Priesters worden gedwongen het ‘nieuw’ Onze Vader te bidden

priest

Restkerk vernam van anonieme bron dat verschillende priesters die zich initieel verzetten tegen het ‘nieuw’ Onze Vader, nu toch zijn geplooid.

Priesters worden vaak onder druk gezet door de ‘parochiale medewerkers’ om toch maar mee te doen. Zo was er het geval van één priester die totaal niet akkoord ging met het ‘nieuw’ Onze Vader en zelfs folders daartegen wilde verspreiden, maar de parochiemedewerkers zorgden ervoor dat er gebedskaarten met het ‘nieuw’ Onze Vader in de kerk werden verspreid, en dat de ‘nieuwe’ versie zelfs op een scherm werd geprojecteerd.

Dan zijn er een aantal priesters die wel bedenkingen hebben bij de ‘nieuwe’ versie, maar die zeggen dat ze niet anders kunnen dan gehoorzamen aan de bisschop. Wellicht uit vrees voor repressies of gezichtsverlies.

Radio Maria, de zogezegde ‘katholieke zender’ in het Vlaamse en Nederlandse radiolandschap, en die zoals men weet, geen kritiek duldt op “paus Franciscus”, is ook niet gediend met verzet tegen het ‘nieuw’ Onze Vader. Priesters van wie de Mis door hen wordt uitgezonden moeten zonder pardon het ‘nieuw’ Onze Vader bidden.

Ook officieel door het bisdom erkende gebedsgroepen worden geviseerd. De gebedsgroepen die afwijken en het ‘nieuw’ Onze Vader niet bidden, worden gedwongen om dat toch te doen, anders dreigen ze te worden opgedoekt.