVING

 16. Dankzij enkele goede zielen heb ik mensen die persoonlijk willen rondgaan met de petitie ….Wie interesse heeft ,aarzel niet mij te contacteren…We blijven strijden voor het belangrijkste gebed van Christus aan zijn Vader…BEKORING in de plaats van BEPROEVING

 17. Uit de apostel Jakobus:
  “Broeders, acht uzelf heel gelukkig, wanneer U allerlei beproevingen overkomen, want gij weet dat de beproeving van uw geloof standvastigheid voortbrengt.”
  en verder:
  “Zalig de mens die stand houdt in de beproeving. Heeft hij de beproeving doorstaan, dan zal hij de zegekrans van het leven ontvangen, die God beloofd heeft aan wie hem liefhebben”.

  En wat bidden wij in het nieuwe Onze Vader? Juist, ja, “breng ons niet in beproeving”. Terwijl de beproeving net leidt tot heiligheid…